Regnekraft: Hvad skal damerne så lave?

Illustration: computerasylum.co.uk

Historien på forrige uges bagside om den stakkels overlaborant, der fik sin matematiske stigeopgave underløbet af den programmerbare Texas-regnemaskine, fik en lignende erindring til at poppe op i displayet hos Hans Nikolaj Hansen, cand.polyt. 1952:

Min chef, som elskede at lege med tal, anskaffede på et tidspunkt to små bordcomputere af mærket Compucorp til 4.000 kr. stykket. Den ene var en statistikmaskine, den rådede han selv over, og den anden, som var en matematikmodel, overlod han til mig. Begge maskiner havde 55 programmeringstrin og et display, der kunne vise 13 cifre.

Jeg havde megen fornøjelse af denne computer som kapsejladsdommer, for apparatet kunne omsætte timer og minutter til sekunder og tilbage igen samt regne med brudne eksponenter.

Der blev dengang sejlet handicap efter professor Kroghs formel, som var ret indviklet, og værdierne fandtes derfor i tabeller udregnet efter Erlangs firecifrede logaritme­tabel. Nu behøvede jeg i stedet blot at indtaste bådens handicaptal og start- og måltagningstidspunkt, så regnede maskinen lynhurtigt ud, hvordan båden var placeret.

Vedbæk Sejlklub kunne derfor i flere år, som eneste danske klub, kåre vinderne umiddelbart efter overstået handicapsejlads, hvor der i andre klubber hengik flere dage, inden resultatet forelå. Jeg må med skam melde, at jeg ikke erindrer andre anvendelser af den lille Compucorp. Efter nogle år fik jeg sejlklubben til at investere i en Texas Instruments-maskine, som havde den fordel, at programmet var fem gange større og kunne lagres på et magnetkort, hvor Compucorp’en skulle programmeres hver gang.

Ved et møde i Dansk Sejlunion tilbød jeg at levere programmet til Texas’en på magnetkort til de sejlklubber, der måtte ønske det – kun ville jeg have betaling for det blanke magnetkort. Sejl­unionen var begejstret for det nye værktøj, men de gamle kapsejladschefer, som var til stede, rystede på hovedet. Én spurgte mig, hvad han så skulle sætte alle sine damer til efter de store kapsejladser, og det kunne jo blive et problem, for sejlerkonerne skulle gerne føle, at de også var med i sporten. Det var dengang – nu foregår det hele på pc med udskrifter før og efter sejladsen, og damerne sejler med om bord. /srp

Illustration: Ingeniøren