Regningen for at få eltog i hele Danmark: 6,9 milliarder kr.

Næsten syv milliarder kroner. Det er ifølge Ingeniørens opdaterede beregninger prisen for at gøre det muligt for eltog at køre på alle togskinner i Danmark.

De 6,9 milliarder kroner, som regningen lander på i dag, er en stigning på næsten 50 procent siden 2001, hvor de seneste officielle tal stammer fra. Dengang var prisen for elmaster og -ledninger 4,6 milliarder kroner, og det blev stemplet som urentabelt for samfundet.

I november 2007 lovede daværende trafikminister Jakob Axel Nielsen, at nu skulle man nok undersøge, hvad elektrificering af resten af banenettet vil koste, men der kom et valg i vejen.

Det er først og fremmest en mega-stigning i råvareprisen på metaller, som slår igennem på det opdaterede budget, som Ingeniøren har regnet sig frem til sammen med fagfolk med kendskab til jernbane-infrastruktur.

Sparer en halv milliard på Nørreport

Fagfolkene påpeger, at der også er en række besparelser ved at elektrificere jernbanenettet nu.

Ifølge Ingeniørens research er der dog også en række besparelser ved at elektrificere nu. For eksempel sparer samfundet en 500 millioner kroner dyr ombygning af Nørreport Station af hensyn til nye miljøkrav, som diesellokomotiverne ikke kan honorere.

Der er også potentiale i at samordne elektrificeringen med en udskiftning af Banedanmarks sikringsanlæg, som længe har stået højt på teknikernes ønskeliste. En femtedel af prisen ved at elektrificere jernbanenettet går til at skærme de gamle sikringsanlæg, så de ikke bliver forstyrret af spændingen i køreledningerne, hvilket ikke er et problem med nye anlæg.

15 gange så mange NOx'er og partikler fra dieseltog

Der er store miljøfordele ved at køre med elektriske tog i stedet for dieselmotorer. Ifølge tal fra DSB fra oktober 2007 udleder dieseltoget dobbelt så meget CO2 pr. sæde pr. kilometer som et eltog, 15 gange så mange NOx'er og 15 gange så mange partikler som et eltog.

I det aktuelle regnestykke har DSB anvendt tal fra Energinet.dk's miljø-deklaration af el fra 2004-2005, hvor omkring 30 procent af strømmen i 2004 blev produceret via vind, biomasse, affald og kernekraft fra udlandet. Ifølge miljøchef i DSB, Jesper Mølgaard, vil miljøregnskabet for flere eltog kontra diesel klart være afhængigt af, hvordan strømmen til eltogene produceres.

»Det kommer meget an på, om det ekstra elforbrug skal dækkes via kul- eller vindkraft,« siger han.

I dag foregår halvdelen af DSB's togdrift på el og sluger 250 GWh om året, og ved fuld elektrificering bliver DSB's elforbrug til kørestrøm således fordoblet.

Hvad angår selve energiregnskabet for henholdsvis el- og dieseltog, så oplyser togoperatøren Arriva, at gennemsnits-forbruget pr. kørt kilometer er 7,7 kWh for et el-tog og 1 liter diesel for dieseltoget.

Det betyder, at et dieseltog bruger 35,8 MJ for at bevæge sig en kilometer, mens eltoget kan klare sig med 27,7 MJ. Der er ifølge Arriva tale om sammenlignelige togtyper, som består af to-vognstog.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor mange kr bruger DSB og Arriva på at købe disel til togdriften om året? Og hvad vil omkostningen være i kr, hvis det var el?

Umiddelbart lyder 7 mia kr. jo ikke af meget sammenlignet med de miljømæssige og langsigtede betalingsbalance fordele.

 • 0
 • 0

Gør det - nu nu nu!

Kobber + aluminium (eller hvad man nu ellers bruger i køreledninger og transformere) bliver vel bare dyrere og dyrere?

Det er vel heller ikke et spøgsmål om at man finder en bedre løsning end EL, indenfor nærmeste fremtid? - Hvis man vil lege med brint som opmagasinering af vindmølle-el, er det vel bare at gøre det fra forsyningssiden?

Desuden er der ikke noget som accelerationen i et moderne el-tog - mmm :)

 • 0
 • 0

helt enig! mere EL og mere VE ... og gerne i går : )

jeg tror nemlig du har helt ret i at både kobber og aluminium (og meget andet) vil blive ved med at stige i pris. Kina og Indiens (og andres) eksplosivt stigende behov, kombineret med voldsomt stigende produktionspriser pga. olieudtømningen vil højst sandsynligt gøre en lang række råstoffer og materialer (fra opløsningsmidler til aluminium osv.) meget dyrere.

Derfor er det også utroligt ærgeligt at der ikke sker noget indenfor såvel elektrificering som udbyggelsen af den vedvarende energi. De penge ville blive tjent dobbelt igen meget hurtigt! men desto længere vi venter desto længere bagud i køen kommer vi, og desto dyerere bliver investeringen. men lad os da endelig bruge pengene på højere kørselsfradrag, historisk lange broer og skattestop i stedet...

jeg foreslå at alle danskere betaler de 1000 kr. pr. næse det koster at få lukket den diskussion med det samme! det kunne blive et smukt første skridt på vejen mod gratis offentlig transport ; )

De venligste hilsner Tobias

 • 0
 • 0

Hvad angår selve energiregnskabet for henholdsvis el- og dieseltog, så oplyser togoperatøren Arriva, at gennemsnits-forbruget pr. kørt kilometer er 7,7 kWh for et el-tog og 1 liter diesel for dieseltoget.

Det betyder, at et dieseltog bruger 35,8 MJ for at bevæge sig en kilometer, mens eltoget kan klare sig med 27,7 MJ.

Det kan ikke være to ens tog man sammenligner, for i aller gunstigste fald så har dieseltoget en virkningsgrad på 50% nok snarere 40%, hvor imod el togets virkningsgrad ligger på 90-95% samt intet tomgangstab.

/Christian

 • 0
 • 0

Der må også kunne spares en del på togmateriel.. De må være billigere hvis de ikke skal kunne både det ene og det andet.. Og måske kan togfabrikanter bedre magte at levere tog med én motor, frem for 2.

Vedligehold må også være simplere=billigere på et el-tog.

Hint til DSB: Opfind biletten "GRØN" - til dem der kører om natten og/eller når vinden blæser = billig strøm :)

 • 0
 • 0

[quote]hvor imod el togets virkningsgrad ligger på 90-95% samt intet tomgangstab.

Vejer et eltog, alt andet lige, ikke også mindre end et dieseltog?[/quote]

Jo, det er vist nok generelt tendensen.

I den sammenhæng er det også relevant at eltog kan bremse regenerativt, det betyder nemlig at vægten får mindre betydning for energiforbruget.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Vejer et eltog, alt andet lige, ikke også mindre end et dieseltog?

Elektrisk vs. diesel-elektrisk lokomotiv, jo. Elektrisk vs. direkte diesel-trækkraft som i IC3, så er der næppe nogen generel regel.

 • 0
 • 0

Jeg sad lige og tænkte det samme. Hvis tallene virkelig passer, må Arrivas elmotorer have en rekord-lav virkningsgrad (og et enormt kølebehov).

I det hele taget er det ikke særlig elegant at sammenligne brændværdi med elforbrug, der trods alt har brugt ca. 2,5 gange så meget fossilt brændsel som kilowatttimerne antyder.

 • 0
 • 0

... godsbanearealer, som blandt andet ved hovedbanegården, Rødby, Padborg station og andre steder i Danmark, hvor der er store skinnearealer der ikke bliver brugt til noget og brug de penge til at rette det danske skinnenet ud så vi, ud over at få el også får højere gennemsnitshastighed på det danske skinnenet.

 • 0
 • 0

Monstro man lige skulle vente til der er en afklaring omkring IC4 før man bruger så mange milliarder. Hvis kontrakten bliver annulleret er det den rigtige vej at gå, men det bør dog kun være fra Fredericia til Frederikshavn i første omgang.

 • 0
 • 0

... godsbanearealer, som blandt andet ved hovedbanegården, Rødby, Padborg station og andre steder i Danmark, hvor der er store skinnearealer der ikke bliver brugt til noget og brug de penge til at rette det danske skinnenet ud så vi, ud over at få el også får højere gennemsnitshastighed på det danske skinnenet.

Jeg gad vide hvor meget de ubrugte skinnearealer kan indbringe ved salg, da de næppe kan bruges til byggegrunde så tæt på jernbanen.

Den del af det danske jernbanenet som trænger mest til at blive rettet ud er helt klart strækningen Århus - Vejle.

 • 0
 • 0

Jeg gad vide hvor meget de ubrugte skinnearealer kan indbringe ved salg, da de næppe kan bruges til byggegrunde så tæt på jernbanen.

Den del af det danske jernbanenet som trænger mest til at blive rettet ud er helt klart strækningen Århus - Vejle.

Med hvad jeg har set, så ligger der ret mange alm. huse tæt op ad jernbaner, både i danmark og i sverige (se diverse s-togs strækninger). Det nye rigsarkiv er jo blandt andet bygget på en del af det gamle godsbaneanlæg bag Post Danmark. Og der må vel alligevel være en del M2 at hente på den konto, om det så er nok til at finansere en udretning af skinnenettet fuldt ud er jo ligemeget, men det er jo bare dumt ikke at udnytte det. Og hvad angår strækninger, så er det nok stort set hele danmark der trænger til at blive rettet ud. Prioriteringen må jo så være ud fra hvor mange passagerer der bruger de forskellige strækninger og så ta dem i den rækkefølge.

 • 0
 • 0

Det vil måske være upassende at minde om, at Venstre i 1978 fremlagde et energipolitisk debatoplæg med en udstrakt elektrificering af transportsektoren. Desuden gik oplægget stærkt ind for kernekraft. Og så skulle naturgassen sælges... Se evt. kronik i JP den 8. maj. Skade at partiet siden skiftede mening efter vinden...

 • 0
 • 0

Er der et kontonummer? Min familie vil gerne betale - eller rettere investere - de 5600 kr (4 personer) i at få strøm på så hurtigt som muligt - IC4 bliver jo ikke til noget. Og vi lægger gerne oveni, hvis vi kan få en ny regering, som ikke bare taler miljø, men som også handler ;-)

 • 0
 • 0

... godsbanearealer, som blandt andet ved hovedbanegården, Rødby, Padborg station og andre steder i Danmark, hvor der er store skinnearealer der ikke bliver brugt til noget og brug de penge til at rette det danske skinnenet ud så vi, ud over at få el også får højere gennemsnitshastighed på det danske skinnenet.

hmm, man skal da netop ikke nedlægge de arialer der i mod gør der atraktivit at få dem i drift igen.

og der er ikke penge i at nedlægge dem, da svæller, skaver, og jorden under skindere skal behandles som farlig affald.

den fejl kender de alt til i det gamle viborg-amt der forsøgte at tjene penge på at tage Viborg-løgstør-banen op for at skore jernbrisen.

 • 0
 • 0

Med en samlet pris på ca 7 milliarder kr der bør eldrift på de danske jernbaner ikke være til stor debat, BLEEB sage finansminieriet dankort, og købt. Lad os komme vidre til næste vigtige samfunds beslutning, dette var og er min kommentar. Bare en intresant sammenligning gad vide, hvad det koster, at drive det danske jernbane net med diesel pr år. ? Hvad er så ROI ved eldrift, versus diesel drift. godt beregn nu, ROI igen ved en olie pris på +200$ pr tønde.

BLEEB sage dankortet,

 • 0
 • 0

Jamen klart skal man da gøre elektrificeringen færdig. Og lad os så få udviklet bilens og jernbanens efterfølger: RUF...

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal elektrificeringen af hovedstrækningerne snares færdiggøres. Mht sammenligningen mellem energi-økonomien for el og diesel, nævnte Thomas Pedersen og Bjarke Dalslet, at det bør indregnes, at strømmen produceres fra kul med en virkningsgrad på kun 47%. Må jeg minde jer om, at den totale virkningsgrad for el+varme er tæt ved 90%, og at strømmen til den tid dels kommer fra vindkraft, dels fra kernekraft - evt. importeret. Og så er virkningsgraden som bekendt mindre vigtig. Konklusion: el-tog - og naturligvis el-biler!

 • 0
 • 0

BLEEP!

Og lad os så få udviklet bilens og jernbanens efterfølger: RUF...

Det kan ikke og bliver aldrig en offentlig opgave. Men er der private investorer som vil gå ind i det, så fint for mig.

RUF'en en en pipedream. Intet andet.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Jada :)

Det vigtige er bare at man ikke nedsætter enelleranden kommision der skal se på en totalt indviklet løsning.. For "man kan jo ligesågodt lave RUF, letbane, Metro, Rejsekortsystem, og elektrificere i eet projekt - og hey - hvis vi nu kører med 7348,5 volt"

 • NEJ! - hold det simpelt, standardløsning (tysk? :D)- og lad os få et milliardprojekt uden skandaler :)
 • 0
 • 0

Ole Kofod:

Og vi lægger gerne oveni, hvis vi kan få en ny regering, som ikke bare taler miljø, men som også handler ;-)

Hørt!! Hvis den så, oven i købet, også kan andet end bare 'tale velfærdsstat'!

 • 0
 • 0

Skal den klumpede og upraktiske RUF indrags HVER gang ?

Jep! Hver evig, eneste, forbandede gang! Ligesom KK!

Se evt. PHloggen! ;-)

 • 0
 • 0

Hvis den så, oven i købet, også kan andet end bare 'tale velfærdsstat'!

Kommunerne svømmer i penge

Pengene vælter ind i de danske kommune­kasser, så der lige nu ligger 30 mia. kr. på kistebunden i ren likviditet. Men selv om kommunerne altså svømmer i skattepenge, må de ikke bruge dem på ekstra service, fordi væksten i de offentlige udgifter skal holdes nede i de kommende år. http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.ph...

 • 0
 • 0

[quote]Skal den klumpede og upraktiske RUF indrags HVER gang ?

Jep! Hver evig, eneste, forbandede gang! Ligesom KK!

Se evt. PHloggen! ;-)

[/quote] Ja, der er mange som har en abe på ryggen,... selv om det vist kun er en enkelt der ligefrem skilter med det...

 • 0
 • 0

[quote]Hvis den så, oven i købet, også kan andet end bare 'tale velfærdsstat'!

Kommunerne svømmer i penge

Pengene vælter ind i de danske kommune­kasser, så der lige nu ligger 30 mia. kr. på kistebunden i ren likviditet. Men selv om kommunerne altså svømmer i skattepenge, må de ikke bruge dem på ekstra service, fordi væksten i de offentlige udgifter skal holdes nede i de kommende år. http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.ph...

[/quote]

Eftersom danske kommunalpolitikere ikke har NOGEN respekt for dine og mine penge, så ser vi dem nok aldrig - og du kan glemme ALT om skattelettelser i kommunerne. I bedste fald blir de brugt på latterlige ligegyldige prestigeprojekter uden prestige i så politikerne kan føle at de har sat deres fingeraftryk.

 • 0
 • 0

Ha-ha! Peter, Nis, Troels, John - og Nis igen: Faktisk er både RUF og KK-værker geniale. Så det er helt OK, at de bringes på bane, når lejlighed gives. Den helt store forskel er blot, at RUF-systemet ikke er udviklet, og vil være enormt kompliceret at implementere i etablerede lande, mens KK-værker kan leveres nøglefærdige - eller som medbyg.

 • 0
 • 0

Der er masser af plads i kommunalpolitik Frederik Teglhus. Der brug for folk der kan "gennemskue r..hullerne" i de kommunale bestyrelser. Klø på!

RUF ville have været en god ide at opbygge den dag forlænge siden da man opfandt hjulet.

Hvis de ellers teknisk fremsynede romere havde anvendt deres Akvadukter til FlinstoneRUFér, da akvadukter jo næsten ikke har nogen hældning og systemet var blevet udviklet derfra, så ville der have været, en reel chanche for, at det havde været et almindeligt system idag.

