Regeringens finans-vagthund vil sløjfe registreringsafgift på biler

Illustration: Vejdirektoratet

Væk med bilregistreringsafgiften og dermed også tilskuddet til batteribilerne, og ind med gps-overvågning af borgernes daglige kørsel, så den kan afgiftspålægges.

Sådan lyder hovedanbefalingen i en såkaldt miljøøkonomisk vismandsrapport til Det Miljøokonomiske Råd, som er et lovfæstet uafhængigt organ, der skal våge over samspillet mellem økonomi og miljø, og består af topøkonomer, dels repræsentanter for kommuner, arbejdsgivere, industri og interesseorganisationer.

Flere forskellige instrumenter skal gøre beskatningen af bilismen mere målrettet. Kørselsafgifterne er hovedhåndtaget. Illustration: Det Økonomiske Råd

Den anbefaler helt at droppe statens indtægter på selve bilkøbet, og i stedet at opkræve konkrete afgifter på gennemsnitligt 1,72 kroner per kilometer for at køre eksempelvis en benzinbil i byen mod 0,44 kroner på landet.

Brændstofafgiften bibeholdes, men målrettes direkte CO2-udledning og skal modsvare 1200 kroner per udledt ton CO2.

Læs også: Kritik af infrastrukturaftale: Grøn er den ikke

Øvelsen vil ifølge rådet medføre et offentligt merprovenu i forhold til det nuværende afgiftssystem på 15 milliarder kroner om året, reducere gener som trængsel og partikelforurening i byerne, og give husholdningerne mulighed for at købe nyere og mere miljørigtige biler.

»Analyserne viser også, at bilister udenfor byerne og dem med de laveste indkomster vinder på reformen, mens bilister i byerne og med højere indkomster taber på reformen. Selv om bilister i byerne betaler væsentligt mere i bilrelaterede afgifter efter reformen, er deres samlede tab begrænset, fordi de samtidig oplever mindre trængsel på vejene og får mulighed for at køre i større og nyere biler,« skriver Det Miljøkonomiske Råd i sin anbefalinger.

Byens bilister skal betale for ulykker, luftforurening og støj

Formålet med at omlægge beskatningen til en kørselsafgift er at tage højde for de såkaldte eksterne effekter ved bilkørsel - eksempelvis ulykker, luftforurening, trængsel, støj og slitagen af infrastrukturen.

Læs også: Eksperter om ny CO2-pris: Det trækker næppe gulvtæppet væk under nye vejprojekter

Ifølge Rådets model vil den samlede danske bilpark i 2030 udgøre 3,1 millioner biler, og det kræver, at man tager højde for de voksende negative effekter:

»Selvom den samlede bilbeskatning i Danmark er betydelig, viser kapitlet, at den nuværende beskatning af privatbilisme faktisk ikke er tilstrækkelig i forhold til de eksterne effekter, som øget kørsel genererer,« skriver Det Miljøøkonomiske Råd.

Ifølge rådet vil presset fra bilismen ændre sig markant af omlægningen, alt efter om man bor på landet eller i byen Illustration: Det Økonomiske Råd

Kørselsafgiften skal betale for de negative effekter, og derfor vil den naturligt blive højere i byerne, hvorimod det bliver billigere at køre på landet og i de mindre byer, hvor bilismen ikke generer i noget nær samme omfang.

Ifølge Det Økonomiske Råd kommer det nye afgiftssystem til at betyde en omfordeling, så de lavere indkomstgrupper får en velfærdgevinst ud af den.

Der bliver også en omfordeling mellem land og by. Førstnævnte får sammenlagt en gevinst på 2,4 milliarder kroner, imens byboerne taber 3,7 milliarder kroner, men til gengæld kan glæde sig over en samfundsøkonomisk gevinst på 6,6 milliarder kroner i form af markant mindre trængsel på vejene, mindre støj, slitage og luftforurening.

Færre elbiler på vejene

Nuværende bilejere kommer naturligt til at miste penge, da fjernelse af registreringsafgiften betyder, at prisen for brugte biler kommer til at falde. De kan ifølge Rådet hjælpes igennem overgangsfasen med en skatterabat.

»En model til at begrænse kapitaltabet, kunne være i en overgangsperiode at give et bundfradrag i den samlede afgiftsbetaling for alle biler købt under den nuværende bilbeskatning svarende til den del af bilens værdi, der kan henføres til den betalte registreringsafgift.« skriver Det Miljøøkonomiske Råd i anbefalingen.

Læs også: Vismænd tilslutter sig koret: CO2-afgift er billigste vej til klimamålet

Her fremgår det i øvrigt, at en model, hvor registringsafgiften - og dermed også rabatten til batteribiler - fjernes.

Det vil medføre færre elbiler på vejene, end der vil være, hvis man fastholder den nuværende model. Ifølge Rådets fremskrivning, så vil elbiler udgøre 22,1 procent af den samlede bilpark i 2030 med den nuværende model, og 19,8 såfremt man skifter.

Det skal man dog ikke græde over, ifølge Det Økonomiske Råd.

»Subsidiering af elbiler i forhold til andre biler er imidlertid en dyr måde at opnå CO2-reduktioner fra privatbilisme. Dels stiger kørselsomfanget og dermed alle andre gener forbundet med kørsel til skade for samfundsøkonomien. Endvidere øges andelen af elbiler i forhold til, hvad der ville være omkostningseffektivt,« lyder det.

GPS-tracking vil koste 600 mio. over ti år

Det Miljøøkonomiske Råd foreslår at bruge GPS-tracking til at implementere den nye kørselsafgift, så bilister kan blive takseret efter hvilken zone, de kører i.

Trængselskommissionen lavede i 2013 forsøg med at bruge gps-tracking som instrument mod trængsel, og kom frem til at det var et brugbart værktøj, men at de teknologiske løsninger ikke var udviklet i en grad, hvor det kunne implementeres nationalt.

I Singapore er man i øjeblikket ved at implementere gps-tracking af personbiler for at overskueliggøre deres roadpricing-model.

Det Miljøøkonomiske Råd skønner, at det over en tiårig periode vil komme til at koste i omegnen af 600 millioner årligt at implementere GPS-tracking af personbiler. Det koster i omegnen af 800 kroner at montere en gps-enhed på en bil, mens selve vejafgiftsordningen skønnes at komme til at koste i omegnen af 2,3 milliarder kroner.

Kollektiv transport skal styrkes

Det Miljøøkonomiske Råd har ikke særskilt regnet på, hvor stort presset på den kollektive transport i byerne kan blive, hvis færre private transporterer sig i egen bil.

Læs også: Efter corona: Vi er tilbage i bilerne for fuld kraft og dropper den kollektive trafik

Samlet vurderer rådet dog, at bilisterne vil reducere deres kørsel med tre milliarder kilometer årligt. Med et gennemsnitligt tilskud til kollektiv transport på 1,12 kroner per personkilometer, vil staten skulle afsætte cirka tre milliarder kroner ekstra til den kollektive transport, hvis alle stiger direkte om.

Sandsynligvis vil afgiftsændringen dog ikke kunne oversættes så direkte til merudgifter til kollektiv transport, påpeger rådet.

»Bilisterne kan lige så godt have valgt at skifte bolig eller job og dermed lægge sin transport om til cykel eller gang. I den anden retning trækker, at det kan være meget dyrt at udvide den kollektive transport. Det gælder f.eks. i hovedstadsområdet, mens den kollektive transport andre steder kører med ledig kapacitet,« skriver Det Miljøøkonomiske Råd.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så går det da helt galt i de store byer med bla weekend-biler. Billigere grundpriser fører til flere og dog nyere biler.

Men det vil da for mit eget vedkommende betyder at det gør mindre 'ondt' at arbejde hjemmefra pga høje tomgangsudgifter på bil.

 • 25
 • 0

Det bliver en kold dag i helvede før Folketinget vedtager vejanprisning med GPS-tvang og betaling af 1,72 kr/km i byerne og 0,44 kr/km på landet. Miljøøkonomisk Råd er sikkert velmenene, men totalt politisk tonedøve, fordi det eneste sted de vil kunne vinde gehør for det, er hos De Radikale og i partierne til venstre for S.

 • 29
 • 16

De undervurderer stort problemer med GPS tracking. De skubber problemet med afregning ud til den enkelte (mere enkelt når det håndteres via benzin eller andre afgifter). Der skal laves en masse software for at håndtere det og vi ved hvor stor succes staten har med det. Der skal laves et stort kontrolsystem for at hindre snyd. Nogle vil helt klart føle sig overvåget uafhængigt af hvorledes det implementeres i detaljer. Men alle kan da se, at selve afregningsmodellen er fornuftig men de glemmer at den rent praktisk ikke er særlig nem eller fornuftig at implementere. Det er nok et generelt problem dette samfund efterhånden har......!

 • 54
 • 3

Jeg forstår hensigten, men det er immervæk en meget stor forskel. Kunne man ikke graduere det lidt, så man i stedet for to kategorier bruger 3-4 kategorier, så en kilometer kørt 100 meter på den ene eller anden side af grænsen ikke bliver voldsomt forskelligt beskattet? Jeg kunne forestille mig noget i retning af:

Indenfor bygrænsen i storbyer: 1,79 kr/km I mellemstore byer eller forstader til storbyer: 1,12 kr/km I små byer eller forstader til mellemstore byer: 0.70 kr/km Udenfor bymæssig bebyggelse: 0,44 kr/km

Det er ca. 60% forskel på nabotrin mod over 400% med kun to trin.

Uanset hvad, så bør føreren af en bil tydeligt kunne se, i hvilken "zone" de kører, og en GPS bør kunne vise den billigste vej målt som en kombination af vejafgift og brændstofforbrug.

 • 7
 • 5

Så en person der pendler 30.000 + måske 8.000 fritid årlig, skal lige æde en ekstraudskrivning på mindst 16.720 og realistisk set 23.000+ kr/år. Det tror jeg sgu bliver svært at sælge til vælgerne.

Yderligere:

Det skal man dog ikke græde over, ifølge Det Økonomiske Råd.

»Subsidiering af elbiler i forhold til andre biler er imidlertid en dyr måde at opnå CO2-reduktioner fra privatbilisme. Dels stiger kørselsomfanget og dermed alle andre gener forbundet med kørsel til skade for samfundsøkonomien. Endvidere øges andelen af elbiler i forhold til, hvad der ville være omkostningseffektivt,« lyder det.

Æh.. hvad? Er I sikre på at elbiler er en dyr løsning? Hvordan skulle det regnestykke se ud? Det hed sig sådan for flere år siden, men hvis man regner på helt basale ting som rå indkøbspris og rå pris for energi, så ser det faktisk ud til at elbiler allerede nu er stort set er en stort set gratis, hvis ikke ligefrem en løsning der sparer penge.

 • 31
 • 5

Endvidere øges andelen af elbiler i forhold til, hvad der ville være omkostningseffektivt

Enig - og jeg studser om muligt endnu mere over ovenstående - hvad hulen snakker de om. Vi indføre ikke elbiler for at spare penge - selv om der næppe er nogen tvivl om at elbiler vil blive billigere end fossilbiler i længden - men derimod for at reducere miljøbelastningen. Og skal vi skifte fra fossilbiler til elbiler, så tror jeg personligt at Norge har valgt den rigtige måde at gøre det på - se at få det overstået så hurtigt så muligt, så overgangsperioden bliver så kort så muligt.

 • 31
 • 3

Vi drukner i biler fremover.

Hvis dette bliver til noget, så drukner vi i biler - især store biler. En bil der i dag koster 700.000 vil med forslaget fremover koste det halve. En mellemklassebil vil falde med ca. 40 %.... Når de hævder, at det mersalg dette vil medføre, mere en opvejes af ulyst til at købe bil pga kilometerafgiften, så tror jeg de tager grundigt fejl. Bilsalget vil eksplodere - især til dem der ikke skal køre så meget, men hvor det nu bliver meget billgere at have muligheden for at tage sin egen bil..... endvidere betyder forslaget, at der købes færre elbiler.... skrot det og lad os få en roadpricing som ikke fjerner reg-afgiften....

 • 6
 • 18

Bankerne kommer til at kæmpe imod dette, lige som leasingsfirmaerne...

Bankerne kan med den nuværende model låne 100-300.000 til mellemklassebiler, i fremtiden vil biler i denne klasse 50.000-150.000... Med 3.000.000 biler i denne prisklasse og en gennemsnitsalder omkring de 16 år, er det en låneforretning på op imod 100 milliarder som bankerne går glip af... I fremtiden kan bilejerne købe en billig bil, men skal betale hver måned til statskassen i stedet for at betale til banken, hvis de altså køre i bilen...

Den eneste grund til at det kan betale sig at lease biler i Danmark, er at leasingsfirmaet kan undlade at betale registreringsafgift ved køb af bilen, men de afdrager det over en årrække. Derved kan de lave en forretning hvor kunden betaler afdragene på en bil uden registreringsafgift og sammenligne med hvad de skal give for en tilsvarende bil inkl registreringsafgift... Der bliver privat-leaset omkring 30.000 biler i Danmark om året, den forretning er slut med dette oplæg...

For alle dem der har en bil, uden at bruge den ret meget, der er det en god forretning. Med et gennemsnit på 20.000 km/år, skal man betale 700-2.800 DKK/måned med denne kørselsafgift. Med en nybil med en registreringsafgift på 100.000, skal man altså køre i 3-10 år (plus renterne på banklånet) før det er en dårlig forretning... For alle dem der ikke har råd til en bil, må man håbe at de flere penge til den offentlige sektor gør at de stadig kan holde hjulene i gang...

 • 3
 • 3

Hvor mange bilister skal skifte deres 45 minutters køretur ud med 1 time og 10 minutters offentlig transport, før den gennemsnitlige transport tid falder ?

 • 20
 • 3

Enig.

Det er komplet irrelevant at snakke om hvorvidt det er svært - det er et demokratis mareridt og et diktaturs våde drøm.

Det er desværre sådan at nogle teknologier skal man ikke designe eller udvikle på - uanset at de måske kan løse eller afhjælpe et problem.

Det Miljøøkonomiske Råd har åbenbart fået en snæver opgave og den har de så forsøgt at løse. Hvis løsningens bivirkning er aflivning af demokratiet må og skal den dømmes ude.

Ingeniører har et etisk og moralsk ansvar, der byder os at sige fra når teknologiudvikling ikke længere er til gavn for samfundet, men derimod skade.

 • 28
 • 12

Det er komplet irrelevant at snakke om hvorvidt det er svært - det er et demokratis mareridt og et diktaturs våde drøm.

Sjovt nok en drøm vi gladeligt allerede udlever på daglig basis, i og med mobiltelefoners positionsdata logges og faldbydes til højestbydende.

Det demokratiske problem i at dele præcise lokationsdata fra en personlig mobiltelefon er da størrelsesordener større end posiitonsdata fra biler, der som regel kører fra parkeringsplads til parkeringsplads.

Er du sikker på at dine problemer med systemet ikke bunder i, at et roadpricing system vil gøre færdselspolitiets fartkontrol absolut?

 • 31
 • 10

Det er da et fuldstændigt tåbeligt forslag. I vores hustand har vi 2 biler, og pendler begge langt til arbejde. Vil “tillader” os også at køre en del i “fritiden”. Vi har samlet et kørselsbehov på ca 95.000 km/år. Med dette afgiftsetup må vi nok begge sige vores job op.

 • 16
 • 20

Så store ændringer i beskatningen har ikke gang på jord, og ethvert forsøg på en faktisk implementering vil sande til i et hav af særinteresser fra både politiske partier og interesseorganisationer. Det ville formentlig også kræve en overgangsperiode, der er så lang som den typiske levetid for en bil, således at alle de biler, vi har købt med nuværende registreringsafgift, ikke bliver værdiløse.

 • 12
 • 3

Hvad med parkeringsafgifter?

De fleste store byer har ringveje, så det meste af trafikken i byer foregår, når beboere skal ud, og udefra kommende skal ind. Hvis man vil reducere bilkørsel i byerne, var det nærliggende at hæve parkeringsafgifterne, både for beboere og for udefra kommende.

På Frederiksberg betaler jeg vist 200 kr per år - det er billigt for 10 m2, og kunne godt femdobles.

Mon ikke det også er langt den billigste metode?

 • 10
 • 1

Re: Stort NEJ TAK til GPS ..det er et demokratis mareridt og et diktaturs våde drøm.

I så fald vil både Politi og FE have on-line adgang til data, da de jo "kan finde og efterfølge de kriminelle",

Vi kender det fra den nuværende ulovlige+fejlbehæftede masseovervågning(Logning) af personers mobiltelefon.. plus skal udover masseregistrering af bilers nummerplader(ANPG), nu også have et 3. system til at snuse efter mobiliteten.

Dvs. hoben af synderne skal frem i lyset, alle dem, der ikke går i kirke om søndagen, opholder sig et helt forkert sted iflg. konen eller arbejdsgiveren, der skylder staten penge og det, der er endnu værre 8>;

N i x ikke mere misbrug af it-teknik, som staten beviseligt ikke dur til - basta.

 • 25
 • 9

En elbil giver mindre trængsel i byerne end benzin og diesel. En elbil går ikke istå fordi du sætter den i forkert gear, mister koblingspunktet, glemmer at koble ud. En elbil er meget hurtigere oppe i fart, især de første 50 km/t, som især gør sig gældende i byerne. Alt giver mindre trængsel.

Så står der også at elbiler skal betale for ulykker med 1 øre/km mere end benzin og diesel. Nu er 1 øre ikke meget, men undrer mig over at elbilen skal betale mere. Elbiler er som regel nyere og derfor mere sikre og med mere aktiv sikkerhedsudstyr (færre ulykker). Elbilernes regenerative opbremsning undgår også en forøget sikkerhed i at elbilen hurtigt kommer ned i fart når man letter foden fra bremsen. Allerede inden man når bremsen så kører elbilen 5-10 km/t langsommere i en opbresningssituation.

 • 12
 • 13

Der er alle de "fremmede" - pendlerne fra oplandet, der er uønskede. De burde parkere uden for byen og bruge lokal shuttle

DET gør jeg gerne! Bare du sørger for at Københavns Kommune laver et tilstrækkeligt stort parkeringsanlæg som har direkte forbindelse til såvel motorvej som metrostation. Parkeringen kunne f.eks. betales ved at jeg tjekker ind med mit rejsekort når jeg parkerer og tjekker ud igen, når jeg henter min bil så prisen for at anvende metro og anden offentlig transport også omfatter parkering. Og der skal selvfølgelig være flere sådanne parkeringsanlæg, der kan anvendes uanset om jeg kommer fra nord, vest, eller syd.

 • 29
 • 0

Hvorfor skulle beboere i byen ikke kunne have bil og køre rundt? Der er alle de "fremmede" - pendlerne fra oplandet, der er uønskede. De burde parkere uden for byen og bruge lokal shuttle.

Vi skulle måske grave lidt mere i hvad der får mennesker til at stresse sig selv helt ekstremt, ved at sidde i kø hver eneste dag, med tusinde af andre opkørte mennesker, som maser og bander over det evindelige kaos - bare for at tjene til en lidt større fladskærm, større bil, sommerhus, 2-3 rejser om året og alt muligt andet, som de i forvejen dårligt nok har overskud til at nyde. At finde på det ene system efter det andet, for at modarbejde det selv samme system, som kæmper en daglig kamp, for at få alle til at bruge flere penge - virker en anelse, som en ond cirkel.

 • 15
 • 3

Bankerne kan med den nuværende model låne 100-300.000 til mellemklassebiler, i fremtiden vil biler i denne klasse 50.000-150.000... Med 3.000.000 biler i denne prisklasse og en gennemsnitsalder omkring de 16 år, er det en låneforretning på op imod 100 milliarder som bankerne går glip af...

Billån er peanuts for bankerne. Det er lån med høj sikkerhed, hvilket bankerne ikke har brug for i æjeblikket, og lav rente hvilket heller ikke er det bankerne har brug for.

De fleste billån er til 2-3% i rente. Hvis marginalen er 1% efter omkostninger, tab, sikkerhedsstillelse i Nationalbanken med videre, taler du om en samlet indtægt på 1 milliard for alle bankerne.

Og de fleste billån ligger i Finansieringsselskaber.

Desuden, biler til den pris du regner med, bliver jo aldrig virkelighed i Danmark. Det vil efterlade et hul på 43 milliarder i Statskassen.

 • 3
 • 2

[sarkasme]Jeg håber at det bliver indført med så høje kilometerpriser at DE ANDRE bliver hjemme, så der bliver mere plads til MIG.

Der kører alt for mange i små og/eller gamle biler, som har en langt lavere samlet udgift pr. kørt kilometer, når afskrivning og serviceomkostninger regnes med.

Ved at tage udgangspunkt i MINE omkostninger til at købe og køre en ny 600.000+ kr bil hver 3. år, og sætte en kørselsafgift der er stort set omkostningsneutral for MIG, når registreringsafgiften bortfalder, så vil en stor del af fattigrøvene, som nu kan holde og køre bil for 10% af MINE nuværende udgifter, blive tvunget sammen i færre biler eller over i det offentlige.[/sarkasme]

 • 24
 • 0

IDA er jo i egne øjne vagthund mod overvågning.

Kan vi få IDA til at tale imod dette forslag?

Nåh nej, klimaet helliger midlet.

 • 12
 • 9

Er det virkelig rigtigt at Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler at det skal være billigere at køre i benzinbil end elbil på landet? 0,44 mod 0,46 kr/km. Derudover er der lagt forkert sammen, med de angivne enkeltposter for benzinbil på land giver det 0,46. Desuden bliver det kun 13% dyrere at køre dieselbil end elbil på land. Når afgiftsfordelen ved elbiler forsvinder må man forvente at størstedelen af de mange km kørt på land, vil blive fastholdt på ice-biler.

 • 13
 • 0

Det bliver en kold dag i helvede før jeg installerer en GPS boks som staten har direkte adgang til live og dermed kan tracke min bil i realtid.

Og så må alle de smalsporede "jamen så har du jo nok noget at skjule" typer kaste sig over mig, hvis de føler behov derfor.

 • 12
 • 6

Hvorfor ikke beholde de høje registreringsafgifter på biler? Det begrænser mængden af biler (trængsel) og understøtter den offentlige transport (til gavn for CO2-udledningerne). Virker helt vanvittigt at lokke mange flere til at have bil, som de kun skal betale for, hvis de bruger dem. Bilproduktion koster også CO2-udlednnger. Når elbilerne er helt indfaset (eller næsten), skal der selvfølgelig også afgifter på dem. Hvis kørselsafgifterne kan implementeres uden at det koster tre jetjagere, skal disse supplere registreringsafgifterne - og altså være lavere, end dem det økonomiske råd foreslår. Når vi en dag har grøn energi i uendelige mængder, skal alt dette selvfølgelig gentænkes.

 • 8
 • 2

Tja, det ligner meget at der er nogle rige mænd og kvinder i det økonomiske råd som bare gerne vil ud og kører i den nye Porsche Cayenne. Som ved en sådan ændring de foreslår kun vil være marginalt dyrere at køre rundt i end normal familiebil.

 • 12
 • 0

Så hurtigt som muligt..... hmmm.... hvis alle skal køre i elbiler, så skal elnettet først opgraderes til at kunne klare de øgede mængder strøm, der i så fald vil være behov for. Og det er en opgave, der vil tage mange, mange år (har hørt op til 100 år). Så måske er forslaget en slet skjult måde at sikre, at opgraderingen af elnettet kan følge med det øgede behov for strøm..... indtil videre har politikerne desværre været fuldstædig døve, blinde og afvisende mht. at igangsætte opgraderingen af elnettet i Danmark..... det kommer til at ramme os som en boomerang, og den vil slå hårdt, når den rammer....

 • 0
 • 17

man har i årvis forsøgt,at flytte bilister over i offentlig transport, måske man burde tænke over hvorfor,det ikke er sket. at tror det lykkedes med brud på retstatens principper,er endnu en fejl kalkulation. GPS er en god opfindelse, næppe tænkt på som værktøj til at styre folks personlige frihed. Singapore er et elendigt ekspempel. det er en bystat med et i forvejen betalingszoner system. borgerne er opdraget efter et andet mønster. der er i princippet ikke forskel på land og by, da land ikke eksistre i som i dk. GPS må aldrig blive et værktøj som det så gladeligt klades af politikerne, til noget i denne eller andre sammenhæng. Statens evner indenfor IT og betaling system, burde få et normalt tænkende menneske til, at løbe skrigende bort,ikke kun det men blot tanken,er totalt kafkask. Som i alle fungerende retstater må der være ankeinstans, som sikkert vil koste mere at administre end resten. jura og embedsværket er ikke eksisterende,som vi ser bevist i 2 pågående sager i det politiske system. GPS i deres hænder, er som en kinesisk hacker, på frihjul i NSA, system vil kunne eksporteres til diverse diktator. fordelen ved helved er at GPS næppe virker der, hvis det altså eksistere.

 • 8
 • 0

Det er ikke svært at lave en sådan GPS, så den kun gemmer oplysninger om hvor mange km, der er kørt i byzone og landzone, uden at nøjagtige ruter huskes eller rapporteres. GDPR-reglerne foreskriver, at man ikke må gemme data, der ikke er nødvendige for den funktion, et system er tiltænkt. Og når formålet netop er at registrere antal km i by/landzone, så vil det være i strid med GDPR, hvis mere end det blev gemt.

Man kan selvfølgelig være paranoid og mistænke staten for at gøre det alligevel, men man kan også være optimist og tænke, at udviklerne af systemet ikke vil risikere store GDPR bøder ved at indbygge funktionalitet til overvågning.

 • 10
 • 3

Så en person der pendler 30.000 + måske 8.000 fritid årlig, skal lige æde en ekstraudskrivning på mindst 16.720 og realistisk set 23.000+ kr/år. Det tror jeg sgu bliver svært at sælge til vælgerne.

Hvorfor? - det er jo hvad du alligevel betaler i afskrivning på bilen her og nu. Hvis bilen bliver billigere at købe men dyrere i drift er det vel i virkeligheden en fordel for dig, fordi du slipper for det dyre billån du betaler up-front.

En bil der her og nu er pålagt 250000 i registreringsafgift, skal med en forventet afskrivning over 250000 km vel regne med at betale 1 kr/km.

De eneste der reelt taber på en sådan ordning, er de banker der tjener styrtende på financiering af billån.

 • 4
 • 0

Jeg er også imod mobiltelefonovervågning, ganske som EU er. Det var bare ike artiklens emne.

Næh, men du skiftede jo selv emne fra roadpricing til overvågningssamfund. Det eneste jeg gjorde var at minde om at dit argument var hult (og muligvis invalidt qua Torbens indlæg)

Det er ikke svært at lave en sådan GPS, så den kun gemmer oplysninger om hvor mange km, der er kørt i byzone og landzone, uden at nøjagtige ruter huskes eller rapporteres.

 • 4
 • 6

Vi indføre ikke elbiler for at spare penge - selv om der næppe er nogen tvivl om at elbiler vil blive billigere end fossilbiler i længden - men derimod for at reducere miljøbelastningen.

Sandt, men jeg betvivler selve regnestykket bag at det faktisk skulle være dyrt. Hvis man ser på aktuelle priser for bil + energi (uden afgifter), så ser det efterhånden også ud som om at elbiler er en billigere løsning set over en 300.000 km levetid, simpelthen fordi strøm er langt billigere end brændstof. Hvis det ikke er tilfældet allerede nu, så bliver det det da i hvert fald et godt stykke inden 2030. Mao. sparer man penge på at spare CO2. Hvordan da det være dyr løsning hvis man spare penge på at gøre det?

 • 5
 • 1

at man ikke må gemme data, der ikke er nødvendige for den funktion, et system er tiltænkt.

Det er muligt, men det går det også svært (umuligt?) at validere om enheden faktisk regner og rapporterer rigtigt. Hvordan skal man kunne validere om man faktisk har befundet sig i en byzone eller en landzone?

Jeg tror det bliver overordenligt vanskeligt at få folk til at acceptere sådan en løsning.

 • 8
 • 0

Jeg har altid undret mig over, hvordan de og andre er nået frem til tallene vedr. dødsfald pga partikelforureningen – og jeg kan fortsat ikke finde dem i deres rapport. De skriver de rigtige ord, men regner tilsyneladende kun påtrængsel. Hvor mange færre kilometer forventes det, at der bliver kørt ibyerne, hvor mange færre trafikdræbte og tilskadekommen kommer der – og hvordaner fordelingen i landet?https://dors.dk/vismandsrapporter/oekonomi... Et groft overslag uden vekselvirkninger, og hensyntagendetil stress pga støj kan eksempelvis se sådan ud: Det nok passe at ca. 4200 dør for tidligt pga partikelforurening https://www.berlingske.dk/danmark/4200-dan... Men 75 % af partiklerne kommer indefra - især julen erfarlig med stegning og stearinlys https://www.indeklimaportalen.dk/luftkvali... og https://politiken.dk/forbrugogliv/boligogd... Og når det gælder partiklerne udefra, kommer de fleste fra udlandet. https://www.berlingske.dk/metropol/440-koe... Dvs 4200 dødsfald *025 (udendørs partikler) *03 (”danskepartikler) ca. 300 danske dødsfald pr år pga danske partikler, som stammer fra opvarmning, afbrænding af affald, industri, skibsfart (cruises), biltrafikken, brandlovene etc. (Jf artiklen er der ca. 38 dødsfald blandt københavnere som direkte kan tilskrivespartikelforurening fra biler i København). Hvad kan der spares af menneskeliv medinitiativet 5-10 tabte leveår fordelt på 5 mennesker eller ingen, men forureneren betaler? Og hvor er antal døde på vejen. Den største trussel frabilisme er tilsyneladende fortsat ulykker. Godt nok, var der heldigvis ikke såmange døde pga corona i 2020, men de fylder da alligevel en del, og set i forhold til antal mennesker og kørte kilometer er landeveje fortsat mest farlig.https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/... Her er det værd at bemærke, at mens partikelforurening tager de sidste leveår, rammer trafikdræbte aldersmæssigt mere bredt, denne vægtning indgår ikke. Og der er en plan for at bringe dette tal ned, som vel og mærke ikke kræver enkompliceret omlæggelse af afgifter https://fdm.dk/nyheder/trafik/2020-12-ny-p... Hvis økonomiske incitamenter fortsat virker, er hensigten at borgere køre mindre i byerne, idet det bliver for dyrt, og hvis de ikke har tid og mulighed til at tage de offentlige transportmidler (som er fyldt tilbristepunktet) er alternativet at begynde at søge arbejde ude for de store byer. Virksomhederne skal nok flytte efter arbejdskraften, med den mangel, som der pt. er. Dette er i direkte modstrid med de danske planprincipper, som ellersfortsat i et vist omfang bidrager til at sikre klima og miljø, som netop har til formål at sikre, at borgere og virksomheder placere sig nær store byer forat reducere transport afstande, gøre offentlig infrastruktur billig, herunder¨offentlig trafik nogenlunde rentabel, og spare på jordressourcen. Hvorfor er der endvidere ikke et scenarie, hvorbenzinpriserne sættes mærkbar op og elafgiften ned. 0,5 kr. pr km svarer veltil en ekstra benzinpris på 8-10 kr/l. Systemet findes allerede og rammermålrettet CO2 forurening og tildeles partikel forurening, trængsel samt støj. Men så bliver det vel for tydeligt, at forslaget har en social slagside, som vil noget, også uden for de store byer (Der er ikke særlig mange afgifter på små billige biler, men de rammes lige så hårdt af km-afgiften som de dyre). Det er da rart at gå rundt i London og New York, hvor der relativ fåbiler – men hvor er jeg dog glad for, at jeg ikke bor og arbejder der, og hvorman som samfund accepterer mange fattige, med lange transporter og arbejdsdage. Og ja. Jeg har en hybrid (og køre mest på el, min næste bilbliver forhåbentlig en ren elbil, når infrastrukturen og lade hastighedenbliver bedre – og hvis økonomien er til det), Jeg bruger det offentlige til dagligt (selvom det er dyrt og tager lang tid). Brugen af stearinlys er skåret ned til kalender- og adventlys, stearinlys i led fungere fint i de fleste tilfælde (Man ville nok få en større helbredsmæssig fordel end vismændenesforslag ved at helt at forbyde stearinlys inde for, selvom det vil være lidttrist). Min samvittighed har det noget bedre, når jeg bruger min brændeovn i stedet for naturgasfyret, som i øvrigt ”heldigvis” er ved at være så nedslidt, at det skal udskiftes med en varmepumpe), samt fået en ny emhætte.

 • 1
 • 4

Jeg forstår hensigten, men det er immervæk en meget stor forskel. Kunne man ikke graduere det lidt, så man i stedet for to kategorier bruger 3-4 kategorier, så en kilometer kørt 100 meter på den ene eller anden side af grænsen ikke bliver voldsomt forskelligt beskattet? Jeg kunne forestille mig noget i retning af:

Indenfor bygrænsen i storbyer: 1,79 kr/km I mellemstore byer eller forstader til storbyer: 1,12 kr/km I små byer eller forstader til mellemstore byer: 0.70 kr/km Udenfor bymæssig bebyggelse: 0,44 kr/km

Det er ca. 60% forskel på nabotrin mod over 400% med kun to trin.

Uanset hvad, så bør føreren af en bil tydeligt kunne se, i hvilken "zone" de kører, og en GPS bør kunne vise den billigste vej målt som en kombination af vejafgift og brændstofforbrug.

Mange start/stop medfører et større benzin forbrug i byen. Mens, at stor hastighed, medfører et stort benzinforbrug på landet. Benzinafgifter tager hensyn til begge dele. Road-pricing, skal i princippet kunstigt emulere benzinafgifter. Det er svært. Som eksempel, er helt galt med road-pricing på landet, uden at tage hensyn til bilens hastighed. Det skal være billigere, at køre ved en lavere hastighed, end ved høj hastighed. I byen, betyder det ikke så meget, da det her er andre forhold der dominerer.

Mit forslag er, at benzinafgifterne differensieres på landet, således der er en meget lavere afgift ved lave hastigheder, end ved store hastigheder. Måske, kan man endda have en minimumshastighed, hvor der ikke er roadpricing afgift når der køres under denne.

Vi kan eventuelt tage hensyn til hastighedsbegrænsningerne ved road-pricing, således at road-pricing også indeholder bøden for at køre for hurtigt. Ved større hastigheder, hvor man kommer op og får klip i kortet, kan gælde samme regler som nu, plus der altid betales en hastighedstakst.

Ved at indkooperere hastigheden, og ikke mindst indføre en større afgift, ved større hastigheder, så er vi på vej imod frivillige skatter - altså skatter, som vi selv bestemmer, om vi ønsker at betale.

 • 0
 • 11

GPS´en gir stress på mere end en måde, så skal der nu tilføjes en kronisk faktor for på sigt at kunne malke hvor/hvornår/hvorlangt vi kører, så er det da helt skudt forbi. Jeg husker tydeligt at storebæltsbroens betalingsordning kun var indtil den var betalt færdig. Det blev til en evighedsløsning fordi man nu havde bondefanget danskerne og ligesågodt kunne skrabe flere penge sammen til at starte flere lignende broprojekter.

 • 7
 • 2

Enig. Dog er der det problem at GPSer frygtlige upålidelige i tættere bebygget områder, hvilket så kræver støtte fra det mobile netværk som dermed bliver overbelastet. Det kommer derfor til at koste mere og dermed får skattefar mindre, så han skruer yderligere prisen op og vi alle ryger på fattiggården. Nå nej, det kan vi ikke fordi den er jo nedlagt pga. manglende fattige for dem har vi ingen af i Danmark. Alle får jo lige meget på deres konto, ikke ? Nåh det var vist ønsketænkning fra tiden med borgerløn debatten som blev undertrygt af.... hmmm ja dem som syntes det var uretfærdigt at nogle skulle arbejde for føden og andre skulle ikke. Selvom det er det der har foregået i samfundet hele tiden. Den korte udgave: "Skruen uden ende" GPSen er opfundet til at vi nemmere kan finde rundt i landet og dermed sparer en masse brændstof som benzin, diesel, bio-ditten/bio-datten og el (fra kuldrevne elværker). Mobilen er opfundet for at vi ikke skal sidde hjemme hele dagen og vente på et opkald fra kommunen e.l. Bilen er opfundet for at der ikke skal ligge heste-høm-høm på alle vejene. Bennene blev vi født med, så dem kan skattefar ikke ligge afgifter på ! Så det er løsningen der vil ligge hele landet i ruiner og få den dovne regering til at værdsætte deres dyre luksusbiler som gennemsnitsdanskeren ikke får råd til selvom han/hun sparer op hele sit liv. Hvorfor kan andre køre i dyre biler mens andre ikke kan ? Vi vil have borgerbiler, så er det slut med at blive overhalet af en mer´ser som lige skal vise de nye baglygter og hvor meget bedre den ligge i grøften i forhold til en Skoda.

 • 1
 • 8

Det kunne jo være, de skulle ud til deres arbejdsplads. Jeg har altid skullet køre mod myldretidstrafikken - ud om morgenen og ind om aftenen. ;-)

@Peter

Måske alt arbejdsrelateret kørsel og folk der skal til/fra arbejde bør fritages ?

Hvad med folk der skal i skole og på private opkvalificerings kurser ? Og de som skal til sygehuse/læge? og...... og..

Måske jeg skulle lave et konsulent firma til "Madspilds bekæmpning" så jeg kan besøge folk i deres hjem og hjælpe dem med at undgå madspild :-D

 • 2
 • 2

Æh.. hvad? Er I sikre på at elbiler er en dyr løsning? Hvordan skulle det regnestykke se ud? Det hed sig sådan for flere år siden, men hvis man regner på helt basale ting som rå indkøbspris og rå pris for energi, så ser det faktisk ud til at elbiler allerede nu er stort set er en stort set gratis, hvis ikke ligefrem en løsning der sparer penge.

Ja måske for den enkelte elbil køber, men vel kun fordi elbilen understøttes massivt af skattekroner fra alle os andre uden elbil?

For staten er elbilen en elendig forretning, da der mistes registrerings afgifter, samtidig med at forretningen bliver dårligere og dårligere da flere og flere trækkes/skubbes/lokkes over i elbiler.

Så ja... det vil være naturligt at droppe eller ensarte registrerings afgiften på tværs, og så implementere roadpricing.

Jeg er ikke selv total vild med GPS tracking, og ville egentlig hellere have en anden form for registrering ved krydsning mellem zoner + en grund pris for at have en bil i hjemme zonen + evt. en afgifts på brændstof/el. Men det er uanset hvad svært at komme med en rigtig god løsning.

 • 0
 • 8

Hvorfor ikke beholde de høje registreringsafgifter på biler? Det begrænser mængden af biler (trængsel)

Jamen lad os dog føre tanken lidt videre:

Hvorfor ikke indføre 140% afgift på villaer - det begrænser antallet af villaer, og så kan folk i stedet leje 40m2 skotøjsæsker i offentlige højhuse i stedet.

Og så kan de mange dejlige frigivne m2 benyttes til naturnationalparker hvor folkene fra parnasset kan indtage deres rødvin, mens pøblen i skotøjsæskerne drikker deres sejrsgin.

 • 4
 • 3

Hvorfor? - det er jo hvad du alligevel betaler i afskrivning på bilen her og nu. Hvis bilen bliver billigere at købe men dyrere i drift er det vel i virkeligheden en fordel for dig,

@Kristian Glejbøl

Hvis vi tager de foreslåede priser og antager 2/3 dele kørsel foregår på landet samt af der køres 20.000 km/årligt i 15 år

Så skal alle biler uden undtagelse have et kontant tilskud ved anskaffelse på 227.000,- for at det bliver udgifts neutralt.

En Kia picanto koster 105.000....................

Skal vi så alle have en gratis bil og en check på 122.000,- stukket i hånden når vi går ned for at hente den ?

 • 8
 • 1

Skal vi så alle have en gratis bil og en check på 122.000,-

Nej - læs hvad jeg skriver.

Vi tager den lige igen (og maler med en lidt bred pensel): Køber du en bil der er afgiftsbelagt med 250000 km og slider du den op over 250000 km, hvor meget skal du så lægge pr kørt km for at afbetale 250000 over bilens levetid? Har du allerede en bil hvor du betalte 250000 i afgift upfront, hvor megen af den afgift nedbetaler du nu pr. kørt kilometer?

Det kan da ikke være så svært at forstå?

Hvem siger at km afgiften skal være den samme for alle biler? Skal vi fortsætte med samme afgiftsystem som nu, vil en Porche Panamera nok koste en snas mere end en Darcia Duster ? pr kørt km.

 • 2
 • 7

Endnu en opfordring til Kristian Glejbøl om at svare?

Der er ikke noget at svare på, vi snakker forbi hinanden.

Hvad jeg prøver at kommunikere, med eksempler er: Der er brug for en massiv kørselsafgift, hvis vi ønsker at erstatte den nuværende registreringsafgift med roadpricing. Jeg har, for at forsimple eksemplet, ladet bilen afskrive sig lineært med antallet af kilometer. Jeg undskylder hvis denne forsimpling har oversteget folks kognitive kapacitet. Det er den slags ingeniører kan finde på til overslagsberegninger.

Virkeligheden er naturligvis værre. Hvad skal vi taksere nye biler til? 8-12 eller 14 kr pr kørt kilometer?

 • 6
 • 2

Jeg har, for at forsimple eksemplet, ladet bilen afskrive sig lineært med antallet af kilometer. Jeg undskylder hvis denne forsimpling har oversteget folks kognitive kapacitet

Det forekommer mig da også at være stærkt forsimplet.

I mit eget tilfælde så købte jeg min berømte Alfa Romeo (årets bil i EU 1998) i 2011 for omkring 45 tusinde kroner. Nu 120 tusinde kilometer og 10 år senere ser markedet ud til at ville give henved den samme pris for den hvis jeg solgte den, hvilket siger lidt om hvorledes den er vedligeholdt. ?

Vil roadpricing mon blive dyrere for mig end status i dag?

 • 1
 • 6

Det forekommer mig da også at være stærkt forsimplet.

Naturligvis, men meget illustrativt hvis man skal dømme efter antallet af nedtomlinger.

Hvorledes ville du skrue en roadpricing sammen, hvis præmissen er, at vi skal opretholde samme provenu som nu over bilens levetid?

Det er i mine øjne en meget svær øvelse. Hvis roadpricing bliver efter f.eks CO2 udledning istedet for pris, vil skatten ramme socialt skævt.

 • 2
 • 0

Og hvis det gør vil det stadig være en afgift på hastigheder. Siden politiet fik fotovogne har de ikke påvist en forbedring i trafiksikkerheden.

Med benzinafgifter er der også afgift på hastighed. Ved større hastighed, bruges mere benzin per liter. Roadpricing gør det måske mere synligt, hvis der der lægges afgifter på hastighed.

En afgift på hastighed, der eventuelt tager hensyn til fartbegrænsningen, vil sandsynligvis hjælpe bedre end politiets kontrol. Klip i kørekortet, mener jeg dog er politiets opgave.

Endeligt, vil afgift på hastighed medføre lavere roadpricing takst, da prisen for roadpricing sættes efter den ønskede skatteindtægt. Lægges større afgift på at køre hurtigt, og endnu større på at køre for hurtigt, så vil det medføre at taksten ved den normale hastighed reduceres, hvis der skal komme samme skat ind. Og dermed bliver road-pricing delvis til frivillig skat. Dem, der har råd, kan køre hurtigt, og får lov at betale ekstra i skat. Dem, der ikke har råd, kan køre langsommere, og betaler mindre i skat.

I det hele taget, bør vi måske gå mere over til frivillige skatter. Kræftens bekæmpelse, var vel nok de første til at indse at skatteindtægter kunne være frivillige - lægerne mente ikke, at der gik nok skattepenge til sygehusene, og fandt på at opkræve frivillig skat, samtidigt med at forklare, at de gik til et godt formål. Jeg ser frem til, at vi en gang i fremtiden, får lov at selv bestemme hvad at vores skattepenge skal gå til. Måske sættes en fast takst for, hvor meget der skal betales - men det vil være et stort plus, hvis vi selv bestemmer, hvilket formål de skal bruges til. Det vil gøre danskerne mere bevidste om, at skatten går til et godt formål. Der hvor der ikke kommer penge nok i statskassen, der kan man bruge licensmidlerne til at lave reklamer, for at få danskerne til at skrive de skal have flere penge, når de udfylder skatteblanketten. Og danmarks radio, kan lave store indsamlingsshows, ligesom til kræftens bekæmpelse, hvor at de får danskerne til at sætte skattepenge ind på kontoer, som mangler mest. Som eksempel, kan man have et reklamebudget i stedet for licensmidler til DR, og give reklamemidlerne til de områder, der har røde tal på deres konto, mens dem med sorte tal, ikke får gratis reklamer. For at få penge, så skal dem med røde tal overbevise danskerne om, at pengene går til et godt formål, ved at oplyse gennem reklamer.

 • 0
 • 3

Det er da ikke at snakke udenom. Selvom 50 procent (dit gæt) måtte være uenige med mig må jeg vel have min egen holdning til hvad der bør beskattes.

Det er vi enige om, og det var ikke mit spørgsmål.

Hvis vi ser bort fra provenuet størrelse, hvad er så en retfærdig roadpricing i dine øjne?

Altså: hvorledes mener du at den skal inddrives? Pr km, pr CO2 udslip eller hvad? Skal den være uafhængig af bilens pris, eller skal der være en proportionalitet imellem bilens "gamle" afgift og den nye roadpricing?

 • 0
 • 0

Nej - læs hvad jeg skriver.

@Kristian Glejbøl

Jeg har ingen problemer med at indrømme at jeg fik læst dit indlæg forkert.

MEN:

Du må gerne fortælle mig hvordan man kan få brugt bil til 50.000 til at blive så meget billigere at købe, at det opvejer de næste 10 års roadpricing på 165.000 ?

Endnu en opfordring til Kristian Glejbøl om at svare?

Der er ikke noget at svare på, vi snakker forbi hinanden.

Her der snakker du dig bare uden om, med den undskyldning at jeg læste forkert tidligere.

Så fortæl os nu ! Hvordan du vil få den brugte bil til at blive så meget billigere at det opvejer de næste mange års roadpricing ?

Køber du en bil der er afgiftsbelagt med 250000 km og slider du den op over 250000 km, hvor meget skal du så lægge pr kørt km for at afbetale 250000 over bilens levetid? Har du allerede en bil hvor du betalte 250000 i afgift upfront, hvor megen af den afgift nedbetaler du nu pr. kørt kilometer?

Hvor mange danskere køber for deres PRIVAT økonomi en bil hvor afgiften udgør 250.000 ?

Og hvad med Picantoen ? Skal vi lave et tungt super dyrt administrativt system for at opkræve 5-7 øre/km i roadprcing ?

Og hvad med en Dacia Spring der også er næsten uden afgift ?

Og hvad med fremtidige bilmodeller?

Skal vi nu til at opfinde en fiktiv registrerings afgift så man så ikke skal betale alligevel ?

Og da alle bilmodeller kommer i forskellige udstyrs trim, så skal vi have et system hvor alle tænkelige kombinationer bliver lagt ind i takt med hvad folk nu køber ?

Det er nemlig nedenstående der er hele problemet:

Der er brug for en massiv kørselsafgift, hvis vi ønsker at erstatte den nuværende registreringsafgift med roadpricing.

Hvorledes ville du skrue en roadpricing sammen, hvis præmissen er, at vi skal opretholde samme provenu som nu over bilens levetid?

Hvorfor ønsker vi at beskatte folk for at transportere sig på arbejde? Er det ikke alt rigeligt at de betaler deres personskatter?

Skulle der mangle i statskassen fordi der kommer mange afgiftsfrie elbiler på VE?

Skulle vi så ikke bare hæve skatten med X,Y % og sige: Tak til fortidens billister for at have holdt skatterne kunstigt nede i mange år, nu må vi alle bære efter evne.

Og da det er en procentsats, så rammer det socialt retfærdigt! I klar modsætning til alle nuværende og foreslåede løsninger.

 • 2
 • 1

Altså: hvorledes mener du at den skal inddrives? Pr km, pr CO2 udslip eller hvad? Skal den være uafhængig af bilens pris, eller skal der være en proportionalitet imellem bilens "gamle" afgift og den nye roadpricing?

Du fremsætter præmissen at der **skal **betales roadpricing. Denne præmis har alle slet ikke tilsluttet sig. For min egen part har jeg flere gange nævnt at jeg finde registreringsafgiften for høj. Der må være andre steder at hente afgifter.

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten