RFID står over for boom

RFID-teknologien (Radio Frequency Identification) er ved at modnes, og nye, store markeder er blevet synlige. Preben Mejer, udviklingsdirektør i TDC og leder af Innovation Lab i Århus mener, at Danmark er i en særlig god position til at få gavn af den
voksende internationale efterspørgsel efter RFID.
"Vi har en dygtig, veluddannet befolkning, og i modsætning til større lande, så er vi i stand til at vende på en tallerken, når det drejer sig om at indføre ny teknologi," sagde han på en RFID-konference i Århus, arrangeret af Innovation Lab i slutningen
af marts.

RFID-teknik har været kendt i adskillige år, for eksempel som synlige tyverialarmer, hæftet på udstillede beklædningsvarer med en nål, eller en skjult mærkat, der skal neutraliseres, før man forlader radiobutikken. Men det kan også være den
fjernbetjente dørlås til bilen.

Der er penge i den slags tyverisikringer, men andre anvendelser viser sig at åbne meget store forretningspotentialer, især inden for logistik-styring.

Peter Harrop fra IDTechEx i England mener, at der på verdensplan
kan spares mere end 3.000 milliarder kroner alene på effektivisering af logistik.

Som eksempel har verdens største supermarkedskæde, Wall-Mart, opfordret deres 100 største leverandører til at begynde at hæfte RFID-tags på alle leverancer. I første
omgang i løbet af i år på paller og store kasser, så teknikken kan gøre lagerstyringen hurtigere, billigere og mere præcis. Men gradvist er det meningen, at mindre og mindre pakninger også skal mærkes.

Barberbladsgiganten Gilette har bestilt en halv
milliard RFID-tags til sine Mach 3 skrabere, fordi firmaet plages af tyveri fra butikkerne. Ideen er at alarmere vagterne, hvis et ualmindeligt stort bundt skrabere løftes ud fra butikshylden.

Den japanske producent Hitachi har fremstillet passive
RFID-chip så små som 0,4 x 0,4 mm inklusive antenne til indlejring i papir, for eksempel i pengesedler, gavekort eller andre papirmedier. Disse tags, som rummer et 128-bit nummer, skal bruges i billetter til Expo 2005, som afholdes i Japan. Rygter vil
vide, at den europæiske centralbank er interesseret i disse chip til nye Eurosedler. Dels for at hindre falskmøntneri og dels for at give mulighed for hurtig, elektronisk optælling af seddelbundter i bankerne.

Tøjproducenten Benetton, som ofte er
foregangsfirma for nye ideer, har også forsøgt sig. Men det måtte i første omgang opgives, da det blev opdaget af hidsige græsrodsbevægelser.

Faren for misbrug

Og den historie peger på et af problemerne med de smarte, trådløse sladrehanke.
Anvendelsesmulighederne er nemlig uoverskuelige, så de kan naturligvis også misbruges. Måske til indsamling af private informationer, som borgerne hellere vil holde for sig selv. En aktiv RFID-tag i et par sko kan for eksempel give detaljerede
oplysninger om, hvor en borger færdes, så snart RFID-skannere bliver almindeligt udbredt i samfundet. Alene af den grund bliver det altså nødvendigt at lovgive for, hvordan RFID-registre må udveksle informationer.

"I USA har der været
protestbevægelser i gang, som tåler sammenligning med de store anti-atomkraftbevægelser. Derfor er det meget vigtigt, at der bliver taget hånd om privatheds-problematikken," siger Preben Mejer.

Innovation Lab vil tage initiativ til oprettelsen af et
dansk RFID-forum, hvor udviklere og industrifolk kan samle erfaringer og udveksle synspunkter. u