Nimbussen er jo også et teknisk vidunder i konstruktiv enkelhed, der er beviselig holdbar. Den er nu et antikt stykke legetøj for den slags kvalitet efterpørges ikke mere. Idag er det vigtigere at bremsehåndtaget er Rossi designet.

Man er nødt til at acceptere at nogle ting er uigennemførlige på grund af at tiden er løbet fra dem og fordi deres "argumenter" ikke holder i tidens krav.

Men således som verden ser ud idag er der god grund til elektrificere alle stræknninger hvis det er genemførlig for det nævnte beløb.

 • 0
 • 0

:=) Det er nok bare mig der ikke har set lyset mht. RUF'fen Kernekraft er jeg ikke specielt i mod, har bare ladet mig fortælle at de kræver en del CO2-udledning at opfører.

 • 0
 • 0

KK - i en RUF...! Ja det kan tage pusten fra enhver batterifabikant, hvis man kunne få så små KK anlæg:-D

CO2 udledningen for at bygge et KK Værk svarer vel til at bygge det nye DR TV hus i Ørestaden og indtil vi får KK vil dette hus, forårsage et større radioaktivt udslip, end en KKværk vil gøre i hele dets "embedsperiode" :-)

 • 0
 • 0

I bedste fald blir de brugt på latterlige ligegyldige prestigeprojekter uden prestige i så politikerne kan føle at de har sat deres fingeraftryk.

Ha! Jep! I (nye) vores kommune har de lige, i deres store visdom, besluttet at udskyde slukketiden på gadebelysning, i landdistrikterne, fra kl. 24:00 til 02:00! - For 600.000 kroner, sgu!

(Har derfor måttet investere i mørklægningsgardiner til soveværelset :-/)

 • 0
 • 0

Kører .. John

Som skrevet, er der ikke RUF, i den udformning Palle Jensen har givet dem.

Men Heatrow har et automatisk kabinekøretøjs system og Disneyland har et etskinne sytem og hvis du går ind på Dobbelmayr Cable car APM systems kan du også se noget der ligner Elektrolux stifteren Axel Wennergreen fremstillede et etskinne system Alweg der kører forskellige steder i verden(Tyskland, Kina)

 • 0
 • 0

Man glemmer, at elektrificering ikke kan stå alene, hvis man vil have en miljøgevinst ud af det. En merproduktion af el til jernbanerne kan som det er nu kun leveres ved ekstra opfyring i ældre kulkraftværker, hvor den samlede virkningsgrad fra kul til toghjul ligger på ca 30%, hvilket er det samme som for et dieseltog. Derfor bliver CO2-udslippet ikke mindre og energien ikke udnyttet bedre. Man bør i stedet prioritere en elektrificering af strækningerne Fredericia-Aalborg og Lunderskov-Esbjerg, ledsaget af en opsætning af vedvarende energianlæg, og ikke elektrificere tyndt trafikerede baner.

 • 0
 • 0

Et Arriva eltog bruger ca 28MJ el pr kilometer til fremdrift og opvarmning og et diesel 38.Hvis de 28 MJ skal laves på dansk kulværk koster det ca 70 MJ .Gad vist om udgiften bliver så meget mindre når CO2 kvote etc er betalt og de rustne master er afskrevet? Jeg håber at en debat som denne kan finde plads på rigsarkivet da fremtidens historikere ellers vil finde historien utrolig.Et rablende inkompetent og forældet transportsystem som beskæftiger flere end de 300 færøske vælgere der afgjorde et valg engang har endnu engang demonstreret at de snylter. Det bedste man kan sige om jernbaner og vindmøller er at de udgør et let tilgængeligt jern og kobber lager når lokumet brænder næste gang men det må da kunne gøres billigere?

 • 0
 • 0

Til Jeppe Sørensen fra første indlæg. Banetransport koster ifølge ENS 3 PJ dieselolie årligt eller ca 72000tons som uden afgifter koster ca 5000 kr hver det vil sige 360 millioner om året. Hvis strøm er gratis tager det altså nogle år at afvikle en investering på var det ca 10 milliarder inden vi er i Skjern? Hvis olieprisen stiger yderligere får vi mere brug for at købe krudt og kugler så vor statsminister(inde)kan se alvorlig ud når folks drenge skal ud og forsvare vor plads i det europæiske fællesskab (eller er det det transatlantiske?)

 • 0
 • 0

Findes der nogen, som har et samlet overblik over, hvad eventyret med DSB's togindkøb hos Ansaldobreda har kostet os alle ind til nu ? Hvilket beløb havde man oprindeligt forventet ?

(IC4 + IC2)

Hvad om de penge var blevet anvendt til nedsætte billetpriserne? Hvor mange Mitsubishi el-biler svarer det til?

Mon DSB's ledelse er lige så uansvarlige med hensyn til deres privatøkonomi ?

 • 0
 • 0

Det endelige beløb kommer vel op på omkring 10-12 milliarder kr., vi kan vel så de skal vel bare lige sættes til siden i budget over de næste par år.

Hvis det så "kun" kommer til at koste 7 milliarder så kan vi kaste dem i samme pulje som de penge vi sparede på Fermern-broen (http://ing.dk/artikel/79490)

 • 0
 • 0

Skrot IC 4 og elektrifiser alle togbaner i Danmark det ville DSB og Ariva sparer mange penge på.

 • 0
 • 0

Forudsat at IC4 leveringen går i vasken og DSB får alle pengene tilbage, så bør vi nøjes med elektricificering af intercity stræningerne i første omgang. På de mindre regionale strækninger betyder elektricificering mindre i forhold til miljø og hastighed.

 • 0
 • 0

Små 7 mia. kr for at elektrificere resten af Danmarks jernbanenet er pebernødder.

Det skal ses i forhold til at f.eks. Bent Bendtsen og Sikkerhedsstyrelsen sidste år pålagde dansk erhvervsliv en omkostning på et to-cifret milliardbeløb for opsætning af HPFI-afbrydere med en tidsfrist på 1½ år.

Nu har ministeren godt nok indset, at det var for stor en mundfuld, og tidsfristen er skudt et par år.

Lad os komme igang med den elektrificering nu!

 • 0
 • 0

Helt enig. det er jo kun lidt under 2 månderes olie indtægt fra nordsøen. hvad med at lukke for noge af de steder der forbruger unødventig olie som exembelvist tognettet der let og forholds vist enkelt kan ændres til eldrift, vi lever nu en tid hvor vi igen ser stigede arbejdsløshed pga afmatningen af økonomien ville en sådanne invistering ikke faktisk være den rette medicin der igen vender økonomien i tide med et resultat der gør os alle til vindere.

Næste logiske projekt er en skrotnings ording for alle olie fyr i danmark. lad os da udfase olie og naturgas til opvarming i et lyn tempo det holder folk i arbejde og gavner både betalings balancen og og statens fiancer lad os vende krisen før den bliver en krise og brug endeligt olie overskudet til at fiancere denne overgang.

http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk/i...

 • 0
 • 0

Helt enig. det er jo kun lidt under 2 månderes olie indtægt fra nordsøen. hvad med at lukke for noge af de steder der forbruger unødventig olie som exembelvist tognettet der let og forholds vist enkelt kan ændres til eldrift, vi lever nu en tid hvor vi igen ser stigede arbejdsløshed pga afmatningen af økonomien ville en sådanne invistering ikke faktisk være den rette medicin der igen vender økonomien i tide med et resultat der gør os alle til vindere.

Næste logiske projekt er en skrotnings ording for alle olie fyr i danmark. lad os da udfase olie og naturgas til opvarming i et lyn tempo det holder folk i arbejde og gavner både betalings balancen og og statens fiancer lad os vende krisen før den bliver en krise og brug endeligt olie overskudet til at fiancere denne overgang.

http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk/i...

Jeg er helt enig i at banenettet skal elektrificeres og at oliefyrene skal skrottes - det samme gælder naturgasfyrene. Og i stedet skal der jordvarme, varmepumper, træpillefyr og halmfyr ind. Her mener jeg staten skal på banen med lavtforrentede lån til omlægningen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten