Regeringen siger nej tak til thoriumteknologi

Illustration: MI Grafik

Regeringen har ingen planer om at støtte dansk forskning i atomkraft baseret på thoriumteknologi. Det fremgår af to svar fra henholdsvis uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) samt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til energi-, forsynings- og klimaudvalget.

Spørgsmålene var foranlediget af denne korte bemærkning i regeringsgrundlaget: 'Regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier'.

Læs også: Ny regering: En lem er åbnet for forskning i thorium-reaktorer

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten spurgte Lars Christian Lilleholt, hvilke eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier der rent faktisk findes i Danmark?

Det ved ministeren ikke, idet han svarer: ‘Regeringen vil i første halvdel af 2017 åbent og fordomsfrit undersøge, hvilke barrierer der eventuelt er for at forske i thoriumbaserede teknologier. Herefter vil vi se på, hvilke mulige løsninger der er for at overkomme disse.’

Det skal dog næppe opfattes som en ændret holdning, for Venstre-ministeren noterer samtidig, at der ikke er regeringens politik, at atomkraft skal være en del af det danske energisystem eller et særligt prioriteret forskningsområde.

Pind: Vi skal forske i andre energiteknologier

Den opfattelse går igen i et svar fra Søren Pind til Jens Joel fra Socialdemokratiet, der har spurgt Lilleholts partifælle og ministerkollega, om det stadig er regeringens holdning, at det ikke er 'hensigtsmæssigt at prioritere forskningsmidler til en kernekraftteknologi, som vi har fravalgt på dansk jord?'

Det var samme ordvalg, som daværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs brugte 11. maj i Folketinget under behandling af et forslag til folketingsbeslutning om at lade thoriumbaserede teknologier indgå i dansk forskning og udvikling stillet af Liberal Alliance - og den daværende rene Venstre-regering var med til at stemme forslaget fra Liberal Alliance ned.

Læs også: Thorium falder til gulvet i Folketinget

Søren Pind gentager i sit svar, at regeringen vil gå ‘åbent og fordomsfrit til opgaven’ med at fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumteknologi

Han skriver dog også: ‘Det er regeringens opfattelse, at de offentlige konkurrenceudsatte forskningsmidler skal målrettes, så de skaber mest værdi for samfundet. Derfor er det også hensigtsmæssigt, at de konkurrenceudsatte forskningsmidler fokuserer på de energiteknologier, som vi ønsker, skal indgå i det danske energisystem.’

Summa summarum: Der er i dag ingen forbud mod at forske i thoriumteknologi. Hvis der i øvrigt findes nogle barrierer herfor - ud over mangel på offentlige bevillinger, må man formode - så skal de fjernes, men det er ikke er et område, som skal prioriteres. Forskning i thoriumteknologi må altså fortsat ske for private midler i Danmark.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så længe universiteterne kan finde pengene indenfor deres egne bevillinger, kan de vel gøre hvad de vil. Og kan de få gode forskningsresultater og artikler til anerkendte tidsskrifter bliver mange af deres måltal vel opfyldt.

Det man ikke skal forvente er ekstrabevillinger til lige netop denne forskning.

 • 15
 • 1

Nej, staten går nemlig fallit, hvis thorium pludselig viser sig som et fornuftigt alternativ til kul og olie, for så ryger indtægten fra afgifterne jo.

Er der ikke nogen som er friske på at stifte et parti som vil afskaffe alle de afgifter, så vi kan komme til at køre landet effektivt? I stedet for som nu, at steppe ind og ud af det grønne område, fordi vi-vil-selvfølgelig-gerne-stoppe-den-globale-opvarmning-men-hvor-skal-pengene-så-komme-fra?

 • 13
 • 14

og man skulle jo nødig risikere at ryge ud fra Parnasset ved næste valg.

Vi har forlængst bestemt, at vi ikke skal til at have atombomber - og det der måske er værre - i Danmark, så enhver politiker ved, hvor vigtigt det er at holde rigtig lav profil, når sådan et vederstyggeligt tema bringes på banen.

At der så med Thorium-energi foreligger en helt anden teknisk situation, forekommer i den politiske verden som et ligegyldigt og uinteressant argument, som ikke kan, må og skal flytte noget som helst, eller vække unødig - og risikabel - vælgermisnøje.

Den samme holdning genfindes i øvrigt i fuldt flor, når talen drejes hen mod fx. en mindre kriminalitetfremmene hash-politik - for slet ikke at tale om aktiv dødshjælp, hvor spørgsmål til stort set alle politikere herom kun besvares ganske sagte fra dybet af et lillebitte musehul. Eller godt gemt omme bag ved Etisk Råd...

I gamle dage førte politikerne sig gerne frem som "Ansvarlige Politikere", og det lød da bestemt også flot, fast og troværdigt (selvom der nu ofte alligevel blev kø ved håndvasken, når noget gik galt)

Den samme flotte titel kan de såmænd roligt benytte igen, for når man ikke laver noget, som kalder på et ansvar, er titlen jo en risikofri - og dermed ganske komfortabel - pyntefjer...

.

 • 12
 • 8

Så længe der har været produceret energi, har det mere eller mindre svinet og forstyrret vores miljø. Der gik desværre flipflap og følelser i debatten op gennem halvfjerdserne så beslutningerne blev taget af lægfolk og ikke af fagfolk, som så meget andet. Det er vildt spændende med Thorium forskning og noget tyder på at det på alle måder kan blive konkurrencedygtigt og effektivt til den globale forsyning og lad os håbe at Indien og Kina meget snart kan få sat en dagsorden og udviklet en effektiv og sikker reaktor, så kan vi måske importere billig energi og eksporterer vores dyre vindenergi. Man kan vel ikke fortænke regeringen i at satse på vind, som jo er en solstrålehistorie i forhold til landets eksport og handelsbalance. Hvorvidt den form for Jules Verne energi (vindenergi) er hensigtsmæssig i forhold til jordens tilstand og energiproduktion er vist meget tvivlsom.

 • 7
 • 14

Uden at være partikelforsker eller sælger af Thorium brændstof kan jeg kunne forholde mig til hvad der har været udgivet af artikler og udvikling/bygning af Thorium kraftværker i Kina som er i gang, ligeledes i Indien. Lad det nu ikke komme an på det, det jeg mente med mit indlæg er at, en realistisk alternativ til afløsning af fossile brændstoffer er indtil videre "partikel reaktorer" indtil man finder endnu mere avancerede vedvarende energiformer, det kommer måske i fremtiden nede fra CERN med mørke stoffer, who knows. Jeg finder det bare sørgeligt at debatten både politisk og generelt i samfundet er kørt helt af sporet og faktiske forhold og fysiske love total tilsidesættes af useriøs politisk manipulation med CO2 regulering med vindmøller. Uden at anvende regnemaskiner eller kugleramme kan man hurtigt resonerer at jordens forbrug og fremtidige behov ikke kan leveres af sol og vind, dertil er jordens overflade ikke stor nok, det skulle bygges vindmøller i mange etager og gad vide om der så er vind nok:) Jeg stopper her, ærgre mig bare over at energidebatten foregår uden for teknisk forum af lægfolk og alt for lidt blandt ingeniører.

 • 5
 • 12

Lad dog de lande som i forvejen har atomkraft makke med det Thorium forskning. Bare at få en tilladelse til en forsøgsreaktor i DK.... Mon ikke vi i DK kan få elsystemet til at hænge samme med vindmøller, solceller, biogas, biomasse, udlandsforbindelser + diverse ?

 • 9
 • 5

Vi har ikke brug for mere VE der kommer som vinde blæser, fordi at vi ikke kan gemme energien til når det ikke blæser, og Danmarks areal er i forvejen fuldt udnyttet til fødevareproduktion mv og biogas m er for dyrt og for lidt. Solceller er fine i Californien eller Sahara, men Danmark ligger måske 800 km nord for Vancouver. Vi kan ikke gemme strømmen økonomisk i stor skala og vi kan ikke udjævne forbruget af betydning og fremtidige besparelser bliver mindre end de første store skridt (loven om diminishing returns), mens at teknologier som elbiler og varmepumper vil øge elforbruget. Globalt set vil en øget befolkning med større købekraft ligeledes betyde at det globale el og energiforbrug stiger. Det er virkeligheden. Og ude i verden har det ikke naboer som Norge og Tyskland og de er ikke så rige som os, så de har ikke råd til at betale 39 øre plus offshore-tilslutning for strøm der kommer som vinde blæser, og som kræver dyre opgraderinger i nettet og et avanceret elnet. Det har man ikke i Indien og man har ikke råd, og de penge man har vil man hellere bruge på billig strøm i form af kernekraft og at skabe økonomisk vækst. Det er virkeligheden her og ude i verden. Her i Danmark kan vi enten stampe i jorden og forlange at resten af verden skal indrette sig efter vores utopi, eller vi kan droppe de urealistiske drømme om grønne utopier og begynde at forholde os til virkeligheden. De mere vakse grønne er begyndt at forstå hvad det handler om: https://www.facebook.com/PandorasPromise/

I USA leverer kernekraft 20% af strømmen, 50% i Sverige og 80% i Frankrig, uden at de betaler noget ekstra. Den eneste grund til at man lukker værker i USA er fordi at skiffergas er billigere endnu.

Vi har brug for baseload og hvis ikke flere arbejdspladser skal forsvinde til Kina eller Østeuropa, så skal det være billigt. Skal det samtidigt være co2 frit, så er der kun en teknologi som kan levere varen i stor skala som baseload og det er kernekraft.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cost_of_el...

I USA koster kernekraft det samme som kul, men er co2 neutralt og kræver ingen opgraderinger i nettet og ingen dyre transformere eller søkabler og kræver intet areal til at dyrke biomasse, og med fire reaktorer kan vi dække hele det danske elforbrug. Rationalt set er der ikke så meget tvivl om hvilken vej vinden kommer til at blæse.

Der er ingen andre lande der vil insistere på at vind og en endnu ikke opfundet lagringsteknologi kan dække elbehovet, hvis man kan bygge kernekraft som leverer co2fri baseload til samme pris som kul og som ikke kræver avancerede og dyre udbygninger i nettet.

Vh Troels

 • 11
 • 14

"Regeringen har ingen planer om at støtte dansk forskning i atomkraft baseret på thoriumteknologi. Det fremgår af to svar fra henholdsvis uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) samt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til energi-, forsynings- og klimaudvalget" VAKL-regeringen støtter vist kun fossilindustrien!? (Sol og vind, er jo heller ikke"inde i varmen"!) Hvem har så godt fat i deres (fuldkorns)boller? - Hvis ikke fossilindustrien? :-(

 • 4
 • 2

Et interview med en af de tunge klimaforskere:

"You’re right to call me out on that as wishful thinking, but it’s a different kind of wishful thinking. You might call one wishful thinking, and the other magical thinking. To get to 100% renewables, we have to rely on breakthroughs that haven’t yet occurred – in power transmission and particularly storage. With nuclear, we don’t have to make that bet. We may be wishing for something that is quantitatively difficult, but it’s not technically impossible."

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.108...

Danmark, landet hvor energisystemet bliver planlagt på baggrund af magi...

 • 6
 • 12

Kina er pt. i gang med at bygge 21 reaktorer. Jeg ved godt du henviser til artiklen på ing.dk her den anden dag og det beløb til vedvarende energi er små ting i forhold til hvad atomkraft betyder for reel omstilling. Men sådan er det jo i et useriøst medie hvor man betegner tosser fra greenpeace som eksperter.

 • 7
 • 7

Det er virkeligheden her og ude i verden.

Besværgelser er udmærkede i kirken og moskeen men dette er en teknisk debat og det bliver ikke bedre af at du starten pladen forfra igen og igen. Dit indlæg tangerer det surrealistiske, tilsyneladende lever du helt i fortiden.

Udviklingen viser entydigt at det blæser vindens og solens vej - også i Indien og også i Kina. VE investeringerne vokser nærmest eksplosivt over hele verden og er mindst 10 gange så store som investeringer i akraft. Hvad kan stoppe den udvikling. Ikke dine verdensfjerne skriverier

 • 11
 • 6

To get to 100% renewables, we have to rely on breakthroughs that haven’t yet occurred – in power transmission and particularly storage.

Jeg tror teknikken eksisterer. Batterier og anden lagerteknologi vil sikkert være for dyr mange år endnu, men det er ikke så svært at lave lange HVDC transmissionsledninger. Man skal lave et net, hvor man kan sende strøm jorden rundt, så man altid kan regne med, at der er et vejrsystem eller solskin et eller andet sted på jorden, hvor man kan hente energien. Dyrt? Ja. Vi snakker billioner, men så store investeringer er der også i vores nuværende energisystem.

 • 5
 • 2

Du kan ikke erstatte regulerkraft, grundlast og backup med lange HVDC forbindelser, ohms lov gælder i øvrigt stadigvæk samt at det blæser som regel feks. også i Tyskland når det gør i Danmark, hvilket også er en af grundene til at vi må lukke ned for vores vindmøller nu hvor muligheden for produktion er størst.

En anden ting er at lige meget hvordan man vender og drejer det så bruger atomkraft klart færrest ressourcer per produceret energi(Vi snakker faktor >10 færre ressourcer, end næstbedste vi har mulighed for som er vind), det kan du selv læse og regne ud fra tabel 10.4 på side 390, med tillæg af 24tons uran per TWh:

https://energy.gov/sites/prod/files/2015/0...

 • 6
 • 10

Nu er det jo Regeringen og ikke Staten, der er omtalt i denne artikel og Regeringen har vel svært ved direkte at diktere hvad Universiteterne skal forske i.

Regeringen og Staten har vist en lille smule med hinanden at gøre.

Og uanset hvad tror jeg ikke forskning i thoriumkraft er ligefrem gratis, så det er tvivlsomt om der findes nogen universiteter som har muligheden for at gøre det uden tilskud.

Men regeringen sidder stadig fast i atomforskrækkelse og afhængighed af indtægten fra afgifterne på fossilt brændsel. De to indbyrdes forstærkende forhold kan ikke undgå at påvirke regeringens beslutninger, som dermed ikke er funderet i fornuft.

Hvad staten/regeringen burde gøre var at sørge for at vi får forsket i og udnyttet alle de muligheder vi har for at få afskaffet vores afhængighed af olie og kul. Thorium, vind, sol, energilagring, etc.

Men neeej, det koster jo penge, og det vil fjerne nogle rigtig dejlige indtægtskilder, det er rent tab!

I bund og grund er det jo absurd grænsende til det vanvittige: Fordi staten klamrer sig til en afgift, så sender vi beløb på mange gange denne afgift til Mellemøsten som betaling for olie.

Hvis vi blev selvforsynende med energi, kunne vi selv beholde alle pengene! Det koster bare i begyndelsen, men på den lange bane er det ren gevinst!

 • 3
 • 4

Du kan ikke erstatte regulerkraft, grundlast og backup med lange HVDC forbindelser, ohms lov gælder i øvrigt stadigvæk samt at det blæser som regel feks. også i Tyskland når det gør i Danmark, hvilket også er en af grundene til at vi må lukke ned for vores vindmøller nu hvor muligheden for produktion er størst.

Nej, det betyder i praksis, at det bliver nødvendigt med regulerbare forbrugere, samt at man må lukke ned for vindmøller og solceller, når der er for meget strøm. Og der vil som oftest være meget strøm. Jeg tror, du overså, at jeg ville sende strømmen jorden rundt. Jeg snakker kabler, som er meget længere end kablerne mellem Norge og England eller Viking Link. Jeg tænker mig en verden, hvor det er lige så naturligt, at vi sender el til Rusland, som det i dag er at sende el til vores nabolande. Tab i kablerne? Ja, men strømmen er billig.

En anden ting er at lige meget hvordan man vender og drejer det så bruger atomkraft klart færrest ressourcer per produceret energi(Vi snakker faktor >10 færre ressourcer, end næstbedste vi har mulighed for som er vind), det kan du selv læse og regne ud fra tabel 10.4 på side 390, med tillæg af 24tons uran per TWh:

Problemet med atomkraft er, at værkerne er skingrende dyre. Hvis visionen om at Danmark skal blive CO2 neutralt gennem atomkraft skal blive til noget, så er det ikke nok med værker, der kan dække det nuværende forbrug af el. Der skal også bruges værker til at trække varmepumper og lade elbiler, elbusser og ellastvogne. Dertil kommer færger. Det vil også være nødvendigt, at atomkraftværkerne kører lastfølge, altså regulerer deres produktion efter efterspørgslen. Derudover så skal værkerne kunne lukkes ned til eftersyn. Skal vi sige ti reaktorer af 1,5GW? Det lyder som en regning på 1 billion kr.

 • 7
 • 1

Og uanset hvad tror jeg ikke forskning i thoriumkraft er ligefrem gratis, så det er tvivlsomt om der findes nogen universiteter som har muligheden for at gøre det uden tilskud.

Hvis der skal drives seriøs forskning på området, skal der være penge til at bygge forsøgsreaktorer. Hvem vil komme med pengene til dem, når vi ikke har et forskningsmiljø at starte på? De folk, der var på DTU, er for længst fyrede, og nok også for gamle i dag.

Hvad enten thorium reaktorer er en god eller dårlig ide, så kunne jeg ikke finde på at starte forskning i emnet i Danmark. Dertil er adgangen til kvalificeret personale for lille og den politiske modstand for stor.

 • 10
 • 0

Søren, det handler om det samlede energiforbrug og behov i forhold til fremstillingsmetoden af energi. Hvis den samlede produktion af energi skulle foregå med sol og vind ville der ikke være plads nok på adskillige jordkloder simpelt fordi den klodsede energiform fylder ekstremt meget i forhold til output og derfor kaldte jeg det for Jules Verne teknologi, den blev i øvrigt udviklet da Jules Verne levede . Vi skal videre og satse på højteknologisk energi. Vi kan kun håbe at CERN og andre forskningscentre lykkes med snart at udvikle den tilstrækkelig vedvarende energi så jordens behov dækkes uden svineri og øvrige ubalancer, politisk etc. Et Thorium anlæg er meget forskelligt fra et traditionelt reaktoranlæg med Uranbrændsel og der bygges pt Thorium anlæg i Kina. Det bliver spændende at se i fremtiden. Vindenergi og især hav vind er ekstrem dyrt men statssubsidieret, men vi (Danmark) nyder godt af de engelske skatteborgere betaler for vores kæmpe eksportfest, det skal vi være glade for og derfor skal vi adskille diskussionerne, global energi og CO2. Lokal og for os er det en fed teknologi, men kun fordi vi profitere komfortabelt men set ud fra en global målestok er offshore vind en katastrofal vej.

 • 4
 • 13

I USA koster kernekraft det samme som kul, men er co2 neutralt og kræver ingen opgraderinger i nettet og ingen dyre transformere eller søkabler og kræver intet areal til at dyrke biomasse, og med fire reaktorer kan vi dække hele det danske elforbrug.

Forstil dig at du ikke må anvende magi eller guddommelig magt... Hvordan vil du dække hele det danske forbrug med 4 reaktorer, have nok energi til at de kan lukke ned på skift for refule, køre med en kapacitetsfaktor omkring 90 % og have backup hvis der skulle ske en fejl i nettet... Vel at mærke uden dyre transformere, søkabler, forstærkning af nettet og uden at skulle eksporterer store mængder af energi til nabolandene???

 • 10
 • 1

Hvis den samlede produktion af energi skulle foregå med sol og vind ville der ikke være plads nok på adskillige jordkloder simpelt fordi den klodsede energiform fylder ekstremt meget i forhold til output og

Regn du nu lidt på det lille mand. Det har jeg opfordret dig til en gang før. Generelt er rart at vide, om det man postulere er korrekt...eller totalt afsporet! Men det gælder måske ikke for dig?

Og så iøvrigt. Dine skriverier lader mig i stor tvivl om, hvorvidt du vil være i stand til at foretage en sådan beregning. Så du får lige dette link du kan læse i stedet, hvis du kommer i problemer med beregningerne.

http://www.businessinsider.com/map-shows-s...

Det er på engelsk, men du kan evt. bruge google translate til at oversætte det til dansk.

 • 3
 • 6

Jeg trækker mig fra tråden. Ønskede ikke at generere dårlige vips, undskyld hvis jeg har lavet for meget støj, det var ikke tænkt sådan.

Hej og godt nytår.

MVH Steen

 • 3
 • 3

Kan man ikke bare udelade det der med atomerne og kalde det "Forskning i Thoriumkraft"? Så varer det sikkert længe inden nogen opdager det, og giver penge alligevel, hvis man lægger vægten på det er CO2-frit?

 • 1
 • 3

Skal vi sige ti reaktorer af 1,5GW? Det lyder som en regning på 1 billion kr.

200.000 DKK pr. dansker. Det er cirka hvad det koster at købe og bruge en ny bil i ét år.

Og hvis det er en engangsudgift, og disse reaktorer i øvrigt kan dække Danmarks energiforbrug fuldstændigt, hvor længe varer det så inden de har tjent sig hjem? Hvor mange penge sender vi årligt til Mellemøsten for at købe olie? Hvad koster det at blive ved med at importere kul? Og de penge ryger ud af landet! Bygger vi A-kraftværker, bliver pengene her hos os.

Bortset fra dét, så behøver thorium ikke dække alt forbrug. Sol- og vindkraft er udmærkede energikilder, og der er ingen grund til ikke at fortsætte med at bruge dem.

Jeg går ikke og mener at atomkraft alene kan redde verden, men jeg ønsker at vi skal være 100% uafhængige af fossilt brændsel. Dels fordi det slipper op en dag, dels på grund af den forurening det medfører. Og så kan man for min skyld tage alle de energikilder i brug man kan finde, om det så er tidevandsenergi, bølgeslag, saltkraft, eller hvad man nu kan finde på.

Men den indædte modstand mod atomkraft irriterer mig, fordi der står masser af A-kraftværker rundt omkring i verden, og det fungerer fint. Og nu har man fundet på den hidtil mest sikre og forureningsfri metode nogensinde (som endda kan skaffe os af med affald fra konventionelle A-kraftværker for at det ikke skal være løgn), men at gå videre med den forhindres af atomforskrækkede danskere! Som jeg ser det, endda de samme danskere som snakker løs om CO2 og global opvarmning!

 • 2
 • 4

Atomkraft skal være velkommen som afløsning for kul - jeg er helt enig. Men det bliver altså ikke i Danmark som allerede har et program til afvikling af kul. Og globalt - kul er jo et globalt problem - er det vanskeligt at finde ivrige investorer. Og det er jo i sidste ende investorerne der bestemmer hvad der skal investetes i - det være dig offentlige som private. Akraft har simpelthen ingen rolle i markedsøkonomien men afhænger næsten overalt af skatteydere - dvs offentlige investeringer. Hvad skulle ændre det i et forløb hvor VE vokser i rasende fart mens prisen falder som en sten. Skal vi nu have skattestigninger for at sætte et Thorium program i gang. Skal verdenslederen i vindenergi smide det hele overbord for at satse på udvikling af akraft - en industri som de største økonomier i verden ikke kan få ordentligt i gang?

Selvfølgelig har akraft nogle problemer med sit renommé som betyder at der er "usaglig" politisk modstand. Kul er det store problem - ikke akraft. Men akraft er hele tiden for sent på det. Så er det G4 teknologier som vi lige skal have på plads, så er det Thorium - det tager kun 30 år - så et det små modulære reaktorer - om føje tid. I Finland og Frankrig roder de stadig med at få gang i deres Areva reaktorer. Det går jo ikke. Imens afvikles de gamle anlæg med skrig og skrål. Hvad med affaldet? Sverige og Finland har noget der ligner en løsning - ellers ikke. Monju blev lige lukket, en eklatant fiasko. Russernes BN 1200 er sat på pause. Og i Japan står der 50 anlæg som har været er lukket ned i snart 6 år.

Hvad tænker investorerne - offentlige som private? Det ser jo ikke godt ud. Hvordn ser risikoen ud? Imens vokser VE industrien i voldsomt tempo og suger investeringer til sig.

https://www.google.dk/url?sa=t&source=web&...

Problemet er selvfølgelig at denne vækst stadig ikke er nok til at undgå kritiske globale temperstur stigninger. Akraftens rolle bør være rettet mod det problem - altså hurtig udfasning af fossiler. Men akraftindustrien og dens fortalere har blikket stift rettet mod bekæmpelse af VE i stedet og det er måske dens største svaghed. En strategisk brøler fra starten af. Men det hele er jo ideologi. Akraft er højreorienteret, VE er venstreorienteret.

 • 11
 • 1

....at du er enig med regeringen........der vist nok må siges at være højreorinterret. Må jeg i al stilfærdighed gøre dig opmærksom at ingen af fortalerne for Akraft her på stedet har noget imod VE.

 • 4
 • 4

200.000 DKK pr. dansker. Det er cirka hvad det koster at købe og bruge en ny bil i ét år.

Og hvis det er en engangsudgift, og disse reaktorer i øvrigt kan dække Danmarks energiforbrug fuldstændigt, hvor længe varer det så inden de har tjent sig hjem?

200.000 kr pr dansker = 6-800.000 kr for en dansk familie.

.... som typisk bruger for ~1.000 kr strøm om året, eller 2-3.000 kr hvis det hele elektrificeret.

Det er vist ikke værd at regne på.

 • 7
 • 0

"

Et interview med en af de tunge klimaforskere:

"You’re right to call me out on that as wishful thinking, but it’s a different kind of wishful thinking. You might call one wishful thinking, and the other magical thinking. To get to 100% renewables, we have to rely on breakthroughs that haven’t yet occurred – in power transmission and particularly storage. With nuclear, we don’t have to make that bet. We may be wishing for something that is quantitatively difficult, but it’s not technically impossible."

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.108...

Danmark, landet hvor energisystemet bliver planlagt på baggrund af magi..."

Præcis. Det er den virkelighed som alt for mange ikke ønsker at forholde sig til.

Imens hælder vi naturen i både tanken (5% tilsæt af biobrændstof men da 2. gen ikke virker er det 1 gen og palmeolie etc) og kraftværket (træpiller kommer et sted fra og det er ikke bondens marker) uden nogen reel co2 reduktion. Konverter 5% af bilflåden til elbiler og byg en reaktor, og man har en reel nedbringelse af co2 udslippet uden at det går ud over naturen, og uden at det koster 78 øre som biogas. Vi skal ikke plastre landskabet eller havet til med solceller eller vindmøller eller marker med energiafgrøder, men kan have natur. Kernekraft kan fås til 20-25-30 øre/KWh og kræver ingen opgraderinger i nettet og ingen magiske teknologier der ikke er opfundet og ingen udbygning af udlandsforbindelserne og ingen skjult nettilslutning i mia klassen som havvind får, og de optager ikke noget plads så der er masser af areal til natur. Affaldet kan hældes i næste generation reaktorer, så efter sådan en tur skal det kun opbevares i 300 år og ikke 10.000 år. MRS lover en reduktion på 50 i prisen efter hvad FLIBE regner med, da man ikke skal bygge de store reaktor indeslutninger efter dimensionering efter damp eller tryk, da der ikke er hverken tryk eller damp. Så man kan nøjes med at lave en der forhindrer et fly at lave ravage, og de kan være meget mindre. Selvom at det ikke er VE i ideologisk forstand, så er det i praksis, da der er uran og thorium nok til at forsyne hele verden i nogle tusind år. Til den tid har vi opfundet noget andet. Måske er ITER endda blevet færdig ;-)

Så der er et globalt hul markedet, som til dels vil blive fyldt med konventionelle LWR reaktorer, men det efterlader stadigvæk et stort markedspotentiale for MSR og thorium. Hvis vi sidder og insisterer på at leve i vores lille HC Andersen-eventyrland med enhjørninger, så er det en udvikling som vil passere os forbi.

Vi har et par firmaer som arbejder med det og vi har masser erfaring med kraftværker, så det er bare at gå i gang og tage teten. Vi kan noget med innovation som de ikke kan i Kina, og desuden kan man sagtens satse på delsystemer - eg man behøver ikke levere hele reaktoren eller kraftværket, men kan levere en kemisk sub unit til at behandle saltet osv. Løbet er langt fra kørt, men hvis vi sidder på hænderne nu, så er det det som sker.

Betyder det at vi skal opgive vindmøllerne? Nej, men vindmøller lever kun 20-25 år og måske skal de i fremtiden kun dække 20-30% af elproduktionen.

Vh Troels

 • 4
 • 8

Ja, de bara stöttar av gammal vana. Varför inte effektiv energiproduktion där samhället blir alltmer elektrifierat bilar, bussar, lastbilar, fartyg, flygplan, schaktmaskiner, lastmaskiner, grävare, dumprar, traktorer, truckar, gruvtruckar, el-cyklar, el-mopeder. Hur förbereda sig för detta?

 • 0
 • 0

Vi skal selvfølgelig opretholde et hjemmemarked i en størrelsesorden der sikrer at MHI Vestas og Siemens fortsat vil drive forretning her.

Vh Troels

Det danske hjemmemarked giver i bedste fald basis for 1-2% af Siemens' og Vestas' omsætning, så størrelsesordenen er de ret ligeglade med.

Vi skal bare sørge for at levere veluddannet arbejdskraft, nogle få pladser de kan teste møllerne på, vise at vi mener et 100% grønt energisystem alvorligt, og så langt styre udenom minister-kandidater, der siger at vindmøller er grimme.

 • 9
 • 2

200.000 kr pr dansker = 6-800.000 kr for en dansk familie.

.... som typisk bruger for ~1.000 kr strøm om året, eller 2-3.000 kr hvis det hele elektrificeret.

Det er vist ikke værd at regne på.

Nu er det jo ikke hr. og fru Kakkelbord som hæfter for hele regningen, jeg vil holde på at størstedelen af strømmen vil blive aftaget af industrien.

Og så vil jeg stadig mene, at det er bedre at 1 billion koner beholdes i Danmarks interne penge-kredsløb, frem for at sende bare ti procent af dette beløb til udlandet, hvor alle pengene forsvinder fra vores kredsløb. Specielt når disse penge endda ender i Mellemøsten!

Og mht. olie og kul, så kommer der en dag hvor vi faneme skal have noget som kan erstatte det, og hvis vi ikke har dét, så fryser vi ihjel. Til den tid er de fleste nok ligeglade med om det er A-kraft eller vindmøller, for nu gælder det! Det er bare sjovere at omstille sin infrastruktur og afprøve nye teknologier mens vi har tid, end når vi en dag bliver tvunget til det.

 • 1
 • 2

Nej, men vindmøller lever kun 20-25 år og måske skal de i fremtiden kun dække 20-30% af elproduktionen.

Du kan læse Energistyrelsens 4 scenarier for 100% fossilfrit energisystem her. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser...

Alle 4 scenarier er gennemregnede og realistiske, men ENS lægger ikke skjul på at Vind-scenariet og Brint-scenariet, er de mest oplagte, da de ikke afhænger af importeret biomasse.

(Brintscenariet er blot en variant af Vind-scenariet, som anvender en større andel af vindkraft og brintlagring, til gengæld for mindre brug af biomasse)

I disse scenarier er ca 50% af det samlede energiforbrug, svarende til 246 PJ for Vind-scenariet og 295 PJ for Brint-scenariet.

Det udgør ca 20-25% udnyttelse af Danmarks samlede vindpotentiale, hvoraf 80-85% af kapaciteten opstilles på havet.

I scenarierne er også taget højde for teknologiernes forventede omkostninger, og scenarierne justeres løbende ift disse. Senest fik solcellerne eksempelvis en plads på ca 25 PJ, fordi priserne var faldet mere end forventet.

Ved næste opdatering er det forventeligt at vindmøllernes andel øges betydeligt, fordi især havmøllerne allerede er blevet meget billigere end man forventede fra start.

 • 5
 • 0

Jag menar att Danmark eventuellt kan bidraga med kompetens som en del av de Skandinaviska länderna. Norge är väl rätt duktiga.

Thorium finns i havsvatten som tillförs hela tiden. Naturligtvis borde även Sverige bidraga.

 • 2
 • 1

Ja, de bara stöttar av gammal vana. Varför inte effektiv energiproduktion där samhället blir alltmer elektrifierat bilar, bussar, lastbilar, fartyg, flygplan, schaktmaskiner, lastmaskiner, grävare, dumprar, traktorer, truckar, gruvtruckar, el-cyklar, el-mopeder. Hur förbereda sig för detta?

Jeg henviste lige til Energistyrelsens gennemarbejdede scenarier for 100% fossilfrit energiforbrug, inklusiv alt hvad du her nævner:

http://www.energinet.dk/DA/GAS/Udfordringe... https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser...

De baserer sig på 68-82 TWh vindkraft, mixet med brint og egenforsyning af biomasse.

Hur förberedar Sverige sig för detta?

Så vidt jeg kan se, investerer I pt massivt i vind, mens I bruger langt flere penge på a-kraft-afvikling end på a-kraft-udvikling .... så noget tyder jo på at de svenske energimyndigheder bruger omtrent samme regnestok som de danske. ;o)

 • 5
 • 1

.at du er enig med regeringen........der vist nok må siges at være højreorinterret.

Rigtigt. Det viser med al tydelighed hvor absurd det vil være at begynde at pumpe penge i akraft forskning ensige købe akraft hyldevarer - Danmark.

Vinduet blev lukket i 1985.Siden da har vi etableret os som verdensleder i vindkraft. Vi har verdens største mølleproducent, verdens største udvikler af off shore vindfarme, er førende indenfor forskning og udvikling af vindteknologi oma. Vindindustrien er globalt 5 gange større end akraft industrien iflg IEA og har enormt vækstpotentiale.

Akraft i Danmark - glem det.

 • 7
 • 2

Jag menar att Danmark eventuellt kan bidraga med kompetens som en del av de Skandinaviska länderna. Norge är väl rätt duktiga.

Ja, men vores bidrag er jo ganske utilstrækkelige, når de lande, der både har kompetencer og økonomiske muskler, ikke ser potentialet.

Norge har, udover kompetence og erfaringer, samt en masse Thorium i undergrunden, en gigantisk oliefond, som de ønsker at geninvestere i de teknologier de mener skal afløse olien.

Har du overvejet hvorfor Norge investerer >100 gange så meget i vindenergi som i Thorium - eller forbyder din Thorium-religion dig at forstå dette?

Thorium finns i havsvatten som tillförs hela tiden.

Du leverer jo selv argumenterne. Vindenergi er solenergi, som også tilføres hele tiden.

Den skal end ikke udvindes, oparbejdes og transporteres til værket, da den leverer sig selv, klar til brug.

... og den brugte energi "bortskaffer" ligeledes sig selv, uden det skal ophobes i dyre, langtidssikrede lagre.

Så hvorfor ikke vælge den nemme løsning?

 • 8
 • 1

Vi har verdens største mølleproducent

*havde, Goldwind blev den største i 2015. Jeg kan ikke finde tal for 2016, men situationen har næppe ændret sig. Medmindre du mener producent af verdens største vindmølle, for så har du ret :-)

Er ellers enig i at a-kraft næppe er en del af fremtidens energi-system. Og synes efterhånden dette er blevet diskuteret nok til at man har set samtlige indlæg ovenover før.

 • 6
 • 1

Ja, det är beklagligt och vi borde få en ny energiminister med insikt.

Hvad med din egen indsigt?

Har du indsigt i Norges grundlag for at prioritere deres investeringer i vind, frem for Thorium?

De har jo om nogen:

 • masser af kompetencer og erfaringer.
 • masser af Thorium, både i fjordene og i undergrunden.
 • trilliader af kr i en oliefond, som helst skal investeres i fremtidens energiteknologi.

Norge kunne jo blive for verdens Thorium-industri, hvad Danmark i dag er for verdens vind-industri.

Hvorfor har Norge mon fravalgt dette eventyr, til fordel for vores vindmøller?

Mangler Norge din indsigt, til at se denne fantastiske chance ... eller er det bare dig der mangler indsigt til at forstå deres fravalg?

Mon ikke din egen energiministers fravalg af et sådant Thorium-eventyr er ligeså vel begrundet som Norges og Danmarks fravalg?

 • 4
 • 2

Igen ser vi hvordan tidligere holdninger fra partier, der nu er kommet til magten, falder helt ud over kanten. Her tydeligt LA, fulgt af V. At forske i en teknologi som kunne give et væsentligt bidrag til at mindske udslippet af drivhusgasser, som er baser på noget der i teknologienformen hedder 'atom', får alle de korrekte, grønne til at ryste i bukserne. Lad os holde os til ikke-vedvarende energikilder, som sol og vind. Det er der penge i. Rigtig mange penge, betalt af vildledte borgere og alle os, der ikke er teknologiforskrækkede.

 • 3
 • 7

Efter at have skimmet denne lange "thorium-tråd", vil jeg kort give min mening om emnet. Allerførst vil jeg dog afsløre, at verdens klimaproblemer er voksende og - efter min mening - er VERDENS STØRSTE PROBLEM...... - Derfor dette: 1. Uanset hvor mange vindmøller og solcelleanlæg, der opstilles, giver de kun et væsentligt bidrag i 60-70% af årets timer. Så i ca. 2000 timer hvert år skal vi have strømmen fra backup (lager-energi) - eller importere den fra vandkraft og kernekraft. 2. Der er kun to *) store, stabile og næsten CO2-fri energikilder i verden: Vandkraft og kernekraft. Og da det er småt med bjerge og vandkraft herhjemme, er der kun en mulighed tilbage. 3. Her kan thorium-energi (el og varme) være en mulighed på langt sigt. For det kræver udvikling og test i mindst 20 år, før vi kan købe et nøglefærdigt thorium-kraftværk. 4. På kort sigt er det derfor gennemprøvede *****-kraftværker, der kan reducere klimavirkningerne, hvis vi ønsker det. 5. Det ønsker jeg. - Og det glæder mig, at der tilsyneladende er voksende viden og forståelse for det. *) Geovarme kunne formodentlig bringes til at yde et væsentligt bidrag (også uafhængigt af vind og sol), men det har givet store problemer de fleste steder, det er forsøgt, gennem nu 30-40 år.

 • 5
 • 6

Et super godt indlæg, Holger Skjerning. Men selv om min gode bekendte energiminister Lars Christian Lilleholt ville læse indlægget, er det de andre følelsesladede politikere, der sætter dagsordenen. Så håbet om ændringer i Danmakrs energipolitik, ligger langt ude i fremtiden. Der skal mere end katastrofer til før dette sker. Og så vil det virkelig være for sent.

 • 4
 • 8

Martin Brorsen

Er Vestas ikke stadigt betydeligt større mht. omsætning, da Vestas jo er verdens største serviceoperatør.

Derudover ved jeg ikke rigtigt om Vestas også vil være den største målt på nyopsat kapacitet gange kapacitetsfaktor.

Uanset, så er det rigtigt fint med konkurrence og begge er jo mere pressede af solenergi end af hinanden, da de simpelthen ikke opererer i samme markeder. Goldwind er jo stort set ikke udenfor Kinas grænser og Vestas er stort set ikke indenfor Kinas grænser.

 • 4
 • 0

Rolf Hansen

Hvis man kalkulerer materialeforbruget per produceret kWh for vind og KK, så skal der i det regnestykke en del mere materiale, der oplagres permanent pga. radioaktivitet.

Størstedelen af de materialer, der indgår i en vindmølle er recycled materialer og størstedelen af materialerne vil også blive genanvendt eller recycled når møllen tages ned. Energiforbruget til at recycle er beskedent og mængden af materiale, der går tabt fx ved termisk recirkulering eller genanvendes med down cycling er meget lille.

 • 6
 • 0

Holger Skerning

Geotermisk energi har ganske rigtigt en række udfordringer, der har holdt væksten på et meget beskedent niveau (3% årligt) i forhold til vindenergi (21% årligt siden 2008) og specielt solenergi (53% årligt). http://www.earth-policy.org/data_highlight...

Over tid kan dette ændre sig, men næppe drastisk medmindre, der kommer industrielle gennembrud som fx minedrift og osmotisk kraft eller samproduktion med andre teknologier.

 • 1
 • 0

Er Vestas ikke stadigt betydeligt større mht. omsætning, da Vestas jo er verdens største serviceoperatør.

Svært at sige. Der skal jo også ydes service på kinesernes møller. Jeg tror der gemmer sig en joker i prisen på at bygge og opstille møller: kinesere på land-områderne er meget billige sammenlignet med vestlige, så selve omsætningen pr. opstillet MW er sandsynligvis noget lavere i Kina end i vesten. Men det er gætværk, for der er ingen regler om at Goldwind skal offentliggøre deres regnskaber.

Mht. at det er to forskellige markeder, så har du næsten ret. Vesten og Kina er adskilte (selvom Vestas har nogle møller i Kina, og Goldwind i vesten - de har endda oprettet et kontor i Hadsten!) Der findes nogle store områder som er delte: Indien, mellemøsten, sydamerika, afrika osv. Hvem som står stærkest har jeg en formodning om, men vil helst ikke udtale mig mere om hvad jeg præcist ved da hvertfald den ene part er kunde hos os/samarbejdspartner.

... nu får jeg forøvrigt igen dårlig samvittighed over at snakke vindmøller på en tråd om atomkraft :-)

 • 1
 • 0

Jens Stubbe:

Vil tro materiale forbruget i atomkraft også dækker over dry cask indstøbning af det brugte affald, hvis ikke så snakker vi igen om ubetydelige mængder grundet de små mængder brugte affald. Der til skal siges at de 24tons uran er konservativt udregnet og baserer sig på uran fra minen inden berigning, altså der er ikke 24tons brugt brændsel per TWh.

Det er jo heller ikke fordi vi ikke kan genbruge det brugte affald til nyt brændsel hvilket man efterhånden gør i en del lande, foruden der bliver arbejdet ret intensivt internationalt på gen 4. reaktorer med closed fuel cycle. Affaldet bliver herved langt lettere at håndterer, da du i stedet for at skulle bygge et kæmpe underjordisk slutdepot, kan bore nogle dybe smalle huller i geologiske stabile lag(hvor der alligevel er masser af radioaktive stoffer), sænke det ned i og forsegle dem. Det er mere sikkert og vi kan sagtens garanterer at stoffet ikke kommer op i de 300-500år det er om at nå baggrunds niveau(modsat brændsel direkte fra LWR i et stort slutdepot) hvor vi snakker flere tusinde år) samt det er praktisk umuligt for feks. terrorister at få fat på.

De fleste materialer fra et atomkraftværk kan også genbruges(selv reaktor stålet som er blevet udsat for neutron stråling, her skal det dog lige ligges til side til de neutron transmuterede isotoper er henfaldet). Så ser ikke så meget forskel fra vindmøller der, bortset fra at per produceret energi snakker vi om væsentligt større mængder materialer fra vindmøller der skal genbruges, og genbrug er altid yderst energikrævende(når vi ikke snakker down cycling, du kan jo heller ikke genbruge feks. vindmøllevingerne til nye vindmøllevinger), specielt de mange tons permanent magneter er vist yderst problematiske at genbruge(har man overhovedet gode metoder til dette?), hvorfor det nok er de færreste vindmølleejere der ønsker at betale for dette og det er billigere at bestille nyt fra feks. Kina.

 • 1
 • 6

*havde, Goldwind blev den største i 2015.

Martin - det er jo et spørgsmål om hvem der måler, eller rettere; hvordan de måler. Målt på leverede (fakturede) møller, som Navigate måler, så slog Goldwind rigtig nok Vestas med 0,8% i 2015, men målt på installerede møller, som MAKE (og vist de fleste andre analytikere) måler, så var Vestas stadig i front i 2015.

https://cleantechnica.com/2016/03/31/vesta...

Det var lidt samme mønster vi så i 2012, hvor GE også slog Vestas på et mulehår, målt på fakturerede møller - men det var kun Navigate der havde GE som vinder.

I 2012 kom GE højt op på listen, fordi PTC'en udløb på det amerikanske marked, hvor GE naturligvis er markedsledende. Året efter droppede GE langt ned ad listen igen, og de er ikke kommet op siden.

I 2015 var det en ændring i den kinesiske vindmøllestøtte, året efter, der på samme måde favoriserede Goldwind, fordi de er størst på det kinesiske marked. Vi må se hvor de står, når 2016 er opgjort.

Der kan jo ligge regnskabstekniske årsager til grund for om man fakturerer en levering før eller efter nytår, så det at en mølle er installeret og har leveret sin første kWh til nettet, er jo et noget mere håndgribeligt parameter, end det at den er "leveret".

Jeg synes nu det er endnu mere relevant om en producent holder sig konstant i toppen, og dermed udbygger sin serviceportefølge hurtigere end sine konkurrenter, så fordi en én producent slår dem med et mulehår i det ene år, og en anden i det næste år, for derefter at falde langt tilbage, måske fordi en del faktureringer blev taget på forskud, fortæller i min verden ikke sandheden om hvem der er størst.

Og hvordan tæller MHI-Vestas egentlig i Navigant's statistik. Tæller de som en selvstændig leverandør, eller tæller deres andele for deres respektive ejere, således at 50% af MHI-Vestas' leveringer tæller som Vestas?

 • 1
 • 0

Martin - det er jo et spørgsmål om hvem der måler, eller rettere; hvordan de måler. Målt på leverede (fakturede) møller, som Navigate måler, så slog Goldwind rigtig nok Vestas med 0,8% i 2015, men målt på installerede møller, som MAKE (og vist de fleste andre analytikere) måler, så var Vestas stadig i front i 2015.

Nu er der en ikke ubetydelig periode fra en mølle er solgt til den er installeret, så MAKE's 2016 tal vil nok være nogenlunde identiske med Navigate's 2015. Og siden der ikke længere er større problemer med, at møller i Kina bliver kørt til site og aldrig tilsluttet, så er det kun et spørgsmål om hvornår hvem fører. Uanset hvad er diskussionen ikke super relevant - Vestas og Goldwind sælger flest.

fordi en én producent slår dem med et mulehår i det ene år, og en anden i det næste år, for derefter at falde langt tilbage, måske fordi en del faktureringer blev taget på forskud, fortæller i min verden ikke sandheden om hvem der er størst.

Jeg tvivler nu på at Goldwind laver fusk med faktureringer blot for en 1. plads i 2015. Men ellers tør jeg ikke kommentere mere på specifikke aktører. Risikerer at vi får mundkurv på, fordi jeg kommer til at repræsentere min arbejdsgiver uden mandat og en kunde kommenterer det. (Jeg repræsenterer selvf. ikke nogen som helst andre end mig selv på nettet)

 • 0
 • 0

Nu er der en ikke ubetydelig periode fra en mølle er solgt til den er installeret

Fra solgt til installeret, ja, men ikke så længe fra den er leveret til installeret.

I mange tilfælde er den faktisk ikke leveret, før den er installeret. Det afhænger af ordretypen ("Turn key", "Supply and installation", "Supply and comissioning" osv.).

Vestas har dog også mange "Supply only" ordrer, som kan faktureres allerede når de ligger klar til afhentning på fabrikken, og det er så først når kunden har idriftsat dem de tæller i MAKE's statistik.

Det giver stor mening, hvis du husker tilbage på 2009, hvor mange kunder pludselig ikke kunne betale for de møller der var faktureret, og mange lå på Vestas' lagre i årene efter og afventede nye købere.

Det betød også at Vestas blev ejer af flere store vindmølleparker, selvom det aldrig havde været deres intention at blive elproducent.

 • 1
 • 0

Jeg tvivler nu på at Goldwind laver fusk med faktureringer blot for en 1. plads i 2015.

Det tvivler jeg også på, og har da vist heller ikke antydet andet.

Men det er ikke usædvanligt at en producent sætter alt ind på at afslutte ordrer inden et bestemt årsskifte, fordi møllerne dermed opnår en mere attraktiv støtte, end de kan opnå efter.

Generelt er det tydeligt at omsætningen stiger i 4. kvartal, ikke bare pga ændrede støttesatser, men også af simple regnskabstekniske årsager, som intet har med fusk at gøre.

At det så betyder at producenterne ender med forskellige placeringer på analytikernes statistikker, tror jeg egentlig de er ret ligeglade med. De kender ret præcis deres position på markedet, både på kortere og længere sigt, uanset hvad disse statistikker fortæller.

 • 1
 • 0

Rolf som det syntes at gå ud over siger det jo bare som det er ....

Så du synes det er helt i orden når Rolf Hansen, helt uden beviser, beskylder en navngiven debattør for at blive betalt for at manipulere energidebatten?

Mener du at den slags bagvaskelse er mindre samfundsskadelig end at ytre sin forestilling om fremtidens energiteknologiske udvikling, eller for den sags skyld at investere sine pensionsmidler ud fra samme forestilling?

Jeg forstår så udmærket at ing.dk ikke vil medvirke til en sådan bagvaskelse. .

Søren Fosberg har jo ret indlysende økonomiske/ideologiske interesser i at skrive det han gør.

Hvorledes er det indlysende, at Søren Fosberg skulle have større økonomisk/ideologisk interesse i at skrive i debatten end at Rolf Hansen har?

 • 5
 • 0

Og i øvrigt grælt man forsøger at skjule sine interesser i debatten.

Skjule sine interesser. Jeg har sgu da ikke skjult mine interesser som kort fortalt er at verden udvikler sig på bæredygtig vis og også bliver beboelig for mine efterkommere - hvilket jeg aldrig har lagt skjul på.

Er der mere du vil vide og er der iøvrigt noget du gerne vil fortælle om dig selv? Det skulle jo nødig hedde sig at du forsøger at "skjule dine interesser".

 • 3
 • 0

Dine oplysninger er da mægtig interessante som tillidsskabende foranstaltning - men ikke i sammenhængen.

Om vindmøller. Nej jeg er ikke ansat og har aldrig været ansat i mølleindustrien. Men ja, jeg har lidt af min opsparing i Vestas aktier. Rolf gættede rigtigt - for det må han have gjort. Det er nemlig forroligt hvordan man har sin opsparing og har han fået oplysningerne kan det kun være på ulovlig vis. Desuden går jeg ind for borgerløn, jef har en cykel men ingen bil. Jeg anser desuden oplysninger om folks formue og opsparing for aldeles ligegyldige for debatten. Derimod finder jeg det vigtigt at man ikke bagvasker og truer andre debattører og sågar deres koner. Hjalp det på din mistro?

 • 3
 • 1

Jeg er 3d grafiker og har uddannet mig siden jeg gik ud af folkeskolen, for at have et 5 årigt sygedomsforløb grundet skizofreni.

Jamen, så er du jo undskyldt. Tror du det samme kunne forklare Rolf Hansens adfærd? .

... og er ikke ansat af vindmølleindustrien. Er du det? Eller er du på anden vis viklet ind i vindmøller?

Jeg er ikke ansat i vindmølleindustrien, og ingen betaler mig for at "manipulere energidebatten".

Men har jeg jo adresse på planeten Jorden, og jeg ved at mine pensionsselskaber investerer kraftigt i vindmølleindustrien, så som elforbruger og pensionsopsparer, kan jeg jo ikke sige mig fri for "på anden vis viklet ind i vindmøller".

Havde de sat mine penge i Thorium-udvikling, havde jeg nu nok skiftet pensionsselskab.

Jeg har heller ikke nogen Facebookvæg, og har ikke set din film om borgerløn, men jeg tror jeg er enig med dig, langt hen af vejen, i dette.

 • 6
 • 0

Turkiet köper fyra kärnkraftreaktorer som kommer att avge 30 - 40 TWh elenergi kostnad 170 miljarder Svenska kronor.

Sveriges 3 900 vindkraftverk avgav förra året 15 TWh och byggkostnaden var likaså 170 miljarder. Dessutom är livslängden 20 år för vindkraft och 80 år för kärnkraft. Jag anser att vindkraft är både dyr och ineffektiv i förhållande till kärnkraften.

 • 3
 • 4

Strålningen från Fukushima idag ökar lungcancerrisken med 1 procent medan rökning ger en ökad lungcancerrisk på 1 500 procent. Även passiv rökning ökar lungcancerrisken drastiskt.

I Indien är den naturliga bakgrundsstrålningen 60 procent högre än Fukushima. Inom en tremilsradie är antalet genetiska skador lägre än utanför detta område. En vaccinationseffekt?? av lågdosstrålning.

Det område i Sverige som har den högsta bakgrundsstrålningen sammanfaller med högsta medellivslängden.

 • 0
 • 6

Sandsynligvis kortere end din Søren.

Indiens plan for etablering af Thorium baseret akraft siger 2050 - 2070. Programmet startede i 1950. Der er genveje men ikke til selvbærende systemer dvs baseret på Indiens egne uran resourcer som først skal formere til plutonium:

Thorium itself is not a fissile material, and thus cannot undergo fission to produce energy.Instead, it must be transmuted to uranium-233 in a reactor fueled by other fissile materials.The first two stages, natural uranium-fueled heavy water reactors and plutonium-fueled fast breeder reactors, are intended to generate sufficient fissile material from India's limited uranium resources, so that all its vast thorium reserves can be fully utilised in the third stage of thermal breeder reactors.[16]

Bhabha summarised the rationale for the three-stage approach as follows:[17]

The total reserves of thorium in India amount to over 500,000 tons in the readily extractable form, while the known reserves of uranium are less than a tenth of this. The aim of long range atomic power programme in India must therefore be to base the nuclear power generation as soon as possible on thorium rather than uranium… The first generation of atomic power stations based on natural uranium can only be used to start off an atomic power programme… The plutonium produced by the first generation power stations can be used in a second generation of power stations designed to produce electric power and convert thorium into U-233, or depleted uranium into more plutonium with breeding gain… The second generation of power stations may be regarded as an intermediate step for the breeder power stations of the third generation all of which would produce more U-233 than they burn in the course of producing power

https://en.m.wikipedia.org/wiki/India's_th...

Der er genveje f.eks ved at forsyne Indien med plutonium. Men det ser nu ikke ud til at der kommer thorium reaktorer fra Indien til salg i Bilka lige med der samme.

Jeg holder næppe længe nok til at du får ret i din spådom Bjarke. Men man ved aldrig. Det er dog ikke noget jeg vil vædde om.

 • 1
 • 1

Der er genveje f.eks ved at forsyne Indien med plutonium. Men det ser nu ikke ud til at der kommer thorium reaktorer fra Indien til salg i Bilka lige med der samme.

Indien har reaktorer med thorium i gang elle runder bygning. Det skyldes de kun har små uranressourcer, men de har nu fået grøn lys fra USA om levering af brændsel. Deres planer for atomreaktorer bygger stort set på uran mange år frem. De har et stort og omfattende atomprogram for at sikre landet energi nok. De har masser af PWR, FBR, EPR, AP1000, EPR-reaktorer på bedding, men kun få stykker med thorium. Indien og andre er bekymrede for den store vækst i fossil energi, som de vestlige a-modstandere har sat skub i mens de snakker om indbildte farer ved denne teknik. Mange regner med i al naivitet, at vindenergien kar erstatte både kul og uran. De har ikke rigtig forstået at det er to forskellige systemer, det ene leverer strøm i jævn tempo året rundt, det andet system leverer varierende strøm uden sammenhæng med behovet. Men a-værker kan udmærket suppleres med vindenergi. Denne manglende erkendelse af energiforsyningen forhindrer en klimapolitik. Foreløbig har vindfløjen vundet. Der udledes stigende mængder drivhusgasser.

 • 3
 • 6

Forklar

Hvad er problemet? Det ville være en fordel om du ville konkretisere det lidt. Det er forklaret mange steder gennem flere år. Frankrig, USA, Kina, Rusland, Indien, England mfl. har da i mange år haft a-kraftværker og vindmøller i samme net uden større problemer. Man har nogenlunde præcise vejrmeldinger, der kan fortælle, hvor meget vinden kan supplere med de næste 24 timer og kan planlægge strategien for at styre produktionen - enten ved at sætte mellem- spidslast ind eller ud, eller ved at ændre på grundlasten (nedad, for den går normalt med 100%). Den slags har vore dygtige ingeniører god kontrol over, spørg en du kender (måske ikke lige IT-fløjen?). Det er skam velkendt stof, som er gennemdebatteret i klimasammenhæng, men det er måske et område du ikke er særlig interesseret i? Det samme gælder mange debattører, som jeg kan forstå. De er ikke specielt interesseret i teknik, de vil bare være fri for atomenergi af en eller anden uransagelig grund. Så langt hellere dø af luftforurening eller få et lidt varmere klima? Det er skam fint nok, det respekterer jeg. Men jeg er uenig.

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten