Replik: EUDP støtter gerne små virksomheder med gode projekter

7. oktober 2014 kl. 10:323
Artiklen er ældre end 30 dage

I Ingeniørens kronik den 3. oktober skriver bestyrelsesformand for Nordisk Folkecenter Ole Vagn Christensen, at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, diskriminerer med grøn statsstøtte. Forstået således, at de mindre virksomheder omkring folkecenteret har svært ved at få del i støtten.

Jeg er helt uenig i den kritik. EUDP’s uafhængige bestyrelse er netop garanten for, at alle ansøgninger konkurrerer på lige fod, og at det bedste projekt vinder ud fra en saglig vurdering.

Som formand for EUDP har jeg ved to lejligheder besøgt Nordisk Folkecenter for at drøfte støttemulighederne omkring dets virke, ligesom centrets ledelse har besøgt vort sekretariat flere gange. Alligevel har vi blot modtaget fire ansøgninger over de syv år, EUDP har eksisteret, og ingen af dem kunne desværre prioriteres inden for EUDP-lovens rammer. Det har intet med diskriminering at gøre.

Ole Vagn Christensen beklager sig over, at de små virksomheder ikke er repræsenteret i EUDP’s bestyrelse. En af styrkerne i EUDP er netop, at ingen interesseorganisationer er repræsenteret i EUDP’s bestyrelse, som består af uafhængige medlemmer valgt fra erhvervslivet og forskerverdenen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rent faktisk fremmer EUDP de mindre virksomheders støttemuligheder, fordi statsstøttereglerne begunstiger de mindre virksomheder. En lille virksomhed kan typisk opnå støtte på mellem 45 og 60 procent af projektomkostningerne, og en stor virksomhed blot mellem 25 og 40 procent.

I praksis har det vist sig, at omkring halvdelen af EUDP’s midler går til små og mellemstore virksomheder, hvilket er en meget stor andel i sammenligning med andre programmer i Danmark og internationalt. Ses der alene på den del af midlerne, der går til virksomheder, er andelen endnu større; i 2013 over 75 procent. Men på grund af den danske erhvervsstruktur med mange små virksomheder er det en god balance.

Så EUDP-programmet er i høj grad åbent for de mindre virksomheder, og flere af de små virksomheder, som har fået støtte, er heldigvis på vej til at vokse sig store. Muligheden er der også for Nordisk Folkecenter.

3 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
7. oktober 2014 kl. 20:35

Jeg tror alle der har beskæftiget sig med EUDP har fornemmelsen af at det er svært at få en klar besked om evalueringskriterierne og vægtningen af disse. Eksempelvis er det svært at finde belæg i evalueringskriterierne for at ansøgninger fra store firmaer skal have en lempeligere evaluering end andre ansøgninger, sådan som Thorkild Bentzen sagde her på siden den 14 august da han skulle forsvare de mange penge EUDP har givet til SOFC udviklingen: "Pengene er givet lige efter bogen. Hvis en superkompetent og solid virksomhed som Topsøe går ind med mange penge i en samfundsnyttig energiteknologi og vurderer, at der er et marked for den – og vi er enige med dem om dette - så støtter vi projekterne". Haldor Topsøe behøver stort ikke at ansøge, de skal bare oplyse et kontonummer så kommer pengene fra EUDP!! Der er konsulentfirmaer der reklamerer med at der er 80 % chance for succes hvis man får dem til at skrive ansøgningen og i særdeleshed forretningsplanen til EUDP programmet. (og at deres høje betaling er begrundet i at de har de rette forbindelser til systemet!). Ovenstående eksempler gør at man som ansøger har let ved at underbygge fornemmelsen af at man kommer længere med "handelshøjskole floskler" end teknisk velfunderede argumenter hvis man søger om støtte fra EUDP programmet. Det kunne være interessant hvis EUDP systemet prøvede at prioritere tekniske argumenter højere i en periode og så evaluerede om det gør en forskel.

2
7. oktober 2014 kl. 20:27

forsår godt sørens kommentar er meget enig vi trænger til en åben debat derfor skev je indlægget havde ikke forventet at formanden ikke ville deltage i den offentlige debat som min tråd er. jegmhører fra mange små virksomheder at de har ikke råd til at ansøge med debprocedurer brancherne er udsatte for. Thorkild fortæl os om hvorfor du ikkebkunne sombestyrelsesformand skærebigennem da det handlede om at følge en indstilling frabfolketinget angående brint til forbrændingsmotorer hvilke interesser satte du til atnvurdere dette projekt. hvilkeninteresser repræsenterede de. men i stedet for at skabe din private trådnså gå ind og svar i en åben debat somden jeg har lagt op til. det med åbenhed tror jeg tjener alle parter bedst. vi kan ikkenåbne en avis uden at læse hor dårligt det står til med smv. Hvor der virkelig er et udviklingspotentiale fornudvikling men ikke med EUDP