Regnskyl: Kloakker skal udvides 40 procent

Kloakkerne gav op landet over, da regnvejret i weekenden ramte flere byer så voldsomt, at vandet steg langt op over kanten på gummistøvlerne.

For at forhindre lignende oversvømmelser i fremtiden har Cowi, DMI og Imperial College i London arbejdet i et år på at kortlægge den nødvendige dimensionering af det danske kloaknet.

Konklusionen er, at kloaknettet skal udvides med mellem 10 og 40 procent, oplyser projektleder Karsten Arnbjerg fra Cowi. Udvidelserne kan blandt andet udføres ved at fordele regnvandet på flere ledninger eller udskifte gamle ledninger med større.

Indtil videre har Spildevandskomiteen anbefalet landets kommuner at udvide kloaknettet med mellem 10 og 15 procent, men den anbefaling risikerer at blive sat i vejret med den kommende forskningsrapport.

»Kommunerne kommer i hvert fald til at bruge mellem 10 og 20 procent flere penge på renovering af kloaknettet, hvis de skal ruste kloakkerne til fremtidens regnskyl. Og det er under forudsætning af, at de kan nøjes med at lave udvidelserne af kloaknettet, når de alligevel skal renovere gamle ledninger,« siger Karsten Arnbjerg.

Men kan de nøjes med det?

»Det ved vi faktisk ikke, og i sidste ende bliver det jo et politisk spørgsmål,« siger Karsten Arnbjerg.

Ingeniører kigger på behov for forsinkelsesbassiner

Kortlægningen af fremtidens kloaknet er baseret den formodede stigning i regnvejrsintensiteten som følge af den globale opvarmning.

Planen var, at forskningsprojektet skulle være færdigt 1. juli, men forsinkelsen af projektet skyldes blandt andet, at ingeniørerne kigger på behovet for at opføre forsinkelsesbassiner, der kan tage presset fra kloakkerne under heftige regnskyl.

Kommunerne er ikke på vej med udvidelser af kloaknettet

Sommerens voldsomme regnskyl er udsædvanlige for årstiden, men svarer meget præcis til, hvad klimamodellerne forudsiger, at vi kan forvente i løbet af 100 år.

Kommunerne har allerede indgået en aftale om at renovere kloaknettet over en 15-årig periode, men en udvidelse af kloaknettet er ikke på kommunernes dagsorden, oplyser konsulent Erling Rørdam fra Kommunernes Landsforenings kontor for teknik og miljø til Jyllands-Posten.

Emner : Kloakker
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu stiller jeg et dumt spørgsmål: Er det 40% større diameter, indvendigt areal eller noget helt tredje ?

Og skal der ikke også gøres noget ved rensningsanlæggene hvor rørene ender ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvis det ikke betyder 40% mere kapacitet hører alting op. Mere kapacitet kan nås på flere måder: Større rørdimensioner, flere rør, større fald, glattere rør og forsinkelsesbassiner. De sidste vil selvfølgelig også hjælpe rensningsanlæggene. Lars

 • 0
 • 0

Ifølge mine oplysninger, så er resultaterne i forskningsprojektet, at kloaknettet som helhed bør, udvides med op til 40 procent. Det kan jo gøres på forskellige måder, som jeg også nævner i artiklen - "Udvidelserne kan blandt andet udføres ved at fordele regnvandet på flere ledninger eller udskifte gamle ledninger med større".

Travlhed hos Cowi betød, at jeg ikke kom i dybden med om eksempelvis rensningsanlæggene også bør udvides, men jeg satser på at skrive nærmere om forskningsprojektet, når det foreligger i en endelig form.

MHV Thomas Djursing, Ing.dk

 • 0
 • 0

Alle der har bekskæftiget sig med kloakering ved, at det er regnvandet der er dimensionsgivende for kloakkerne - fællesledninger eller seperatkloakker, så er det regnvandsmængderne der giver de store rørdimensioner og de dyre lægningspriser. Ledningsfaldet kan man sjældent ændre på uden det resulterer i pumpestationer der er dyre i drift og vedligeholdelse. Forsinkelsesbassiner er derimod ofte en fornuftig og rimelig billig løsning. De er dyre i anlæg, men meget billige i vedligeholdelse. Ofte kan en gennemregning af det eksisterende kloaknet vise muligheder for en vis 'omdirigering' af vandstrømmene, så man kan udskyde anlæg af nye ledninger eller bassiner. Om rensningsanlæggene skal udvides er jeg ikke sikker på. Det bør alene styres af spildevands-mængden. Det er ikke godt for rensningseffekten, hvis spildevandet bliver for 'tyndt'. Det kan i nogen grad reguleres ved akkumuleringsbassiner ved rensningsanlæggene. Endelig bør man måske overveje at indføre nye dimensiongivende 'regnrækker'. Jeg ved ikke om man stadig bruger Spildevandskommitteens regnrækker fra 1960-erne (Haremoes & Co.) Det er nogle år siden jeg forlod 'aktiv tjeneste', men jeg modtager da stadigvæk 'Ingeniøren' og jeg kan ikke huske, at jeg har set noget om nye regler for dimensinering af regnvandsledninger. MVH Poul Vestergaard, fhv. stadsingeniør

 • 0
 • 0

Prof. Mogens Henze DTU har afholdt konferencer og møderækker om dette emne mangfoldige gange, fordi det kloaksystem, som forbrugerne ejer ikke er indrettet særligt hensigtsmæssigt. Man kan vel tale om lappeløsninger. Skulle man finde på at bygge en ny bydel ville man forhåbentlig kunne indføre intelligente kloakker. Prøv at tænke på alle de mange 90 graders knæk der findes og de opbremsninger dette medfører. Og så alle de ru betonrør. Strømpeforinger med glasfiberstrømper vil forøge gennemstrømningshastighederne betragteligt, dels fordi de er meget glatte indvendigt og fordi glasfiberstrømper har en tyndere godstykkelse end filtstrømperne. Simuler en hæftig nedbør over kommunens kloakplan og find de mange flaskehalse som skal udvides, så kommer man langt med 20-50 millioner i hver af de 90 mellemstore kommuner. De 8 store kommuner og Hvidovre har råd til forsinkelsesbassiner, som de jo allerede indfører. Og så må vi vandforbrugere se i øjenene at vandpriserne skal stige med 4-6 kr pr m3, alene af den grund at ledningsnettet er uintelligent med flaskehalse og 90 grader knæk og fordi ruheden i betonrørene er for stor til en gnidningsløs gennemstrømning. Dertil er det fornuftigt at rense alle kloakledninger og regnvandsledninger for slam således at kapaciteten øges og overlækninger undgås. Hvad mener Danva??? mvh Torben Sønnichsen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten