Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Regeringen vil fordoble eksport af vandteknologi

PLUS.

Efterspørgslen på vandteknologi og -løsninger er stor, og danske virksomheder er blandt de førende i verden, når det kommer til f.eks. at skaffe rent vand, undgå oversvømmelser og håndtere spildevand på en bæredygtig måde. Regeringen lancerer nu en ny eksportstrategi for vand med ambitionen om at fordoble eksporten, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Den danske Vandvision har tidligere haft som ambition at fordoble vandeksporten fra 2014-25 - hvilket ikke kommer til at lykkes i og med, at eksporten er stagneret de seneste år. Men nu får vandbranchen altså regeringen i ryggen - med et mål om, at eksporten skal fordobles fra 20 mia. kroner i 2019 til 40 mia. kroner 2030.

Vandspecialister skal drive samarbejder

Eksportstrategien er udarbejdet i samarbejde med forskellige aktører i vandbranchen. So led i strategien etableres bl.a. en eksportordning og Miljøministeriet og Udenrigsministeriet vil indgå myndighedssamarbejder med myndigheder i USA, Tyskland, Italien, Polen og Spanien.

Der tilknyttes en række vandspecialister til både at drive myndighedssamarbejderne og assistere danske vandvirksomheder i lokale projekter. Samtidig udsendes der en vandspecialist til Indien, som skal understøtte det grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark.

Derudover tæller indsatserne også et samarbejde mellem Miljøministeriet og myndigheder i Marokko og Etiopien og med storbyer rundt om i verden, samt en række finansielle værktøjer som etableringen af EKFs Green Accelerator-facilitet og finansiering af danske vandspecialisters involvering i eksportaktiviteter.

Tre ministre præsenterede strategien

»Den danske vandbranche har både intelligente og bæredygtige løsninger, der efterspørges verden over. Derfor er jeg glad for, at vi kan præsentere en samlet eksportstrategi for vand, så vi i fremtiden kan få de danske løsninger ud i verden til gavn for miljøet, mennesker og danske arbejdspladser,« sagde miljøminister Lea Wermelin (S), da hun fredag præsenterede strategien i Dansk Industri (DI) sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

DI ønsker yderligere finansering og samlet vækstplan

DI har længe ment, at Danmark bør få mere ud af sin førerposition på vand. Branchechef i DI Vand Mads Helleberg Dorff er glad for, at regeringen har lyttet til branchen i arbejdet med strategien:

»Vi har nu fået et værktøj, som vil få helt konkret betydning for eksporten. Men finansieringen af strategien udløber desværre allerede i 2023, så det varer ikke længe, før der bliver brug for at tage fat igen,« siger Mads Helleberg Dorff i en pressemeddelelse.

Markedet for vandteknologiske løsninger ventes af vokse eksplosivt i takt med klimaforandringerne, befolkningsvæksten og den øgede velstand. Verdensbanken skønner, at hvis man blot skal opfylde de allermest basale behov for rent vand og sanitet, skal der investeres 7.000 mia. kr. frem til 2030.

Dertil kommer enorme summer i OECD-landene til at sikre en bæredygtig vand- og spildevandsforsyning samt klimatilpasning, som følger med tiden.

»De fleste lande i verden har enten for lidt vand, for meget vand eller beskidt vand. Så der er gode muligheder for at øge eksporten af vandteknologi, og eksportstrategien er et rigtigt godt første skridt. Men hvis vi skal lykkes med at fordoble eksporten, så kræver det, at vi får taget hul på arbejdet med en samlet vækstplan for vandområdet, som kan løfte vandsektoren op i næste gear,« siger Mads Helleberg Dorff

Manglende incitamenter er malurt i bægeret

Også brancheorganisationen Danva er positiv - og henviser ligesom DI Vand til, at man har store fingeraftryk på strategien.

»Regeringens initiativ går i den helt rigtige retning og står på skulderen af vandsektorens bestræbelser på at opnå en førerposition med samfundsøkonomiske investeringer og effektiv drift til gavn for danskernes sundhed, klimaet og miljøet. Nu er vi der, hvor resten af verdenen skal have gavn af vores løsninger og systemer i vandforsyningerne,« siger direktør i Danva, Carl-Emil Larsen og fortsætter:

»Den eneste malurt i bægeret er, at der mangler incitamenter i vandselskabernes økonomiske regulering til, at de kan drive innovation og arbejde med understøttelse af indsatsen. Vandselskaberne er rygraden i strategien som laboratorier og showroom for de danske teknologileverandører. Det er ude hos vandselskaberne, det hele udvikles og prøves af, ligesom de er referenceværker for de talrige udenlandske delegationer, der valfarter til Danmark hvert år. I lyset af klimakrisen har dansk vandteknologi nu alle muligheder for at blive det nye vind.«