Regeringsaftale sætter mål for klima og miljø

26. juni 2019 kl. 11:0037
Regeringsaftale sætter mål for klima og miljø
Illustration: Christoffer Regild.
Mette Frederiksen (S) bliver Danmarks næste statsminister, da en aftale med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten sikrer, at hun ikke har et flertal imod sig. Energi, transport og landbrug får ifølge aftalen travlt med grøn omstilling.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er blevet understreget, at det ikke er et regeringsgrundlag i klassisk forstand. Alligevel rummer det "forståelsespapir", som partierne har brugt de seneste 20 dage på at udarbejde, essentielt en række grundforståelser og indbyrdes aftaler, der kommer til at præge Danmark i denne regeringsperiode.


Klima, energi, infrastruktur og uddannelse er blandt emnerne, når danskerne går til valg i maj og juni.

Ingeniøren dækker de tekniske og naturvidenskabelige emner, der har optaget politikere og vælgere gennem valg til Folketinget og Europaparlamentet.

ing.dk/fokus/valg-2019


Øverst på papiret, der har fået titlen »Retfærdig retning for Danmark«, står der blandt andet, at: »Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen.«

Læs også: Regeringsforhandlinger sætter historisk klimamål – men ingen ved endnu, hvordan det skal nås

Allerede i sidste uge afslørede S, SF og EL, at de havde indgået en bindende aftale om en ny klimalov, der med ambitionen om en CO2-reduktion på 70 procent fra 1990-niveau vil være verdens mest ambitiøse. Dengang var det svært at få et konkret overblik over hvordan dette mål skal indfries.

Nu er der kommet lidt flere detaljer ud om S-regeringens ambitioner på området, selvom der stadig står, at de sidste fem procents reduktion vil kræve »virkemidler, vi endnu ikke kender og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål.«

Klimahandlingsplan og grøn omstilling

Helt konkret rummer forståelsespapiret en klimahandlingsplan med otte punkter, der er som følger:

  • Energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger.
  • En national strategi for bæredygtigt byggeri.
  • En samlet strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industrien og samfundet generelt.
  • Øge midlerne til grøn forskning og demonstrationsprogrammer.
  • Undersøgelse af muligheden for at Danmark sammen med Nordsølandene udarbejder en fælles strategi for markant at udbygge og udnytte havvindpotentialet.
  • Afsøge muligheden for at Danmark senest i 2030 bygger den første energiø med minimum 10 GW tilkoblet.
  • Understøtte skovrejsning, 8) Klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring.

Derudover er der lagt op til en omfattende omstilling af transportsektoren, der skal sikre markant flere elbiler på vejene. Det omfatter blandt andet et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030 samt skærpede miljøzoner. Derudover vil regeringen undersøge om Kommissionen for grøn omstilling af personbiler kan fremrykke sit arbejde, så den endelige rapportering ligger færdig før udgangen af 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Yderligere skal der igangsættes initiativer, der sikrer mere bæredygtig flytransport og regeringen vil forhandle en aftale om infrastruktur, der tager større hensyn til klima- og miljøhensyn gennem investeringer i kollektiv transport og cyklisme.

Landbruget går ikke fri

Ifølge forståelsespapiret vil den nye regering tage initiativ til en jordreform, der blandt andet skal udtage dansk landbrugsjord, som skal omlægges til natur. Derudover kommer den grønne omstilling også til at omfatte landbruget gennem bindende reduktionsmål for landbruget hvad angår drivhusgasser og aktiv brug af landbrugsstøtten som et redskab, der skal få landmændene til at omstille til mere bæredygtig produktion.

Det er derudover en ambition for den nye regering, at vi skal have mere økologi i Danmark. Helt konkret ønsker regeringen at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologiske varer frem mod 2030.

Læs også: Banket ti år tilbage: Kvælstof-overskud stiger efter landbrugspakken

Artiklen fortsætter efter annoncen

Videre varsles der en målrettet regulering på drikkevandsområdet, der vil fungere, så udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart. Helt konkret står der, at:

»Der gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte. Det skal blandt andet ske ved mere bynær skov samt ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§3-arealer).«

Endvidere vil regeringen fremlægge en plan for implementering og efterlevelse af EU's vandrammedirektiv, ligesom det bliver en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger – som er ni særligt forurenede områder, der skyldes industrielle udledninger primært fra 1950'erne og 1960'ernes industri.

Læs også: Cheminova-grunden gemmer på 15 tons pesticider og seks tons kviksølv

Der er også en ambition om at sikre større biodiversitet og mere skov i Danmark. Det skal ske gennem en biodiversitetspakke med klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til naturzoner og en række konkrete initiativer, der ikke er uddybet nærmere i forståelsespapiret.

Grønne regnemodeller

Under valgkampen luftede Socialdemokratiet ønsket om, at grønne hensyn fremover bør medtages i Finansministeriets regnemodeller. Det står ligeledes som et punkt i forståelsespapiret. Derudover er der en ambition om at indlede en dialog med Danmarks Statistik om at styrke arbejde med et grønt nationalregnskab.

Yderligere står der, at der årligt i forbindelse med finanslovsprocessen fremover skal ske en opfølgning på, hvordan det går med at indfri Danmarks klimamål.

Et sidste interessant punkt angående miljø, er at regeringen varsler højere afgifter på plastik – heriblandt skadelige stoffer som PVC, ftalater og PVC-folier –samt en plastikhandlingsplan, som skal reducere plastforbruget og sikre færre emballagetyper.

37 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
41
29. juni 2019 kl. 22:38

Det er ene og alene det indenlandske forbrug som energistyrelsen opgør her se

Så det vil hjælpe, hvis vi kan flytte forbruget til udlandet. Forbyd de mest forurenende danske industrier og flyt produktionen til udlandet, og vi køber produkterne fra udlandet i stedet, f.eks. kød og transport med skib med udenlandsk flag. Bare et par papir ting og så er målet nået.

Jeg undrede mig lidt over, hvordan at det at forbyde landbruget kunne få betydning når vi samtidigt spiser mere og mere importeret kød - men det forklarer alt. Vi flytter da bare CO2 problemet til udlandet, og forbyder de danske kvæg på de grønne marker.

38
27. juni 2019 kl. 22:16

Det jeg sætter spørgsmålstegn ved er netop hvordan at politikerne udregner de 70%. Skal vi også betale CO2 afgift, for alle de varer vi indkøber fra udlandet - de producerer jo CO2 i udlandet når de fremstilles? Og omvendt, hvis vi køber madvarer, der reducerer CO2 hvor de produceres, skal det så fratrækkes vores CO2 regnskab? For vi skal jo medregne CO2'en, når maden anvendes.

Det er ene og alene det indenlandske forbrug som energistyrelsen opgør her se

image011dd~12.png

Og så hvor store en del af forbruget der er co2-fri.

Så de 70 % er ene og alene med udgangspunkt i 1990 forbruget og dertil så reduktionen i forbruget og så hvor meget af forbruget der forbruegr co2-frie brændsler.

37
27. juni 2019 kl. 21:48

</p>
<p>Så udledningen forsvinder på magisk vis, hvis skibene er registreret i et andet land?</p>
<p>Som jeg har skrevet før:
Det er ligegyldigt, hvilke lande der ejer skibene. Du skal hellere interessere dig for, hvilke lande, der køber de varer, skibene fragter.

Det jeg sætter spørgsmålstegn ved er netop hvordan at politikerne udregner de 70%. Skal vi også betale CO2 afgift, for alle de varer vi indkøber fra udlandet - de producerer jo CO2 i udlandet når de fremstilles? Og omvendt, hvis vi køber madvarer, der reducerer CO2 hvor de produceres, skal det så fratrækkes vores CO2 regnskab? For vi skal jo medregne CO2'en, når maden anvendes.

Den nemme løsning, er at sætte sig ind i politikernes målsætning, og sørge for, at løse den. Det kan sandsynligvis gøres, ved at AP møller presses til at flytte registreringen af sine skibe til udlandet, og forbydes at forbruge dansk olie og gas.

At skubbe CO2 forbruget til udlandet, er samtidigt med til, at gøre vores CO2 plan mere ambitiøs, da vi lægger os i førerfeltet.

35
27. juni 2019 kl. 20:39

»Finn - hvem er hun?«

Med alle dem, der hedder noget med gaard er det en nem fejl ;)

33
27. juni 2019 kl. 18:09

En større reduktion vil ske, ved at sige til AP-Møller, at han ikke må anvende dansk olie til sine skibe, og at han skal flytte sin forurenende virksomhed til et andet land.

Den største reduktion, af CO2, vil ske, ved at forbyde udenlandske lastbiler, at køre i Danmark...

Derudover skal alle sprøjtegifte forbydes, til private, virksomheder og kommuner samt regioner.

Dele af fortidens kystbanesocialister er vist opstået fra de døde "Et spøgelse går gennem Europa – kommunismens spøgelse...". ..https://da.wikipedia.org/wiki/Proletariat

De radikale vil importere flere arbejdere - og få flere fra passiv forsørgelse udi jobs. ......større bæredygtighed - det vil alt andet lige skabe endnu mere omsætning og forbrug?</p>
<p>Det her er ren panik lige før lukketid og der er ingen rationel sammenhæng mellem ønske, politik og virkeligheden.

Illusioner samt bristede forventninger fra fortiden er også tumlet ud af hjernekassen hos de radikale.

Irationelle radikale kan om nogen både blæse og have mel i munden, og de fatter til deres død ikke, at enten fortæller fakta fra i matematik, økonomiske "love" eller naturlovene at [X Y Z] er umuligt, eller at man opnår det stik modsatte.

For 40-50 år siden var den radikale rygrad et dobbeltradet aks af solide husmænd og skolelærer.

Kærnerne faldt af - og i 2000'erne ser vi nogle lette og flygtige avner.

Send dog den radikale kennel ned til EU. Der er alle øvrige så ringe, at vores Margrethe Vestergård (også radikal) faktisk dernede kan lave et efter EU-standard prima og fornuftbetonet arbejde ..https://www.berlingske.dk/virksomheder/vestager-skruer-bissen-paa-det-skal-stoppe-nu

Morale: Den rigtige M/K på den rigtige plads på det rigtige tidspunkt.

32
27. juni 2019 kl. 13:34

Tænker du på om det er tal med og uden import? Jeg har set tal der ligger i rummet mellem 8-17 ton CO2/indbygger i DK. Så det er vel vigtigt at man bliver enige om hvilket tal man mener, da import/eksport over 40 år ikke er statisk.

28
27. juni 2019 kl. 11:42

</p>
<ul><li>hvilket EU domstolen dog næppe ville modtage med kyshånd! :)

Nej ikke hvis det er et direkte forbud mod udenlandske lastbiler, hvilket også ville gøre transporten dyrere, hvis lastbilerne skulle omlæsses ved grænsen.

Men man kan gøre som Østrig og Schweiz, der vil have godstransport over på skinner, men der bremser Tyskland, da de ikke kan blive færdige med deres udbygning af jernbanenettet.

I Østrig er der perioder hvor politiet regulerer hvor mange lastbiler der kommer ind i landet, så lastbilerne ikke helt blokerer motorvejene. For nyligt har de også lavet en regulering for personbiler, så de ikke må tage de mindre bjergveje, for at undgå kø motorvejen. For personbiler gælder det weekenden. Det er så nok ikke kun for at begrænse co2 udslippet, men også for at begrænse trafikken op gennem de små bjergbyer.

27
27. juni 2019 kl. 01:54

har tænkt sig at straffe alle for at nå klimamålene så bliver det en katastrofe for landet og befolkningen. Dem, som kan vil flygte fra landet.

Det her er noget man burde have udviklet sig ud af - ikke straffe sig ud af. Især da man ikke tidligere da der var god tid ville erkende at antallet af mennesker har betydning for belastningen på naturen virker det en anelse uigennemtænkt.

De radikale vil importere flere arbejdere - og få flere fra passiv forsørgelse udi jobs. Hvordan i alverden hænger det sammen med større bæredygtighed - det vil alt andet lige skabe endnu mere omsætning og forbrug? Men måske mener de at man kan smadre levestandarden så meget at det løser problemet?

Det her er ren panik lige før lukketid og der er ingen rationel sammenhæng mellem ønske, politik og virkeligheden. Men sådan leder man åbenbart en verden og et land.

24
27. juni 2019 kl. 00:26

Når man snakker klima snakkes der ikke kun om CO2, men rent faktisk CO2e ækvalienter.

CO2e tabel

Men du har ret, en dag kommer vi til føden og det uundgåelige med befolkningen af jorden når man skal pege på menneskeskabt påvirkning på klimaet.

Dette er noget der stadigvæk undgåes. Der er absolut ingen popularitet i at snakke om reduktion af menneskeheden. Ikke nok med det er politisk selvmål, det er også et spørgsmål om at vi skal omskrive menneskerettigheder og klassificere hvem må hvad. Altså strent talt have et klassesamfund på globalt niveau.

Siden dette senest er forsøgt under 2. verdenskrig, så ser det ikke ud til at ville få vind i sejlene lige pt.

23
27. juni 2019 kl. 00:05

n større reduktion vil ske, ved at sige til AP-Møller, at han ikke må anvende dansk olie til sine skibe, og at han skal flytte sin forurenende virksomhed til et andet land.

Så udledningen forsvinder på magisk vis, hvis skibene er registreret i et andet land?

Som jeg har skrevet før: Det er ligegyldigt, hvilke lande der ejer skibene. Du skal hellere interessere dig for, hvilke lande, der køber de varer, skibene fragter.

22
26. juni 2019 kl. 23:49
20
26. juni 2019 kl. 23:41

Den største reduktion, af CO2, vil ske, ved at forbyde udenlandske lastbiler, at køre i Danmark. Og ved at jernbanen skal fragte alt gods indtil byerne, hvor danske elektriske/gasdrevne/hydro lastbiler så skal fragte godset til/fra jernbanen og byens butikker og fabrikker.

Bybusser og langtursbusser ændres til at køre på batteri/gas/hrydogen.

Derudover skal alle sprøjtegifte forbydes, til private, virksomheder og kommuner samt regioner.

21
26. juni 2019 kl. 23:44

De skriver ikke, om klimakompensation tæller som CO2 reduktion og hvordan klimakompensationen skal udføres.

For at spare CO2 er nødvendigt at omlægge vores energiforbrug.

En plan skal som minimum indeholde energiforbrug og sammensætning (om energien ikke udleder CO2), samt udledning i 1990, og en plan for energiforbrug og sammensætning af energiforbruget for 2030.

Jeg kan ikke vurdere hvor stort et problem landbrugs udledning af CO2 er. En del af CO2'en absorberes ved fremstilling af føden til dyrene. Jeg tror udledningen af Methan er et større problem end CO2, da der jo er absorberet CO2 ved fremstilling af føden. Måske er endda absorberet mere CO2 ved fremstilling af føden, end den CO2 som køerne udleder. De fleste fremstllinger, virker det til, at kun halvdelen tages med. Det virker underligt, at det er CO2 neutralt med mange flere mennesker på planeten end idag, specielt hvis disse får højere levetstandard, mens at køer belaster hårdere. Hvad belaster mest - flere mennesker, der kræver større levestandard for at ikke formere sig, eller køer: Køer prutter for meget. Hvordan løses problemet?

18
26. juni 2019 kl. 23:04
17
26. juni 2019 kl. 20:51

Eller er vi tilbage ved at nu skal vi sætte gang i nogle afgifter, så vi Danmark kan blive sat på en endnu større prøve med at konkurrere på det globale marked.

1) Formål for alle fire, men især for S og R: Magten.2) Derfor kun et forståelsespapir med en række fluffy ønsker.. og som én af de røde frisk og frejdigt sagde: ”Hvis pengene ikke er der, bliver det hele ikke til noget.”

Alle ved, at papir er taknemmeligt, og om 1, 2 og 3 år vil menneskehavet af deres skuffede vælgere ikke vise tilsvarende taknemmelighed ;)

H. C. Andersens fortælling "Konen med æggene" .. https://kalliope.org/da/text/andersenandrea5

Hr. Jensen m.fl. sparer op som aldrig før, selv om de ikke får en øre i rente. Industrien og landbrugets m.fl. kæmpe investeringer i opgangstid sker ikke eller findes kun moderate.. summa summarum.. politikernes adfærd er synlig upålidelig og udsigterne tvivlsomme.

Samfund & befolkningen vækster ikke af helt fornuftige og rationelle årsager - fat det dog på Borgen. Der er hverken råderum eller "ledige penge" hos skatteyderne.

15
26. juni 2019 kl. 16:52

Omkostningerne bliver først synlige senere når det skal lovgives. I store træk har det hele tiden været målet at overvælte alle omkostningerne på forbrugerne dvs. transport og energi. Landbruget bliver pga den internationale konkurrence reduceret tilsvarende som udgiften stiger og der vil i stedet blive importeret endnu mere fra udlandet med ringere bæredygtighed.

Der står ikke nogey i den fine 18 punkts plan, men der skal nok komme lidt giftige ændringer i skatter også - i forbindelse med indløsning af de fine ambitioner. Retsikkerhed er nævnt én gang men det er fortsat et forsømt emne - de ter ikke noget mna får stemmer på. Så overmagt, aflytning, persondataregistrering på alt vil nok fortsætte i samme høje tempo.

12
26. juni 2019 kl. 14:57

Jeg er spændt på hvad ministrerne skal til at køre rundt i. Samme hvad for noget tøj de vil til at gå med også, for som bekendt har tøj ekstrem høj miljø belastning.

Jeg tænker også, hvad med vindmølle produktionen i Danmark og alle de materialer som skal til deponering osv.

Generelt vil jeg gerne vide, hvad der må gøres brug af i fremtiden, hvis man skal have en tilværelse i Danmark. For det må vel også gælde al import?

Nytter vel ikke noget at det er okay at importere fra udlandet som har produceret noget med en stor CO2 påvirkning.

Eller er vi tilbage ved at nu skal vi sætte gang i nogle afgifter, så vi Danmark kan blive sat på en endnu større prøve med at konkurrere på det globale marked.

8
26. juni 2019 kl. 13:42

nu hvor de fleste kommuner har en ambition der ligger højre end det

Alexandar - hvilke kommuner og på hvilke områder?

Jeg kender til ProjectZero i Sønderborg kommune - deres målsætning går på at gøre områdets energiforsyning CO2 neutral i 2029. "Fundamentet er Masterplan2029, der udstikker de overordnede rammer for at skabe et CO2-neutralt energisystem i Sønderborg-området i 2029"

Altså, alt hvad der f.eks. hedder landbrug, transport, fly, jernbane og skibe er ikke inkluderet

7
26. juni 2019 kl. 13:30

Ja det er jo ret sjovt, at de selv mener at det er et højt mål de har sat, ved sætte det til en reduktion på 70 %, nu hvor de fleste kommuner har en ambition der ligger højre end det.

6
26. juni 2019 kl. 13:07

I Forståelsespapiret står følgende:

"Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål"

5
26. juni 2019 kl. 13:06

Det er jo den gamle bil/lastbil flåde som forurener mest. For hvis det skal reduceres betydeligt, skal skrotningspræmien være afsindigt højt. For den nuværende "nye" flåde har jo pæne lave emissioner (fra 2018-) Tror ikke på det ævl om de kan forbyde noget som helst. For så ryger "taburetten" jo som blå røg. ;) (og de må nøjes med en klækkelig minister pension med diverse tillæg)

4
26. juni 2019 kl. 12:50

Sorry, ja, jeg skiftede mening halvejs inde i sætningen:

Forureningen skal være under 30% af 1990 tallet.

Men betyder det ikke i store træk at alt andet skal være CO2 frit, hvis fossil-køretøjerne skal være lovlige at sælge helt til 2030 ?

3
26. juni 2019 kl. 12:47

"CO2-forureningen skal være 70% af 1990 tallet (hvilket?!) i 2030."

Det er en CO2 reduktion - ikke en maksimumsangivelse.

2
26. juni 2019 kl. 12:39

Jeg sidder og undrer mig.

CO2-forureningen skal være 70% af 1990 tallet (hvilket?!) i 2030.

Kan det i det hele taget lade sig gøre hvis man først forbyder salg af fossilbiler fra 2030 ?

1
26. juni 2019 kl. 12:26

"Ifølge forståelsespapiret vil den nye regering tage initiativ til en jordreform, der blandt andet skal udtage dansk landbrugsjord, som skal omlægges til natur. Derudover kommer den grønne omstilling også til at omfatte landbruget gennem bindende reduktionsmål for landbruget hvad angår drivhusgasser og aktiv brug af landbrugsstøtten som et redskab, der skal få landmændene til at omstille til mere bæredygtig produktion."

En ren foræring til de borgerlige, som meget nødigt vil tirre landbruget, hvilket man ikke kommer udenom hvis der skal gøres noget effektivt for miljø og klima. Her tager den nye regering hele skrællet og de økonomiske konsekvenser, det er de borgerlige da lykkelige for at slippe for.