Resultater fra test af omdiskuteret isoleringsmateriale holdes hemmelige

To små huse, isoleret med det tynde refleksive isoleringsmateriale Aluthermo Quattro, skulle dokumentere effekten af det omdiskuterede isoleringsmateriale. Årsagen var, at importøren Adflexion afviste alle tidligere forsøg og beregninger, der har kritiseret produktets effekt som bygningsisolering.

Adflexion fik midlertidigt lukket munden på kritikerne ved at opstille to ens huse til at teste Aluthermo Quattro. Et lag refleksiv isolering på 10 mm blev testet mod 200 mm mineraluld. Men nu afviser direktør for Adflexion, Finn Rasmussen, at offentliggøre testene:

»Det bliver de ikke, for så er datoen bare forkert, det blæser den forkerte vej eller også er der et vindue, der var åbent,« siger Finn Rasmussen om de forventede reaktioner, hvis testene blev offentliggjort.

Reflektiv isolering er kun 10 mm tykt. Alligevel isolerer det lige så godt som 200 mm traditionel isoleringsmateriale, hvis man skal tro importøren. (Foto: Airflex) Illustration: Airflex

Han mener, at det er politik, der står i vejen for at godtage de test, der bliver udført med Aluthermo Quattro:

»Man er blevet bedt om fra EU's side at sætte sig sammen. Producenter af masseisolation og producenter af refleksiv isolering skal finde en testmetode, som kan anvendes til refleksiv isolering,« siger Finn Rasmussen.

Indtil der er opnået enighed på den front, mener han ikke, at en test med to huse i Danmark gør forskel.

Læs også: Kritiseret forhandler vil bevise kvaliteten af refleksiv isolering med testhuse

Ifølge ham gav målingerne på de danske testhuse samme resultat som tilsvarende huse i udlandet. Altså de test som Aluthermo Quattros lovede effekt blandt andet er baseret på. Men testene, der skal sikre forbrugerne, at produktet også virker i dansk klima, er som sagt ikke til offentliggørelse.

Direktøren for Byggeteknisk Erfaringsformidling (Byg-Erfa), Jens Østergaard, ville gerne se resultaterne af testhusene:

»Hvis der havde været noget i det, så tror jeg nok at de havde prøvet at komme på forsiden af alt det, der overhovedet havde været at komme på forsiden af,« siger Jens Østergaard.

Byggetekniske Erfaringer, Byg-Erfa, har i 2005 fået undersøgt isoleringsevnen af et tilsvarende produkt, Airflex. Her modbeviste Byg-Erfas ekspert de lovede egenskaber for Airflex. Også her var Finn Rasmussen som importør.

DTU projekt gennemhuller isoleringen

Siden kritikken fløj om ørene på Adflexion i 2009 har to DTU'ere efterprøvet isoleringens evner.

Importøren Adflexion lover, at deres produkt, Aluthermo Quattro, med en tykkelse på 10 mm og luftpassage på begge sider kan erstatte 200 mm Rockwool. U-værdien angiver, hvor meget effekt, målt i watt, der passerer gennem én m2 isolering ved en temperaturforskel på 1 grad kelvin. Så jo lavere en U-værdi, jo bedre isoleringsevne. Den sætter Adflexion og den belgiske producent til 0,175 W/(m2K).

Forsøg og udregninger, foretaget på DTU modbeviser dog den attraktive U-værdi. Ved beregning bliver U-værdien 0,809 W/(m2K), og ved forsøg 0,816 W/(m2K).

De to bygningsingeniører, Simon Jacobsen og Andreas Schjørring Jørgensen, har ved deres afgangsprojekt på DTU Byg i 2011 testet isolationsevnerne for Aluthermo Quattro. Og de har sideløbende testet isoleringen i et 100 kvm stort forsøgshus på DTU. Her har de sammenlignet isoleringen med mineraluld. Isoleringen blev monteret som Adflexion foreskriver - med hulrum på begge sider.

»I virkeligheden kan man sige, at det isolerer cirka lige så godt som almindelig mineraluld på den samme tykkelse. Det vil sige et luftrum, isoleringspladen og et luftrum mere vil fylde cirka fem centimeter. Hvis du fyldte dem op med Rockwool i stedet for, så ville du få cirka samme resultat, hvad angår isoleringsevnen.«

Adflexions direktør afviser, at denne test kan bruges til Aluthermo Quattro-isoleringen:

»Vores påstand er jo, at den testmetode, der findes til isoleringer her i landet, ikke kan bruges til refleksiv isolering. Den blev opfundet for 40 år siden og bruges til isolationer som Rockwool. Det i sig selv er problematisk,« siger Finn Rasmussen.

Men Simon Jacobsen er uenig. Han og Andreas Schjørring Jørgensen har brugt flere testmetoder, og de har efterprøvet de beregninger, som er Adflexions bedste bevis for effekten af den refleksive isolering.

»De (Adflexion, red.) har fået foretaget beregninger af virkningen i Tyskland. Professoren har de givet nogle forudsætninger, som betyder, at man slet ikke kan beregne det korrekt, og at man ikke kan bruge de tal til noget,« siger Simon Jacobsen.

I beregningerne fra Adflexion er kun beregnet på én type varme - nemlig varmestråling.

»Hvis man laver samme beregninger med konvektion og ledning medtaget, men ellers alle andre antagelser til Aluthermo Quattros fordel, så vil man få en isolans, der i hvert fald er fire gange dårligere end den de har lovet. Og det er stadigvæk meget optimistisk,« siger Simon Jacobsen.

Desuden har de kigget på prisen for Aluthermo Quattro. Hvis den har den lovede effekt, koster Aluthermo Quattro cirka dobbelt så meget som mineraluld.

God isolation til radiatorer

Carsten Rode, professor og sektionsleder ved Institut for Byggeri og Anlæg på DTU Byg, foreslår produktet anvendt for dets refleksive overflade. Men her kan anvendes en hvilken som helst refleksiv overflade.

»Det at bruge den refleksive overflade er som sådan ikke en ny tanke. Der kan også tænkes visse andre bygningskonstruktioner, hvor det kan være hensigtsmæssigt med blanke overflader til at give lidt mere isolering. Der, hvor man har et snævert luftrum og plads til luften på begge sider, kan det være et fint produkt. Det er bare ikke nogen vidunderløsning,« siger Carsten Rode.

Læs også: AirFlex bag radiatorer

Også direktøren for Byg-Erfa er åben over for nytænkende produkter, som kan have sine anvendelsesmuligheder:

»Vores overordnede idé med at lave Byg-Erfa er, at der ikke findes dårlige materialer, men der findes masser af materialer, som anvendes forkert. Jeg tror, materialet er godt under andre himmelstrøg, men jeg er ikke helt sikker på, det er godt her,« siger Jens Østergaard.

Det er producenten Aluthermo SA til gengæld. De har lagt forsikringsdækning på virkningen af Aluthermo Quattro. Hvis isoleringen ellers er monteret korrekt gælder garantien. Den lyder på, hvad der svarer til 18,6 mio. kr. for materialer og 4,8 mio. kr. for arbejdsløn.

Adflexion oplyser, at der årligt sælges 56.000 kvadratmeter af det omdiskuterede isoleringsmateriale i Danmark. Og til dags dato er installeret op mod 500.000 kvadratmeter.

IDAs lokalforening på Fyn besøger tirsdag aften firmaet Adflexion. Her får de forhåbentlig en forklaring på testhusenes resultater. Byggeteknisk Gruppe, som står for arrangementet, er klar over den kritik, der har været af isoleringens effekt, men har alligevel valgt at besøge firmaet. Så kan folk selv stille spørgsmål og vurdere produktet.

Dokumentation

DTU-rapport om Aluthermo Quattro
Byg-Erfas test af Airflex
Adflexions dokumentation for effekten

Emner : Isolering
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er sådan set lige ud af landevejen hvis man bruger naturlovene:

Den udstrålede effekt er proportional med temperaturen i fjerde potens (Stefan-Boltzmanns lov.)

Refleksiv isolering virker ved at holde strålingen imellem to områder adskilt.

Isoleringsevnen afhænger derfor af forskellen på fjerde potens af de to siders temperatur (i Kelvin!)

Ved stor temperaturforskel virker refleksiv isolering derfor godt, det er f.eks derfor brandfolk render rundt i sølvskinnende dragter hvis de skal tæt på en oliebrand.

Ved lille temperaturforskel, hvilket vi har imellem stuen og haven det meste af året her i landet, giver refleksiv isolation ingen virkning af betydning.

Eksempler på steder hvor refleksiv isolering måske med fordel kan anvendes: Kølehuse, kedler, under sydvendt tagbelægning (for at holde sommervarmen ude) og som nævnt er det glimrende bag radiatorer i huse med dårlig vægisolering.

Det er et godt spørgsmål om ikke producenter af kummefrysere bør overveje at bruge refleksiv isolering istedet for skum, det er ikke utænkeligt at de kan opnå bedre isolering på samme plads.

  • 0
  • 0

Mange isoleringsmaterialers isoleringsevne er opgivet ved normal/stuetemperatur, og det skyldes netop strålingsbidraget, som bliver mærkbart ved højere temperatur. Særligt for de specielle vakum-isoleringsmaterialer, som ved stuetemperatur kan have lambdaværdi på 10mW/m*K., ser man at strålingsbidraget faktisk er næsten halvdelen af varmeledningen i det færdige produkt. Som nævnt er det blot at bruge naturlovene..

  • 0
  • 0

Ved nogen, om produktet er markedsført i vore nabolande?

-Og i bekræftende fald, om der har været tilsvarende skepsis og eventuelt uvildige tests?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten