Rigsrevision: Transportministeriet medskyldig i IC4-skandalen

Danmarks Radio har haft mulighed for at gennemlæse Rigsrevisionens undersøgelse af DSB's og Transportministeriets rolle i IC4-skandalen. En undersøgelse, som blev sat i gang efter Ingeniørens afsløringer af IC4-problemerne i foråret 2011.

Rigsrevisionen konkluderer i undersøgelsen, at Transportministeriet burde have holdt bedre opsyn med DSB i IC4-forløbet.

Rigsrevisionen kritiserer blandt andet Transportministeriet, som ejer DSB, for at undervurdere, hvor dyrt det ville blive for DSB at reparere IC4-materiellet samt omkostningerne ved at indsætte erstatningstog og udarbejde en såkaldt rettidighedsplan. Sidstnævnte skal reducere antallet af forsinkede tog.

I rapporten skriver Rigsrevisionen ifølge DR:

'Ministeriet undervurderede risikoen for, at DSB's fordeling af kompensationen fra Ansaldobreda ikke var realistisk'.

I forbindelse med udarbejdelsen af Rigsrevisionens rapport har Transportministeriet oplyst, at det efter ministeriets opfattelse ville være et udtryk for mistillid til DSB's ledelse, hvis man begyndte at efterspørge data, rapporter og vurderinger, som dannede grundlag for DSB's vurdering af kompensationsfordelingen.

Men det er Rigsrevisionen ikke enig i. Her mener man, at Transportministeriet på grund af de store økonomiske risici ville have udgjort et 'overordnet og aktivt tilsyn'.

Herudover rejser Rigsrevisionen i rapporten også kritik af Transportministeriet på en række andre punkter. Blandt andet kritiseres ministeriet for ikke at have haft kendskab til, at DSB mellem 2009 og 2011 brugte mere end 100 millioner kroner på at lave en rettighedsplan.

Ingeniøren følger sagen, når Rigsrevisionen offentliggør den fulde undersøgelse sidst på eftermiddagen.

Emner : Tog