Regeringskomité: Radioaktivt vand fra Fukushima bør pumpes i havet

Illustration: Tepco (dump fra video)

Efter ulykken på det japanske atomkraftværk Fukushima i 2011, har de japanske myndigheder forsøgt at begrænse udledningen af radioaktivt vand ved at etablere en frossen ‘mur’ af jord rundt om værket, pumpe grundvandet op og opbevare det i tanke. Men nu – snart ni år efter ulykken – er der snart ikke plads til flere tanke på området, og en regeringsnedsat komite har derfor fået til opgave at finde på løsninger.

Læs også: Miljøminister: Om tre år må vi lede radioaktivt vand fra Fukushima ud i Stillehavet

Hvert år pumper ejerne af det forulykkede atomkraftværk Fukushima Daiishi 50.000-60.000 m3 radioaktivt grundvand op. Vandet bliver opbevaret i tanke, men der er snart ikke plads til flere på området, og man skal formentlig pumpe grundvand op og rense det i mange år endnu, for oprydningen efter ulykken forventes at tage 30-40 år. Illustration: Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.

Ifølge et dokument, som det japanske energiministerium har offentliggjort i dag, har komiteen overvejet, om vandet kunne opvares et andet sted, men konkluderer, at transporten – uanset om den sker med skibe, lastbiler eller via en rørledning – indebærer væsentlige risici. I stedet har komiteen undersøgt to løsninger, der kan etableres på stedet: fordampning af vandet eller udledning til havet.

Læs også: Fukushima-værket kan snart rense sit radioaktive vand

Begge løsninger forudsætter, at vandet, der er blevet radioaktivt efter at have været i kontakt med den ødelagte reaktor, renses for radioaktive elementer. Ifølge komiteen findes der imidlertid ikke nogen praktisk anvendelig måde at fjerne Tritium fra vandet. Tritium er en isotop af brint, der er radioaktiv med en halveringstid på 12,32 år.

Komiteen anbefaler, at man udleder det rensede – men stadigt svagt radioaktive – vand til havet, fordi det gør det lettere at forudsige, hvordan radioaktiviteten vil sprede sig og måle på, om forudsigelserne holder stik. Ifølge komiteen er rensning og udledning metode desuden mest hensigtsmæssig, fordi man allerede bruger samme metode på flere atomkraftværker i Japan og andre steder i verden og derfor både har etableret procedurer, testmetoder og sikkerhedsniveauer.

Læs også: Fem år efter katastrofen: I Fukushima venter 90 procent af arbejdet stadig forude

I dag udleder flere atomkraftværker den svagt radioaktive Tritium-isotop via fordampning eller udledning til havet. Derfor mener komiteen nedsat af den japanske regering, at det er forsvarligt at udlede vand fra Fukushima, der også indeholder Tritium. Illustration: Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.

Imidlertid er både lokale fiskere og Japans nabolande kritiske overfor udledningen af frygt for, at fisk og andre havdyr skal blive påvirkede af det radioaktive vand og at dyrene kan udgøre en sundhedsfare for mennesker. Ifølge komiteen vil Tritiumkoncentrationen imidlertid være så lav, at det ikke vil udgøre en fare for hverken mennesker eller dyr.

Komiteens anbefaling skal nu vurderes af dens leder, professor emeritus på Nagoya University, Ichiro Yamamoto, før regeringen tager stilling til den. Siger regeringen ja, vil man begynde udledningen i 2022.

Energiselskabet Tepco, der ejer det forulykkede atomkraftværk Fukushima Daiichi, har etableret en frossen ‘mur’ af jord rundt om værket, som har forhindret forurenet grundvand i at strømme ud i havet. Men tankkapaciteten er snart opbrugt. Illustration: Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der tale om vand hvor den radioaktive brintisotop tritium er opløst i vandet, eller vand hvor tritiummet indgår i den kemiske forbindelse som udgør vandet? Det er ikke sikkert at det har den store betydning, men jeg blev bare nysgerrig.

 • 11
 • 2

Er der naturligt forekommmende tritium i havvand? I givet fald hvor meget (koncentration)? Hvad ville der i givet fald blive udledt fra Fukushima, og hvordan forholder det sig til andre udledninger? Procent- eller promillevist bidrag til andre kilder?

 • 5
 • 1

Der er også udledt større mængder radioaktive stoffer i vandet andre steder i verden. Der var en brand på Windscale i 1957 der der nær havde fået katastrofale følger for North Cumberland (Honeymoone District). Ulykken er den største i England og blev indtil Chernobyl betragtet som den største i Europa. Jeg var på vandretur til nabobyen Seascale 1,5 ca 1 mile syd for Windscale to år efter ulykken. Windscale var et militært område, hvor man ikke kom nærmere end til hegnet omkring og vagtposterne. Hvad der foregik bag hegnet kunne man ikke få oplyst hverken af de lokale eller af skilte. Men langs alle vandløb stod der skilte der oplyste, at det var forbudt at drikke vandet derfra, men man istedet gå til officielle eller private vandhaner. Vi forstod det ikke rigtigt, for vandet var klart som postevand i floderne . Spurgte man så om det forhold, fik man at vide at der var for meget kobber i vandet. Vi anede nok at der var noget galt, men hvad viste vi ikke. Det blev klart, da det kom frem, at der havde været store radioaktive udledninger i det Irske hav. Dette skabte et stort røre i hele Europa, der medførte at Windscale ændrede navn til Sellafield omkring 1980. Hvor store skader det har medført på det Irske hav ved jeg ikke, men spekulerer på om den badning vi foretog os den gang, har skadet os :)

 • 12
 • 2

Hvis de ionbytter vandet og kan fjerne alt andet radioaktivt materiale end tritium, vil det imho gøre mindre i skade i det enorme Stillehav end opkoncentreret på land. Når jeg nu får en masse nedad pile på hattepulden, vil jeg gerne høre, hvad der skulle være bedre!

 • 14
 • 0

Hvorfor skulle man "tomle dig ned" Søren? Du skriver da kun hvad... du mener ...er rigtigst. Hvis andre mener noget andet, så burde de da skrive hvad de mener, for tomler kan have mange betydninger. Derfor er skreven kritik er da immervæk bedre end tommelsignalet. For kritikken kan man forholde sig til

Men min indstilling er som din. Når man man taler om de mængder, der her er tale om er en gang ingen gang. Einmal ist keinmal. Her er der jo ikke tale om at man bevidst snyder for at slippe billigere, men hvor der foreligger en bevidst sondring.

 • 5
 • 2

Tritium er en isotop af brint og det helfalder til Helium-3 og frigiver derved en energimængde på 18,6 keV.

Hvad sker der så, hvis man nu tilfører elektrisk energi fra vindmøller via særlige (p.t. ukendte) elektroder? Kan man måske hive både BRINT og neutral HELIUM ud af vandet og derved få brugbare gasser ud af det? Når jeg ser på verdenskortet ovenfor, så er der da sikkert flere steder der vil være et behov for sådan en type rensesystem.

 • 0
 • 5

Er tritium ikke en eftertragtet isotop, som kan bruges i forbindelse med fusion? Så vidt jeg husker fra fysik i folkeskolen kan deuterium og tritium udvindes fra havvand, hvor de findes i lav koncentration. Så må det da være oplagt at udvinde det et sted, hvor koncentrationen er høj..?

 • 4
 • 2

Er tritium ikke en eftertragtet isotop, som kan bruges i forbindelse med fusion?

Jo men oftest som feks. I Tokamak designet bruger man vægge ud af feks. Lithium, hvor man producerer trititum når det bliver udsat for neutron strålingen fra fusions processen, ligesom en breeder/formerings reaktor der producerer sit eget brændsel i form af plutonium ud af U238 eller U233 ud af thorium.

Men der skal selvfølgelig bruges noget til at starte den processen.

Men jo tritium bruges også i små selvlysende rør i feks. dyre ure og til natsigte mm. Hvor strålingen rammer et fosfor lag som så lyser konstant til tritiummet er halveret.

Du kan købe dem forskellige steder på nettet men de er ikke billige, feks:

https://a.aliexpress.com/_rRZHCZ

 • 3
 • 3

Dette er ikke en kort kommentar - beklager.

Artiklen rummer desværre efter min opfattelse en hel del fejl og misforståelser, hvoraf nogle måske skyldes kilden (som er linket) og andre måske begrænset forståelse af atomkraft. Det begynder sådan set at gå galt allerede i tredje afsnit. Nuvel, kilden er ikke som anført et dokument, men en præsentation – dvs. slides beregnet til at underbygge et foredrag / en verbal fremstilling. På grund af sin form, sin tydeligvis japansk-engelske sprogbrug og det forhold at det er et parts-indlæg, så er kilden svag. I modsætning til artiklen, som taler om radioaktivt vand, så omtaler præsentationen ”contaminated water”, ”ALPS Treated Water” og ”trilated water”, hvor det første svarer til forurenet vand og det sidste til vand bestående af flere brint isotoper, herunder tritium (https://en.wikipedia.org/wiki/Tritiated_water).

Contaminated water kommer dels fra de bristede reaktorbeholdere, dels fra grundvand som kommer i kontakt med sammensmeltet reaktorbrændsel, dels fra kølevand som har været brugt og som stadig bruges (til nedkøling af den sammensmeltede reaktorkerne og de opbevarede brændselsstave (fra spent fuel pool (SFP)). Forureningen skyldes blandt andet cæsium og strontium i kemiske forbindelser (begge er stærkt reaktive metaller), som er opløst i vandet. Denne opløsning er ”behandlet” – præsentationen anfører: “TEPCO has been successful in removing most of radionuclides except tritium from contaminated w****ater. ALPS (Multi-nuclide retrieval equipment) and the other equipment have been used.”. Det er altså dette 1/10^6 koncentrerede vand som ønskes udledt.

Trilated Water er et uønsket biprodukt fra kerneprocessen, som dannes af neutroner og sædvanlig brint i det vand som har været brugt til køling, til SPF-køling, og sandsynligvis senere restvarmekøling. Da trykbeholder, reaktorindeslutning og andet kompromiteres, så blandes dette vand (Trilated Water) med de andre fraktioner. Præsentationen konkluderer, som det allerede skete i 2013, at der ikke findes en metode til at fjerne Trilated Water fra ALPS. Det nævnte Trilated Water består af to adskilte fraktioner: Highly Concentrated Trilated Water (HCTW) og Lowly Concentrated Trilated Water (LCTW) (japansk ordvalg), hvor HCTW skal oplagres og LCTW skal bortskaffes (kan udledes). Præsentationen konkluderer, at ALPS vand og LCTW har en radioaktivitet under gældende normer og kan udledes med omhu. Se også: https://en.wikipedia.org/wiki/Tritium#Fuku.... Halvveringstiden for Tritium er 12,32 år jævnfør https://en.wikipedia.org/wiki/Tritium; så om 50 år ….. (overskuelig periode).

Afslutningsvis, så omtaler præsentationen igen og igen: Reputational damage still remains and affects reconstruction of Fukushima. In deciding the disposition of the ALPS treated water, the government must also compile a policy for countermeasures against reputational damage. Begrebet “reputational damage” kan bedst oversættes som “skader på image”. Det kan derfor bemærkes, at TEPCO, som to af de fire ”key points of the draft report” fremhæver ”skader på image” – hvor andre organisationer måske snarere havde fremhævet miljø, sikkerhed, teknisk muligt, …..

Konkluderende, så er der næppe tvivl om, at TEPCO har et alvorligt problem når ”kapacitetsgrænsen” nås i sommeren 2022, hvor der estimeres 1,5 * 10^6 m3 i tankene. Jeg har ikke forudsætning for at vide om den foreslåede udledning er det rigtigste, eller om der kan ske yderligere opkoncentrering, hvorefter oplagring er muligt.

Intuitivt, og intellektuelt, så virker udledning som en dårlig løsning.

 • 4
 • 2

Der er enorme mængder af radioaktive stoffer i havet, hovedsageligt K-40, så stråling fa de små mængder tritium vil helt drukne i baggrundsstrålingen. Man fører en rørledning ud i havet til en hurtig havstrøm, så opblandes det tritiumforurende vand meget hurtigt til et niveau, hvor det er fuldstændigt uskadeligt.

 • 4
 • 4

Hvad skal Japan ellers gøre med vandet fra deres oprydning?

De kan vælge at hælde det ud i Stillehavet, verdens største ocean, som i forvejen indeholder ca 2 milliarder tons Uran og alle andre grundstoffer og kemiske forbindelser? eller De kan vælge at bygge flere tanke og lagre det i århundreder?

De kan og vælge at blive klogere og stoppe deres irrationelle frygt for atomkraft og genstarte deres atomkraft. I stedet bygger Japan nu 37 nye kulfyrede kraftværker, hvis forurening vil bidrage til global opvarmning, og slå tusinder ihjel årligt.

 • 5
 • 9

Det lyder mere logisk at sætte sol og vindkraftværker op. Det er også hurtigere.

Det har det vist sig ikke at være indtil videre: Der er brugt 170 mia kr på sol og vind i Danmark med et ringere resultat end hvis vi havde bygget verdens dyreste kernekraftværk: Hinckley Poinc C til , ja , 170 mia kr. Pt. leverer sol/vind 45% af Danmarks elforsyning. HPC ville kunne levere 85% og i meget længere tid. Husk på at vindmøller kun holder i 25 år, kernekraftværker holder i mindst 60-80 år.

 • 0
 • 8

Hej Jesper Ørsted

Det lyder mere logisk at sætte sol og vindkraftværker op. Det er også hurtigere.

Det har det vist sig ikke at være indtil videre: Der er brugt 170 mia kr på sol og vind i Danmark med et ringere resultat end hvis vi havde bygget verdens dyreste kernekraftværk: Hinckley Poinc C til , ja , 170 mia kr. Pt. leverer sol/vind 45% af Danmarks elforsyning. HPC ville kunne levere 85% og i meget længere tid.

Først er jeg lidt usikker på hvordan de 170 mia som Danmark angiveligt har brugt på sol og vind er brugt. Endvidere tænker jeg ikke at japanerne skal opstlle gamle 75 kW Bonus møller, men drage nytte af den ekspontielle udvikling, der har været de sidste år og bygge moderne møller alá Kriegers Flak til 37 øre/kWh eller alà Hanstholm til markedspris. https://www.hirtshalshavn.dk/aktuelt/nyhed...

Udover det har IMF lavet en lille sammenligning, ref Kaare Sandholts blog. https://ing.dk/blog/a-kraft-bristede-droem...

Globalt opstilles der 100 GW solkraft og 50 GW vindkraft årligt, så der er absolut potentiale for hurtigt at opstille kraft i Japan.

 • 3
 • 0

Mener du virkeligt dette Niels?????

""Globalt opstilles der 100 GW solkraft og 50 GW vindkraft årligt, så der er absolut potentiale for hurtigt at opstille kraft i Japan.""

Du mener vindkraft og solkraft ikke ?

Du mener at Japans 50 Akraftværker skulle stoppes og skal erstattes af vind og sol. Du undervurderer japanernes intelligens.

VE som du nævner, kræver noget som japan ikke har et overskud af....plads!

Fukoshima kunne levere 5306 MW. Den største MVI havvindmølle mølle V164 er på 10MW, hvilket efter den lille regnebog udsiger, at et værk som Fukoshima skulle kunne erstattes af 530 møller. Korrekt altså hvis det blæser 24/7. Solceller fungerer bedst i solskin. Det er der for lidt af om natten og i regnvejr (2253 mm/år). Dette antal møller til 10000kkr,/MW koster forøvrigt ligeså meget som et Akraftværk, der parantesisk bemærket holder mindst 3 gange så længe som møllerne. Vindmøllerne har dog den fordel at vinden er gratis, når den kan anvendes som tilstrækkeligt 4m/sek og ikke for kraftig 20-25m/sek men helst 12m/sek. Akraftværkerne skal have radioaktivt brændstof og opbevaring af brugt brændstof. En russisk VVER reaktor forbruger 55kg uran/MWdøgn. 1kubikmeter uran vejer 19 ton!

https://en.wikipedia.org/wiki/VVER

Desuden rammes Japan ofte af tyfoner der er for voldsomme for vindmøller! https://politiken.dk/udland/art7461033/Vol...

 • 1
 • 3

Hej Bjarke Mønnike

""Globalt opstilles der 100 GW solkraft og 50 GW vindkraft årligt, så der er absolut potentiale for hurtigt at opstille kraft i Japan.""

Du mener vindkraft og solkraft ikke ?

Jeg mener 100 GW solkraft og 50 GW vindkraft årligt; check det på nettet.

Du mener at Japans 50 Akraftværker skulle stoppes og skal erstattes af vind og sol.

Nej,som svar på påstanden om at Japan bygger 37 kulfyrede kraftværker, et tal jeg kun få til 22, så jeg det mere fornuftigt at bygge sol- og vind-kraft.

VE som du nævner, kræver noget som japan ikke har et overskud af....plads!

Det er nok heller ikke blevet bedre af, at man har iværksat en 20 km ekslusionszone omkring Fukushima. Men udover det har japanerne lanceret områder til hav vind. https://w3.windfair.net/wind-energy/pr/322...

Mht land vind, så har japan en større befolkningstæthed, men der er bestemt områder i japan hvor landvindkraft kan sættes op,

Mht solkraft, så har japanske huse tage...

Dette antal møller til 10000kkr,/MW koster forøvrigt ligeså meget som et Akraftværk, der parantesisk bemærket holder mindst 3 gange så længe som møllerne

Mht prisen har IMF lavet en lille sammenligning, ref Kaare Sandholts blog. https://ing.dk/blog/a-kraft-bristede-droem...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten