Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Regeringen: Politiet skal kunne afvise lavere hastighedsgrænser

PLUS.
Illustration: politi.dk

Kommunerne skal kunne leve med, at politiet kan stikke en kæp i hjulet på nye vejprojekter og lavere hastigheder. Sådan lyder det fra regeringen, som altså afviser et ønske fra kommunerne og særligt Københavns Kommune.

»På baggrund af sagens oplysninger er der ikke fundet fagligt grundlag for at ændre politiets myndighedsrolle i færdselslovens §§ 92 og 100,« lyder det i et brev fra Transportministeriet til Københavns Kommune.

Særligt i hovedstaden og i en række større danske byer har det skabt store frustrationer, at diverse vejprojekter bliver skudt ned af politiet, som med de nuværende regler i færdselsloven har vetoret i kommunale vej- og byrumsprojekter.

København har blandt andet ønsket at etablere en såkaldt cykelgade med en maksimal hastighed på 30 km/t på Østerbro og såkaldte 40 km/t-hastighedszoner på Amager. Begge projekter afviste politiet, hvorefter de i forbindelse med en klagesag først blev godkendt, da de kom forbi transportministerens bord.

Københavns Kommune: Ærgerlig beslutning

Københavns overborgmester Lars Weiss (S) hæfter sig først og fremmest ved, at transportministeren gerne vil give kommunen mulighed for at sænke fartgrænserne i byen. Det vil man i København bruge til at løfte trafiksikkerheden omkring skoler, daginstitutioner og plejehjem, så børn og ældre trygt kan færdes på både cykel og til fods, siger han.

Læs også: Minister tager kritik til sig: Kommuner skal kunne sænke farten på boligveje

»Det er langt vigtigere end, at bilisterne kan drøne gennem gaderne«.

Samtidig kan Københavns Kommune bruge den nye bekendtgørelse som et af flere værktøjer til at mindske CO2-udledningen fra bilerne i vores by.

»Det er nødvendigt, hvis vi skal have en grønnere by og nå vores ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i 2025,« siger Lars Weiss.

»Derfor er jeg også ærgerlig over, at politiet fortsat skal have vetoret, når vi fra politisk hold beslutter ændringer i byrummet. Det gør det sværere for os at sikre trygge forhold for byens mange gående og cyklister, ren luft og den grønne omstilling af biltrafikken.«

Hvad vil afgørelsen betyde for Københavns Kommunes politiske målsætninger i forhold til klima og bæredygtig transport?

»Det er stadig for tidligt at sige noget om konsekvenserne på den lange bane. Men vi ved, at nedsat hastighed reducerer luftforurening og det negative aftryk på klimaet. Men vi skal først have tid til at sætte os grundigt ind i afgørelsen, inden vi drager nogle konklusioner i den retning«.

Forskere: Udemokratisk indblanding fra politiet

Flere trafikforskere, som Ingeniøren har talt med, er stærkt kritiske over for politiets indblanding i vejprojekterne og mener, at det er direkte udemokratisk.

Harry Lahrmann, som er trafikforsker ved Aalborg Universitet, mener eksempelvis ikke, at politiet skal blande sig i, hvorvidt et kommunalt vejprojekt påvirker biltrafikken.

»Det er en politisk beslutning, og det er i øvrigt ikke kommunens ansvar at efterleve enhver efterspørgsel efter kapacitet på vejene. Jeg mener, at politiet overfortolker sin rolle og kompetence i forhold til færdselslovens formuleringer,« har Harry Lahrmann tidligere udtalt til MobilityTech.

Også fra transportforsker på DTU Otto Anker Nielsen lyder det, at politiet går for langt.

»Der er givet nogle politikere, der vil være enige, og andre, der vil være uenige. Men et flertal i byrådet har så ønsket denne ændring, og det underkender politiet, hvilket jeg finder meget udemokratisk,« siger han.

»I mange af sagerne er det argumenter om reduceret fremkommelighed og problemer med for få parkeringspladser, som er politiets begrundelse for afvisningen. Mens vægtning af lokalt bymiljø og fremme af fodgænger- og cykeltrafik typisk har været kommunens begrundelse for forslagene«.

Kommunerne havde i forbindelse med de såkaldte klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med regeringen et ønske om, at regeringen ville undersøge om, og eventuelt hvordan, at politiet kunne få en rådgivende rolle i vurderingen af kommunale vej- og byrumsprojekter, som det eksempelvis gør sig gældende i mange andre lande.

Svenske kommuner må godt

I Sverige kan kommunerne selv bestemme hastigheden på det kommunale vejnet, men basishastighederne er fastsat af Riksdagen. Dog kan kommunerne selv tage beslutningen, hvad deres egne veje angår, i tæt befolkede områder. Og i Norge er det kommunen selv, som fastsætter hastighedsgrænsen på de kommunale veje.

Det betyder blandt andet, at byerne selv kan tage stilling til, om man ønsker en lavere hastighed end standard-hastigheden 50 km/t. Ifølge professor emeritus ved Universitetet i Essen Maria Limbourg må de tyske byer eksempelvis i modsætning til i Danmark selv tage stilling til, om de vil indføre en hastighed på 30 km/t, så længe det ikke er på føderale veje.

»30 km/t-hastighedszoner er efterhånden meget udbredt i Tyskland,« siger professoren, som har forsket i færdselssikkerhed.

»Cirka 40 procent færre ulykker forekommer i Tempo 30-zoner end i sammenlignelige Tempo 50 områder. I München faldt antallet af ulykker markant efter indførelsen af de nye hastighedsgrænser. Antal ulykker med personskade faldt med 62 procent, og antallet af alvorligt sårede med 72 procent.«

Regeringen er »opmærksom på kommunernes ønsker«

Regeringen har da også tilkendegivet, at den er »opmærksom på kommunernes ønske om i højere grad selv at kunne tilrettelægge byrummet”, herunder vejenes udnyttelse og indretning, blandt andet ud fra et hensyn til klima og færdselssikkerhed, lyder det i brevet til kommunen.

Derfor bakker regeringen også generelt op om en større frihed for kommunerne til at bestemme over vejenes udnyttelse, men det skal »balanceres i forhold til hensynet til færdselssikkerhed, fremkommelighed og trafikafvikling:«

»Regeringen har således senest som led i udspillet Danmark fremad – infrastrukturplan 2035 foreslået, at kommuneren skal have adgang til selv at indføre bilfrie gader om søndagen fra klokken 9.00-20.00 i landet største byer uden en inddragelse af politiet. Målet er at sikre en ny udnyttelse af byrummet, hvor der i højere grad gives plads til kulturelle aktiviteter såsom markeder, udeservering, gågader og aktiviteter for børn om søndagen, hvor de trafikale behov er mindre.«

Derudover lægger regeringen op til at ændre flere bekendtgørelser, som vi skrev i forrige uge, så kommunerne får flere muligheder for at få fastsat lavere lokale hastighedsgrænser i byerne.

Læs også: Minister tager kritik til sig: Kommuner skal kunne sænke farten på boligveje

Men regeringen henviser dog også til, at politiet, som MobilityTech skrev i marts, sjældent oplever at måtte sige nej til kommunernes vejprojekter.

Politiets data viser, at politiet over de seneste fem år sammenlagt har behandlet ca. 72.400 §§ 92 og 100-sager. Efter politiets udlægning gives der kun afslag på samtykke i 2-3 pct. af sagerne.

