Rekordstore mængder importeret palmeolie ender i sort biodiesel

29. juli 2019 kl. 06:10458
Rekordstore mængder importeret palmeolie ender i sort biodiesel
Illustration: Rich Carey.
Mere og mere af den palmeolie, som EU importerer, bliver lavet til biodiesel fremfor at indgå i mad- og kosmetikprodukter. Det øger risikoen for skovrydning og øgede CO2-udledninger. Dybt bekymrende, siger professor.
Artiklen er ældre end 30 dage

Europæiske biltanke fyldes med mere og mere brændstof blandet op med biodiesel fra palmeolie - den klimamæssigt værste type af alle biobrændstofferne, som sviner tre gange så meget som fossil diesel.

Sidste år blev 53 pct. af den importerede palmeolie brugt til at lave biodiesel, mens 12 pct. blev brændt af til el og varme. Resten indgik i kosmetik- og madprodukter såsom chokolade, hvilket er et fald på 11 procentpoint.

Det viser tal, som miljøorganisationen Transport and Environment har hentet fra markedsanalyse-virksomheden Oilworld og EU-statistikbanken Eurostat.

Tallene viser, at mængden af palmeolie, der bliver brugt til biodiesel i EU, er steget siden 2017, og det viderefører tendensen fra de seneste ti år. Det oplyser Transport and Environment’s energidirektør, Laura Buffet, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Klimarådet: Dårlig ide at opfylde klimamål med biodiesel

»Det her er en årti-lang trend, som bliver værre hvert år. Den viser åbenlyst, at den importerede skovrydning fra palmeolie-forbruget i Europa hovedsageligt er drevet af politikken på biobrændsel-området,« siger hun i pressemeddelelsen.

Tallene vækker også opsigt hos professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson, som leder Københavns Universitets Sustainability Science Centre.

»Det er dybt bekymrende, at EU bruger palmeolie til så meget biodiesel,« siger hun til Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt brugte EU over 4 millioner ton rå palmeolie til at lave biodiesel på europæisk jord i 2018. Men samtidigt importerede EU i alt 1,2 millioner ton allerede raffineret biodiesel fra palmeolie. Mængden af importeret raffineret biodiesel fra alle typer madolie blev tredoblet mellem 2017 og 2018.

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Illustration: Transport and Environment.

Indirekte skyld i CO2-udledninger

Biodiesel lavet på palmeolie er kendt for at udlede større mængder drivhusgasser end fossil diesel. Det skyldes både de områder, palmerne bliver dyrket i, og den måde palmeolien bliver produceret.

En stor del af udledningen sker, fordi palmedyrkningen indirekte er skyld i, at der ryddes skove, moser og tørvområder, der har store kulstoflagre. For når en landmand vælger at dyrke palmeolie til biodiesel, optager biodiesel-palmerne pladsen fra andre afgrøder eller fra palmer, der måske skulle bruges til mad.

Læs også: Miljøorganisation: Regeringens vision om biobrændsel er mere til skade end til gavn

Hvis efterspørgslen på de andre afgrøder ikke falder, skal landmanden finde et nyt område til at dyrke dem. Det sker typisk i områder, som ikke tidligere har været brugt til landbrug, og som har et stort kulstoflager. Når områderne bliver ryddet, bliver der derfor frigivet store mængder CO2 til atmosfæren.

Fænomenet kaldes ILUC – Indirect Land Use Change – og er blandt andet beskrevet i en omfattende rapport finansieret af EU-Kommissionen i 2015: »The land use change impact of biofuels consumed in the EU«.

Illustration: MI Grafik.

Forskerne bag rapporten fandt, at biodiesel fra palmeolie var den værste slags biobrændsel, når man kiggede på CO2-udledninger på grund af ILUC. Her lå palmeolien på 231 g CO2/MJ, mens tal fra Klimarådet viser, at fossile brændsler ‘kun’ udleder omkring 85 g CO2/MJ.

Dybt bekymrende

Stigningen i det europæiske forbrug af palmeolie til biodiesel bekymrer professor Katherine Richardson fra Københavns Universitets Sustainability Science Centre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Palmeolie baserer sig på biomasse, og biomasse er en begrænset ressource. Brugen af det kan ikke andet end at gå ud over biodiversiteten. Samtidigt har vi behov for naturlig skov som kulstoflagre, så al den forøgelse, vi laver af palmeolie til vores eget forbrug, går ud over klimaet.«

Læs også: Biodiesel er næsten dobbelt så sort for klimaet som fossil diesel

Hun peger på, at biodiesel tidligere har været brugt som en måde at gøre transportsektoren grønnere på, eftersom biodiesel fra palmeolie har kunne tælle med i EU’s krav om, at 10 procent af transportsektorens brændsler skal komme fra vedvarende kilder senest i 2020.

»Det er klart, at når vi stiller større og større krav, så vil man gøre alt, hvad man kan, for at få transportsektoren til at være grønnere uden fundamentalt at ændre på den. Men det er jo stadig diesel,« siger hun.

Læs også: Trods forskeres advarsler: Sojabønner i biobrændsler går fri af nye EU-regler

»Hvis EU-politikerne ville, kunne de sætte en beskatning på at bruge palmeolie som biodiesel, som ville standse brugen af det fra i morgen. Men det sker næppe, fordi der er så stor en lobby fra den sektor,« siger hun afslutningsvist.

EU vil udfase palmeolie

Alligevel er planen, at EU vil udfase palmeolie frem mod 2030 i den forstand, at materialet ikke længere kan tælles med i EU-landenes målsætninger for vedvarende energi i transportsektoren, hvorved incitamenterne for at bruge biobrændsler med palmeolier forsvinder.

Det var et af hovedpunkterne i det nye direktiv for vedvarende energi, som blev vedtaget i EU sidste sommer. Det på trods af, at palmeolie har været en af de foretrukne måder at leve op til EU’s iblandingskrav for de flydende brændsler.

Læs også: EU åbner kattelem for biobrændsler: Alligevel ikke slut med palmeolie i tanken

Der er dog undtagelser. Et dokument knyttet til direktivet beskrev tidligere i år, præcis hvilke former for palmeolie der skulle udfases. Dokumentet beskrev, at palmeolie kunne blive stemplet som et materiale med lav ILUC-risiko og dermed undgå udfasningen, hvis det levede op til en række krav. Eksempelvis ville palmeolie fra småproducenter vil have en lav ILUC-risiko ifølge dokumentet, ligesom palmeolie, der blev dyrket på ubrugt eller forladt jord. Dermed ville visse typer af palmeolie stadig kunne tælle med i EU-kravet om vedvarende energi.

Udfasningen starter i 2023, og fra 2021 vil det ikke længere være obligatorisk for EU-lande at bruge madbaserede olier som biobrændsler. Det betyder, at medlemslandene i princippet vil kunne stoppe med at bruge biodiesel fra palmeolie allerede fra 2021.

458 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
460
19. august 2019 kl. 16:33

Jeppe - enig

Især denne vinkling mangler helt og aldeles: " Forbruget af palmeolie falder fortsat og ophørte i praksis i 2018. Fra at udgøre mere end 30% i 2014 udgjorde palmeolie i 2018 mindre end 0,5 promille af det samlede forbrug af biobrændstoffer. "

459
19. august 2019 kl. 16:09

Når nu man slutter med "Det betyder, at medlemslandene i princippet vil kunne stoppe med at bruge biodiesel fra palmeolie allerede fra 2021." Kunne det så ikke være relevant at gøre opmærksom på at der ikke længere anvendes palmeolie i biodiesel i Danmark. Ved godt artiklen handler om EU, men det er vel faktisk væsentligt, at de danske benzinkæder har fravalgt palmeolie, er det ikke Ingeniøren?

457
13. august 2019 kl. 14:30

ikke med fordel udveksle mailadresser - eller evt mødes over en kølig fadøl. Det virker mere som (en form for) dialog end en egentlig debat - - -

;o)

456
13. august 2019 kl. 14:11

Magnus

Men du skal have strømmen frem til forbrugeren og hvis der er koldt gennem længere tid så skal der meget effekt frem.

455
13. august 2019 kl. 14:08

Så der må raske fjernvarmefolk ud og rydde op.

Niels

Se lige hvad Vattenfall er gået igang med i Holland:https://ing.dk/artikel/vattenfall-bygger-hybrid-energipark-40000-husstande-holland-228037#comment-925605

For 6500 kr fås 0,5 kW mølle + 1 kW solceller + 300 Wh batteri

Et gammelt standardhus i Randers bruger 3 - 4 kW konstant i Januar.

Ved at gange op med 10 fås for 65.000 kr, 5 kW mølle + 10 kW solcelleanlæg + 3 kWh batteri

Vindmøllen på en god lokalitet vil produsere 22.000 -25.000 kWh /år

  • solcellerne 10.000 kWh
454
13. august 2019 kl. 09:44

Selv om el er fremtidens energibærer, så er der trods alt et tab i kabelen, der er dog den forskel at om sommeren er det minimalt, i modsætning til fjernvarme hvor tabet er næsten konstant over året.</p>
<p>Om du vælger at trække en 3 x 300 mm2 aluminiumskabel ind i røret som er snu nok,
og belastningen er 350 A => 242 kW så er tabet i kablet 34,5 W/m</p>
<p>Ligger der et DN150 serie 2 rør så kan der kun afsættes ca 20 W/m ved 70C så det er nødvendigt med noget kølevand igennem røret.

Magnus

Den havde jeg ikke lige tænkt over. Så der må raske fjernvarmefolk ud og rydde op.

Jeg vil gætte på en by som Randers 'besider' 15.000 hustande og har et samlet effektbehov når det er koldt med 150 MW.

Byen kræver i dag inkl den industri der er i byen noget med 60 MW el når forbruget er størst.

Hvor meget el-effekt mon sådan en by kræver når den omligges til strømforsyning. Og hvad mon det koster at forstærke el-nettet, i byen.

453
12. august 2019 kl. 22:54

Hvad med at lade være med at grave og trække de nye ledninger inden i fjernvarmerørene!!

Niels

Selv om el er fremtidens energibærer, så er der trods alt et tab i kabelen, der er dog den forskel at om sommeren er det minimalt, i modsætning til fjernvarme hvor tabet er næsten konstant over året.

Om du vælger at trække en 3 x 300 mm2 aluminiumskabel ind i røret som er snu nok, og belastningen er 350 A => 242 kW så er tabet i kablet 34,5 W/m

Ligger der et DN150 serie 2 rør så kan der kun afsættes ca 20 W/m ved 70C så det er nødvendigt med noget kølevand igennem røret.

451
12. august 2019 kl. 18:54

Edit:

449
12. august 2019 kl. 11:27

Hvis man i et højtempraturlager kan nå en energitæthed på 250 KWh/M3 og det kan etableres til en fornuftig pris. 10 M3 som etableres i en nedgravning på grunden eller evt. i forlængelse af carporten. Det er ikke særlig meget plads der skal til og herfter er alle gamle huse mulige at konverterer til opvarmning ved overskudsstrøm og der skabes stor værdi når de ikke skal isoleres.

Niels

Nemlig

Huset vil være sikret varme i vindstille perioder og stærk vinterkulde, samt møllerne sikres at de kan komme af med overproduktion.

Og når nu de myreflittige rørfolk hos fjernvarmen skal til at rydde op efter sig, så kan elforsyningen passende overtage graven til kabler om det er nødvendigt at styrke net. :-)

448
12. august 2019 kl. 09:24

Magnus

Hvis man i et højtempraturlager kan nå en energitæthed på 250 KWh/M3 og det kan etableres til en fornuftig pris. 10 M3 som etableres i en nedgravning på grunden eller evt. i forlængelse af carporten. Det er ikke særlig meget plads der skal til og herfter er alle gamle huse mulige at konverterer til opvarmning ved overskudsstrøm og der skabes stor værdi når de ikke skal isoleres.

447
11. august 2019 kl. 23:50

Ud over hvad betonen kan yde af effekt står det ikke helt klart hvor meget der kan lagres pr. rumfang og hvor stort tabet er for en 'roundtrip'...

Niels

Det er skuffende når journalisten ikke har styr på begrebene.

Intet at finde om hvor meget der kan lagres i forhold til rumfang. Der står noget om 3D printing af betonen, en kondensator virker ved at der er to plader der oplades, materialet mellem pladerne bestemmer tabet ( dielektricitetskonstanten ).

Noget kunne tyde på at man har til hensigt til at vokse om kapaciteten ved at 3D printe kondensatoren i mange lag.

Arealstørrelse og dielektrum der bruges, bestemmer hvor mange Farad kondensatoren bliver og dielektricitetskonstaten tabet.

445
11. august 2019 kl. 21:48

</p>
<p>Ja! Amputerede biomassekraftværker og præisoleret stålrør med lunket vand er fremtiden, som fødes med biomasse der sejles ind fra verdens skove..

Niels

Sbi rapport slår fast at i 2035 vil det være direkte elopvarming der satses på. Forskere i KGP beton regner med 10 år til fuld produktudvikling og så er fjernvarmens dage talte allerede i 2029. :-)

Kan ikke finde, om der er noget til hinder for, at KGP betonen ikke skal kunne virke som termisk lager samtidigt.

https://www.lancaster.ac.uk/news/new-smart-cement-mixtures-could-turn-buildings-into-batteries

443
11. august 2019 kl. 21:13

Og den varmepumpe som er en del af conceptet kan fra forår køle akkumulatoren så husets kan køles hele sommerhalvåret kun med overskudsstrøm.

Niels

Det geniale ved betongblokkene i fundamentet var, at de virker som kondensatorer og lagrer strøm, det er mere her fra orginal artikel:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822318312431

KGP beton vil sikre at bygningsmassen lagrer overskudsstrøm og den kan tages ud igen til belysning, forbrug og til varmepumpen.

Det er sandelig en spændende fremtid vi går imøde. :-)

441
11. august 2019 kl. 20:43

Dvs. hvis man med el-varmelegemer varmer bygningsmassen f.eks. 5 k så indeholder bygningen hele 0,875 MWh eller samme energi som 87 l olie. Så kan huset være uden 'varmetilførsel' i 14 dage.

Niels

Når der bygges i DK, så skal der laves fundamenter ned i frostfri dybde, så kunne man gøre gavn af det som her forskes i og man kunne få to fluer med et smæk: https://www.earth.com/news/concrete-store-energy-home/

Det fremgår tydeligt af forskere ikke har i tankerne at overskudsstrøm skal ødes til fjernvarme, men skal komme bygningerne direkte til gode og lagring skal foregå indenfor klimaskærmen og gøre gavn af overskudsstrøm fra solceller og vindmøller.

440
11. august 2019 kl. 19:19

København skal satse 160-180 milliarder på møller, resten kunne så gå til energirenovering, har du et bud på hvad mængde vindenergi det kunne afstedkomme i forhold til den sparing af varmeforbrug 200 milliarder vil give.

Magnus

De kan samlet gi' de 10 GW overvejende som havvindmøller vi skal bruge for samlet at have de 15 GW som kan gøre landet fossilfri. Og så skal der yderligere 100 mia til til varmepumper og effektive kraftværker. Og så kan der alene i København spares 2 mia. årligt når der ikke skal sejles biomasse ind fra verdens skove og brændes af.

439
11. august 2019 kl. 19:03

Nu bruges der altså 200 mia over de næste 6 år i København hvor meget mon den reelle co2 udledning bliver fra denne aktivitet. Når biomassekonverteringen om få år er fuldført i København, så kan der ikke være tvivl om København indtager den absolutte første plads som verdens mest co2-belastende hovedstad, når altså co2-udledningen vedr. de byggematrialer der bruges skal medregnes..

Niels

Når der er talen om energirenovering, så er det kun papiruld op på loftet, skiften af vinduer og døre og genvex gerne med varmepumpe indbygget, der kan svare sig.

Papirmasse til isoleringen kan eventuelt blive et problem, i og med papiret sansynligvis er endt i bålet.

Ældre bygninger skal rives ned og bygges op igen når samfundet kører på lavblus. Det er så vigtigt, at det man bygger er tilpasset fremtiden så bygningen kan lagre overskudsstrøm.

København skal satse 160-180 milliarder på møller, resten kunne så gå til energirenovering, har du et bud på hvad mængde vindenergi det kunne afstedkomme i forhold til den sparing af varmeforbrug 200 milliarder vil give.

438
11. august 2019 kl. 18:11

Dvs. hvis man med el-varmelegemer varmer bygningsmassen f.eks. 5 k så indeholder bygningen hele 0,875 MWh eller samme energi som 87 l olie. Så kan huset være uden 'varmetilførsel' i 14 dage.

Niels

Nemlig.

Lige som med det første link som jeg sendte ( arkitektens hus ) så er det utroligt vigtigt at man gør gavn af sol og de materialer der alligevel skal bruges til byggeriet.

Det var så to eksempler heroppe fra.

Hvis vi tager bygningen og flytter den til DK, så er der lidt anderledes udfordringer. Lagringen i betonmassen ville være for lille, da der i DK kan være bidende koldt og stille vejr i 10 - 14 dage når det er værst. Det kan så afhjælpes med stor mængde lavpris beton som fyldmasse i etagedæk og i tag.

Solindfaldet må styres med automatisk afskærming udenfor, ellers vil bygningen lide af overhedning.

Så står man med en bygning i DK der perfekt kan virke op imod overskudsstrøm fra vindmøllerne.

Med det enorme CO2 udslip der er fra afbrænding af biomasse, så vil der uværgelig være dage hvor der bliver nødvendigt med køling og det klarer varmepumperne lige så snildt og energien kommer selvfølgelig fra solcellerne.

Nu mangles lige at Jakob og co kommer på banen og laver projektforslag, der viser god samfundsøkonomi i at lægge køl til bygningen sammen med importeret biomasse + kedler + solfangerfarme + sæsonlagre + tabsgivende rør.

437
11. august 2019 kl. 14:44

Og det er på præcis den samme måde, når en by omlægges til individuelle varmepumper og termiske lagre, ved møllestrøm og kraftværksstrøm.

Magnus

Prøv og ta' Odense som i dag bruger 5 TWh brændsler årligt og producerer 1,3 TWh strøm og strøm som mange gange konflikter med møllerne så de står stille. Hertil afsættes 1,7 Twh varme i boligmassen efter tab i nettet.

Individuelle varmepumper til 2,5 mia. i Odense som f.eks. virker ved en gennemsnitlig cop 3 kræver derfor 600 MWh el for at yde de 1,7 TWh.

De samfundsøkonomiske tiltag der skal laves for at supplere møllerne med strøm via effektive kraftværker er så minimale når man ser på de meget betydelige omkostninger der i dag afholdes i odense for overvejende af producere strøm som er samfundsøkonomisk ubrugelig i konflikt med møller og andre kraftvarmeværker der skal yde strøm som spild fra varmeproduktionen.

Eller! Der er ingen tvivl om at den samlede samfundsøkonomiske økonomi er positiv ved at gennemføre tiltaget.

436
11. august 2019 kl. 14:16

i sig selv lagrer 175 kWh / K.

Dvs. hvis man med el-varmelegemer varmer bygningsmassen f.eks. 5 k så indeholder bygningen hele 0,875 MWh eller samme energi som 87 l olie. Så kan huset være uden 'varmetilførsel' i 14 dage.

435
11. august 2019 kl. 13:57

Nu mangler bare at Jakob og co kommer på banen og laver samfundsøkonomiske beregninger der klart viser, at det kan svare sig at lægge tabsgivende fjernvarme til bygningen. :-)

Magnus

se https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger

Grundlæggende samfundsøkonomiskeberegninger er rimelig simple.

Man vil anlægge en ny motorvej!

Ved at lave motorvejen er der nogle økonomiske gevinster: folk kommer hurtigere frem, skal ikke sidde i kø og brænde brandstof, den samkede mobilitet øges og det kan udregnes hvor stor værdi det skaber.

Og så er der ene og alene tilbage at bevise at når investeringen er afholdt f.eks. 1 mia. så skal projektet samlet set, kunne udvise et overskud, så projektet kan forrente den investerende kapital med finansministeriets kalkulationsrente som for øjeblikket er 4 % og så stadige gøre det billigere end den nuværende løsning.

Og det er på præcis den samme måde, når en by omlægges til individuelle varmepumper og termiske lagre, ved møllestrøm og kraftværksstrøm.

434
11. august 2019 kl. 13:30

Når priserne på el kommer derned med de 20 øre/kwh, så er det en eller to luft/luft og termiske lagerenheder i huset som kan holde meget høje temperaturer som dermed stor lagertæthed som akkumulerer varme til lang tids varmeforsyning når der ikke er strøm.Så er det Luft/luft varmepumper og lagre inde i huset som kan holde varme til lag tid hvor der ikke er strøm som overskud.

Niels

En af mine bekendte har bygget denne bygning heroppe https://www.facebook.com/EMNordic/photos/pcb.2336220379768837/2336220016435540/?type=3&theater

Bygningen er 2 x 330 m2, ejermanden uddannet snedker og kendt som dygtig til at bygge guitarer. Der er talen om tung betonbygning og bygningen i sig selv lagrer 175 kWh / K. Det nøje afpassede glasareal, sikrer at bygningen ikke kræver opvarming i 7 - 8 måneder af året. Det er faktisk godt gået med tanke på at heroppe er der fyringssæson hele året.

Det vil være oplagt at bruge luft luft varmepumpe sammen med vandlager sammen med den tunge bygning, når vinterkulden sætter ind. Varmepumpen har optimale forudsætninger i det at middeltemperatur i januar er + 3,6 C og det er aldrig længere end 3 døgn med vindstille om vinteren heroppe.

Ergo kunne bygningen virke som lager for overskudsstrøm og overskudsstrømmen kom til gavn indenfor klimaskærmen. Elforbrug til lys o.a er i snit 25 kWh/ døgn og når det er koldest tilføres 70 kWh varme / døgn.

Nu mangler bare at Jakob og co kommer på banen og laver samfundsøkonomiske beregninger der klart viser, at det kan svare sig at lægge tabsgivende fjernvarme til bygningen. :-)

433
11. august 2019 kl. 12:05

Magnus

Over de sidste 30 år har de enome investeringer i ny energiteknologi Danmark har gennemført, ikke evnet at reducere energiforbruget, også selv om meget energikrævende industriproduktioner er flyttet til udlandet. Og når den reelle co2 udledning fra biomasse skal medregnes, så er reduktionen i co2-udledningen også udeblivende se

Udklip~92.PNG

København vil bruge 200 mia inden 2025 overvejende til boligrenovering eller isolering af den Københavnske bygningsmasse se https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1585

For år tilbage havde Concito regnet sig frem til denne reelle udvikling i den danske co2 udledning når mere og mere energikrævende produktioner nu flyttes fra danmark til udlandet og produkterne importeres, og det altså før vi øger co2 udledningen ved at skifte kul ud med biomasse se

damp~101.png

Nu bruges der altså 200 mia over de næste 6 år i København hvor meget mon den reelle co2 udledning bliver fra denne aktivitet. Når biomassekonverteringen om få år er fuldført i København, så kan der ikke være tvivl om København indtager den absolutte første plads som verdens mest co2-belastende hovedstad, når altså co2-udledningen vedr. de byggematrialer der bruges skal medregnes..

Jeg hørte lige venstres formand udtale at omlægningen bort fra fossilerne må ikke belaste landets økonomi!!!! Hvorfor ser formanden ikke muligheden i de enorme besparelser der er ved at omlægge landet på en ordentlig måde.

432
11. august 2019 kl. 09:47

Nu kræves der kun at der arbejdes intenst på at udvikle videre på individuelle lager så borgerne kan få en pakkeløsning så overskuds el kan komme til gavn.</p>
<p>Magnus</p>
<p>Det som jeg gruer mest for og som vil være en skandale, er at overskuds-el vil ende i centrale elkedler + lager + tabsgivende rør, så 20 - 40% gavn-el vil ende som tab.

Når priserne på el kommer derned med de 20 øre/kwh, så er det en eller to luft/luft og termiske lagerenheder i huset som kan holde meget høje temperaturer som dermed stor lagertæthed som akkumulerer varme til lang tids varmeforsyning når der ikke er strøm.

Så er det Luft/luft varmepumper og lagre inde i huset som kan holde varme til lag tid hvor der ikke er strøm som overskud.

431
11. august 2019 kl. 00:52

</p>
<p>Nu er møller nok lidt mere bekostelig på Færøerne og dermed er strømmen det også i forhold til Danmark.Men prisen her på 2,1 cent/KWh <a href="https://masdar.ae/en/masdar-clean-energy/p..">https://masdar.ae/en/masd…;. som en ejer af anlægget vil sælge strømmen til, til det nationale el-selskab i Saudi Arabien som jo altså betyder at ejeren også tjener på at lave anlægget. Det siger lidt om hvad vi kan forvente i fremtiden.OG nu kan det i det hele taget være ligegyldig om prisen kommer længere ned. Nu handler det mere om, at gøre brug af strømmen, så de store overproduktioner af strøm der vil komme i fremtiden fra mange møller, skaber værdi så møllerne ikke bare skal stoppe. Eller sådan at dette overskud i fuld udstrækning kan gøres brugbar og skabe værdi...

Niels

Der har lige været budrunde på den næste vindmøllepark heroppe, af de indkomne bud svingede kWh prisen fra godt 20 øre og op til 28 øre kWh. Det skulle ikke undre at møllerne ( danskt produkt )der skal opføres i Hanstholm, kalkulerer med en kWh pris der er en hel del lavere end 20 øre/kWh. Importeret vindmøllepark i Saudi Arabien kan levere strøm for 14 øre / kWh så hvad der kalkuleres med i Hantsholm kan man kun gisne om, men en strømpris for møllestrøm i DK der er en del lavere end 20 øre / kWh i fremtiden er realistiskt.

Nu kræves der kun at der arbejdes intenst på at udvikle videre på individuelle lager så borgerne kan få en pakkeløsning så overskuds el kan komme til gavn.

Det som jeg gruer mest for og som vil være en skandale, er at overskuds-el vil ende i centrale elkedler + lager + tabsgivende rør, så 20 - 40% gavn-el vil ende som tab.

430
11. august 2019 kl. 00:04

Magnus

En af mine bekendte har bygget dette hus 2 x 100m2 heroppe: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FIX5iPhbpjs">https://www.youtube.com/wa…;
Udgiften til varme og el er ca 1000 kr / mdr ved en kWh pris på 189 øre / kWh. Her skal man have i mente at der er et markant større upvarmingsbehov heroppe i forhold til DK.
Nu er de tilmed kommet differentieret elpris på den del af elforbruget som vedrører varmepumpen og eventuel elbil.

Nu er møller nok lidt mere bekostelig på Færøerne og dermed er strømmen det også i forhold til Danmark.

Men prisen her på 2,1 cent/KWh https://masdar.ae/en/masdar-clean-energy/projects/dumat-al-jandal som en ejer af anlægget vil sælge strømmen til, til det nationale el-selskab i Saudi Arabien som jo altså betyder at ejeren også tjener på at lave anlægget. Det siger lidt om hvad vi kan forvente i fremtiden.

OG nu kan det i det hele taget være ligegyldig om prisen kommer længere ned. Nu handler det mere om, at gøre brug af strømmen, så de store overproduktioner af strøm der vil komme i fremtiden fra mange møller, skaber værdi så møllerne ikke bare skal stoppe. Eller sådan at dette overskud i fuld udstrækning kan gøres brugbar og skabe værdi...

Og man skal have for øje at udtager man overskud af strøm i nettet,når den forekommer til overflod, så må man bruge en ledige kapacitet i nettet, som ellers ikke bruges, hvorfor overskudsstrøms betaling vedr. transport i nettet, må være forholdvis lav. Dette må være forholdet når meget store møllekapaciteter i fremtiden leverer meget elektricitet,

I fremtiden kan vi meget vel tale om overskudsstrøm leveret i husstanden til under 20 øre/KWh inkl transport når der er overskud.

Alt dette taler for huse med langt mindre isolering, men huse der kan aftage store mængder strøm når den forekommer til overflod og så bruge denne gemte varme til opvarmning, når der ikke er strøm.

image003_4.jpg

Hvis det er mulig at bruge hele temperaturspændet i Molten Salt fra 560 C ned til 80 C hvor saltet går fra væske til fast form ved 180 C, hvis det kan håndteres (1000 l koster 1600 kr), så taler vi om at 1000 l kan holde noget med 250 KWh energi.

Der er dermed i fremtiden langt mere mening i at undgå energirenovering og øge energiforbruget til fordel for overløbsstrøm fra meget store møllekapaciteter.

429
10. august 2019 kl. 23:20

</p>
<p>Og massiv ødelæggelse af dyreliv og biodiversitet !!

Niels

En af mine bekendte har bygget dette hus 2 x 100m2 heroppe: https://www.youtube.com/watch?v=FIX5iPhbpjsUdgiften til varme og el er ca 1000 kr / mdr ved en kWh pris på 189 øre / kWh. Her skal man have i mente at der er et markant større upvarmingsbehov heroppe i forhold til DK. Nu er de tilmed kommet differentieret elpris på den del af elforbruget som vedrører varmepumpen og eventuel elbil. Reduktionen er 50 øre kWh, så det bliver spændende at få at vide hvad den fremtidige elregning lander på.

Skal lige tilføje at der skal opsættes 7 -10 gange så megen vindmølleeffekt heroppe i nærmeste fremtid, så prisen af overskudsel vil rasle ned.

Varmepumpe og geotermiboring ned på 180 m i hård basaltundergrund lander på 160.000 kr.

Er der nogen der kan se fornuft i at lægge tabsgivende dobbeltfunktion ind på matriklen og derved afføde massiv ødelæggelse af skov og dyreliv.

427
10. august 2019 kl. 21:13

Kom nu ud og nyd den danske natur og skovarealer, der bliver mere og mere at nyde.

Jakob

Når jeg investerer tid og penge i en rejse for at opleve natur og skov med al dens pragt og mangfoldighed, så er det ikke noget i stil med dette ( billede som eksempel )https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/stora-enso-and-gm-trees-intensifying-destruction-of-forests-and-peoples/ som vækker min interesse.

At tage min gamle gadekost tæt op til øjnene, vil give mig lige stor emotionel tilfredsstillelse.

Så du kan godt med det samme afskrive at møde mig i en monoton plantet skov i DK.

426
10. august 2019 kl. 21:09

Jeg håber alle vil gøre os alle den lille tjeneste det vil være at tie NH's indlæg ihjel, når han vanen tro krabber sig sidelæns væk fra emnet i den aktuelle artikel og istedet trækker en af sine gamle krikker ud af stalden.

Jakob Rasmussen,

Du er simpelthen den værste til at blive ved og ved med at tæske løs på NH's mange døde heste. Man skulle tro, at du var klogere end som så, men det er du åbenbart ikke.

Jeg forstod slet ikke dit stunt med at begynde at tale om, at Magnus Thomsen bare er en kunstig, frit opfundet profil, c/o Niels Hansen. Hold dog op med at give NH kunstigt åndedræt på den måde. Pak din åbenbart sårede professionelle stolthed langt væk. Det kan kun gå for langsomt.

425
10. august 2019 kl. 20:48

@ Jakob, du er den mest ærekære og pernittengrynede debattør man overhovedet kan forestille sig.

Mads

Dette er realiteterne vedr. fjernvarme i dagens danmark anno 2019:

Svendborg kommune betaler en meget høj pris for at få brændt kommunens affald på Svendborg affaldsforbrænding med 1100 kr/ton. For at Svendborg har nok affald til at levere 60 % af Svendborg Fjernvarmes årlige behov, så er Svendborg kommunes borgere nød til at overbetale affaldsforbrændingen, så Fåborg Midtfyn og Langelands affald kan kan underbydes så Odense ikke opnår dette affald. Prisen i Odense er omkring 475 kr/ton som Fåborg altså får sit affald brændt til i Svendborg.

At dette er fuldt og helt ulovlig i henhold til alle udbudsregler og EU regulativer, det ser man stort på i kommune og hos ledelsen for Affaldsforbrændingen. Eller selv om Borgmester, kommunal direktør får det oplyst gør man intet og lader de ulovlige forhold fortsætte, som har været tilfældet i adskillige år.

Lokale kræfter har arbejdet hårdt for at få en 25 MW varmepumpe installeret inden 2020 så der kunne opnås 70 mio. i tilskud via energispareordningen som ville kunne betale en betydelig del af varmepumpens etableringsomkostning, og reducere en forholdsvis høj varmepris i byen efter grundbeløbet ophører.

Affaldsdirektøren får lavet denne samfundsøkonomiske analyse vedr. en 25 MW varmepumpe som modvægt til fortsættelse af affaldsforbrædningen. https://xqw.dk/a2019/Notat-samf-beregninger%20skrotning%20Svendborg%20Kraftvarmev%e6rk.pdf Og Analysen laves jo for at stoppe 25 Mw varmepumpen.

For det første så kan man ikke i markedet for varmepumper finde en 25 Mw varmepumpe til 240 Mio. prisen er 120 - 140 mio. kr. Og der bruges en høj omkostning til vedligehold med 26 kr/MWh.

Men det forhold at anlægget i Svendborg har en samlet virkningsgrad på 80 % og byen kan ikke aftage al varmen i sommerhalvåret gør at kun 75 % af affaldet kan gøre nytte og resten tabes. I Odense er der monteret en ny absorptionsvarmepumpe på affaldsanlægget så udnyttelsen er 107 %, og Odense kan gøre brug af al varmen som trækker samfundsøkonomien voldsomt op i forhold til at lukke forbrændingen i Svendborg.

Når de samfundsøkonomiske beregninger laves korrekt er en varmepumpe samfundsøkonomisk den bedste løsning som Borgmester og Kommunal Direktør er oplyst omkring...

Der installeres nu en 15 MW varmepumpe sammen med en fortsættelse af affaldsforbrændingen.

For at kunne få samfundsøkonomi i varmepumpen som producerer meget lidt varme når affaldsforbrændingen ikke lukker, så skal den aftage samfundsøkonomi billig naturgas via en gasmotor som så yder strøm når der skal produceres fjernvarme via varmepumpen.

Eller virkelig noget svineri og et særdeles massivt miljøsvineri med ressourcer, og i det store og hele ingen omlægning af Svendborg til VE ved at yde varmeproduktion via møllestrøm . Eller intet energisystem i svendborg som kan virke til installation af flere møller, og udfasning af fossilenergi...

Borgmester, Kommunaldirektør, Konkurrancestyrelse og Enegitilsyn er bekendt med hvad der forgår, men gør ingenting. Eller ledelsen ved affaldsforbrændingen der med vold og magt vil bevare deres stillinger og deres fede hyre og kun derfor stopper en fornuftig løsning!

Forholdet i Svendborg er langt fra enestående det er mere reglen end udtagelsen som vedr. Fjernvarme Fyn projektforslag vedr. Coop grunden, hvor man også bare fordrejer tallene så det kommer til at passe til det man ønsker.

424
10. august 2019 kl. 17:34

@MagnusNiels
Har du aldrig set et træ ?
De sidste 20 år er vedmassen i det danske skovareal vokset med 76 %

De sidste 20 år er vedmassen i det europæiske skovareal vokset med 28 %

De sidste 20 år er vedmassen i nordamerikas skovarealer vokset med 11 %

(Kilde: Københavns Universitet, Skov og Landskab)

Alene i Nordamerika er den årlige vedtilvækst mere end 10 gange større end hele Europas nuværende biomasseforbrug.

Nordamerika og Europa oplever et fald i efterspørgslen efter træ til papirproduktion.

I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv.
De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.</p>
<p>Kom nu ud og nyd den danske natur og skovarealer, der bliver mere og mere at nyde.

JR

Nu har de nordlige skove vist at der kan opbygges store mængder kulstof i skovenes vedmasse og dermed kulstoft som ellers ville være i atmosfæren som co2. Hvorfor er det så vigtig at udtage eller reducere denne vækst som alt andet lige vil flytte kulstoft op i atmosfæren som co2, når træet brændes af. Netop fordi skovene har jo på fornem vis vist at de kan akkumulere kulstoft og hvorfor skal denne akkumulering minimeres for at brænde træ i Danmark til at lave lunkent vand til fjernvarmerør når der er så mange andre oplangte løsinger f.eks. store varmepumper. Som du jo gennem flere år er oplyst om hvordan skal laves.

423
10. august 2019 kl. 17:00

@ Jakob, du er den mest ærekære og pernittengrynede debattør man overhovedet kan forestille sig.

Har du virkelig ikke andet at tage dig til end at holde den ene gryde efter den anden i kog? Jeg tror de fleste af os har fattet, at du åbenbart ved mere om NH' s meritter eller mangel på samme end alle os andre tilsammen. Og hvad så? Hvorfor bliver du ved med at løbe ham det i næsen?

Michael Mortensen, som ellers ikke er min livret, skrev nogle kloge ord forleden om 'voksenmobning'. De var bl.a. henvendt til dig, men dem har du tydeligvis overset, eftersom du bare er fortsat i din sædvanlige skurre. Stop med det, please.

Gør som en anden af mine ikke-favoritter, Flemming Rasmussen ofte prædiker:

Don't feed the troll.

Vis dog at du har format til frivilligt at opgive at få det sidste ord i en debat med NH.

Fortsat god weekend.

422
10. august 2019 kl. 16:46

Dansk skov og natur går også en kummerlig fremtid i møde se:
<a href="https://www.naturbeskyttelse.dk/2018/02/08/..">https://www.naturbeskytt…;.
Hvor træerne ikke kan få fred for hæmningsløs svingen med kædesaven. :-(

@MagnusNiels Har du aldrig set et træ ? De sidste 20 år er vedmassen i det danske skovareal vokset med 76 % 
De sidste 20 år er vedmassen i det europæiske skovareal vokset med 28 % 
De sidste 20 år er vedmassen i nordamerikas skovarealer vokset med 11 %
 (Kilde: Københavns Universitet, Skov og Landskab) 
Alene i Nordamerika er den årlige vedtilvækst mere end 10 gange større end hele Europas nuværende biomasseforbrug.
 Nordamerika og Europa oplever et fald i efterspørgslen efter træ til papirproduktion.
 I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

Kom nu ud og nyd den danske natur og skovarealer, der bliver mere og mere at nyde.

421
10. august 2019 kl. 16:42

Men det bekymre dig ikke....

@MagnusNiels Det burde snarere bekymre dig, at du har brugt 10-15 år af dit liv ved tastaturet med beskyldninger mod alt og alle.
Der er ikke det universitet, forskningsinstitut, styrelse, ministerium, firma m.m, som du ikke har påstået at du ved meget bedre end. Og du har absolut intet opnået, fordi det hver gang har vist sig, at du ikke havde ret.

Når nu eksporten af fjernvarmeteknologi og rådgivning i 2018 er vokset til rekordhøje 6,8 mia. kr. Og den danske fjernvarme i 2018 nåede en rekordhøj andel af vedvarende energi, sådan at cirka 61 procent af fjernvarmen herhjemme i dag er baseret på vedvarende energi, samt at 2018 blev året, hvor fjernvarmeselskaberne fik 82% af alle nye kunder, så idag 1.736.668 danske husstande er opvarmet med fjernvarme. Ja, så må du må føle dig presset (ironi kan forekomme)

Burde du ikke overveje om palmeolie var en fremtidsmulighed.

420
10. august 2019 kl. 16:27

Dansk skov og natur går også en kummerlig fremtid i møde se:
<a href="https://www.naturbeskyttelse.dk/2018/02/08/..">https://www.naturbeskytt…;.
Hvor træerne ikke kan få fred for hæmningsløs svingen med kædesaven. :-(

Det er da også langt bedre end at opstille sådan en

V164%20prototype_2.jpg som på en go' lokation kan yde 44.000 MWh/år som i varmepumper kan yde 150.000 MWh varme eller det samme som 75.000 m3 træ.

413
10. august 2019 kl. 12:36

Det er helt relevant at gøre sig nogen tanker, men man skal også regne.

JR

Mon ikke løbet er kørt for dig vedr. at lære at regne.

Det er selvsagt svært at se skriften på væggen --> 21 Cent/Kwh for møllestrøm i Saudi Arabien se https://masdar.ae/en/masdar-clean-energy/projects/dumat-al-jandal

Hvis du prøver (ihærdig) at sætte dig ind i denne se https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_-_juni_2018_v1.1.pdf

Når 75 % af fjernvarmen i Odense nedlægges installeres 300 Mw individuelle varmepumper. Varmepumperne koster 6 - 8.000 kr/KW eller 2,1 mia.

Udbygningen af el-nettet betales af netbetalingen med de nuværende ca. 20 øre/KWh.

Projektet installerer 200 MW vindmøller og der installeres 100 MW effektivt kraftværk i odense som omsætter biomasse og opgraderet biogas.

Det samlede projekt vil koste noget med 7 mia. Når kraftværket i samfundsøkonomisk henseende aftager biogas og biomasse som i samfundsøkonomisk henseende er forholdsvis billig og møllerne udelukkende belaster samfundsøkonomien vedr, kapitaludgiften. Men når kraftværket og møllerne producerer langt mere samfundsøkonomisk bekostelig strøm end varmepumperne aftager i Odense så kommer det samlede projekt ud som det samfundsøkonomiske bedste projekt over for alle andre projekter.

I beregningsmæssig forstand er det nødvendig at afrege den producerede størm til den lave samfundsøkonomiske el-pris og den købte strøm som varmepumperne aftager ude i Odense at denne afregnes til dyr samfundsøkonmisk el-pris. Dette vil projektet uden problem kunne håndtere og komme ud med det bedste samfundsøkonomiske overskud.

412
10. august 2019 kl. 11:22

Magnus lever for bedste velgående og har lige været en frisk morgentur oppe på fjeldet i 9-11 m/s i vindmølleparken og set på lokaliteten hvor den næste vindmøllepark skal sættes op i 2020 der øger vindandelen til det dobbelte.

@MagnusNiels Det tvivler jeg på, for kører du et OCR program på indlæggene fra de 2 profiler, så er der så stor sammenfald, at det er overvejede sandsynligt, at stamme fra samme person.

Heroppe gør man sig så nogen tanker om det ikke er spild af gavntid at debatere fjernvarme i vindmøllens hjemland, da det under alle omstændigheder er en teknik der står for teknologisk fald og vil uddø i nærmeste fremtid.

Det er helt relevant at gøre sig nogen tanker, men man skal også regne. Men som det fremgår tydeligt af tidligere indlæg, så er fjernvarme i Danmark i hastig vækst, med over 82% af alle nye boliger i 2018 der er tilsluttet fjernvarme. Selvfølgelig også hjulpet på vej af den demografiske udvikling med flytning fra land til by. Som tidligere vist, så er EU også på vej med fremme af energieffektivitet og fjernvarme

411
10. august 2019 kl. 10:12

hvad skal der så indregnes?

KH

Før et samfundbruger bruger investeringsbeløb på at etablere et større kollektivt energianlæg så skal det sikres at det er det samfundsøkonomisk bedste anlæg der etableres

410
10. august 2019 kl. 10:07

Men tak for at profilen “Magnus Thomsen” blev glemt.
Det er også nemmere at styre tasterne, når der ikke er så meget at holde rede på.
Måske var det en ide med palmeolie til Færøerne ?

Jacob

Magnus lever for bedste velgående og har lige været en frisk morgentur oppe på fjeldet i 9-11 m/s i vindmølleparken og set på lokaliteten hvor den næste vindmøllepark skal sættes op i 2020 der øger vindandelen til det dobbelte.

VE heroppe er ca 50% på årsbasis og i dag er vind 33 % https://www.sev.fo/Planen er at der skal 8-10 gange så meget vindmølleeffekt ind på nettet, så ingen grund til at øde penge på ueffektiv transport af lunkent vand heroppe.

Heroppe gør man sig så nogen tanker om det ikke er spild af gavntid at debatere fjernvarme i vindmøllens hjemland, da det under alle omstændigheder er en teknik der står for teknologisk fald og vil uddø i nærmeste fremtid.

Det som man gruer mest for, er hvad konsekvenser det har nået at pådrage biodiversitet og miljø at der stadigvæk nu man nærmer sig 2020 findes fortalere der hårdnakket velsigner dårskaben og hvad det så i sidste ende kommer at koste skatteborgerne at rydde op.

P.S. Palmeolien skal i beholde i DK om der er nogen rest der har undsluppet bålet.

409
10. august 2019 kl. 08:25

Hvis det ikke er omonst, for sent, whatever:</p>
<p><a href="https://www.energy-supply.dk/article/view/..">https://www.energy-supply…;
<p>MTC - tror desværre ikke, at DAKA har mulighed for skrue op for produktionen i 2020, når EU kræver 10% tilsætning i diesel

Afbrænding af noget så ædelt som biodiesel skal ikke ske i biler.

I stedet for 10% tilsætning til diesel bør vi sætte et krav om at 10% af alle nye person- og lastbiler skal køre på strøm.

Biodiesel skal anvendes i kraftvarmeværker (evt mikrokraftvarme) hvormed udnyttelses graden kan komme meget højt op. Og så kan det i modsætning til nuværende kedler meget nemt reguleres 0-100-0 som funktion af sol/vind i elsystemet.

50% som direkte varme og 40% til strøm "fjernvarme via varmepumper" uden for områder med fortovsopvarmning. 140-150% effektivitet når denne backup for sol+vind startes op, er ikke urealistisk.

Den evt bruges som erstatning for oliefyr, i en mikrokraftvarme opsætning i områder udenfor fortovsopvarmning.

Selv som direkte erstartning for fyringsolie i et oliefyr vil være bedre energi udnyttelse end at hælde det i en bil.

Og så kunne vi også lade være med at bruge energi på at brænde døde mennesker, men i stedet sende dem til DAKA. og lave dem til biodiesel.

408
9. august 2019 kl. 23:27

Men som vejledningen redegør for meget præcist og det er at det er de faktuelle forhold der skal ligge til grund for projektet og ikke et eller andet tankespind.

@MagnusNiels Så forstår jeg bedre hvorfor du ALDRIG har lavet og fået godkendt et projektforslag for nogen af dine “projekter” Men tak for at profilen “Magnus Thomsen” blev glemt. Det er også nemmere at styre tasterne, når der ikke er så meget at holde rede på. Måske var det en ide med palmeolie til Færøerne ?

404
9. august 2019 kl. 22:54

NielsMagnus - og FjernvarmeFyn har 75 MW overkapacitet/ forsyningssikkerhed i værst tænkelige klimatiske tilfælde, og COOP-grunden kræver 1 MW - hvad skal der så indregnes?

KH du kan jo ikke forstå det! Men for 100 gang: for at der kan laves et nyt kollektivt forsyningsprojekt så skal projektet udvise den bedst mulige samfundsøkonomi i forhold til alle realistiske alternativer. OG det gøre Coop projektet ikke når kulanlægget i 2027 skal udfases og der skal laves en anden forsyningskilde, som koster samfundsøkonomsik.

403
9. august 2019 kl. 22:52

Og man kan ikke bare overse at et projekt som har gennemlevet den halve levetid står unden forsyningsanlæg

@MagnusNiels Men man må godt “overse” en forøgelse af elproduktionskapaciteten ? Prøv nu lige at læs under hvilke forudsætninger du kan anvende hvilke betragtninger. Du er slet ikke nået til det afsnit endnu vel ?

Og igen. Det skinner så tydeligt igennem at du ALDRIG har lavet et projektforslag og fået gennemført et projekt. Du kan simpelthen ikke lave en sammenhængende faglig, teknisk og økonomisk sammenfatning. Og når du i 10-15 år har forsøgt, så er der nok ikke så stor sandsynlighed for at du nogensinde kommer til det. Prøv det med palmeolien i stedet.

401
9. august 2019 kl. 22:43

Niels Magnus - skal man følge almindelig praksis i byggeret m.m., så er det normalt at er et emne beskrevet ufyldestgørende og projektet kan klare sig uden denne ydelse, så skal ydelsen ikke indeholdes

Det har sku' da ikke noget med byggeret at gøre - det er varmeforsyningsloven som regulerer nye forsyningsprojekter hvordan de skal beregnes så der opnås den bedste samfundsøkonomiske løsning. Og man kan ikke bare overse at et projekt som har gennemlevet den halve levetid står unden forsyningsanlæg.

Citat fra Link For at kunne lave sammenlignelige økonomiske beregninger skal projektforslaget indeholde en præcis afgrænsning af projektets ressourceforbrug, primære og sekundære output, miljøeffekter mm. Helt overordnet gælder det, at de data, der anvendes i projektforslaget, i videst muligt omfang skal afspejle projektets reelle forhold. De anvendte investeringsomkostninger skal underbygges, og der bør så vidt muligt anvendes konkrete lokale data for varmebehov og levetider for installationer