Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Replik: Der bliver brug for både bioethanol og biogas

Lars Yde (Ingeniøren 3. februar) mener, at ethanol er ‘som en hund i et spil kegler i forhold til det fremtidige energisystem’, og at hele halmressourcen derfor bør reserveres til biogas.

Jeg har hørt argumentet om at reservere hele halmressourcen til biogas før, og undrer mig hver gang over, hvorfor folk, der arbejder med methanisering af CO2 fra biogas, finder det særlig relevant at hakke på bioethanol.

Det virker også besynderligt at bruge MEC (Maabjerg Energy Concept) som eksempel, da MEC netop er baseret på en integreret produktion af 2G-bioethanol, biogas og en restfraktion (lignin), der i første omgang vil blive anvendt til kraftvarme. Pr. ton halm vil det give et udbytte på 6,5 GJ ethanol og 2,3 GJ biogas, altså 8,8 GJ energi, der kan anvendes til transport.

Hertil kommer lignin af en så høj kvalitet, at det på sigt vil kunne bruges til mere værdifuld anvendelse end at erstatte træpiller. Dette output er baseret på flere års test.

Et ton halm i biogas forventes at kunne give 5,2 GJ biogas plus en fast biomassefraktion, der er større end i MEC, men af knap så høj en kvalitet. Hvis formålet er at erstatte fossil olie i transport, er udbyttet derfor større i MEC’s kombinerede ethanol- og biogasproduktion. Jeg kunne imidlertid aldrig drømme om at bruge det som argument for, at al halm i Danmark bør reserveres bioraffinering.

Teknologier kan jo udvikle sig over tid, og det vil kun være godt, hvis biogasanlæggene får overvundet de nuværende problemer med den nødvendige forbehandling, lang opholdstid i tanken mv.

Sagen er jo, at det bliver en meget stor opgave at omstille transportsektoren. I Energifondens projekt ‘Grøn Roadmap 2030’ viser analysen, at der er behov for at satse kraftigt på såvel flydende biobrændstoffer som el og biogas for at nå et reduktionsmål på 35-40 procent i vejtransport i 2030. De 35-40 procent er det reduktionsmål, Danmark forventes at få for non-ETS, hvor transport og landbrug fylder næsten 80 procent.

Analysen viser endvidere, at flydende biobrændstoffer er den billigste vej til reduktion af CO2-udslippet frem til slutningen af perioden i 2030, hvor el forventes at blive billigere. Det skyldes blandt andet, at det hverken forudsætter skift af køretøjer eller infrastruktur at anvende flydende biobrændstoffer. Men det forudsætter også, at der produceres stigende mængder avancerede biobrændstoffer (på halm og andre bi- og restprodukter), hvis målet skal nås omkostningseffektivt.

Helt så enkelt er det ikke med biogas. Her er der produktion nok, men det kniber med afsætningen. Det skyldes, at forudsætningen er skift til gasbus/lastbil, hvilket indebærer en merpris. Det samme gælder brændstoffet plus service. Det fremgik af en meget grundig workshop, som Det Økologiske Råd afholdt sidste år. De er derfor heller ikke overraskende, at Grøn Roadmap 2030 peger på, at det forudsætter en særlig indsats, hvis vi skal have mere biogas ind i transportsektoren.

Lars Yde skriver, at opgradering (methanisering) af CO2 fra biogas ikke kan ske i MEC. Det er ikke rigtigt. CO2 kan man både få fra biogasproduktionen, ethanolproduktionen og kraftvarmeanlægget (der er på biomasse). Det springende punkt er prisen. Her skriver Lars Yde, at ‘opgraderet biogas vil kunne produceres til ca. 0,60 kr./kWh’. Det lyder meget billigt, og det fremgår da heller ikke, hvilken elpris investeringsomkostninger samt hvor mange driftstimer/år mv., der er tale om for at nå den pris.

Lars og Anne Grethe.
I har da begge nogen pointer i jeres argumentationer.
Men i sovser dem ind i undervurderede teknisk ydelse for de hinandens løsninger og sukkersøde udokumenterede økonomital der er grebet ud af den fri luft, for de løsninger i selv "spinner" eller skulle jeg sige prædiker for.
I Energistyrelsens rapport "teknologier til fremstilling af VE brændsler" angives et prisniveau på
BioSNG - 145 kr/GJ
Metanol - 155 kr/GJ
Bioetanol – 175 kr/GJ
Metaniseret biogas – 325 kr/GJ
Olieprisen her kl 22.40 er 32,6 $/bl = 36 kr/GJ - det er lidt op ad bakke for tiden - for os alle sammen!
Det fremgår ikke af Energistyrelsens tal hvor meget teknologi udvikling der er nødvendigt for at nå dette niveau.
På spørgsmålet om kulstof udnyttelse er i lige så tendensiøse.
Såvidt jeg kan se kræver både Biogas og Bioetanol en betydelig del teknologiudvikling før de teknologier lever op til kvalitets mål her. Specielt er der langt for Bioetanol baseret på enzymatisk forbehandling - den teknologi der lige kostede NOVOZYMES 15-20 % på aktiekursen. 50 % af energien kommer ud som slam - Det har altså en negativ værdi. Uanset hvad man gør. Som Obama engang sagde om Palin "man kan give en gris læbestift på, men det er stadig en gris" sådan er det også med slam fra 2G bioetanol.
For 3 år siden indgik jeg et væddemål med Anne Grethe om 2G bioetanol fra en enzymatisk process kommer til at koste mere eller mindre end 100 kr pr liter. Jeg venter stadig på data der kan afklare det :-)
Lars skriver at opgraderet biogas kan produceres for 60 øre pr KWh - jeg er enig i at det er meget (urealistisk??) lavt - det er nok muligt med meget billigt A-kraft strøm :-) - men der er jo ikke lige det vi har alt for meget af.
Jeg husker Birgitte Ahring i 2007 love at 2G bioetanol ville koste 2,35 kr pr liter og landbruget ville blive "stinkende rige" - det er vist ikke i år det sker?
Der er vel ikke tvivl om metanisering og kemisk syntese med brint virker - men - igen - hvad koster det? Hvis det skal fremstilles af VE el kommer anlæggene ikke til at køre mere end 20-30-40-50 % af tiden og så bliver der meget store kapacitets omkostninger så selv om el er næsten gratis bliver det dyrt! - realistiske data TAK!!
Så kommer spørgsmålet om det overhovedet virker i andet en lab scale og små batches?
Jeg har aldrig set data eller dokumentation for at INBICON har fungeret - snarere tværtimod.
Med hensyn til anvendelsen -
De 2 brændsler kommer aldrig i fly uden meget dyr opgradering.!! Ethanol har 25 MJ/kg fly brændstof 43,5 MJ/kg DVS der skal 75 % mere vægt med for at have den samme energi ombord hvis man bruger ethanol.
Så er der ikke plads til last eller passagerer!!

  • 9
  • 3

Det er bedre at give pengene til Thoristerne.
En meget stor del af deres projekt er kemiske forsøg hvor suppen ikke behøver være radioaktiv
Den radioaktive opvarmning kan simuleres med el.
Hvis de nu lover kun at køre forsøg når det blæser,har det VE folket også fået lidt

  • 5
  • 9

Det må være hårdt, at indse at ens drengedrøm aldrig bliver til noget.

Måske du kan skaffe en af de der små fine thorium kugler, så du har noget at huske tilbage på.

  • 7
  • 4