»Det er angivet, at de få afslag på samtykke, som politiet giver, oftest skyldes, at kommunens ansøgninger er mangelfulde eller fejlbehæftet. Politiet oplyser endvidere, at der ofte efter dialog med kommunerne og tilpasning af ansøgningerne gives samtykke. Transportministeriet har foretaget en høring af KL over bidraget om politiets administration og praksis. KL har oplyst, at de ikke har fundet anledning til at betvivle politiets opgørelse.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes vi tidligere har set vores regering skyde forslag ned fordi der ikke er fagligt grundlag for det på trods af det modsatte. I det her tilfælde hvor flere trafikforskere med solide argumenter kan bakke om forslaget, så synes jeg måske ikke man kan bruge manglende fagligt grundlag som argument.

Hvis der alligevel kun gives afslag 2-3% af gangene, kunne det så ikke være en ide at lade politiet bruge tid på andre ting? Med 72400 sager på fem år, giver det omkring 60 sager om dagen. Det er da umiddelbart ret mange. Jeg tænker de ressourcer godt kunne bruges bedre. Og vi ville samtidig ikke underkende demokratisk valgte beslutningstagere i kommunerne.

 • 14
 • 8

I Hedensted kommune er der en børnehave hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t 20 meter fra havelågen! Et andet sted er der 70 km/t ved en skole med en efterskole på den anden side af vejen. Hvis politiet fortsat skal have vetoret, kunne de så ikke tage sig lidt sammen?

 • 13
 • 4

Er det ikke politikerne, der har den politiske expertise på området, mens politiet der har den faglige expertise? Og dermed relevant, at begge parter høres?

 • 8
 • 2

Sagen, som tages op, med 80 km udenfor havelågen ligner mere ringe kommunal planlægning end et spørgsmål om hastighedsregulering. - det er let at forstå ønsket, som måske burde realiseres baseret på ur-styrede lystravler, så de kun gælder i åbningstiden - det er let at forstå Politiets tanke: pludselig, tilsyneladende, umotiveret hastighedsnedsættelse midt på en landevej = risiko

I Storkøbenhavn er f.eks. Kongevejen fra Holte mod Hillerød en sådan farlig vej - FORDI hastigheden varieres mellem 50 og 80 km meget ofte (rimeligt nok i byerne på strækningen) MEN een, generel, hastighed HELE vejen var nok mere sikker (end den gennemførte §§§-regulering stykke for stykke).

MEN, når det er sagt, så skulle retten til regulering nok ligge lokalt, og så kan der laves en særregel for visse typer "hoved- og landeveje" - som i eksemplet.

 • 4
 • 4

Vi hører ikke om politiets agumenter for at afvise Kbh's kommunes forslag. Politiet afviser vel ikke noget uden en begrundelse. Hvis kommunerne selv får helt "frie hænder" til at fastsætte hastighedsgrænserne, kan det medføre at vi får meget uensartede hastighedsgrænser, på ellers nogenlunde ens strækninger forskellige steder i landet.

 • 9
 • 5

Jo jo. Det har vi hørt om.

Fra: https://ing.dk/artikel/holland-indfoerer-3... »Selvom de besluttede trafikale ændringer bygger på både politiske prioriteringer og faglige vurderinger, kan de, efter en forhandling med kommunen, afvises af politiet, typisk med begrundelse i forringet fremkommelighed og omvejskørsel«.

Og hvad skulle problemet med uens hastighedsgrænser forskellige steder i landet give af problemer.

 • 7
 • 3

aarh kom nu Jens. Flytte en børnehave i stedet for at sætte et skilt op... "Der er måske andre offentlige bygninger..." Ja for de hænger jo på træerne, og bliver alligevel aldrig brugt til noget. Der ud over er jeg enig i, at man nok ikke burde ha placeret børnehaven der til at starte med, men nu ligger den der jo.

 • 12
 • 2

Jeg har forlængst opgivet at finde ud af hvad det er politiet har travlt med, men synlige er de ihvertfald ikke...og de kan vel ikke allesammen være sat til at mandsopdække Naser Khader & Paludan ? Man må gå ud fra at politiet kan have en interesse i at visse ruter skal kunne bruges til hurtig udrykning, og det bør de også involvere brand og "falck" i da de også kan have interesser i det, men bortset fra det så bør en kommune og deres borgervalgte repræsentanter selv kunne bestemme. Politiet kan jo også, hvis der er strækninger, man anser for at være farlige foreslå at hastigheden sænkes, alt dette kan man idag, så der er vel ingen grund til at ændre loven.

 • 0
 • 1

Nu må politikerne snart holde inde med deres bedreviden. Politiet afgør hvad der er trafikmæssigt bedst. Og veje har vi fordi trafik nu engang er den bedste måde at flytte folk og varer. Politikere har deres interesse i at blive valgt (så de ikke bliver arbejdsløse næste år) deres mål med livet er at tækkes flest mulige og deres eget ensidige politiske mål. Politikere skal holde op med at blande sig der hvor fagfolk ved mere (og det er mange steder) Vi hører efterhånden dagligt her i Danmark, om hvordan politikere mener at en politisk løsning er bedre end en saglig eller videnskabelig løsning. Ok - politikere er fine til mange ting ... men kunne de ikke snart holde op med at blande sig, og så lade fagfolk finde den relle bedste løsning. Uden at være farvet af personlige (nåe nej "politiske") følelser.

 • 9
 • 16

Hvad får dig til at tro, at politiet er særligt godt klædt på i forhold til trafikplanlægning? Hvorfor er de bedre til det end trafikplanlæggerne ved kommunen? Hvorfor er de bedre til det end trafikforskere og ingeniøre ved universiteterne?

Desuden, hvis hastighedsnedsættelser er hvad der får politikerne valgt ind næste gang, så er det jo noget flertallet af borgerne i kommunen gerne vil have. Vi lever i et demokrati, ikke i en politistat.

Du skriver at politikerne mener en politisk løsning er bedre end en saglig og videnskabelig løsning. Det til trods for at der netop i artiklen støttes op om lavere hastigheder fra netop videnskabe og fagfolk. Har du overhovedet læst artiklen eller leger du bare trold?

 • 18
 • 6

Ny er det sådan at Kbh. er landets hovedestad og man har valgt at placere de fleste af landets offentlige institutioner og større virksomheder her.

Således må der også være fri tilgængelige uden gener for alle landets borgere, også dem der kommer udefra i bil. Hvis man ikke er tilfreds med det, må man flytte institioner og arbejdspladserne ud til resten af Dk.

Man får indtryk af at trafikforskerere er politisk motiverede, og vil have alle over på cykel eller offentlig transport, men det er der alså ikke alle, der enig i.

 • 7
 • 11

Så man har fra politisk side valgt at lægge større virksomheder i København? Hvor diverse virksomheder ligger er ret meget op til den enkelte virksomhed. Desuden ligger der ikke mange større virksomheder inde i København K, så kom igen. Dårlige argumenter er der nok af.

Hvor mange af landets borgere er det også lige du mener har behov for at besøge diverse statslige institutioner? Hvis jeg skulle fra f.eks. Odense til udenrigsministeriet, så tog jeg da toget. Det er da langt hurtigere lettere end med bil.

 • 6
 • 5

Re: Kom ind i kampen aarh kom nu Jens. Flytte en børnehave i stedet for at sætte et skilt op... "Der er måske andre offentlige bygninger..." Ja for de hænger jo på træerne, og bliver alligevel aldrig brugt til noget. Der ud over er jeg enig i, at man nok ikke burde ha placeret børnehaven der til at starte med, men nu ligger den der jo.

Vi er enige i, at børnehaven ikke burde være placeret der til at starte med.

Hvis børnehaven er placeret et sted, hvor det er til stor gene at sætte hastigheden ned, så mener jeg en flytning bør overvejes.

Et skilt er en lappeløsning. At flytte børnehaven, er at tage konsekvensen af en tåbelig byplanlægning...

 • 2
 • 8

Det med faglighed er jo noget mærkeligt noget, ved Viborg storcenter har (formodentlig) kommunale trafikeksperter arrangeret et vejforløb hvor trafikken ledes et stort u til en rundkørsel med evindelig trængsel. det ville være ganske enkelt at lade den (ret store) del af trafikken fra parkeringspladserne køre via en indfalsvej ud på omfartsvejen og flette ind, det ville aflaste kryds, lyskryds og rundkørsel, afstanden er omkring 30meter.

 • 2
 • 0

Det er helt rigtigt af regeringen, at sætte en prop i kommunernes egobeslutninger.

Jeg ville da også foretrække, at der ved mit hus var en fartgrænse på 30 km/t. Men kun lige der. Og jeg ville da også gerne have at staten bygger en S-togsstation tættere på mig. Og alt hvad der generer mig, skal ligge langt væk.

I overført betydning, Københavns kommunes ønsker inklusivt.

 • 3
 • 8

Mange har misforstået konflikten. Den står ikke mellem politikere og politifolk. Valget står mellem veluddannede kommunale vejingeniører på den ene side og nogle mere tilfældigt kvalificerede politifolk på den anden side. Sidstnævnte er, som mange eksempler viser, ofte ganske reaktionære.

 • 9
 • 2

Mange har misforstået konflikten. Den står ikke mellem politikere og politifolk. Valget står mellem veluddannede kommunale vejingeniører på den ene side og nogle mere tilfældigt kvalificerede politifolk på den anden side. Sidstnævnte er, som mange eksempler viser, ofte ganske reaktionære.

Da jeg boede i København, var jeg ofte imporneret over, hvor gennemtænkt og velovervejet at vejene var gennemtænkt, f.eks. afstribningen på vejen. Da jeg så kom her til Jylland, så var det omvendt. Der, hvor der er godt udsyn, er ulovligt at overhale. Og der, hvor man ikke kan se en skid, der er tilladt at overhale. Der findes stort set ingen steder, hvor det er muligt at overhale forsvarligt, og samtidigt er lovligt at overhale. Der er forskel på vejingeniørerne. Jeg tror, at det er en god idé at vejingeniører og politi arbejder sammen. Politiet kører dagligt på vejene, og har stor kendskab til de praktiske forhold. Mens, at vejingeniørerne måske ikke kan se alt fra deres skrivebord. Og man får det indtryk, at de aldrig har kørt turen selv.

 • 2
 • 8

Det vile da være godt, hvis der var lokal bestemmelse over trafikken, men især i hovdstadsområdet, er det ikke en god ide at overlade til den store samling af sogneråd, hvor verden stopper ved grænsen til naboen. Et godt eksempel på det er Roskildevej. På strækningen fra Damhussøen til Taatrup kan man finde hastighedsgrænser fra 50km/t til 70km/t, uden at der er den store forskel i omgivelserne (dog ikke hvis man spræger de lokale sogneråd). Artiklen tager udgangspunkt i Østerbrogade i København. Her har det københavnske sogneråd forsøgt sig med sin standardløsning. Vi vil nedsætte gennemgående kørsel, og sætter en prop, og så forsvinder trafikken lissom bare. Det er min erfaringa t Politiet er de eneste voksne tilstede. De ser på trafikken udfra en overordnet sammenhæng.

 • 2
 • 1

Kunne godt tænke mig at politiet kom mere ind i kampen. Her i Århus området har kommunen belemret en lang række mindre omegnsbyer med 40 Km/t zoner strøet bredt ud, både hvor det giver mening, som i villakvarterer, og hvor det absolut ikke giver mening, som gennemfartsveje. Og så ydermere forsynet dem med bump så hårde at de får de fleste til at sætte farten ned til 20 km/t, og så gasse op mellem hvert bump.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten