Regeringen kan skabe A- og B-ingeniører

De tidligere regeringspartier Det radikale Venstre og Socialdemokratiet advarer mod at dele ingeniøruddannelserne ressortmæssigt op på to ministerier. Det kan betyde en opdeling i A- og B-ingeniører, frygter forhenværende undervisningsminister Margrethe Vestager (R) og Carsten Hansen (S), der er socialdemokratiets medlem i både forsknings- og uddannelsesudvalget.

De synes i almindelighed, at det er en dårlig idé at adskille uddannelse og forskning, og delingen af de to ingeniøruddannelser illustrerer problemet i ressortflytningen fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Margrethe Vestager er bekymret for, at ressortomlægningen stiller hindringer i vejen for de mellemlange videregående uddannelsers forskningstilknytning. Hun afviser imidlertid Ingeniørforeningens forslag om at løse problemet ved at lægge diplomingeniøruddannelser over i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Kræver ekstra opmærksomhed

"Problemet bliver større og større, jo mere man skiller uddannelser ad. Uddannelse må ses som en ubrudt streng fra folkeskole til de lange, videregående uddannelser. Det er helt afgørende, at det ene led i uddannelsessystemet ved, hvad det næste gør, fortsætter den tidligere undervisningsminister,", forklarer hun.

Den radikale politiker mener, at det bliver så meget mere vigtigt med sammenhæng mellem uddannelse og forskning, når universiteterne tilbyder videre- og efteruddannelse for mellemlange uddannelser.

"Der er så tæt familieskab mellem diplom- og civilingeniøruddannelserne, at kravet med denne ressortfordeling, som vi er nødt til at tage for givet, er et godt samarbejde mellem de to ministerier. Uddannelses- og forskningsfolk bliver nødt til at holde et vågent øje med, at tingene hænger sammen. Ellers risikerer vi at få et A- og B-hold og ikke to forskellige ingeniører med hver deres berettigelse," siger hun.

Ærgerlig adskillelse

Socialdemokraten Carsten Hansen ser også store problemer i ressortomlægningen. Personligt foretrækker han, at universitetsloven forblev i Undervisningsministeriet, og den tidligere ressortflytning af universitetsforskningen til Forskningsministeriet var i hans øjne mere fornuftig end den seneste.

"Det ser ud som om regeringen ikke har tænkt sig helt om, men at det er over hals og hoved. I forhold til reformen af de videregående uddannelser har vi tænkt på, at man skulle vælge nogle basale ting og sprede sig ud. Man kan ikke skille forskning og uddannelse på den måde. Nu får man måske igen en A- og B-ingeniør, og det ønsker vi ikke," siger Carsten Hansen.