Replik: Genanvendelse er en gammel nyhed for betonbranchen

 

Thomas Uhd er branchedirektør i Dansk Beton Illustration: Ricky John Molloy

I debatten om cirkulær økonomi har betonbranchen fået rollen som konservativ. Det kunne man læse i Ingeniøren den 11. november og høre på Building Green den 2. november. Den vinkel giver en god historie, men betonbranchen har faktisk i årtier forsøgt at genanvende nedknust beton i ny beton. Men de mange forsøg har vist, at det er vanskeligt at opnå samme styrker uden brug af mere cement, og så er miljøgevinsten væk. Samtidig bliver processen dyrere, og så ryger det økonomiske incitament. Endelig må man konstatere, at der ikke har været efterspørgsel efter den miljøbeton, der gennem tiden er blevet lanceret.

Hver dag er der betonproducenter, som genanvender nedknuste letklinker-blokke til nye. I det tilfælde giver det økonomisk og miljømæssigt mening. For 15 år siden blev en miljøvæg med nedknuste materialer i udviklet, men den blev aldrig efterspurgt. I 1998-2002 gennemførte betonbranchen et omfattende innovationsprojekt (Grøn Beton), hvor der netop blev arbejdet på at ændre standarderne, så man kunne anvende større mængder af nedknust beton som tilslag. Ambitionen med projektet lykkedes. Men det blev aldrig efterspurgt.

Hos betonproducenter er der masser af historier om genanvendelse. Det giver jo god mening, for hvis man kan spare på indkøb af råstoffer, er der et oplagt økonomisk incitament. Men forsøgene viser, at produktionen bliver dyrere, og man kan blive nødt til at bruge mere cement. Så hvis det efterspørges, og hvis der er lyst til at betale, kan det lade sig gøre. Men trods enkelte – primært udviklingsstøttede – byggeprojekter, hvor der bruges nedknust beton i ny beton, efterspørges det ikke. Ændrer den situation sig, og bygherrerne ønsker at betale lidt mere, så er betonproducenterne klar til at levere.

Uanset hvad er betonproducenterne garant for et byggemateriale med høj styrke og lang levetid. Al betonproduktion er underlagt kontrol, standarder, krav eller normer for at sikre en høj kvalitet. Det bør vi ikke gå på kompromis med. Derfor er det helt afgørende at kaste sig over genanvendelse på en gennemdokumenteret måde. Vi skulle nødig tilbage til 1960-70’erne med for mange eksempler på dårlig beton kvalitet. Kender vi langtidslevetiden på genanvendt beton, så vi om 120 år står med en holdbar betonkonstruktion? Eksempler på betongulve iblandet skruer, rawlplugs og træstumper ser måske fedt ud, men holder de?

Her holder betonproducenterne sig 100 pct. inden for gældende ramme. Og skal de ændres, kræver det bundsolid dokumentation. Men er den der, så arbejder betonbranchen, som med Grøn Beton, gerne for at lempe kravene. Der pågår aktuelt en række forsøgsprojekter, og hvis de viser, at man kan producerer smartere og bedre, er branchen naturligvis interesserede.

En central parameter for at kunne genanvende mere nedknust beton er håndteringen af betonaffaldet. Man skal kende kvaliteten af betonaffaldet indgående, før man kan genanvende det. Før en sådan affaldshåndtering er på plads, er det ikke muligt i større skala at genanvende nedknust beton i ny beton.

Bæredygtighed handler også om økonomi, og for indeværende er der ikke et marked, hvor nedriverne kan se pointen i forædling, og hvor bygherrerne efterspørger genanvendt beton.

I dag sorteres betonaffaldet i Danmark ikke tilstrækkeligt, man kender oftest ikke kilderne, og det forædles ikke. I Holland, som fremhæves i Ingeniøren 16. november, har man stor erfaring med forædling af den nedknuste beton, man kender kilderne, og det forædlede materiale er CE-mærket. Hollænderne er kommet dertil med offentlig støtte, og fordi de ikke har adgang til råstoffer som i Danmark. Den samme udvikling vil også kunne ske her, men det vil kræve, at nedriverne kan se et marked i at forædle betonaffaldet.

Princippet i cirkulær økonomi er, at affald indgår i nye produkter. I dag bruger man 90 pct. af betonaffaldet som bærelag under veje, hvor det erstatter jomfruelige materialer. Nogle mener, det er downcycling. Måske. Men vigtigst er det, at vi genanvender reelt bæredygtigt. Og der mangler fortsat livscyklus-dokumentation for, at dén brug er mindre god end genanvendelse af nedknust beton i ny beton. Bæredygtighed handler også om økonomi, og for indeværende er der ikke et marked, hvor nedriverne kan se pointen i forædling, og hvor bygherrerne efterspørger genanvendt beton.

Betonbranchen påtager sig gerne rollen som budbringer af konservative standpunkter, hvis det giver en god historie. Men faktum er, at betonbranchen kan levere, hvis der er efterspørgsel, hvis der er nedknust beton af god kvalitet, og hvis der er sikkerhed for en høj kvalitet. Lad os høre, hvad nedriverne og bygherrerne siger.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Et tilslagsmateriale skal indgå som den del af granulometrien af den samlede betonblanding, og jeg synes der mangler en forklaring på, at knust beton opfylder kravene til et tilslagsmateriale.

Er der overhovedet styr på granulometrien af knust beton, sammenholdt med de tilslagsmaterialer der skal erstattes.

  • 0
  • 0

Og der er sikkert endnu flere uafklarede spørgsmål. Det er netop også derfor Dansk Beton efterlyser bundsolid dokumentation inden vi kaster også hovedkuls ud i genanvendelse af nedknust beton. Holdbarhed og styrke er essensen af beton, og hvis den skrider, risikerer vi en gentagelse af fortidens betonskandaler

  • 1
  • 0

Som Thomas selv er inde på sidst i kronikken, bliver betonknus allerede genbrugt som bærelag i veje i stedet for stabilgrus. Har svært ved at se hvorfor det ikke er en lige så god måde at genbruge på frem for at bruge det direkte i ny beton? For det forholder sig nu en gang sådan at betonknus langt hen af vejen er bedre som bærelag end stabilgrus, hvorfor det er oplagt at bruge der, og så kan man bruge de jomfruelige materialer fra råstofgraven til at lave god og ensartet beton.

Men hvis man vil have mere genbrug af byggematerialer, som tegl og beton, skal man se på råstofafgiften på 5 kr pr. m3. Hvis man 2-3 doubler den vil der blive bedre økonomi i at sortere og genbruge rent beton.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten