Regeringens VE-mål bremser reelt tempoet i den grønne omstilling

Af den ny trekløver-regerings regeringsgrundlag fremgår det, at man vil arbejde for, at mindst 50 pct. af danskernes energibehov skal komme fra vedvarende energikilder i 2030. Og at ‘Dette nye mål skal sikre, at Danmark bibeholder et højt tempo i vores grønne omstilling’.

Læs også: OVERBLIK: Den nye regerings ambitioner på energi- og klimaområdet

Men kigger man på Energistyrelsens nyeste, årlige energi- og klimafremskrivning fra december 2015, så viser den, at andelen af vedvarende energi i energiforbruget allerede med de vedtagne virkemidler fra energiaftalen vil komme op på 39 henholdsvis 41 pct i 2020.

Læs også: Ny analyse: Danmark når 40 procents klimamål i 2020

Hvis man så forlænger kurven frem mod regeringsmålet 50 pct. i 2030, så viser det sig, at ve-udbygningen vil vokse markant langsommere mellem 2020 og 2030 end den gør det i perioden 2010-2020 - stadig ifølge energistyrelsens fremskrivning.

Hvilket igen signalerer, at 50 procent vedvarende energi i 2030 ikke ligefrem medfører, at man 'bibeholder et højt tempo i den grønne omstilling.'

Læs også: Ny regering: Nu skal der gang i overskudsvarme og varmepumper

Tallet burde være 60-65 pct.

De to forskellige tal for ve-andelen i 2020 skyldes, at regeringensgrundlaget opererer med et nyt begreb, kaldet energibehov, som det endnu ikke er lykkedes at få defineret.

Rent statistisk opererer man ellers enten med et bruttoenergiforbrug eller et ‘endeligt energiforbrug’, som også er den enhed, som EU måler landenes ve-andel i.

Læs også: Analyse: Derfor kommer EU til at slække klimakrav til landmænd og bilister

Med anvendelse af tallene for 'bruttoenergiforbruget' bliver andelen 39 pct og 41 pct. med det endelige energiforbrug.

Greenpeaces’ klima- og energimearbejder Tarjei Haaland mener, at målet for ve-andelen i 2030 bør være helt oppe på 60-65 pct., hvis vi skal holde det eksisterende tempo:

Læs også: Klimaaftale er utilstrækkelig: CO2-udslip skal skæres med 25 procent mere

»I forlængelse af Parisaftalen er mange NGO’er også enige om, at verdens drivhusgasudslip skal reduceres med mindst 70 pct. allerede i 2030. Det forudsætter en betydeligt større ve-andel end 50 pct. i 2030,« siger han.

Når målet uden nye virkemidler

Partner i Ea Energianalyse, Hans Henrik Lindboe, vurderer ligeledes, at Danmark sandsynligvis kommer meget tæt på at nå 50 pct. målet i 2030 uden ekstra virkemidler.

Især hvis omstillingen af el-og varmesektoren fortsætter, og EU-kravene om 10 procents vedvarende energi i transportsektoren også gælder vejtransport efter 2020:

»Der vil dog i fremtiden skulle tages konkrete beslutninger om udfasning af kul og gas til el- og varmeproduktion på eksisterende værker, mens der kun i mindre grad skal yderligere tiltag til, som for eksempel at øge VE-andel i boliger, industri og i transport,« siger han.

Læs også: Vattenfall sælger sit sidste kulfyrede kraftværk i Danmark

Lindboe understreger, at hans vurdering baserer sig på, at 50 pct. målet er af Danmarks totale energiforbrug (bruttoenergiforbrug). Hvis målet derimod tolkes efter EU reglerne, bliver målet lidt lettere at nå, idet tabene i energisektoren så ikke medregnes.

Høj ve-andel er ingen kunst

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, der blandt andet står bag IDAs energiplan 2050, er også enig i, at vi allerede er godt på vej mod de 50 pct..

Men at det alt andet lige vil kræve flere initiativer at nå videre fra de 41 til de 50 procent i 2030:

Læs også: Ny energiplan fra IDA anbefaler udstrakt integration af energisektorerne

»Det er vigtigt at forstå, at det ikke er en kunst i sig selv at dække en stor andel af energiforbruget med vedvarende energi. Kunsten er at gøre det, så vi for eksempel også får naturgas ud af opvarmningen, olien ud af transportsektoren og så vi udnytter biomassen klogere,« siger han.

Brian Vad Mathiesen tilføjer, at områderne transport, landbrug og opvarmning er dér, hvor det gør rigtig ondt at sætte ind, men at det er afgørende, at det sker, hvis Danmark skal nå målet om at blive fossilfrit i 2050 på den mest effektive måde:

Læs også: Regeringens 2025-plan øger CO2-udslip med 9 procent

»Målet på de 50 pct. i 2030 kan godt være ambitiøst, hvis regeringen tager fat på de her svære områder og tager fat på at øge integration mellem de enkelte forsyningssektorer,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er useriøst og tendentiøst at Ingeniørens medarbejder lader som om at målet er kun 50% ("forlænger kurven frem mod regeringsmålet 50 pct.") når der tydeligt står mindst 50%.

Alle dem der er stillet spørgsmål til forholder sig så til medarbejderens stråmand.

Jeg fornemmede den nye chefredaktør ville gøre Ingeniøren's artikler mere seriøse. Ser frem til at hendes intentioner slår igennem.

 • 3
 • 21

Jeg tror at tankegangen om at VE kun kan lade sig gøre når det bliver smurt med offentlige støttekroner er so much last year.

VE drejer sig nu også om at tilvejebringe energi på en billigere måde end ved at brænde fossile brændstoffer, og jeg mener vi ingeniører netop har et ansvar for at det sker på en optimal måde.

Jeg har selv investeret i vindmøllerne på Middelgrunden for et par årtier siden, og det har siden givet mig et godt, skattefrit afkast. Men jeg har lidt dårlig smag i munden over at en væsentlig del af den profit jeg - og alle de andre vindmølleejere - i dag får, stammer fra skattemidler som nok var anvendt bedre andre steder i samfundet.

Dengang var det en god ide for at fremme vindmøllenes udbredelse i bymiljøet, og støtte den tekniske udvikling af nye og mere økonomiske møller. Men når udbredelsen af VE alene bestemmes af støttekroner og ikke det tekniske og samfundsmæssige optimale går det skævt. Det så vi f.eks. da Socialdemokraterne og de Radikal havde ansvaret ( http://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-... ).

 • 4
 • 4

En borgerlig regering vil aldrig gå længere end 50%. Hvis den på nogen måde kan slippe. Borgerlige partier har kun landbrugets og industriens her og nu for øje. - Alt andet, herunder energi og miljø, må vige!

 • 12
 • 4

Dengang var det en god ide for at fremme vindmøllenes udbredelse i bymiljøet, og støtte den tekniske udvikling af nye og mere økonomiske møller. Men når udbredelsen af VE alene bestemmes af støttekroner og ikke det tekniske og samfundsmæssige optimale går det skævt.

Den grønne omstilling drejer sig ikke om, at vindmøller skal støttes til at konkurrere mod andre teknologier for nye anlæg. Det kan vindmøller allerede. Det drejer sig mere om at de skal konkurrere mod eksisterende kraftværker samt at de placeres på steder langt fra mennesker. Grøn omstilling er altså at man gennem støtten får lukket gamle kraftværker og opstiller grøn energi på havet. Hvis man bare dropper alt støtte og venter, så skal det nok ske alligevel efterhånden som aldrende kraftværker nedrives - men vi er lidt i tidskneb mht. CO2, så nu betaler vi for at det kommer hurtigere.

 • 11
 • 2

Nu er det på tide at dreje blikket væk fra bakspejlet og komme ind i 2016.

Under den tidligere SR(SF) regering fik vi det som Ingeniøren i en leder ( https://ing.dk/artikel/leder-lad-de-gronne... ) kaldte "det danske skræk­eksempel på vindkraft til havs: havmølleparken ud for Anholt, hvor Dong Energy er garanteret en betaling på hele 1,05 kr. pr. kWh” Dengang var det ligegyldigt hvor meget det koster samfundet (eller som nogen plejer at sige: hvor meget vi skal skære ned på børn, ældre og syge), blot man kunne pudse den grønne glorie.

Men selvfølgelig er det godt for nogen. F.eks. står DONGs ledelse til at score op til ca. 1000 statsministerlønninger. ( http://www.b.dk/nationalt/dong-ledere-kan-... ). Men er det virkelig optimal udnyttelse af samfundets midler?

I 2016 ser det anderledes ud. Det er åbenbart gået hen over hovedet på nogle at strømmen fra de nyeste planlagte VE anlæg er det billigste der nogensinde tilsluttes det danske el-net.( https://ing.dk/artikel/tyskland-betaler-fe... ) Så vil man industrien og landbruget det godt, sørger man for at få udbygget den billige VE, og undgå de dyre løsninger som havmølleparken ved Anholdt, og hovsa løsninger som solcellesagen.

Prisen for strøm fra VE anlæg vil falde, uanset hvem der sidder i regering i Danmark. Men for at samfundet får gevinsten, og ikke blot Corydon & Co.’s venner, kræver det at ingeniørerne kommer på banen og medvirker til de løsninger der skal til for at VE fremmet, også uden at blive smurt med statsstøtte.

Det kræver så at ingeniørerne får politisk gennemslagskraft, ”bringe ingeniørernes viden ind bag Christiansborgs mure” som den nye chefredaktør udtrykte det. ( https://ing.dk/artikel/ny-chefredaktor-vi-... ). Bidrager denne artikel og den manipulerende brug af stråmanden om nøjagtig 50% til at styrke Ingeniørens og ingeniørernes troværdighed blandt politikerne og beslutningstagere? Absolut ikke.

 • 3
 • 3

Hvis vi skal gøre opvarmning fossilfri vil det så betyde at vi skal droppe fjernvarme og få el-radiatorer over alt?

Og så er det endnu engang trist at se, at vi har en så uambitiøs regering.

 • 2
 • 0

Lars Michler

"Det er blandt andet hastværk med at få vedtaget den højtprofilerede havmøllepark, der sidste år fik klima- og energiminister Lykke Friis sammen med et næsten enigt folketing til at takke ja til Dong Energys tilbud på 10 mia. kr. for opførelsen."

http://www.energy-supply.dk/article/view/6...

Tror sgu ikke Lykke Friis nogensinde har været vild med Socialdemokratiet og hvis du læser artiklen, så var opfattelsen da også at pga. tilrettelæggelsen af auktionen, hvor DONG var de eneste, der afgav bud, så blev projektet 3 milliarder dyrere end rimeligt.

 • 1
 • 0

Der er useriøst og tendentiøst at Ingeniørens medarbejder lader som om at målet er kun 50% ("forlænger kurven frem mod regeringsmålet 50 pct.") når der tydeligt står mindst 50%.

Her er de relevante citater fra regeringsgrundlaget, side 74:

EU har en målsætning på 27 pct. vedvarende energi i 2030. Den målsætning har Danmark allerede opfyldt. Danmark vil gå videre end det. Regeringen vil derfor arbejde for at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi.

[...]

Dette nye mål skal sikre, at Danmark bibeholder et højt tempo i vores grønne omstilling, så vi når vores mål for 2050 på en så omkostningseffektiv måde som muligt. Regeringens langsigtede mål for 2050 er et Danmark som lavemissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler. Det danske langsigtede 2050-mål skal sikre, at Danmark lever op til EU’s mål om 80-95 pct. reduktion af drivhusgasser i 2050

Kan du forklare os hvordan et mål på større end eller lig med 50% sikrer at tempoet bibeholdes når grafen i den her artikel viser at man kan nå det mål med et væsentligt lavere tempo?

Prøv nu lige at tage partibrillerne af et øjeblik og kig på sagen som en ingeniør.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten