Regioner i ny kortlægning: Drikkevandet er truet

15. juni 2018 kl. 10:13
Regioner i ny kortlægning: Drikkevandet er truet
Sikring af grundvand, sundhed og vandmiljø er en enorm opgave, som kræver samarbejde. Danske Regioner er på vej med en plan til efteråret. Illustration: Roger McLassus og CC BY-SA 3.0 (Wikipedia Commons).
En ny rapport udpeger cirka 13.000 grunde i Danmark som steder, hvor grundvandet kan være truet af forurening. Og på 160 grunde er der behov for straks at gøre noget.
Artiklen er ældre end 30 dage

De seneste fund af ’nye’ pesticider i drikkevand viser, at der grund til øget overvågning af grundvandet. Det bekræfter en helt ny redegørelse fra Danske Regioner også.

Her har regionerne undersøgt forurenede grunde, og det har vist et alarmerende problem:

160 grunde er så forurenede, at de truer grundvandet, 4925 forurenede grunde skal undersøges yderligere, og der skal foretages indledende undersøgelser på 8005 grunde, hvor der er mistanke om forurening.

Danske Regioner har fra 2015-2017 blandt andet undersøgt grundvandet for sundhedsskadelige fluorstoffer med fællesbetegnelsen PFAS, der stammer fra emballage, maling og lak i 1730 vandprøver, og man har fundet stoffet i 880 af prøverne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Vandbranchen efter ’tilfældigt’ pesticidfund: Miljøstyrelsen bør tage teten

Rapporten understreger problemet, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer, i en pressemeddelelse:

»Vi tager rent drikkevand som en selvfølge i Danmark, men det kan vi kun fortsætte med, hvis vi tager udfordringerne alvorligt. Miljøudfordringer er højt prioriteret i regionerne, og sidste år brugte vi mere end 200 millioner kroner på at beskytte vores grundvand. Vi overvåger og oprenser forurenede grunde, og den nye redegørelse viser meget tydeligt, at vi skal fortsætte og intensivere arbejdet.«

Fakta: Regionernes arbejde med jordforurening og grundvand i 2017

224 millioner kroner brugt på at beskytte grundvandet

1120 risikovurderinger af grundvandsforholdene

40 afhjælpende tiltag mod forurening af vandet

162 milliarder liter (162 millioner kubikmeter) rent drikkevand sikret

95 oprensninger af forurenede grunde

220 overvågninger af forureninger

1420 indledende undersøgelser af grunde

Kilde: ’Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening’

Flere forureninger på vej

Tilbage i 2004 lancerede Miljøstyrelsen begrebet ’store jordforureninger’, der kan true grundvand, sundhed og vandmiljø – og hvor oprensningen vil koste over 10 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2004 var der 99 store jordforureninger, i dag er tallet steget til 160, og ifølge Danske Regioner har man ikke fundet dem alle endnu.

Læs også: Miljøminister vil vente: Måske penge til Grindsted-forurening næste år

I rapporten nævner Danske Regioner den enorme forurening ved Grindstedværket, hvor der årligt siver 235 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud i Grindsted Å. Det er en forureningsag, som Ingeniøren tidligere på året også har omtalt i flere artikler.

Forureningen stammer fra deponering af spildevand i og omkring Grindsted på fire steder. Omfanget er opdaget, fordi DTU med støtte fra Miljøstyrelsen har udviklet bedre metoder til at måle den samlede forurening på.

Ifølge regionerne vil en oprensning alene af deporterne koste et trecifret millionbeløb, mens en oprensning af forureningen i grundvandet vil få beløbet til at stige betragteligt.

Danske Regioner er på vej med plan

Rapporten viser også, at regionerne år for år behandler stadig flere sager, ligesom den peger på fund af nye problematiske stoffer, der også skal kigges efter. Problemets samlede omfang i Danmark kræver udvidet samarbejde mellem regioner, vandforsyninger, stat og kommuner, mener Danske Regioner.

Så til efteråret vil Danske Regioner ifølge Heino Knudsen præsentere en plan for, hvordan Danmark endnu bedre beskytter miljøet mod forurening fra giftige grunde.

I forvejen sidder Danske Regioner med i det vandpanel, som Miljøstyrelsen i september sidste år efter fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet sammensatte med forsyningsselskaberne, sundhedsmyndighederne, kommunerne og Danva, der er interessorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber. Her var formålet sammen at diskutere håndteringen og proceduren ved forureningsspørgsmål.

Regioner: Her skal særskilt finansiering til

Rapporten ridser ud over fakta om forurening og mistanker om forurening også hele økonomien op omkring, hvor mange penge regionerne bruger på forureningsundersøgelser - store som små.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2019 skal Danske Regioner netop forhandle med staten om, hvad der skal gøres ved de kritiske forureninger, og hvor pengene skal komme fra.

Læs også: Hofor opdagede pesticidfund takket være fund i Middelfart

»Nogle jordforureninger er så store og koster så mange penge at håndtere, at det er en samfundsopgave, som regionerne slet ikke har penge nok til at løse. Her må der en særskilt finansiering til, hvis der skal renses op’,« skriver formanden for Danske Regioner Stephanie Lose i forordet til redegørelsen.

Den kan læses her: ’Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger