Revisorer: DR's bestyrelse lod skandalebyggeri sejle sin egen sø

Ansvaret for det 1,7 milliarder store budgetskred i DR Byen ligger hos de tidligere bestyrelser for Danmarks Radio. Det konkluderer revisionsfirmaet KPMG i sin undersøgelse af byggeriet af DR Byen, som revisorerne torsdag afleverede til Kulturministeriet.

Ifølge et resume af den 390 sider lange rapport fra Kulturministeriet er de væsentligste anklagepunkter:

 1. DR's daværende bestyrelse traf beslutningen om at igangsætte byggeriet i 2002.

 2. Kimen til den største del af milliardoverskridelsen blev lagt i perioden 2003-2004. På det tidspunkt blev de væsentlige beslutninger om byggeriets udformning truffet og de største entrepriser indgået. I samme periode brugte Danmarks Radio løs af budgetreserverne på trods af, at de foreliggende risici ikke gav grundlag herfor - snarere tværtimod..

 3. I den senere periode 2004-2005 og et stykke ind i 2006 vurderes DR fortsat ved en relevant styringsmæssig indgriben at kunne have reduceret budgetoverskridelserne med et større millionbeløb.

I forhold til hele den omfattede undersøgelsesperiode peger revisorrapporten på følgende forhold, som de betegner som kritisable:

 • Hverken DR's daværende bestyrelse, direktion eller byggeudvalg har i perioden fra byggeriets igangsætning og frem til sommeren 2006 i tilstrækkelig grad haft ledelsesmæssig fokus på og ført tilsyn med effektiviteten af styringen af byggeprojektet under hensyntagen til byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Det er en væsentlig årsag til fordyrelsen af byggeriet.

 • DR's ledelse og bestyrelse har ikke haft tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på - og kritisk forholdt sig til - den rapportering og de budgetter, som blev fremlagt af byggeprojektledelsen.

 • Der skete de facto en omfattende - og ulovlig - uddelegering af reel beslutningskompetence fra bestyrelse til byggeudvalg, og ansvars- og kompetencefordelingen mellem byggeudvalg og bestyrelse var uklar.

 • DR har ikke som foreskrevet i lovgivningen udarbejdet en økonomiinstruks, der fastlægger de overordnede retningslinjer for DR's økonomiske styring og regnskabsaflæggelse. En sådan instruks burde også have omfattet byggeriet.

Medieordførerne for de politiske partier på Christiansborg og kulturminister Brian Mikkelsen (K) fik undersøgelsen præsenteret torsdag morgen, men endnu vil hverken ordføreren eller ministeren drage nogle konsekvenser af den.

»Vi må desværre konstatere, at budgetoverskridelserne i vid udstrækning skyldes, at DR's ledelse meget langt hen ad vejen ikke har haft tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på byggeriet og bl.a. ikke sikret, at de styringsværkstøjer, der er nødvendige for en vellykket gennemførelse af et så stort byggeri, har været i orden,« sagde Brian Mikkelsen efter præsentationen.

Politikerne skal mødes igen fredag og diskuterer, hvad de vil stille op i sagen.

Dokumentation

Kulturministeriets pressemeddelelse

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi betaler allerede. DR's store spareplan og fyringsrunde er jo en direkte konsekvens af budgetoverskridelserne.

Licensen kan ikke hæves, altså betyder budgetoverskridelsen færre penge til at lave TV for.

Hvilket så igen fører til et fald i kvaliteten. Hvilket man eddermame godt kan mærke, skulle jeg hilse og sige.

 • 0
 • 0

Præcis problemet med den offentlige sektor, intet ansvar..! Hov, undskyld det gik galt. Jeg ønsker mig en offentlig gabestok til den offentlige sektor, lad os sige BT gange en 2 - 3 stykker. Det der byggeudvalgs dage bør være talte i fremtiden...! - Økonomisk ansvarlighed tak!

 • 0
 • 0

Ja, helt anderledes er det jo i den private sektor. Der fyrer man lederne på gråt papir, og giver dem så ti eller hundrede millioner med hjem så de virkeligt kan føle straffen.

 • 0
 • 0

Ja, helt anderledes er det jo i den private sektor. Der fyrer man lederne på gråt papir, og giver dem så ti eller hundrede millioner med hjem så de virkeligt kan føle straffen.

Du tror da ikke bestyrelsen i DR har arbejdet vederlagsfrit. Jeg modtog da gerne den hyre de har fået for at lave lige så lidt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten