Regler for fyring af det gode grå guld bør ændres

Som en del af velfærdsforliget har Folketinget vedtaget en lovændring (lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet), der indebærer en forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om pligtmæssig fratrædelse (fyring) på grund af alder. Lovændringen, som træder i kraft 1. januar 2008, betyder, at der ikke fremover kan aftales eller laves kollektive aftaler om en pligtmæssig fratrædelse (fyring) for personer under 70 år.

I dag håndhæver en række virksomheder og institutioner – blandt andet DTU – nogle aldersbetingede fyringsregler (eks. 65 år eller 67 år), som blev indført engang i 1990’erne, da ledigheden blandt yngre ingeniører og andre akademikere var ret høj. Fratrædelse af ældre medarbejdere skulle blandt andet bidrage til at flere yngre kunne komme i job. Det lykkedes overmåde godt. Nu har vi en mangel på ingeniører og andre højtuddannede grupper.

De forældede regler, som blev indført i en helt anden tid, bør nu ophæves. Der bør i realiteten ikke eksistere aldersbetingede fyringsregler. Der kan være andre grunde til, at ældre medarbejdere ønsker at fratræde deres job, men der skal være meget større fleksibilitet og medindflydelse for den enkelte, end der er i dag ved overgang fra fuldtidsbeskæftigelse til pen­sion.

Nogle ingeniører ønsker tidlig fratrædelse for at nyde deres otium, mens andre gerne vil og også kan fortsætte i et job. Måske på deltid eller med anden tilknytning til arbejdslivet. Men det kan kræve en indsats for mere fleksible ansættelsesformer og en positiv holdning til at udnytte "energien i det gode grå guld".