Regnefejl, billig vind og sene kystmøller sænker prisen på grøn omstilling

Nu koster den grønne energiomstilling knap to mia. kroner mindre frem mod 2020 – end den gjorde i november 2014.

Det viser nye fremskrivninger fra Energistyrelsen af støtten til vind, sol og biomasse frem mod 2020, som betales over elregningens PSO-post.

Den akkumulerede prisreduktion på to mia. kroner - ud af en total støtte på 26,5 mia. i hele perioden med de nye tal -skyldes fire faktorer: En regnefejl, en billigere Horns Rev 3 havmøllepark, udskydelse af kystnære havmølleparker samt afskaffelse af en særlig tarif til decentrale kraftvarmeværker.

Læs også: 77 øre pr. kWh: Minister jubler over milliardbesparelse på ny havmøllepark

»De fire faktorer har set over hele perioden alle en væsentlig betydning,« forklarer kontorchef Mikkel Sørensen fra Energistyrelsen.

Indeholdt i de nye tal er også en stigning af støtten til kraftværker, der fyrer med biomasse og får 15 øre pr kWh el, de producerer og samtidig kan få støtte til VE til proces. Fra 2015 og frem til 2020 næsten fordobles tilskuddet til biomasse således fra 469 til 837 mio. kroner.

Læs også: Københavnerne skal varme sig med biomasse og affald i mange år endnu

I alle fremskrivninger havde man regnet med, at Horns Rev 3 havmølleparken ville kræve en støtte på 90 øre pr. kWh, men som bekendt vil Vattenfall bygge havmølleparken med et tilskud på bare 77 øre pr kWh. Derfor sparer man penge havmøllekontoen.

For de decentrale værker sker der det, at man fjerner den såkaldte treleds-tarif i 2019, fordi man ikke regner med at kunne få godkendt en fortsættelse af en sådan støtte i EU.

Læs også: Varmepumper og frit brændselsvalg skal redde de decentrale kraftvarmeværker

For de kystnære havmøller udskyder man idriftsættelsen til 2019, fordi arbejdet med net-tilslutning først kan begynde, når resultatet af udbuddet af de kystnære møller er afgjort.

Ifølge fremskrivningen betyder den omtalte regnefejl i 2020 alene en billiggørelse på mere end 150 mio. kroner ud af en samlet reduktion i 2020 på 594 mio. kroner:

»Vi beklager selvfølgelig regnefejlen i den gamle opdatering, som skyldes en manglende omregning mellem løbende og faste priser. Det er rigtig ærgerligt, når den slags sker, og vi tilstræber altid en grundig kvalitetskontrol, men man kan jo aldrig gardere sig 100 pct. Og nu er den heldigvis rettet, siger Mikkel Sørensen.

Fremskrivninger laves normalt ved i forbindelse med årlige basisfremskrivninger i energistyrelsen – eller når særlige begivenheder eller konkrete afgørelser ændrer markant på forudsætningerne.

Som for eksempel når et havmølleudbud som Horns Rev 3 afgøres og priserne ændrer sig markant.