Revisorer presser DR til at nedlægge sit byggeudvalg

Der gik kun få timer, fra Danmarks Radios bestyrelse fik en stærkt kritisk revisionsrapport fra KPMG i hånden, til medlemmerne havde besluttet at nedlægge det udvalg, som har fulgt byggeriet af den fem milliarder kroner dyre DR-by i tykt og tyndt.

KPMG stempler det som decideret ulovligt, at bestyrelsen overlod omfattende beslutningskompetencer til byggeudvalget. Desuden lyder der kraftig kritik af, at udvalget ikke sørgede for en klar ansvarsfordeling med byggeledelsen.

»Revisorerne har angivet, at DR's byggeudvalg ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Byggeudvalget er efter DR's opfattelse et forberedende udvalg, som har forberedt og indstillet beslutninger til bestyrelsen. For ikke at skabe usikkerhed har bestyrelsen i dag besluttet at nedlægge byggeudvalget,« skriver bestyrelsesformand Mogens Munk-Rasmussen i en pressemeddelelse.

Koncertsalen – som er den sidste del af DR-Byen, der bliver taget i brug - skal være klar til den første koncert 17. januar 2009. Det budgetoverskredne kulturbyggeri har foreløbig kostet jobbene for én generaldirektør, én bestyrelsesformand, én økonomidirektør og én projektdirektør. Revisorundersøgelsen af byggeriet koster licensbetalerne mindst 11 mio. kr., og ventes ifølge Kulturministeriet færdig i sidst på foråret. (Foto: Dragør Luftfoto) Illustration: Dragør Luftfoto

Ledelsen i Danmarks Radio afventer nu reaktionerne fra Folketingets medieordførere, når de fredag mødes efter at have læst den 390 sider lange rapport.

»DR's ledelse vil nu gennemgå rapporten grundigt og nøje overveje, om der er nye oplysninger, som giver anledning til yderligere forbedring af byggestyringen,« skriver DR's generaldirektør, Kenneth Plummer.

Dokumentation

Kulturministeriets pressemeddelelse om revisionsrapporten