Regeringen i kovending: Nej til gensplejset foder

Når en komité under EU-Kommissionen fredag stemmer om, hvorvidt tre genmodificerede afgrøder skal godkendes salg i EU, bliver det uden dansk opbakning. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi Danmark i foråret gav sin opbakning til tre genmodificerede sojabønner til dyrefoder.

Dengang gav Danmark sin opbakning til trods for, at forskere fra Aarhus Universitet få måneder forinden havde påvist, at dyr kan blive syge af at spise gensplejset soja sprøjtet med Roundup.

Læs også: Danmark siger god for genmodificerede sojaprodukter i EU

Men nu er selv samme undersøgelse årsagen til, at regeringen undlader at stemme på fredag.

»Grundet fortsat videnskabelig tvivl i forhold til, hvorvidt GM-afgrøden kan påvirke mikroorganismer i tarmfloraen på de dyr, der indtager afgrøden, vil regeringen afstå fra at stemme,« fremgår det af tre notater til Folketingets udvalg for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Egentlig er det slet ikke selve den gensplejsede afgrøde, som er problemet. Det er derimod de rester af aktivmidlet glyphosat, der findes i ukrudtbekæmpelsesmidlet Roundup, som landmændene bruger på afgrøderne. De har nemlig fået indsat gener, der gør dem modstandsdygtige over for netop glyphosat.

Læs også: Aarhus-forskere i unik advarsel: Verdens mest solgte sprøjtemiddel kan gøre dyr syge

Aarhus-forskernes undersøgelser viste, at glyphosat både kan påvirke dyrenes mikroorganismer i mave-tarmsystemet og ændre optaget af mineraler fra foderet. Og den problemstilling har aldrig tidligere været undersøgt hos dyr.

Men fordi danske landmænd observerede store forbedringer i deres dyrs sundhed ved at skifte til ikke-GM foder, bad Fødevarestyrelsen Aarhus Universitet om en udredning af stoffets virkninger.

EFSA og DTU frikender GM-afgrøderne

EU's fødevareagentur, EFSA, har dog haft tid til at medtage de aarhusianske undersøgelser i deres vurderinger af, om man bør tillade de nye gensplejsede afgrøder, der er hhv. raps og to forskellige typer genetisk modificeret bomuld.

Hverken EFSA eller DTU Fødevareinstituttet ser dog grund til at modsætte sig en tilladelse, og netop EFSA's vurdering af sagen bør veje tungt, fremgår det af høringssvar fra Landbrug og Fødevarer og DI Landbrug.

Men regeringen modsætter sig heller ikke en godkendelse. Det er der nemlig hverken »fagligt eller juridisk grundlag for«, fremgår det af notatet. I stedet vil den danske regering undlade at stemme.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som jeg læser det, var det ikke GM-foderet i sig selv dyrene blev syge af, men Roundup rester -glyphosat. Virker i øvrigt tåbeligt at man forsker i at gøre en afgrøde modstandsdygtig overfor Roundup, i stedet for at forske i hvordan man undgår at bruge Roundup.

 • 17
 • 6

Kort svar: Nej?

Langt svar: Nej for der er ikke tegn på at det er skiftet fra GM til ikke-GM som har en positiv effekt men derimod skiftet fra en fødevare med mange rester af roundup til et med færre rester.

Der er i omegnen af 2000 studier der alle viser at GMO ikke har nogen beviselig sundhedseffekt. Og der er hvad? 3 studier der viser noget andet? Af ukendte årsager er det netop kun de studier der konkludere negativt overfor GMO som får sendetid.

 • 8
 • 8

Nå, jamen så er landmændenes observationer sikkert afstedkommet af hallucinationer fordi de ikke har læst de 2000 studier.

Eller osse har de bare hjerne nok til at regne ud, at et produkt som kan modstå Roundup, har en større sandsynlighed for at indeholde flere rester af Roundup.

 • 9
 • 7

Men regeringen modsætter sig heller ikke en godkendelse. Det er der nemlig ikke hverken »fagligt eller juridisk grundlag for«, fremgår det af notatet. I stedet vil den danske regering undlade at stemme

 • med høj (moralsk) faneføring!? :)
 • 4
 • 0

Er det forkert at skfite væk fra denne sort? Nej Er det forkert at skifte væk fra denne sort pga. GMO? ja. Er det forkert at skifte væk fra denne sort pga. roundup rester? Nej.

Og at det skulle skyldes hallucinationer eller bias er da en mulighed. Der er en grund til at man kører med dobbelt blind forsøg.

 • 3
 • 3

Ja, Regeringen har købt en fribillet til et slag i luften. Hvornår maner de sig op og forlanger ordentlige videnskabelige undersøgelser af både RoundUp og GMO afgrøder. Ib Borup Pedersens undersøgelser og de franske burde i det mindste betyde et moratorium, men der er for mange penge involveret i at sælge disse produkter til at dette kan lade sig gøre, om det så skal gå ud over vor sundhed og miljøet. Heldigvis kan vi i DK købe økologiske produkter uden det stads!

 • 14
 • 1

Det er jo netop produktets egenskaber, der medfører en afledt påvirkning.

Og hvorfor skulle man fremstille/bruge et produkt, der er modstandsdygtigt overfor Roundup, hvis man ikke har tænkt sig at anvende Roundup?

Det nærmer sig en diskussion om en pistol er farlig. Det er den vel ikke, før der isættes patroner. Men det er det den er fremstillet til.

 • 11
 • 3

Vi har et valg for om hvorvidt vi vil bruge dette eller ej. Vil det så ikke være passende at stoppe forbruget indtil man finder en måde at få det undersøgt, uden politiske og økonomiske interesser. Jeg mener bare at når der er en risiko for at blive alvorlig syg, skulle man så ikke lade tvivlen komme folkesundheden til gode.

En anden ting som jeg ikke forstår er at langt det meste dyrfoder i handlen, i dag, indeholder GMO - så det er her allerede.

Jeg er ret godt træt af at den økonomiske power elite. kan skalte og valte, med vores sundhed, så længe "de rigtige" tjener penge.

"EU's fødevareagentur, EFSA, har dog haft tid til at medtage de aarhusianske undersøgelser i deres vurderinger" Jeg vil skide på deres VURDERING.... Jeg vil have en PRIORITERING... Og desuden lader de sig vil også rådgive af codex alimentarius...

 • 4
 • 4

Angående http://omicsonline.org/open-access/detecti...

Den videnskabelige artikel er udgivet i et tidsskrift der får mine alarmklokker til at ringe. OMICS Group der udgiver tidsskriftet har en større kritik-sektion i Wikipedia. Her finder man skrevet "In 2013, an OMICS journal accepted a bogus and obviously flawed publication submitted as part of a "sting" operation by Science."

Jeg har kigget lidt på hvordan tidsskriftet er indekseret. Den regner Impact Factor på en ukonvensionel måde, - man bliver svindlet hvis ikke man læser fodnoten til impact-tallet. Tidsskriftet finder jeg ikke i Google Scholar, den Finske ranking, NLM-kataloget, - og endda heller ikke i Wikidata. Heller ikke den danske forskningsindikator lister den. Enten er det min informationssøgningsevner der ikke er gode nok, eller osse siger det noget om at en hel række troværdige bibliometriske institutioner ikke tager tidsskriftet alvorligt. Og det gør jeg heller ikke.

Jeg vil kraftet anbefale folk IKKE at udgive i tidsskriftet fordi det giver indtryk af dårlig forskning.

Selv om man udgiver forskning i tidsskriftet kan forskningen selvfølge være ok. Men min umiddelbare fornemmelse siger mig dog at dette er et problematisk studie som man skal tage med et stort gran salt. Regeringen bliver til nar hvis de generelt tager OMICS Group studier for gode vare.

http://neuro.compute.dtu.dk/wiki/Journal_o...

http://www.sciencemag.org/content/342/6154...

 • 8
 • 3

Som jeg læser det, var det ikke GM-foderet i sig selv dyrene blev syge af, men Roundup rester -glyphosat. Virker i øvrigt tåbeligt at man forsker i at gøre en afgrøde modstandsdygtig overfor Roundup, i stedet for at forske i hvordan man undgår at bruge Roundup.

Nu er planterne udviklet af Monsanto som er det firma der saelger Roundup saa taabeligt vil jeg ikke kalde det. Monsanto har ikke nogen interesse i at forske i hvordan man undgaar at have brug for deres produkt.

Tillad planterne men forbyd brug af Roundup.

 • 7
 • 0

Videnskabelige tidsskrifter er forskellige. Nogle er gamle og ærværdige og kommer stadig i papir, mens mange nye kommer kun digitalt. Nogle har page charge andre ikke. Nogle koster en herregård, andre er gratis. Nogle har et højt citations index, fordi de er gamle og udbredte - og måske bedre? Det afhænger af peer reviewerne som arbejder gratis. De etablerede tidsskrifter har måske flere etablerede peers, men har de tid? eller sender de opgaven videre til deres studenter? For mig er det ikke tidsskriftet, men artiklens kvalitet, der tæller og den vil jeg påtage mig selv at vurdere. Men en artikel i Nature eller Science er naturligvis sjældent galt på det, selvom det sker. Men et kontroversielt arbejde vil sjældent kunne blive publiceret der. Jeg kan ikke se nogen umiddelbare fejl i Borup Pedersens artikel, som dog er lidt kort. Den bør blive anledning til at andre forskere efterprøver resultaterne. Det inklusive Monsantos' forskere. Jeg har for år tilbage besøgt deres imponerende faciliteter i St. Louis, og ved at de godt kunne, og måske har de allerede gjort det, men har fået samme resultat som Borup Pedersen? Ligeså de franske undersøgelser, som det vil være en smal sag for Monsanto at eftergøre, og det har de sikkert allerede gjort med et lignende resultat som franskmændene.

 • 3
 • 1

Den korrupte danske regering undlader at stemme imod forgiftningen af jord, dyr og mennesker fordi NWO mafia-medlemmet Monsanto's organisation EFSA efter NØJE overvejelser har fundet at Monsanto's gift IKKE er skadeligt, og fordi Selfie/Corydong er medlemmer af Bilderberg/NWO.

 • 4
 • 4

overskriften lægger op til at den danske regering vil stemme nej - men i artiklen kan man læse at de lige kan svinge sig op til at stemme blankt.... man ku´ ønske sig en mere præcis overskrift, og nogle nye politikere...

 • 3
 • 0

Hej.

GENSPLEJSNING / GMO :

Gensplejsning er muligvis en usikker og risikabel teknologi. Dette har jeg og andre diskuteret i følgende tråd fra Ingeniørens debat-forum. Linket er:

http://ing.dk/artikel/danmark-siger-god-ge...

THomas skriver ordret : " Der er i omegnen af 2000 studier der alle viser at GMO ikke har nogen beviselig sundhedseffekt ".

Thomas. Det er naivt er stole så meget på de studier, som du omtaler. Der er ingen dokumentation eller beviser for, at de nutidige GMO ikke har skadet eller skader mennesker efter lang tids brug. Det har du og jeg diskuteret flere gange i den tråd, som jeg linker til.

EFSA:

EFSA omtales i artiklen. Kan vi stole på EFSA ? Det er muligt, at EFSA er farvet lidt eller meget af økonomiske interesser. Det har der i hvert fald været diskussion om før. Derfor skal det, som EFSA siger, måske tages med et gran salt. Men dermed ikke sagt, at EFSA er 100 % upålidelig.

LANDMAND IB BORUP PEDERSEN:

Sidste år var der en TV-udsendelse med journalist Mette frisk og Christian Bitz, der vist er cand. scient i human ernæring. Dengang tog jeg notater under udsendelsen. I den forbindelse var der et interview med landmand Ib Borup Pedersen. Han sagde noget med, at det var en fordel at skifte fra GMO-foder til foder, der ikke var GMO hos sine svin. Greenpeace har også omtalt Ib.

Jeg har ikke viden nok til at vurdere den konkrete sag med Ib Borup. Men måske er der et problem ved visse former for GMO-foder ved dyr. Det er jo svært at sige.

God weekend til os alle.

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Smørhul ( og Projekt Trafiksikkerhed )

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten