Regeringen vil afsætte 60 mio. kr. til forundersøgelse af Kattegatforbindelse

Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Selv om ingen endnu ved, hvad en ny forbindelse over Kattegat vil koste, og om det vil være en samfundsøkonomisk god ide, melder regeringen nu ud, at den vil afsætte penge til yderligere at detaljere de igangværende undersøgelser af forbindelsen.

»Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Læs også: Sådan skal Kattegatforbindelse undersøges

Regeringen vil afsætte 60 mio. kr. på finansloven for 2019 til forundersøgelsen. Den forventes at tage to til tre år. Forundersøgelsen vil danne grundlag for en politisk diskussion om projektet og en eventuel beslutning om at lave en VVM-undersøgelse og endnu senere en endelig stillingtagen til projektet.

Screening klar til november

Men før man når så langt, skal Vejdirektoratet blive færdig med den såkaldt 'udvidede screening,' som direktoratet har arbejdet på siden maj.

Kyst til kyst-delen af en kommende Kattegatforbindelse har Vejdirektoratet tidligere vurderet til at koste 95,2 mia. kr. (2015-priser), mens landanlæg til vej og bane koster henholdsvis 6,7 og 16 mia. kr. Det betyder, at staten skal give et stort milliardtilskud for at få forbindelsens økonomi til at hænge sammen. Kravet om tilskud har fået Ole Birk Olesen til at konkludere, at en ren vejbro til ca. 58 mia. kr. er den eneste realistiske løsning. Men fordi en privat investor angiveligt skulle være interesseret at finansiere en forbindelse med både biler og tog, bliver der nu også regnet på det scenarie. Hvis screeningen viser et positivt resultat, er regeringen parat til at bruge 60 mio. kr. på en egentlig forundersøgelse. Illustration: Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen

Senest 1. november skal Vejdirektoratet svare på en lang række spørgsmål om en eventuel Kattegatforbindelse. Screeningen skal indeholde et nyt anlægsoverslag for hele forbindelsen – inklusive landanlæg på Sjælland og i Jylland, bud på omkostningerne til drift og vedligehold og opdaterede trafikanalyser baseret på en opdateret udgave af Landstrafikmodellen.

Analysen har som forudsætning, at færgeruterne Odden-Aarhus, Odden-Ebeltoft, Hou-Samsø samt Kalundborg-Samsø indstiller driften. Det samme gælder flyforbindelserne København-Tirstrup og København-Karup. Desuden er det en forudsætning, at taksterne på Storebæltsforbindelsen ikke sættes ned, når gælden er tilbagebetalt.

Private penge i baneforbindelse

Derudover skal Vejdirektoratet sammen med Sund & Bælt analysere, hvordan Storebæltsforbindelsen vil blive påvirket af en Kattegatforbindelse. Endelig skal klima- og miljøeffekter vurderes.

Læs også: Hastig ny Kattegat-plan: Vejdirektoratet fik to uger til ny analyse

Oprindeligt ville regeringen kun have en ren vejforbindelse undersøgt, men efter at private investorer åbnede for, at de eventuelt kunne være interesserede i at betale kyst til kyst-delen af en kombineret vej- og baneforbindelse, valgte Ole Birk Olesen at udvide undersøgelsen til at inkludere en kombineret forbindelse.

Analysen kan også indeholde en perspektivering af en tunnelløsning – dog uden at der regnes anlægsøkonomi på den.

Ud med urealistiske skøn

Ole Birk Olesen har tidligere slået til lyd for at bygge en ren vejforbindelse.

»Realismen i en kombineret vej- og togbanebro er forholdsvis lille. Omvendt er realismen i en ren vejbro meget stor,« sagde han således til DR Nyheder 21. marts 2018.

Realismen byggede imidlertid på en 'skønsmæssig vurdering' fra Vejdirektoratet, som blandt andet ikke tog højde for, at taksterne på Storebælt bliver sat ned i disse år.

Disse forhold er imidlertid en del af den igangværende screening.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kattegatforbindelsen burde undersøges som en ren tunnelforbindelse, så tunnelelementfabrikken ved Rødby kan bruges til at bygge elementer til forbindelsen. Derved vil der være arbejdspladser i en længere periode i Rødby. Og Samsø vil ikke blive ødelagt, som hvis det bliver en tunnel/bro forbindelse.

 • 7
 • 5

En ren vejforbindelse vil få transporttiden mellem Århus og København ned på omkring to timer — ligesom timeplanen til jernbane. Hvis man derimod bygger en jernbaneforbindelse vil transporttiden komme ned på en times tid med tog — og så vil det virkelig knytte de to byer tættere sammen. En ren vejforbindelse vil sandsynligvis være dødsstødet til skinnebåren transport mellem de to byer — busser og biler vil tage hele markedet.

Derudover er der jo alt der det med klima, miljø, global opvarmning og manglende plads på vejene. Men det er nok ikke noget regeringen går så meget op i…

 • 19
 • 3

En ren vejforbindelse vil sandsynligvis være dødsstødet til skinnebåren transport mellem de to byer — busser og biler vil tage hele markedet.

Jeg tror ikke nødvendigvis at skinnebåren transport vil dø, da der stadigvæk vil være en væsentlig forskel på komfortniveauet, og rejsetiden vil være stort set identisk.

Men det virker lidt fjollet at bruge en formue på højhastighedstog igennem Østjylland, og så bygge en ren vejforbindelse over Kattegat der giver den samme rejsetid, i stedet for at spare en masse penge på hastighedsopgraderinger, og bruge dem på at bygge en kombineret forbindelse over Kattegat der giver en lang større rejsetidsforbedring for flest mennesker.

 • 9
 • 2

Lidt daglig læsning i den danske verdenspresse viser, at vi dk har noget svært drive tog. En smule signal system, og elektrificering, vi snakker horisonter på 20 år og milliarder, suk.

Tesla har i dag en batteri drevet lastbil med en range 300 til 500 milles, Lige pludselig kommer de andre store busfabrikker nok med en til svarende løsningså mon ikke når den bro er færdig er batteridrevne langtursbusser tilgængelige på markedet. Det vil gøre en udgift på milliarder til tog, lidt svært forklare, miljø argumentet holder ikke. Og så er vi fri for alle spor forviklingerne med en køreledning som falder ned, eller signal fejl.

 • 3
 • 8

I princippet har jeg intet i mod en Kattegatforbindelser, og at man binder Århus og København sammen.

Men, jeg synes man skal kigge på et Danmarkskort, og så prioritere, at binde landsdele/øer/regioner sammen i første omgang. Dele af landet, som i dag ender i en "blindgyde" udi udvikling, bosætning osv. fordi man i princippet kun kan komme den samme vej tilbage, som man kom fra.

Et par oplagte forbindelser vil være i mellem Langeland og Lolland, som så kan sammenkobles med synergien fra Femernforbindelsen mht. til udviklingen i hele området og regionen.

En anden er en Fyn - Als forbindelse, som også vil koble det usammenhængende Region Syddanmark sammen, og igen skabe nye muligheder for udvikling og bosætning hele vejen sydover fra Langeland til Tønder, og i særdeleshed, kan være med til, at aflaste Lillebæltsbroerne og trafikken længere oppe omkring trekantsområdet, som i dag er stærkt belastet og hurtigt stigende.

En anden oplagt forbindelse er naturligvis også en forbindelse i mellem Helsingborg og Helsingør, den burde have været bygget for årtier siden.

Som forslået længere oppe, så kan man jo tænke den allerede besluttede tunnelelement fabrik i Rødby med ind i ligningen, og så bruge disse elementer som standard elementer i den videre planlægning de andre steder, på den måde skal man ikke opfinde den dybe tallerken igen og igen, og kan spare mange penge.

Men kære politikere, lav dog en overordnet visionær trafikinfrastrukturplan for fremtiden, når der er bygget en forbindelse på de nævnte steder, inkl. Kattegatforbindelsen, så er der jo stort set ikke flere steder der er oplagte.

 • 9
 • 2

@Dan Frederiksen

Men er det så ikke lidt gammeldags, at tale om landingsbaner og fly?

GPS styrede persondroner må da mere være fremtiden, de kan lande i din baghave eller på taget, og så behøver du ikke en masse ny infrastruktur.

Et godt eksempel på hvad fremtiden kan bringe er Ehang 184, som er batteridrevet og kan flyve i op til 20 min, men det er jo kun begyndelsen.

Det er nok det tætteste man i dag kommer på en selvflyvende bil, de har et panel, du taster en adresse, og så flyver den dig automatisk hen til den indtastede adresse, mere simpelt behøver det ikke være. fordelen her det er, at selv handicappede og ældre kan være med.

https://www.youtube.com/watch?v=AGVwrWYyjYg

 • 0
 • 5

Timeplanen vil ikke kun gavne mellem de store byer, men også give kapacitet til lokaltrafik op gennem Jylland.

Det er en fornøjelse at køre mellem Hamburg og Berlin med 200+ km i timen. Kunne vi det mellem de store byer (inkl. over Kattegat), så ville toget være yderst konkurrencedygtigt med bilen og mobiliteten ville være øget helt vildt. I dag rasler man rundt, materiellet er nedslidt og forsinkelserne vælter al lyst til at pendle. Istedet ender vi med at spilde tiden i en bilkø. Suk.

 • 8
 • 3

Er det rimeligt, at vi nødvendigvis skal bindes samme på kryds og tværs? Oh tænker man på, at alle de broer, der bygges både skal vedligholdes - og senere fjernes igen? Storebæltsbroen er allerede vedligholdt for et kæmpebeløg, Strømbroen koster nu milliarder, hvis den skal holde et stykke tid endnu. Øresundsbroen skal formodentlig også snart vedligeholdes. Hertil komme alle de nye motorveje, der også skal vedligeholdes og repareres. Og vi er langt bagud med vedligeholdelse af jernbanerne! Og hele Danmarks kloaksystem bør repareres for 50 mia kr, så jeg et overslag over. En bro over Kattegat er både dyr at etablere (vist 50 mia kr) og at vedligeholde. Er den nødvendig? - Nej, togforbindelserne blive hurtigere og hurtigere, og personligt nyder jeg altid færgeoverfarterne, som ikke nødvendigvis behøver at sejle 44 knob!!!

 • 2
 • 6

Broer og veje der sikrer gode forbindelser for mange er gode investeringer der giver overskud til samfundet. Det er dette overskud der skal bruges til kloakker, ældrepleje og anden velfærd.

 • 0
 • 1

Indbyggertal (google. Formoder der er tale om BYEN uden omliggende forstæder): Berlin 3,5 Hamborg 1,8

København 0,6 Aarhus 0,3

Det er ikke en helt rimelig sammenligning af indbyggertal. Du kigger udelukkende på befolkningen i den enkelte kommune, ikke det sammenhængende byareal.

Byen København har ifølge Dansk Statistik ~1.3 millioner indbyggere. Ikke helt Hamborg, men heller ikke en lille by.

Aarhus er ganske vist ret lille, men fungerer som centrum for et stort opland. En kort rejsetid fra Aarhus til KBH betyder også en kort(ere) rejsetid fra f,eks, Silkeborg, Aalborg og Randers.

 • 2
 • 2

Det er ikke en helt rimelig sammenligning af indbyggertal. Du kigger udelukkende på befolkningen i den enkelte kommune, ikke det sammenhængende byareal.

Byen København har ifølge Dansk Statistik ~1.3 millioner indbyggere. Ikke helt Hamborg, men heller ikke en lille by.

Aarhus er ganske vist ret lille, men fungerer som centrum for et stort opland. En kort rejsetid fra Aarhus til KBH betyder også en kort(ere) rejsetid fra f,eks, Silkeborg, Aalborg og Randers.

Mere sammenlignelige tal er:

Aarhus byområde: 273k Københavns byområde: 1.309k Hamborg by: 1.822k

Men områderne mere generelt er:

Østjylland: ~1M Hovedstadsområdet: ~2M Berlin & Hamborg: ~6M

Så ja, Berlin og Hamborg er betydeligt større, men det er ikke det samme som at Aarhus og København er uden betydning. En Kattegatforbindelse vil sandsynligvis blive anvendt af alle der bor i Horsens og nordover; det er rimeligt mange mennesker. En direkte forbindelse mellem Aarhus og København vil sandsynligvis binde landet generelt tættere sammen lige som Storebæltsforbindelsen gjorde i sin tid.

 • 3
 • 2

"Analysen har som forudsætning, at flyforbindelserne København-Tirstrup og København-Karup indstiller driften.

Desuden er det en forudsætning, at taksterne på Storebæltsforbindelsen ikke sættes ned, når gælden er tilbagebetalt."

Hvis forbindelsen oprettes vil nok koste Midtjyllands lufthavn livet. Hvorvidt Århus Lufthavn kan overleve kun på internationale ruter i øget konkurrence med CPH er et godt spørgsmål. Vandflyveren kan så dække markedet for de dyreste forrentnings rejsende. Vi jyder taber 2 lufthavne og Århus bliver en Københavnsk forstad.. Ny infrastruktur ændre mange ting.

Og endnu engang kommer fynboer og sønderjyderne til at betale for at Storebæltsbroen skal holde priserne oppe på Fermern og Kattegat forbindelsen.... En billig tur over Storebælt har lange udsigter.

 • 2
 • 0

Vi har i forvejen ventet alt for længe på den Kattegatbro, som er så indlysende logisk. Femern-forbindelsen er åbenbart sunket i noget politisk morads, og så mangler vi også en bro fra Helsingør til Helsingborg.

 • 0
 • 0

@ Jens Friis

Når du regner rejsetiden ud med bil, skal du også lige indregne myldretid og køkørsel på den østjyske motorvej. Der er generelt også tæt trafik på Holbækmotorvejen før og efter Roskilde og særligt også, når den fletter sammen med Køge Bugtmotorvejen i Vallensbækafgreningen og ind og ud af København. Så toget vil også være konkurrencedygtigt på rejsetid i relationerne fx fra Horsens til København - også selv om man ikke bor op ad en togstation. Især i myldretiden hvor de fleste pendlere rejser.

Husk også at rejsetiden med bil over Kattegat bliver 2:15 og ikke 2:00. Vmax på motorvejen over Kattegat bliver 110 km/t ligesom Storebælt og Øresund i dag.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten