Regeringen: Investeringer i infrastruktur ventes ikke at øge transportens udledning af CO2

8. april 2021 kl. 12:1917
Regeringen: Investeringer i infrastruktur ventes ikke at øge transportens udledning af CO2
Illustration: Bigstock.
Der er regnet på klimaeffekten og de samfundsøkonomiske effekter af regeringens udspil til en ny infrastrukturplan, “Danmark fremad”.
Artiklen er ældre end 30 dage

Regeringen planlægger at bygge et væld af nye veje. Knap halvdelen af pengene til nye investeringer, 47 mia. kr., skal ifølge regeringen gå til at sikre “gode veje til hele landet og til at afhjælpe trængslen der, hvor danskerne holder i kø”.

Fakta om regeringens udspil om fremtidens infrastrukturinvesteringer, Danmark fremad:

De her veje vil regeringen bygge:

• Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund
• Anlæg af motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede
• Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg
• Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing
• Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18
• Ombygning af kryds på E55 mellem Nykøbing Falster og Sydmotorvejen
• Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø
• Anlæg af vejforbindelse til Stevns
• Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N
• Øget kapacitet på Rute 26 mellem Skive N og Hanstholm
• Ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 ved Thisted
• Opgradering af Rute 11 mellem Korskroen og Varde
• Udbygning af Rute 9 ved Nørreballe på Lolland
• Udbygning af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup
• Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen

Herunder veje, regeringen mener “afhjælper trængsel”:

• Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N
• Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg S
• Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N og Randers N
• Udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense
• Udvidelse af E45/E20 ved Kolding
• Øget kapacitet på Motorring 3 ved København
• Udvidelse af Ring 4 ved København (nordlig)
• Udvidelse af Motorring 4 ved København (sydlig)
• Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej
• Udvidelse af Øresundsmotorvejen
• Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4
• Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum
• Befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev

»Regeringen er opmærksom på, at der flere steder i landet er kritisk trængsel blandt andet som følge af, at der i mange år ikke er blevet investeret i vejnettet. Det gælder eksempelvis på E45 og på ringforbindelserne omkring København. Det vil være en prioritet for regeringen, at en udbygning af vejnettet her sker hurtigst muligt,« lyder det i udspillet, som blev præsenteret torsdag.

Øger ikke, men reducerer heller ikke CO2

De mange investeringer i veje er ikke med til at øge transportens CO2-udledning, fastslår regeringen, som ifølge planen har beregnet klimaeffekten og de samfundsøkonomiske effekter af udspillet, som går under navnet “Danmark fremad”.

»Med regeringens oplæg til prioriteringer er der tale om et udspil, som – i modsætning til tidligere planer – ikke samlet set forventes at øge transportens udledning af CO2, og hvor investeringerne i nye infrastrukturprojekter samtidig giver en samfundsøkonomisk gevinst på mere end 20 mia. kr«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forbindelse med præsentationen af planen ved Novo Nordisk i Kalundborg, som ifølge regeringen skal have en ny motorvejsforbindelse, gav finansminister Nicolai Wammen (S) udtryk for, at han fandt CO2-balancen i udspillet rimelig.

»Jeg synes, der er en rigtig fin balance i den samlede plan, vi lægger frem, hvor vi både skal investere i veje og kollektiv trafik. Vi vil for første gang nogensinde have en stor infrastrukturplan, som er i CO2-balance. Faktisk er der en lille gevinst,« siger ministeren.

Det samlede CO2-regnskab for planen giver ifølge finansministeren en lille CO2-gevinst på cirka 30.000 tons. Den forrige regerings plan havde et lille minus i den forkerte retning, mener han.

Vil ikke blande sig i, hvad danskerne transporterer sig i

Regeringen lagde i forbindelse med præsentationen ikke skjul på, at man med planen ikke agter at påvirke danskernes valg af transportform. Væk er både miljøzoner til personbiler og den trængselsafgift, Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har foreslået. I forhold til klima sætter regeringen sin lid til, at elbilerne i sig selv i høj grad skal bringe Danmark i mål med klimaambitionerne på transportområdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg tror også, man må være åben og sige, at den vigtigste transformation vi kommer til at se, i forhold til de investeringer vi laver i for eksempel veje, er, hvilke biler der kommer til at køre på vejene. Derfor var det helt afgørende vigtigt, at vi fik lavet aftale med en række af Folketingets partier, der betyder, at vi frem mod 2030 har ambitionen om en million grønne biler. Hvis vi kombinerer den ene million elbiler med massive investeringer i kollektiv trafik, og gør det nemmere og bedre at cykle, så opnår vi de grønne gevinster,« siger Nicolai Wammen.

Regeringen ønsker frem til 2035 at anvende 105,8 mia. kr. til nye infrastrukturinvesteringer. Hertil kommer yderligere ca. 55 mia. kr. til at færdiggøre allerede igangsatte projekter samt eksisterende vedligehold. Endvidere reserveres 12,7 mia. kr. til etablering af en vej- og metrobetjening af Lynetteholmen.

Der undersøges samtidig en model, hvor den nødvendige infrastruktur til projektet kan finansieres af Lynetteholmprojektets fremtidige indtægter.

Hvad den kollektive trafik angår, holder regeringen fast i de gældende forlig om Togfonden DK og Bedre og billigere kollektiv trafik. Regeringen lægger derfor op til, at der reserveres midler inden for rammen til offentlige investeringer, der muliggør de resterende prioriteter i Togfonden samt til initiativer målrettet bedre og billigere kollektiv trafik.

Regeringen vil også nedsætte et takstudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan priserne i den kollektive transport i højere grad kan understøtte en overflytning af passagerer fra bilen og over i den kollektive transport og andre CO2-venlige transportmidler, hvilket i det her tilfælde er cykling og gang. Ambitionen er, at takstudvalget skal præsentere en omlægning af takststrukturen, som bidrager til reduktionen i CO2-udledningen.

Men regeringen har ikke et mål om at få færre til at vælge bilen, understreger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på pressemødet torsdag.

»Vi vil sikre, at Danmark hænger bedre sammen, uanset hvilken transportform man bruger. Målet er, at vi skaber mulighed for vækst i hele landet, uanset hvilken transportform man bruger, og uanset hvor det er i landet«.

Ikke meget mere til cyklisme

I den forrige regerings 10-årige infrastrukturplan blev der blot afsat 0,7 procent af de samlede investeringer på 112,7 milliarder kroner, selvom cykelture udgør 14,5 procent af alle ture og 10 procent af den samlede daglige rejsetid, lyder det i en forskningsartikel, vi tidligere har omtalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen vil øge cyklismens andel, men kun en smule. Regeringen ønsker således at afsætte en samlet pulje på 2 mia. kr. til investeringer i cykelfremme og cykelinfrastruktur, altså blot få procent af den samlede sum.

Derudover lægger regeringen op til, at de såkaldte ”stærekasser” (stationære ATK-enheder) skal gøres permanente. Regeringen ønsker i et samarbejde med kommunerne at udvide brugen af stærekasser i hele Danmark. Regeringen vil afsætte 700 mio. kr. til en intensiveret indsats for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Opdateret med kommentarer fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og finansminister Nicolai Wammen kl. 13.30.

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
18
9. april 2021 kl. 11:12

Så vi skulle bare have beholdt den gamle Køge Bugt Landevej og aldrig have bygget Køge Bugt Motorvejen? Fint, hvor skulle alle de mennesker som pendler til København så have boet? JA! En motorvej til Køge har gjort det muligt at pendle med bil til Københvan fra Køge. JA! Det skaber mere trafik. JA! Der er et fornuftigt alternativ som hedder S-tog hvert 10 minut. Men der er jo heller ikke kapacitet nok, skulle S-tog til Køge så aldrig være bygget heller?

Problenet med motorvej ind mod byer, som tog ikke har, er at bilerne også skal igennem de smallere gader i selve byen, når de har forladt motorvejen. Det er væsentligt nemmere at øge S-togs frekvensen med en enkelt ny tunnel, end at gøre plads til flere biler i tætte bykerner, som den vi har i København.

17
9. april 2021 kl. 11:07

Jeg troede, vi efterhånden havde lært, at hver gang man udvider en motorvej, er der flere der kører ud på den og dermed spilder tiden i bilkø, men sjældent ret mange, der kommer hurtigere frem.

Suk! Er vi ikke nået videre? I det mindste burde Ingeniørens kommentarer have hævet sig fra Ekstra Blad-niveau.

Så vi skulle bare have beholdt den gamle Køge Bugt Landevej og aldrig have bygget Køge Bugt Motorvejen? Fint, hvor skulle alle de mennesker som pendler til København så have boet? JA! En motorvej til Køge har gjort det muligt at pendle med bil til Københvan fra Køge. JA! Det skaber mere trafik. JA! Der er et fornuftigt alternativ som hedder S-tog hvert 10 minut. Men der er jo heller ikke kapacitet nok, skulle S-tog til Køge så aldrig være bygget heller?

Folk kører altså ikke i bil for sjov skyld, og slet ikke på motorvejene ved København i myldretiden. De gør det, fordi det er nødvendigt for de kan passe deres arbejde og passe deres pligter. Og det er så et stort problem for venstrefløjen.

15
9. april 2021 kl. 10:48

Er det rigtige spørgsmål vedrørende Østbanen ikke, hvad Regionen har "begået", som gør, at ingen regering uanset obersevans rækker en hånd frem? Jeg ved det ikke, men jeg har sjældent set et så markant uudtalt NÅ! fra alle regeringsdannende partier.

14
9. april 2021 kl. 10:12

I forslaget kan man læse, at nødsporet på Motorring 3 skal ændres til trafikspor, så man kommer op på 4 kørebaner pr. retning, dermed mindske trængslen. Et godt gæt er, at ca. 1-2 år efter det er taget i brug, så er trængselssituationen præcis den samme som før...

En del af problemerne med MR3 er designet, f.eks. at man blander fra- og tilkørsler, og især de fjollede sammenfletninger hvor man skal køre parallelt over et langt stykke, men kun kan flette på 2-3 vognlængder, hvorved bare en lille opbremsning medfører der kommer chockeffekt bagud i systemet, som så går i stå.

Men hvis nu man fik lavet en MR5, og samtidig, når man alligevel var ved at grave, etablerede en S-togs linje, så kunne MR3 aflastes drastisk.

13
9. april 2021 kl. 09:50

I forslaget kan man læse, at nødsporet på Motorring 3 skal ændres til trafikspor, så man kommer op på 4 kørebaner pr. retning, dermed mindske trængslen. Et godt gæt er, at ca. 1-2 år efter det er taget i brug, så er trængselssituationen præcis den samme som før...

12
9. april 2021 kl. 09:21

Hvor blev nye skinner til Østbanen af? En strækning der fremmer bosættelsen i et udkantsområde på sjælland. Men lukker banen vil dem der har råd flytte væk fra området. Hvilket ses i andre områder af Danmark hvor offentligtransport forsvinder. Først forsvinder den offentlige transport. Derefter forsvinder børnehave og skoler. Så lukker købmanden. Og derefter er byen umulig at forlade, uden tab, da salg af huse bliver umulig.

11
8. april 2021 kl. 23:27

"Der er regnet på klimaeffekten og de samfundsøkonomiske effekter af regeringens udspil til en ny infrastrukturplan, “Danmark fremad”."

Når samfunsøkonomi blandes ind i det kan man sikkert få det ønskede resultat.

8
8. april 2021 kl. 18:04

Så finder man på et nyt buzzword, trængsel.

7
8. april 2021 kl. 17:52

Som det ser ud nu, arbejdets der ihærdigt på at gøre biler selvkørende. Mon ikke det lykkes?

Hvis vi opnår fuldt selvkørende biler og fuld omlægning til EL, hvad er så ideen i at investere i mere togtrafik?

Når alle kan hoppe ind i en selvkørende el-bil, er der vel ikke nogen grundt til at have stor tunge, dyre og energislugende transportmidler, kørende i alle døgnet timer?

Eller er der stadig en fremtid for fælles offentlig transport?

6
8. april 2021 kl. 14:25

Er det rigtigt forstået at hele CO2 “gevinsten”, eller at planen går i nul for den sags skyld, er baseret på at vi i fremtiden vil køre mere i elbil. Tilmed regner man med 1 mio elbiler i 2030, vel at mærke uden at inkludere de primære virkemidler i Eldruprapporterne som i forvejen leverede langt fra en mio elbiler? What!

4
8. april 2021 kl. 14:08

Trist dag. Regeringen er valgt på et grønt mandat men lader som om, at vi ikke står midt i en klimakrise. Selvfølgelig skal der ikke bygges eller udbygges nye veje, før vi har løst transportens CO2-problemer.

Mere offentlig transport er en vigtig del af løsningen, og det kommer vi ikke i mål med ved at udbygge vejnettet. Ikke at ville forsøge at ændre danskernes trafikvaner er en kæmpe falliterklæring.

3
8. april 2021 kl. 13:56

Regeringen er opmærksom på, at der flere steder i landet er kritisk trængsel blandt andet som følge af, at der i mange år ikke er blevet investeret i vejnettet

en overraskende udmelding - afhængigt af hvad der forstås ved 'mange år'?: Som trafikant har man i årevis oplevet omfattende vejanlæg i Kolding - Vejle området , på motorvejen vest for Odense samt på flere ret lange stræk af E20 på Sjælland.

(For ikke at nævne motorvejen til Sønderborg).

2
8. april 2021 kl. 13:27

Når regeringen selv har kaldt sig den grønneste regering nogensinde, så havde man jo forventet et oplæg, der rent faktisk var med til at gøre Danmark "grønnere". At CO2-udledningen med planen stort set er status quo siger vel alt.

Langt de fleste investeringer i kollektiv trafik er allerede godt på vej eller i bedste fald gammel vin på nye flasker.

Ydermere er det jo beskæmmende, at regeringen efter godt 2 år ved magten først her vil nedsætte endnu en syltekrukke - nu i form af et takstudvalg - der skal se på, hvordan priserne i den kollektive trafik kan justeres for at få flere til at køre med kollektiv og nedsætte CO2-udledningen.

1
8. april 2021 kl. 13:14

Jeg troede, vi efterhånden havde lært, at hver gang man udvider en motorvej, er der flere der kører ud på den og dermed spilder tiden i bilkø, men sjældent ret mange, der kommer hurtigere frem.