Revolutionerende mikroventilation indstillet til Produktprisen

Det nystartede ventilationsfirma Inventilate har kastet sig over de lovende forskningsresultater inden for mikroventilation, hvor ventilationsenhederne placeres decentralt i hvert rum.

Ideen om mikroventilation er som sådan ikke helt ny, men har aldrig rigtig slået igennem i byggeriet - blandt andet på grund af problemer med støj, og fordi mikroventilationen ikke bliver tænkt ind i det overordnede design af bygningen. Men nu har Invetilate udviklet mikroventilationssystemet MicroVent og indstillet produktet til Produktprisen i Iværksætterkategorien.

'Historien om InVentilate og MicroVent startede som en god idé på en køkkentrappe i Odense. Her sad John Børsting og Morten Lundehøj og trak lidt frisk luft i forbindelse med en familiesammenkomst, da de kom til at tale om et ukendt plads- og energibesparende mikroventilationskoncept, som John havde opdaget,' skriver Inventilate i deres indstilling.

Det nye system er let at bygge ind i sålbænken under vinduerne, og en særligt ventilationsteknik gør det muligt at både opvarme og afkøle ventilationsluften.

'I MicroVent anvendes en regenerator til varmegenindvinding. En regenerator er en materialestruktur, som kan optage luftens varme fra en varm luftstrøm og senere afgive varmen til en kold luftstrøm. Skiftet mellem kold og varm luft opnås ved, at luftstrømmen vendes. Når luften blæses inde fra bygningen gennem regeneratoren ud i det fri, optager regeneratoren luftens varme. Når regeneratorens kapacitet er udnyttet, vender en reversibel blæseenhed luftstrømmen, og luften blæses ind i bygningen. Varmen, som er oplagret i regeneratoren, afgives og opvarmer den kolde luft, hvorved varmen genvindes,' skriver Inventilate i deres indstilling.

Ingeniørens Produktprisen 2012 - kom og vær med

Illustration: Marci Papineau Gottlieb

Læs alt om Produktprisen herEt væld af produkter er indstillet til Produktprisen 2012, og dommerne går nu i gang med at vurdere hver og et.
I år har der været så stor interesse for arrangementet, at vi har besluttet at udvide det til en hel dag med et skarpt konferencespor - alt sammen om produktudvikling. Det bliver afholdt hos Aalborg Universitet i Nokias gamle bygninger i København.

Her vil man eksempelvis høre om trends inden for produktudvikling som 3D-print og brugerdrevet innovation, og man har mulighed for at få praktiske råd om patentering og finansiering.

Uddelingen af priserne sker ved et arrangement den 7. november. Se programmet og tilmeld dig her

Dokumentation

Læs Inventilates indstilling af MicroVent

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg forstår ikke hvordan skiftevis indblæsning og udsugning skal kunne fungerer til varmegenvinding, med mindre to enheder arbejder sammen, så den ene suger når den anden blæser ud. Ellers vil der når anlægget suger ud komme kold luft ind af utætheder og når det blæser ind presses varm luft ud af utætheder, altså udenom varmeveksleren.

Det skal også sikres at der er et lille undertryk i en bygning for at sikre at det er tør udeluft der suges ind gennem utætheder, ikke fugtig indeluft der trykkes ud, med risiko for kondensdannelse i klimeskærmen.

Man risikerer også at forurenet luft fra toilet og køkken suges ind i beboelsesrum når udsugningen primært ikke sker fra disse rum.

  • 0
  • 0

Jeg har været med til at udvikle produktet og vil forsøge give svar på de foregående indlæg:

Det er korrekt, at det kræver mindst to luftveje i et rum for at benytte regeneratorer som princip for varmegenvindingen. Det kan ske ved at have to enheder i samme rum. Hvis det kun er mulig eller mest praktisk at have én enhed i et rum, så findes der også en særlig variant, som har to særskilte luftveje i samme enhed. Flere rum kan også ventileres samlet, hvis der findes en luftvej i mellem rummene.

Enhederne kan indstilles til at lave defineret undertryk i rum alt efter rummenes anvendelse og opbygning, så der eksempelvis ikke tillades en luftstrøm fra bad eller køkken til andre rum.

Princippet med at bruge en regenerator til varmegenvinding er kendt fra andre mikroventilationsenheder bl.a. Thermo-Lüfter fra LTM og inVENTer fra Öko-Haustechnik. MicroVent adskiller sig fra disse andre produkter på følgende måder:

1) Lydniveau og energiforbrug er reduceret væsentligt ved undgå, at ventilatoren roterer i forkert omløbsretning. Dette er opnået ved fysisk at vende ventilatoren, når retningen på luftflowet skal skiftes. Derved roterer ventilatoren altid i samme regning og asymmetrien i ventilatorens vingeprofil kan udnyttes optimalt til ventilatorens arbejdspunkt. Denne vendemekanisme kan samtidigt virke som en automatisk spjældfunktion, som kan lukke flowet i situationer, hvor dette er ønskeligt.

2) Æstetikken og indbygningsforholdene er forbedret ved at gøre enhedens højde så lav som muligt uden at gå på kompromis med lydniveau og energiforbrug. Derved muliggøres indbygningsprincipper, som skæmmer arkitekturen mindst muligt. Enheden er designet til at kunne indbygges forskellige steder i klimaskærmen og gerne i eksisterende åbninger ved eksempelvis vinduer.

3) Styringsmæssigt udveksler MicroVent-enhederne informationer og koordinerer driften ud fra disse inputs. Derved kan de reagere på udefrakommende påvirkninger, eksempelvis vindtryk, ved hele tiden at tilpasse driften individuelt og som et samlet system.

4) Systemet og enhederne skal kobles til bygningens BMS, så driften kan monitoreres og styres derfra.

Principperne bag vendemekanismen og den koordinerende styring er patentanmeldt.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten