Regeringen vil stoppe flere havbrug

Som lovet før valget dropper den socialdemokratiske regering en ny bekendtgørelse, der ville tillade flere og større havbrug, hvis havbrugsejerne samtidig etablerede eksempelvis muslingeopdræt og tangdyrkning, der kan mindske miljøpåvirkningen fra havbrugene.

»Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt. Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Miljømæssigt råderum til flere havbrug

I dag er der 19 havbrug i Danmark. Men i 2015 lancerede den daværende regering sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti den såkaldte landbrugspakke, der åbnede for flere havbrug i Kattegat, selvom havbrugene udleder både kvælstof, fosfor, kobber som bruges som antibegroningsmiddel og medicinrester.

Men fordi Danmark havde reduceret kvælstofudledningen til Kattegat mere end krævet i den såkaldte Helcom-aftale, som østersølandene har indgået for at beskytte Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande, mente regeringen, at der var et ‘miljømæssigt råderum’ på 800 ton kvælstof til havbrugsproduktion.

Som følge af aftalen om landbrugspakken blev der udpeget nogle områder i Kattegat, hvor der kunne etableres nye havbrug. I alt indkom der 37 ansøgninger. Behandlingen af ansøgninger blev sat i bero i 2018. Efter miljøministerens udmelding om, at muligheden for at kompensere for kvælstofudledningen fra havbrugene ved hjælp af muslingedyrkning bliver droppet, skal ansøgningerne nu behandles efter de gamle regler. Illustration: Miljøstyrelsen

Læs også: Fremtidens havbrug skal kunne sænkes under havet

Muslinger skulle kompensere for forurening

Men politikerne havde endnu større ambitioner for væksten i havbrugene, så i juni 2016 blev partierne enige om, at havbrugene kunne få lov til at udlede endnu større mængder kvælstof, hvis de til gengæld gennemførte nogle kompenserende tiltag som muslingeopdræt eller tangdyrkning.

»Lovforslaget giver dermed mulighed for at godkende havbrug i kystvande og havområder, hvor en ansøgning om placering af et havbrug ellers måtte afslås på grund af lovgivningen om vandplanlægning eller havstrategi,« stod der i høringsbrevet om det resulterende lovforslag.

Alvorlige fejl i overvågning og tilsyn

Selv om partiet havde 'miljømæssige betænkeligheder', endte Socialdemokratiet som det eneste oppositionsparti med at gå med i aftalen og stemme for loven i juni 2017. Loven bemyndigede miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler for ‘kompenserende marine virkemidler,’ men udstedelsen af en bekendtgørelse trak ud.

Læs også: Nye fiskefarme i de danske farvande splitter også politikerne

I løbet af 2017 og 2018 blev der holdt en del høringer om konsekvenserne af øge antallet af havbrug. Både sportsfiskere, naturforkæmpere og forskere kritiserede planerne: Nogle mente, at der reelt ikke var noget råderum, andre, at effekterne af de kompenserende tiltag ikke var kendte.

Læs også: Eksperter splittede om havbrug: Hvor mange muslinger skal der til for at holde farvande forureningsfrie?

Samtidig kortlagde Ingeniøren i flere artikler konsekvenserne af den analysefejl, som i et årti havde tegnet et skønmaleri af tilstanden i det danske vandmiljø. Afsløringerne fik i januar 2018 den daværende miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), til at sætte behandlingen af 37 ansøgninger om nye havbrug i bero.

Læs også: Bombe under landbrugspakken: Analysefejl har tegnet skønmaleri af det danske vandmiljø

Det intense fokus på havbrugene afslørede desuden, at der var begået fejl i mange steder. Eksempelvis fandt Hedensted Kommune ud af, at Hjarnø Havbrug, som kommunen skulle føre tilsyn med, havde udledt fire gange mere kvælstof, end de havde tilladelse til. Desuden opdrættede Hjarnø Havbrug sølvlaks, selvom virksomheden ikke havde tilladelse til det.

Hjarnø blev dråben

I marts i år havde Socialdemokratiet fået nok og droppede tilslutningen til den lov, som partiet selv havde stemt for to år tidligere.

»Vi har set meget store problemer i havbrugssektoren med at overholde reglerne. Flere har hørt om Hjarnø Havbrug, der har haft en voldsom overproduktion, og der har også været problemer andre steder,« begrundede Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets miljøordfører, til DR.

Læs også: Efter analyse-skandalen: Vores fjorde får stadig langt mere kvælstof, end landbrugspakken forudså

Rod i alle tilladelser

I juli viste en redegørelse fra Kammeradvokaten desuden, at de ingen af de eksisterende 19 havbrug havde fået tilladelse på et korrekt grundlag. Seks af dem havde således ikke engang fået en placeringstilladelse fra Miljøstyrelsen, og de resterende 13 tilladelser var udstedt, uden at der var lavet en habitatvurdering, som det ellers kræves.

Læs også: Samtlige danske havbrug kører på ulovlige tilladelser

»Det er uacceptabelt, at så mange havbrug har fået placeringstilladelse, uden at konsekvenserne for vores Natura 2000-områder har været kendte. Havbrugsproduktion må ikke ske på bekostning af naturen, og det skal nu undersøges for hvert enkelt havbrug, hvad konsekvenserne er. Nu skal der ryddes op én gang for alle,« sagde miljøminister Lea Wermelin ved den lejlighed.

Minister: Udvid dambrug i stedet

Og nu vil ministeren altså fjerne muligheden for at udvide havbrugsproduktionen ved hjælp af kompenserende marine virkemidler.

»Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse,« står der i pressemeddelelsen.

I stedet vil hun udvide produktionen fra dambrug på land, hvor det er muligt at rense spildevandet.

»Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land, men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen. Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet,« lyder det fra miljøministeren.

Brancheformand: Umuligt uden forurening

Hos brancheforeningen Dansk Akvakultur er bestyrelsesformand Niels Dalsgaard uforstående overfor ministerens beslutning.

»Selvom akvakultur har en lav miljøpåvirkning, så vil [der] desværre [være] en miljøpåvirkning både fra landbaserede anlæg og havbrug. Selvom det kan lyde, som om forslaget kun vil ramme havbrug, så rammer det faktisk erhvervet bredt. Vi har i mange år arbejdet grundigt med både økologimærket og ASC-certificeringen, som nu også bliver undermineret med ministerens beslutning. Derfor håber vi, at ministeren vil give os et konkret svar på, hvordan hun mener, at fremtidens bæredygtige akvakulturerhverv ser ud, når kravet er, at der ikke end ikke må være en begrænset eller minimal miljøpåvirkning fra både landbaserede anlæg og havbrug,« siger han i en pressemeddelelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et familiemedlem har sommerhus i Smålandsfarvandet, og hun fortæller, at havet dér er alt andet end egnet til at bade i. Hendes datter fik eksem efter badeturen, og årsagen kan kun være det stedlige havbrug, hvor der dagligt ihældes store mængder kunstigt fiskefoder. Indholdet af tungmetallet, bl.a. kobber er tårnhøjt. Ingen skal bilde mig ind, at det er sundt at spise sådanne fisk, men den slags har hidtil heller ikke været vægtige grunde nok til at overtrumfe det frie initiativ og lokale arbejdspladser, som der ikke er ret mange af på de kanter. Så et totalforbud mod havfarme og lign. vil være mere end velkomment.

 • 18
 • 1

Den bedste nyhed længe, hvorfor skal en håndfuld stenrige japanere og et par håndfulde danskere berige sig på bekostning af vandmiljøet, som samfundet har ofret milliarder på? DE recirkulerende landbaserede anlæg er opfundet for længst. Det er bare billigere at dumpe fækalier, medicin og foderrester direkte ud i havmiljøet.

 • 22
 • 1

Det eneste, vi efterhånden har råd til, er nakkekam med kartofler og brun sovs - eller bare kartofler uden brun sovs, med de priser, der er - specielt på fisk.

Så kun ægte politikere kan foreslå, at der skal være færre havbrug - og dermed i øvrigt mindre konkurrence på fiskeproduktion.

De skal bare lige huske samtidigt at få vendt madpyramiden på hovedet - for så ser alt jo godt ud igen.

 • 3
 • 22

Her er en thumbs up bare ikke nok - kunne ikke have sagt det bedre selv.

Lad os nu få gang i det næste store eksporteventyr med off the shelf lukkede fiskefarme, jeg ved Krüger er i gang.

 • 17
 • 0

Det er muligt at min sølvpapirshat strammer, men jeg undres over et fænomen

Flere af disse fiskefarme køber de "billige" cementblandemaskiner i byggemarkederne og når de så er brugt én gange kan man finde den i deres metalskrotcontainer - hvad er der mon blandet i dem og hvorfor skal "beviset" destrueres samme aften

 • 5
 • 0

DET RENE VANVID Mon der er noget i vandet inde i folketinget ??? Nyhederne her til morgen nu er der en politiker,som der vil tage pant på cigaret skodder 50 øre pr stk .. De er rablende ??? Dambrug er dybt skadelig for de Danske vandløb og har i årtier blevet nedlagt Endog med statsstøtte :(

 • 0
 • 2

Det er noget jeg selv har set. Jeg har tidligere i mit virke arbejdet som konsulent i "pumpe" branchen og der igennem hjulpet mange kunder rundt om i Danmark også fiskeindustrien

 • 5
 • 0

Antibiotika ville også være mit bud - Selv en cementblander fra Harald Nyborg (jeg får ikke noget ud af at reklamere) burde vel kunne holde til mere end én dags brug - min far var murer af guds måde og med dronningens velsignelse så jeg har set lidt af hvert på byggepladserne i gennem tiden.

Det er dog kun i fiskeindustrien jeg har set disse cementblandere blive brugt én gange - kørt over med en gummiged og derefter smidt i metalcontaineren !!!!

 • 12
 • 0

Ministeren tager fejl.

Havbrug er en god ide og vi bør have flere. Ser Norge er igang med naeste industri fase.

https://www.tu.no/artikler/na-er-den-unike...

Den Norske minister siger: " Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen skryter stort av Nordlaks og initiativtaker Inge Berg. Til TU sier han at Norge trenger flere slike bedrifter og prosjekter.

– Jeg synes det er en fantastisk flott historie, og vi trenger mye mer av dette – evnen til å tenke stort og samtidig klare å gjennomføre det. De har investert mye av det de har tjent selv for å få til dette. Mange vet ikke hvor mye arbeid som ligger bak dette prosjektet. Det krever mye vilje, evne og ikke minst kondisjon for å gjennomføre dette. Det er akkurat dette vi trenger mer av i Norge framover, sier Ingebrigtsen.

– Jeg synes det er en stor dag - selvfølgelig for Nordlaks og Inge Berg, men også for Hadsel kommune og Norge som oppdrettsnasjon. Dette er en ny retning innen havbruk, sier han. "

Så kaere minister - det er en ommer.

 • 1
 • 10

Her er en række artikler om havdambrug.

https://gylle.dk/?s=havdambrug

Stig Markager udtaler bl.a.: "Det betyder, at udledningen fra havdambrug i juni-juli har tre gange så stor en effekt som næringsstoffer, der kommer ud gennem åerne. Det vil modvirke EU’s Vandrammedirektiv, der kræver en nedbringning af kvælstof fra 60.000 til 42.000 tons.Det betyder, at udledningen fra havdambrug i juni-juli har tre gange så stor en effekt som næringsstoffer, der kommer ud gennem åerne. Det vil modvirke EU’s Vandrammedirektiv, der kræver en nedbringning af kvælstof fra 60.000 til 42.000 tons."

 • 6
 • 1

Måske for Norge, færøerne m.fl. Her i det Danske miljøbelastede farvande, er det ikke bare dobbeltmoralsk men tåbeligt. Med de konstante udslip fra renseanlæg, er placeringerne uforståelige. Når der endvidere ikke er bedre styr på området, burde der afventes en bedre miljøundersøgelse, for at finde de mulige placeringer. Lige nu er der for mange der vasker hænder ved at bruge landbruget som syndebuk.

I Kolding har politikere vedtaget en byggeplan i fjorden, med den konsekvens at bundslam opmudres og dumpes i Lillebælt. Opmudringen vil skylle det fine miljøproblematiske materiale i et stort område. Som før påberåbes "fortyndingseffekten", og skulle det ses på vandets botatik og fauna, kan landbruget altid få skylden.

Kan vi så få de fysiske-kemiske målinger i vandmiljøet? Før giver det ingen mening med placeringerne af havdambrug. Slet ikke i fjordene eller nedstrøms fra Øresund.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten