Rekord for teknik og naturvidenskab: Markant flere unge får plads på STEM-uddannelser

Illustration: IT-Universitetet

Flere end nogensinde har søgt ind på ingeniøruddannelser og andre STEM-uddannelser på landets universiteter. Ingeniøruddannelserne oplever en fremgang på 11 pct. i antallet af optagne studerende, mens STEM-uddannelserne sender tilbud om studieplads til ni pct. flere end sidste år.

De to tal skal ses i forhold til en generel stigning på seks pct. optagne i gennemsnit på uddannelserne.

Illustration: Uddannelses- og forskningsministeriet

De kommende studerende får tilbudt studiepladserne ved midnat, hvorefter det også offentliggøres, hvilke specifikke uddannelser og universiteter, der står bag den markante fremgang.

Illustration: Uddannelses- og forskningsministeriet

Erhvervslivet jubler

Udviklingen med flere unge på de naturvidenskabelige uddannelser har erhvervslivet ventet på.

»Hvert femte jobopslag før corona-udbruddet havde STEM-indhold, så det her er virkelig gode nyheder, som vi har ventet på,« siger Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri.

Sidste år var erhvervslivet en smule skuffet over udviklingen, da det stod klart, at 70 færre havde søgt ind på ingeniøruddannelserne og kun 1 pct. flere på STEM-uddannelserne generelt.

I år er 9 pct. flere blevet tilbudt en plads på en STEM-uddannelse. Herunder er der størst stigning for IT-uddannelser (13 pct.), civilingeniør (19 pct.) og i mindre grad diplomingeniør (3 pct.).

Mette Fjord Sørensen vurderer, at et større fokus på bæredygtighed har været med til at præge udviklingen.

»De unge ønsker at være med til at udvikle ny teknologi og bidrage til den grønne omstilling, som der virkelig kom stort fokus på sidste år,« siger hun og tilføjer, at bevæggrundene vil være tydeligere, når de specifikke optagelsestal for de enkelte uddannelser bliver offentliggjort omkring midnat.

‘Corona-pladser’ kan stå bag stigning

Folketinget gav som en del af Corona-hjælpepakkerne tilskud på 210 mio. kr. til at oprette 5000 ekstra studiepladser i forventning om, at op mod 10.000 flere unge ville søge studieplads i år på grund af jobmangel og få rejsemuligheder under coronapandemien.

Af disse studiepladser var 500 målrettet velfærdsuddannelserne, mens de resterende 4.500 skulle oprettes på områder med gode jobmuligheder. Om det er disse ekstra studiepladser, der har gjort stigningen mulig er imidlertid uklart

»Konkret ønsker partierne, at uddannelsesinstitutionerne prioriterer at oprette pladser inden for områder som teknologi og it samt uddannelser, der kan bidrage til at skabe vækst i dansk økonomi. Samtidig fremhæver partierne, at institutionerne skal prioritere uddannelser, der kan understøtte den grønne omstilling og bidrage til realisering af 70-procentsmålsætningen,« hed det i begyndelsen af juni i pressemeddelelsen fra uddannelses- og forskningsministeriet.

Ifølge formand i IDA, Thomas Damkjær Petersen, ser det ud til, at det er denne pakke, der nu får effekt på de naturvidenskabelige uddannelser.

»Det er med aftalen sikret et solidt og langsigtet fokus på, at Danmark har de rette kompetencer til at lave de rigtige løsninger. Det er dog vigtigt, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten af vores uddannelser i forbindelse med det øgede optag. Hvis ikke pengene følger med, vil det gøre mere skade end gavn,« siger han ifølge en pressemeddelelse fra foreningen.

Rettet: Det fremgik tidligere, at 2000 flere studerende var optaget på STEM-uddannelserne i år. Det korrekte tal er 1380. Vi beklager fejlen.

Emner : Uddannelse