Regeringen redder Tølløsebanen

Regeringen har nu fjernet den usikkerhedsfaktor om det fremtidige tilskud til drift af kollektiv trafik, der har afholdt Region Sjælland fra at investere 50 mio. kroner i udskiftningen af skinner på Tølløsebanen. 18. januar blev togene på den del af strækningen, der løber mellem Skellebjerg og Slagelse, udskiftet med togbusser. Det var simpelthen ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte med at køre tog på skinnerne, lød forklaringen.

Usikkerheden skyldtes, at den tidligere regering sammen med Danske Regioner satte gang i en analyse af, hvordan bloktilskuddet til regionerne fremover skal beregnes. I dag er et parametrene, hvor mange kilometer privatbane der er i de enkelte regioner. Det betyder, at regionerne vil få deres bloktilskud reduceret, hvis de lukker en togstrækning og erstatter tog med busser.

Det gør den løsning urentabel, selv om det nogle steder både økonomisk og miljømæssigt er en bedre løsning. Derfor var et af forslagene i analysen at ændre beregningen af bloktilskuddet, så regionerne stod mere frit til at vælge, hvilken kollektiv transportform der fungerer bedst i de enkelte regioner.

Den tidligere regering besluttede i 2015 at få udarbejdet endnu en analyse og i mellemtiden fortsætte med den hidtidige beregningsmetode. Dermed blev det op til Venstre-regeringen at afgøre, hvad der skulle ske. Den beslutning tog social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) og transport- og bygningsminister Hans-Christian Schmidt (V) mandag. Regeringen vil fortsætte med den hidtidige beregningsmetode.

»Den aktuelle situation på Tølløsebanen er et godt eksempel på, at denne her afklaring har været tiltrængt. Når nu der er skabt den klarhed om privatbanernes finansiering, som Region Sjælland har efterlyst, forventer vi i regeringen også, at regionen sørger for en hensigtsmæssig vedligeholdelse i fremtiden,« begrunder Hans-Christian Schmidt i en pressemeddelelse.

Region Sjælland: Nu går vi i gang med skinnerenovering

Formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), er glad for afklaringen og vil nu sætte gang i renoveringen af skinnerne.

»Allerede på torsdag vil jeg orientere regionsrådet, og herefter kan forretningsudvalget sætte arbejdet i gang,« siger han til DR Sjælland.

Regionsrådformand: Bedre at erstatte banen med busser

Jens Stenbæk har ellers plæderet for, at det var en langt bedre idé at lukke hele togstrækningen og erstatte den med busser.

»I dag giver vi 82 kroner i tilskud for hver påstiger på banen, mens vi kun bruger 14 kroner pr. påstiger i busdriften på lignende strækninger. Det er en meget god indikation på, hvor dyrt det er at køre med tog frem for bus,« fortalte han under et interview med Ingeniøren i sidste uge.

Forklaringen på det høje tilskud er, at Tølløsebanen ifølge Jens Stenbæk kun har et halvt så stort passagergrundlag som andre lokalbaner.

»Vi driver også Lollandsbanen og Østbanen syd for Køge, og de baner er der meget fornuft i. Men der bor simpelthen ikke lige så mange langs Tølløsebanen, hvor banen er et relevant trafiktilbud,« forklarede han.

Region Sjælland har beregnet, at man kunne indsætte busbetjening på strækningen med en højere frekvens end de nuværende tog – og alligevel spare penge. Derfor mente Jens Stenbæk indtil regeringens beslutning, at banen burde lukkes, skinnerne fjernes, og at der i stedet skulle indsættes busser.

»Stod jeg helt alene og skulle tage en beslutning om det her, så ville jeg vælge at bruge pengene dér, hvor vi får mest kollektiv trafik for pengene, og det er ved busdrift,« forklarede han.

Men pyt med det

Den dagsorden har han ikke mere.

»Endelig er der kommet en udmelding fra regeringen, som vi har efterlyst. Konsekvensen af den melding er, at der fortsat skal køre tog på Tølløsebanen. Der er ikke nogen valgmuligheder for at gøre noget andet,« siger Jens Stenbæk til TV Øst.

Ifølge regionsrådsformanden vil det tage omkring otte måneder, fra regionen bevilger penge til skinnerenoveringen, til den er færdig. Ifølge artiklen på TV Østs hjemmeside forventer han, at regionens forretningsudvalg kan tage den endelige beslutning på et møde 7. marts.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

...senere reducerer man antallet af busser, og efter nogle årtier er den offentlige trafik helt væk.

Gælder til dels også på Fyn --- busserne fra Fåborg til Bøjden Færgehavn er blevet erstattet af noget teletaxa hvor man skal ringe et par timer før. Og så er det blevet dyrere at rejse f.eks. fra Svendborg og til færgehavnen fordi man skal betale særskilt for strækningen Fåborg-Bøjden.

Offentlig trafik har få kunder - vi skærer i udbuddet - der er færre der kan nøjes med offentlig trafik og de køber en bil - vi afskaffer offentlig trafik.

  • 2
  • 2

Jeg går ud fra at regionens bloktilskud bliver reduceret for den periode hvor der er indsat togbusser, man har jo ikke leveret den vare man får betaling for.

  • 1
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten