Regeringen vil beholde atomaffald på Risø

Illustration: Martin Kirchgässner

Danmarks radioaktive affald skal forsat være oplagret på Risø de næste 30 til 50 år, da der endnu ikke er fundet en løsning på et permanent slutdepot til affaldet i Danmark. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

I foråret afleverede en tværministeriel arbejdsgruppe en rapport om håndteringen af det danske atomaffald. Men der var ingen konkrete bud på, hvor man kan etablere et dybereliggende slutdepot til affaldet. Derfor vil man fra politiske side have mere tid til at finde en permanent løsning.

Læs også: Tiden går, det danske atomaffald består

»Der skal helt nye undersøgelser til, når der skal findes mulige steder til et dybtliggende slutdepot, så de lokaliteter, som de hidtige undersøgelser peger på, er ikke længere aktuelle. En forlænget opbevaringsperiode giver tid til, at vi kan have en grundig politisk proces med inddragelse af kommuner og øvrige interessenter,« siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

I nabolandene Tyskland, Sverige og Finland arbejder man på at etablere depoter på dybder ned til 500 meter under jorden, og derfor vil ministeriet også gerne se på en lignende løsning på dansk jord.

Sikring af Risø nødvendig

En fortsat deponering af atomskrot på Risø betyder, at de nuværende faciliteter skal klimasikres, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opbevare affaldet der de næste årtier. Det betyder blandt andet, at affaldet skal flyttes op i terræn. Mens dette står på, vil ministeriets eksperter fortsat undersøge mulighederne for at eksportere affaldet til andre lande.

Læs også: Atomaffaldet bliver længere på Risø end forventet

»Et dybtliggende slutdepot er den mest sikre løsning på langt sigt. Derfor foreslår vi nu at undersøge den løsning. Samtidig vil vi få mulighed for at integrere den nyeste tekniske viden på området og endnu en gang afsøge mulighederne for at eksportere det radioaktive affald,« siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Der er tidligere blevet udarbejdet undersøgelser af Geus, men ingen af dem gør det muligt at udpege en geografisk placering for et dybereliggende depot. Der er endnu ikke nogen oplysninger om, hvad det vil komme til at koste at lave nye undersøgelser og etablere et depot på 500 meters dybde.

Ministeren vil nu drøfte forslaget med Folketingets partier.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Regeringen vil beholde atomaffald på Risø "

Der skulle nærmere stå "Regeringer vil beholde atomaffald på Risø", det er jo beslutningen ingen vil tage.

 • 2
 • 1

I henhold til EU lovgivning må man ikke eksportere affald. Dette gør det ikke muligt at sende affaldet til et andet land, umiddelbart.

Derfor er dagrenovation blevet omdøbt til resource, ellers kunne man ikke handle med det.

 • 4
 • 0

Kvanefjeld stenene der ikke er særligt radioaktive kunne man dumpe i havet et passende sted, ellers skal de tilbage på kvanefjeld, hvor de kom fra . Resten skal blive på Risø på et sted, hvor der ikke er fare for oversvømmelser. Der er måske en mindre mængde man måske skulle/kunne købeplads til et svensk depot.

Nu har Risø eksisteret i 62 år og mig bekendt har der ikke været uheld iform af døde og udslip.....så!

 • 2
 • 3

Nu har Risø eksisteret i 62 år og mig bekendt har der ikke været uheld iform af døde og udslip.....så!

Det er måske derfor det er så nemt at finde et slutlager. Og lad os endelig holde det affald ved overfladen - der er det langt mere beskyttet end hvis man ville grave det ned. Det "...skylder [vi] fremtidige generationer[...]".

Der er nok snarere tale om det modsatte - man kan ikke mande sig op til at træffe en beslutning og pålægger det fremtidige generationer at finde ud af det.

 • 1
 • 1

.......viser at der en stråling på 0,01 milisiervert pr time på en meters afstand . Den mængde vi naturligt modtager årligt fra baggrunden er gennemsnitligt på 1millisievert per år så strålingen er ca. tre gange så høj som den daglige dosis.......1 m fra tønden! Man bliver syg af 1000 mSv/h og 2-3000 mSv/h er dødelig

 • 6
 • 1

......viser at der en stråling på 0,01 milisiervert pr time på en meters afstand . Den mængde vi naturligt modtager årligt fra baggrunden er gennemsnitligt på 1millisievert per år så strålingen er ca. tre gange så høj som den daglige dosis.......1 m fra tønden!

Tilbage til lommeregneren Bjarke

0.01 * 24 * 365 = 87.6 milisievert ;o)

Men din pointe er selvfølgelig helt valid - det er nok mere et problem med evt. giftighed end stråling.

mvh Flemming

 • 5
 • 0

Det er et politisk problem at finde et slutlager - ikke et teknisk. Ironisk nok er denne nyhed stort på forsiden af Ingeniøren (ing.dk) mens den er et lille bitte frimærke på DR (dr.dk).

 • 5
 • 1

Dengang da forsøgsstationen var aktiv og potentielt langt mere farlig for de nærliggende byer, hørte man sjældent om problemet. Men nu hvor det hele "blot" er atomaffald, skal skal det hurtigst mulig flyttes til UdkantsDanmark eller Sverige!

 • 3
 • 0

Da Roskilde i sin tid lagde jord til ATOM-forsøgsstationen Risø, kunne ingen få armene ned af jubel! Nu hvor affaldet skal skaffes af vejen, ja så skal det selvfølgeligt så langt væk som muligt, og helst til Jylland.

Men HURRA HURRA.... lad det blive hvor det er.

Risø, hvor ellers?

 • 6
 • 0

Fint, at de fleste her forstår "problemets" størrelse og derfor tilslutter sig Risø-placeringen, som både er billigst, tilstrækkelig sikker - og derfor helt logisk. Men straks farer Roskildes borgmester (Roy Mogensen) op og - helt uden at kende problemets karakter - stempler det som den dårligste løsning!!! En politiker med ben i næsen burde have - som sin fornemmeste opgave - at sætte sig ind i en sag, der berører hendes kommune, og derefter informere sine "undersåtter" (=vælgere) om facts, som hun gratis kan få på Risø. - Og derefter forklare, at det pågældende affald er lav- og mellem-radioaktivt affald, der ikke skader nogen, når det blot står, så ingen uforvarende kommer i direkte kontakt med det - i et passende antal år. Og så kan hun forklare, at det er et depot for både Risø-affald og affald fra industrien og vore sygehuse, og at der løbende komme mere affald, som let skal kunne lægges i depotet. Lige så afslappet som i Holland, hvor der er indrettet en slags museum, hvor besøgende kan gå rundt mellem deres affaldstønder, læse lidt om stråling og sikkerhed - og selv - med de udleverede geigertællere måle, at strålingen er ganske lille og ufarlig. REO udarbejdede i 2007, hvor affaldet kom til debat, en grundig rapport: "Forslag til Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald". 6.februar 2007. - Udarbejdet af Bertel Lohmann Andersen og Uffe Korsbech, der henholdsvis fysiker og helsefysiker. Jeg troede, den lå på REO.dk, men den har "forputtet" sig. Jeg arbejder på at finde den, nu hvor emnet igen debatteres.

 • 6
 • 1

Hvorfor i al verden placerer man det ikke i en bunker som udgraves i et nærmere bestem bjerg på Grønland? Her vil det ikke dukke op igen de næste mange mange tusind år, og befolkningstætheden er desuden så lille, at selvom det dukkede op, så ville chancen for at nogen kom i kontakt med det være minimal. Derudover er det ikke det mest farlige affald, så hvis der skulle opstå et problem, ville der være mulighed for at håndtere det.

 • 0
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten