Regeringen: Jordforurening skal være statens ansvar

Illustration: Beethoven9 og Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0

Når regeringen foreslår at nedlægge regionerne, vil man lade regionernes miljøopgaver – herunder oprensning af jordforurening – overgå til staten.

Læs også: ‘Abeleg’ på sjette år om lossepladser og giftgrunde

Samtidig skal også regionernes ansvar for råstofudvinding til lands overgå til staten, fremgår det af oplægget Patienten først – helt omme på side 117.

Læs også: Uklar fremtid for regionernes udviklingsprojekter på giftige testgrunde

Regionernes miljø-opgaver består i dag af kortlægning og prioritering samt afværgning og oprensning af jordforureninger.

Ifølge oplægget er netop prioriteringen en kerneopgave, der skal sikre, at det er de 118 forureninger, der udgør en trussel mod drikkevand, overfladevand, natur eller menneskelig sundhed, der oprenses.

Frigør penge til Cheminova-rens

At dén opgave nu ligger bedre hos staten – med enkelte borgernære opgaver i kommunerne – begrunder regeringen således:

»Samlet set er der tale om en stor og kompleks opgave, og det er afgørende, at der bliver taget alle de rette hensyn, så der i en fremtidig placering fastholdes en stærk faglighed i løsningen af opgaven,« hedder det i oplægget.

Læs også: Efter forureningsrapport: Regionerne kan glæde sig til flere penge til jordrensning

Ifølge oplægget vil dette samle de faglige kompetencer og sikre, at der sker en national prioritering på tværs.

I praksis kommer jordforureningsområdet, som dækker både trusler mod grundvand, overfladevand og menneskers sundhed, til at ligge i Miljøstyrelsen.

Et særligt nævn skal ud fra faglige vurderinger prioritere midlerne på området, fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

Regeringen forestiller sig så, at øvelsen vil medføre en effektiviseringsgevinst på omkring en halv mia. kr. frem mod 2030, som man så vil bruge til at rydde op efter de såkaldte generationsforureninger.

Læs også: Cheminova-aktionær vil give 125 mio. til oprydning på Harboøre Tange

Det dækker over eksempelvis Grindstedværket samt Cheminovas fabriksgrunde og Høfde 42.

Sten, grus og jord til staten

Regionerne har i dag også ansvaret for forvaltningen af råstofområdet sammen med staten. Staten er ansvarlig myndighed i forhold til råstofindvindingen til havs, mens regionerne er myndighed, når det gælder indvindingen på land.

Regionerne udarbejder også råstofplaner og udsteder tilladelser til indvinding af råstoffer som sten, grus og sand.

Læs også: Danmarks grusgrave løber snart tør for grus

Denne opgave skal staten også overtage – ifølge regeringens oplæg.

Ved at samle ansvaret for råstofindvinding hos staten, mener regeringen, at man vil få et stærkere fagligt miljø og en mere effektiv opgaveløsning samt en mere tværgående styring.

Hvad der skal ske med regionernes miljø-medarbejderne, fremgår ikke specifikt af regeringens oplæg.

Her står der blot, at ud af de cirka 120.000 fuldtidsmedarbejdere i regionerne må det forventes, at arbejdssituationen for 5-800 medarbejdere i fællesfunktioner og i fagadministrationen vil blive berørt af omlægningerne.

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

effektiviseringsgevinst på omkring en halv mia. kr. frem mod 2030..

Lyder da som om der virkelig skal spares (især på personale) hvis man forventer dette.

Med det sagt, så er 500 mio. ikke nok til at rydde op i alle miljøskandaler, som ligger rundt om i landet.. :/

  • 4
  • 0

Det er på tide, at Staten tager ansvar for høfde 42 og Grindsted-forureningen, men man vil så opgive alle andre opgaver med jordforurening? Hvor skal de 500 mio. kr. ellers komme fra? I øvrigt tror jeg ikke at 500 mio. er nok....

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten