Rigmand dumper jernsulfat i Stillehavet og skaber gigantisk algeplamage

Russ George, mangemillionær, freelance miljøaktivist og ingeniør, har i juli gennemført et kontroversielt eksperiment i bestræbelserne på at komme klimaforandringerne til livs.

Fra en fiskerbåd omtrent 200 sømil vest for den canadiske ø-gruppe Haida Gwaii har han dumpet 100 ton jernsulfater i Stillehavet. Dermed har han ikke alene brudt flere FN-konventioner, men også skabt en kæmpemæssig ø af alger.

Jernsulfaterne i havet får algevæksten til at eksplodere. Alger optager CO2, og rigtig mange alger optager rigtig meget CO2. Når algerne dør, synker de til bunds i havet og deponerer den optagne CO2.

Ingeniøren har tidligere skrevet om denne fremgangsmåde, der populært kaldes 'havbefrugtning', og selvom nogle forsøg har vist, at teknologien effektivt kan optage store mængder CO2 isoleret set, er den bandlyst af FN og set ilde på af dele af den internationale forskningsverden, da den kan have store negative konsekvenser for havmiljøet og økosystemer.

Læs også: Jerndumpning til havs hjælper med at fange CO2

»De sandsynlige effekter er iltmætning af dybdehavet og forandringer af fødekæderne. Med sådanne ændringer skal manipulation med havet undgås. Historien viser masser af eksempler på miljømæssige manipulationer, der har givet tilbageslag,« siger marinbiologen John Cullen til den britiske avis The Guardian.

Russ George kalder sin handling for det største eksperiment af sin slags, men får ekstra modvind, efter en gruppe af verdens førende eksperter i havvidenskab i et brev til The Guardian udtrykker deres bekymring og mistro til eksperimentet.

»Når man laver sådant en eksperiment, skal man være rigtig, rigtig forsigtig. Man skal ikke have en arrogant tilgang, men udføre det ordentligt, så man kan lave nogle sikre konklusioner, mens alle potentielle sideeffekter skal granskes nøje. Til slut må det ikke være til fare for havet. En sådan videnskabelig håndtering er ikke blevet fulgt i dette tilfælde,« skriver professor Richard Lampitt fra ISIS Konsortium, en gruppe med ekspertise i havbefrugtning.

I samme brev sår forskerne tvivl om jernsulfatets reelle effekt. Et satellitfoto fra august viser, hvordan algerne netop nu fylder 10.000 kvadratkilometer i havet ud for øgruppen. Videnskabsfolkene peger dog på, at jernsulfatet blev dumpet i en strømhvirvel. Typisk er der stor biologisk aktivitet omkring strømhvirvler, der derfor spreder biologisk masse rundt i havet.

Derfor påpeger forskerne, at de store forekomster af alger ikke nødvendigvis behøves at være Russ Georges værk.

Skrupelløs videnskabsmand

Som ekstra krydderi på den i forvejen spegede affære har Russ George, ifølge The Guardian, ført et lokalt samfund bag lyset.

Dumpningen er foregået vest for de canadiske Haida Gwaii-øer, hvis kultur og samfund er baseret på fiskeri og havet omkring øerne, der er kendt for sin unikke naturrigdom og økosystemer.

Russ George skulle angiveligt have overbevist lokalsamfundet om, at dumpningen ville blive en gevinst for havmiljøet og har sagt, det ville forbedre levevilkårene for laks i havet.

Russ George er kendt for kommercielt at udvikle og udbyde teknologier til at gøde havene med jernsulfater. Tidligere er han blevet afvist at udføre lignende aktioner af spanske og ecuadorianske myndigheder.

Dokumentation

Link til artikel fra The Guardian

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som værende OK eller ej, da der ikke foreligger grundige videnskabelige undersøgelser før (det burde nok være flere år) og efter.

At dumpe materiale i havet på må og få er absolut ikke videnskabeligt, men bare... tjah dumping. Og det er der desværre set så rigeligt af i forvejen.

Ting tager tid, så at en eller andet rigmand med idéer om miljøet foretager sig tåbelig ting fordi, han kan, kan man kun ryste på hovedet af.

Hvis øboerne vil have flere laks, er det nok bedre at se på, hvorfor der ikke er nok (overfiskning? Ændrede vandtemperaturer? Forurening?), og sætte ind der først. Det er også noget, der tager tid, og koster mange penge. Denne algeopblomstring kan være et nyt fænomen- eller noget regelmæssigt tilbagevendende, men når der ikke er forsket i det, så ved man det ikke!

Derfor kan "forsøget" ikke betragtes som et gyldigt forsøg....

Mvh Tine (Guve om rigmanden har stået model til "Frygtens ansigt" af Michael Crichton? ;-D )

 • 2
 • 0

...netop ikke ulovligt! Det udnyttes af mange stater mv. til dumpning af gift og atomart affald! MARPOL konventionen er noget af det tætteste man kommer på en interbational lovgivning på åbent hav - og den er kun gyldig idet omfang regeringer implementere den - og ingen stater ejer åbent hav!

@Tine - selvom "forsøget" ikke opfylder div krav om korrekt forskning er der vel ingen grund til ikke at lære - hvis man kan. Det er så et åbent spørgsmål.

 • 0
 • 0

At en af de sandsynlige effekter vil være iltmætning af dybhavet er helt forkert, det er lige omvendt. Når tonsvis af døde alger synker til bunds er der stor risiko for iltsvind, når bakterier går i gang med at omsætte denne pludselige og uvante fødekilde. Det samme er tilfældet i indre danske farvande efter en pludselig algeopblomstring i varme somre - dvs ikke i år.:-)

I artiklen i The Guardian er John Cullen da også citeret for "deep-water oxygen depletion" så tjek lige oversættelsen en gang til.

 • 1
 • 0

Har jeg ikke sagt, var ulovligt? Kun problematisk.

Derimod er min mening om, hvorvidt det er videnskabeligt, nu nok gældende! Det er det ikke.

Det er ikke ordenligt undersøgt, så man kan ikke vurdere noget som helst. Sådan er det.

Det er ikke undersøgt, så- det vides ikke.

Mvh Tine- øv!

 • 0
 • 0

...kan man nu forvente af CO2-hystaderne ? Flere forsøg på aktiv klimaændring uden at vide noget eksakt om sagerne ? Skøre sjæle !

 • 1
 • 1

@Trine. Min pointe er: Man kan altså ikke lave teoretiske udredninger og småforsøg der viser hvad følgevirkninger er ved fx en Tjernobyl katastrofe; men nu er det altså sket, og en masse eksakt viden kan man nu nemt og billigt tilegne sig, til glæde for alle.

 • 1
 • 0

Et andet aspekt af denne problemstilling, som ikke har været fremme i denne sammenhæng, er, at denne teknik formodentlig også vil fremme forsuringen af af verdenshavene, som i forvejen er ved at have nået en grænse, hvor skaldyr i det sureste vand knapt kan nå at danne deres beskyttende skjolde i takt med den hast, hvormed de opløses. Her i nyere tid har man langs den amerikanske vestkyst ved flere lejligheder kunnet konstatere, at havstrømmene fører det tunge, CO2-sure bundvand op over fastlandssoklen og laver ravage i kystzonerne.

 • 2
 • 0

...forsuringen af af verdenshavene, som i forvejen er ved at have nået en grænse, hvor skaldyr i det sureste vand knapt kan nå at danne deres beskyttende skjolde i takt med den hast, hvormed de opløses

 • der kan naturligvis forekomme særlige, lokale forhold; men globalt ser 'forsuringen' nogenlunde således ud:

Between 1751 and 1994 surface ocean pH is estimated to have decreased from approximately 8.25 to 8.14, representing an increase of almost 30% in "acidity" (H+ ion concentration) in the world's oceans

Kilde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidifi...

Mon pH>8 kan opløse ret mange kalkskjolde (ret hurtigt)??

 • 1
 • 0

Det er ikke til at sige, om gødskning af oceanerne kunne reducere kuldioxidindholdet i atmosfæren.

Men det er bemærkelsesværdigt med hvilken energi ovenstående debattører modsætter sig at undersøge muligheden..

Nå nej. Masser af mennesker har deres udkomme ved hypotesen om kuldioxid og global opvarmning. Og politikere, bureaukrater og venstresnoede kulturarbejdere ville miste livsindholdet, hvis de blev frataget retten til at herse med folk.

Hvis de kunne ville de også forbyde Vorherre at lade vinden føre ørkenstøv fra Sahara og andre ørkner ud over oceanerne.

 • 1
 • 2

"Hvis de kunne ville de også forbyde Vorherre at lade vinden føre ørkenstøv fra Sahara og andre ørkner ud over oceanerne."

Det skal forbydes at besætningerne på skibene skider i havet. :-)

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten