Regeringsforslag tvinger universiteterne til at fyre forskere

1,4 mia. kr. til forskning i 2011 skal fordeles inden for de kommende uger.

Regeringen vil sende størstedelen af pengene til målrettet forskning inden for energi, miljø, sundhed og fødevarer - og dermed skuffes forventningerne hos universiteterne.

Helt konkret vil regeringen sende 804 mio. kr. til Det Strategiske Forskningsråd og til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under overskriften "Forskning der giver vækst".

Til universiteter og sektorforskningsinstitutioners basismidler er der 230 mio. kr. Det er langt fra det ønskede beløb på 700 mio. kr., som universiteterne har meddelt, der skulle til, hvis der ikke skal fyres medarbejdere.

»Tilvæksten i basismidler er mindre end det beløb, der inddrages til omstillingspuljen. Sammenholdt med den bebudede reduktion i forskningsmidler i perioden 2012-13, vil det betyde, at de danske universiteter må reducere kernestaben af forskere de nærmeste år,« siger rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet, der er universitetsrektorernes talsmand.

Af de 230 mio. kr. er de 100 mio. kr. endda afsat til en særlig matchfond, som belønner de universiteter, som skaffer private forskningsmidler.

Universiteterne har desuden ønsket en aftale om betydelige bevillinger, der rækker ud over 2011. Også her skuffes de, da regeringens udspil kun omfatter 263 mio. kr. i basismidler i 2012.

DF og Socialdemokraterne vil hjælpe universiteterne

I regeringens udspil afsættes der i 2011 100 mio. kr. til både Det Frie Forskningsråd og Grundforskningsfonden, og der er 6 mio. kr. til tværfaglig forskning omkring reformationen.

Endelig er der 158 mio. kr. til "Viden til erhvervslivet". De skal bruges til GTS-institutter, erhvervs-ph.d.'er og innovation.

Det er dog langt fra sikkert, at det går sådan, som regeringen nu spiller ud. Både Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti og Kirsten Brosbøl fra Socialdemokraterne har tidligere over for Ingeniøren meddelt, at de går ind til forhandlingerne for at skaffe flere basismidler til universiteterne.

Forhandlinger begynder tirsdag

De 1,4 mia. kr., der skal fordeles til forskning i 2011, stammer fra Globaliseringspuljen, der blev aftalt i 2006. Forhandlingerne om Globaliseringspuljen begynder tirsdag i Finansministeriet. Herefter flytter forhandlingerne om forskningskroner over i Videnskabsministeriet.

Forligspartierne omfatter ud over regeringen (Venstre og Konservative) også Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre.

Forhandlingerne om Globaliseringspuljen forventes i lighed med sidste år afsluttet i begyndelsen af november.

Det er ikke tidligere sket, at regeringen på forhånd har udsendt et detaljeret oplæg til de årlige forhandlinger om Globaliseringspuljen.

Dokumentation

Regeringens forslag til fordeling af forskningskronerne