Regeringen hamrer bommen ned for roadpricing

Den politiske bom er stadig fuldstændig lukket for at indføre roadpricing på danske veje.

En ny rapport fra rådgiverfirmaet Cowi dokumenterer ellers over for Miljøstyrelsen, at kørselsafgifter kombineret med lavere registreringsafgifter er en gevinst for både miljøet og samfundsøkonomien. Alligevel afviser Venstre og Konservative helt og aldeles roadpricing.

Hr. og fru. bilejer betaler i forvejen milliarder til den danske statskasse, og derfor skal de ikke hive tegnedrengen frem for at fræse gummi i Danmarks bakkede landskab, fastslår de.

Cowis rapport har medregnet de forringelser i velfærden, som danskerne oplever, hvis de skal betale op til 49 øre for at køre en kilometer i byen.

Alligevel er velfærdsforringelserne af roadpricing så alvorlige, at de ikke kan ignoreres, mener trafikordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen.

»Roadpricing vender den tunge ende nedad for de store dele af befolkingen, der er totalt afhængige af bilen. Der skal ikke opkræves yderligere skatteprovenu fra bilisterne,« siger han.

»Roadpricing fremmer ikke samfundets mobilitet af arbejdskraft og gods, der er en væsentlig baggrund for vores konkurrencekraft og velfærd,« tilføjer Venstre-ordføreren.

Kristian Pihl Lorentzen afviser dog ikke, at der kan indføres brugerbetaling for at finansiere enkelte vejbyggerier og nævner specifikt en havnetunnel i København som en mulighed.

Konservative: Måske om 10-15 år

Den konservative trafikordfører, Henriette Kjær, afviser også at indføre roadpricing nu og her. Men hun bløder alligevel lidt op.

»Isoleret set er jeg positivt indstillet over for roadpricing, da jeg finder det fornuftigt, at man betaler afgifter efter, hvor meget man bruger sin bil og forurener og slider på vejene,« siger hun.

»Men skal vi nogensinde have roadpricing, skal hele afgiftssystemet laves om, og alle bilister skal være omfattet. Det er tidligst realistisk om 10-15 år. Teknologien er dyr og skal ned i pris. Samtidig skal tiden være moden til en total omlægning af bilafgifterne,« fastslår hun.

Derimod er Henriette Kjær afvisende over for at indføre bompenge, sådan som Københavns Kommune ønsker sig.

»Det er helt uacceptabelt at straffe nogle bilister, der er af arbejdsmæssige, boligmæssige eller andre årsager bliver nødt til at køre ind i et givent område,« siger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvordan kan Vi ligesom "Bo" i forhold til dengang industri samfundet blomstrede op. Og bibeholde personbilerne? Undgå eller minimere pendlingerne; også i offentlige transportmidler. Eller hænger det igen sammen med at Danmark ikke er et land, men en By-Stat med dennes oplandsproblem! Roadpricing er for mig en nødløsning.

 • 0
 • 0

Roadpricing er et forkert svar på et forkert spørgsmål.

Hvis spørgsmålet er klimaforandringer og svaret en klækkelig afgift på fossile brændsler.

Hvis spørgsmålet er samfundsdesign og slid på infrastruktur, indeholder svaret muligivs en transportskat, men allerførst bør man da kigge på incitamenter som transportfradraget der trækker i den forkerte retning.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Godt formuleret Poul-henning Kamp.

Hvis problemet er fossile brændstoffer skal skatten på disse op og de samme skatte kroner skal bruges, jeg gentager, skal bruges på udvikling af mange af de alternativer vi har til fossile brændstoffer. Det er en udvikling der kunne være sat i gang for mange år siden.

Hvis problemet er infrastruktur skal man udvise rettidig omhu og udbygge/omdesigne i tide så kostbare flaskehalse kan undgås.

Hvis vi får ordentlig gang i udviklingen af rene og billige energikilder samt rene, billige og sikre transport midler bliver transport fradrag måske automatisk uaktuelt.

 • 0
 • 0

jeg er noget forunderet over at borgerlige politikere der ellers er tilhængere af at markedsgøre næsten alt i samfundet for at målrette og fokucere resurserne nærmest er mere katolske end paven når det gælder roadpricing.

Den nuværnde trafik planlægning kan nærmes best beskrives som "beton kommunistisk" planøkonomisk. hvor Roadpricing er at markeds gøre trafikken for at målrette fremtidige trafik invisteringer til der hvor de har den største nytte. COWI rapporten skulle i følge den artikkel der er her i ingenøren være meget klar. en afgifst nedsættelse på bilerne kompineret med roadpricing det er den mest effektive og samfunds økonomiske bedste løsning på trafik problemet. De borgerlige politikerke vælger bevist en anden mindre effetiv planøkonomisk løsning der bedst kan beskrives som "asfalt og beton løsningen". for i følge Kristian Pihl Lorentzen Venstres trafik ordføreren.

""»Roadpricing fremmer ikke samfundets mobilitet af arbejdskraft og gods, der er en væsentlig baggrund for vores konkurrencekraft og velfærd,« ""

Sikke en omgang idologisk ophøjet vrøvl som den gode Kristian Pihl Lorentzen her fyre af. COWI Rapporten modbeviser precist dette udsagn.

For det ses tydeligt at for den gode Kristian Pihl Lorentzen der skal ALT transport foregå i biler på gratis veje for dette er den enste måde at mobiliteten sikres i systemet.

Et effektivt offenligt transport system der eventuelt kunne indeholde et RUF system tilbyder borgerne en precist ligeså stor grad af transport.

Hvad den gode Kristian Pihl Lorentzen glemmer det er et påpeje hvor fremtidens transport energi skal komme fra til at drive alle de biler på de nye fine i fremtiden "tomme" motorveje.

Men det er jo også et meget fin symbol på en beton kommunistisk planøkonomisk strategi.

 • 0
 • 0

At tro at man løser grundlæggende problemer ved at introducere endnu en skatteskrue for bilisterne er en grundlæggende fejl.

Og retfærdighed findes ikke, det gør overadministration til gengæld.

Nuvel, nok vil sattelit styrede afgifter der kan justeres alt efter biltype, kørsels mønster, geografiske position, politiske overbevisning og måske hårfarve kunne regulere vores adfærd, men er det sådan et samfund vi ønsker...ikke herfra.

igen igen igen, hvis pengene der er kommet ind på registrerings afgifter, synsafgifter, broafgifter, vægtafgifter, brændstof afgifter, parkerings afgifter m.m.m. var dirigeret tilbage til den samme sektor kunne vi sikkert alle køre rundt i co2 neutrale, støjsvage el-drevne køretøjer idag, og vi havde sikkert også et ruf system, så nye afgift systemer løser ikke grundlæggende problemer, ny tankegang kan løse problemerne. Men måske der er nogen der pr. definition har noget imod bilerne og deres ejer selv den dag bilerne bliver miljøvenlige?

se f.eks. her mht. ren vedvarende energi.

http://www.geo-energy.org/aboutGE/basics.asp

What is geothermal energy? Geothermal energy is defined as heat from the Earth. It is a clean, renewable resource that provides energy in the United States and around the world. It is considered a renewable resource because the heat emanating from the interior of the Earth is essentially limitless. The heat continuously flowing from the Earth’s interior is estimated to be equivalent to 42 million megawatts of power.(1) The interior of the Earth is expected to remain extremely hot for billions of year to come, ensuring an inexhaustible flow of heat.

Nogen gange fremmer gentagelser forståelsen, så igen, udover vindmøller, bølgeanlæg, fusions energi, geotermisk energi, sol energi, findes der mange alternativer der i lang tid har kunnet erstatte fossile brændstoffer så rigeligt. Som sagt tidligere skulle det teoretiske potentiale for geotermisk energi i USA alene være 2000 gange det samlede årlige energi forbrug i USA. (selvom man altid skal tage det journalisterne påstår med et gran salt...selv her på ingeniøren)

Der findes og har altså i lang tid været mange alternativer, det er ene og alene et spørgsmål om kroner og vilje og ikke nye afgifter hvor pengene omdirigeres til andre områder. Før disse er tilstede fortsætter udviklingen hen mod el-samfundet i luntetrav.

Så hvorfor drosle ned for energi forbruget, hvorfor ikke istedet finde ren, billig og vedvarende energi så vi istedet kan skrue op for energi forbruget til stor gavn for alle? det er der da mere fremtid i!!! De fleste nye ting er dyre i starten, med med udvikling bliver de selvfølgelig billigere....hvor lang tid ønsker vi at skubbe denne udvikling foran os?

Med hensyn til infrastrukturen der er overbelastet flere steder er det igen fortidens syndere fra vores folkevalgte vi idag lider under.

 • 0
 • 0

Poul, Jeg er helt enig med dig. Udviklingen af ny teknologi på transportområdet kan kun gå for langsomt og ja, selvfølgelig skal vi afsætte flere penge til området. De penge kunne passende komme fra bilafgifterne.

Vi er vel egentlig også enige om at det burde være sådan at afgifterne på bilerne dækkede de udgifter, som der er ved at holde infrastrukturen kørende. Det ville bare kun være rimeligt hvis dem som kører meget også betaler meget. Det er da logik.

 • 0
 • 0

Hej Jørgen Henningsen!

Kan godt følge din logik, selvom jeg ikke er enig i det gode ved den logik.

Som sagt, retfærdighed findes ikke, alligevel elsker Danskerne milimeter retfærghed som ofte følges hånd i hånd med miskundelse, overvågning og overadministration.

En god infrastruktur er grundlæggende for et hvert velfungerende samfund, romerriget startede med at indse dette, så fandt hitler Tyskland ud af det, så kom køgebugt motorvejen, og nu er det hele så ved at gå istå igen med store samfundsmæssige omkostninger til følge (ikke kun for bilejerne), for selv dem der kun har en grøn cykel er afhængig af at der kommer varer frem til supermarkederne samt at de erhvervs aktive har mulighed for at komme nemt og bekvemt på arbejde osv. selvom de bor i landzonen.

En lastbil slider lige så meget som 10.000 biler idet det ikke er friktionen der slider, men vægten på akslerne. Så hvis vi skal følge den logik skal det være 10.000 gange så dyrt at køre i lastbil som i personbil. Derudover slider vinter vejr også på vejene. m.m. (faste udgifter)

De faste udgifter ved at have en infrastruktur er der uanset om man benytter den meget eller lidt, men gevinsten er for os alle større end udgiften, så samfunds økonomisk set skal infrastrukturen bare virke.

og som sagt tidligere, dem der kører meget betaler allerede 7 kroner i afgift pr. liter benzin, har flere service eftersyn på værkstederne hvor de skaber job og betaler moms, køber flere nye biler hvor de betaler 180% registrerings afgift. Så kan ikke se at dem der kører meget ikke i allerede betaler meget?

At fokusere på at malke bilejerne er det forkerte sted at have fokus, men det er blevet en dårlig vane for danskerne, og dårlige vaner kan det ofte være svært at komme af med.

 • 0
 • 0

I København og i de større byer er der rimelige kollektive trafikale alternativer, og dermed vil roadpricing kunne motivere folk til at bruge dem og lade bilen stå. Så umiddelbart lyder roadpricinig som et godt alternativ.

Jeg kan godt undre mig over at man har så travlt med at lukke skoler og sygehuse for at centralisere og få yderligere trafik til de større byer.... Det vil også tvinge folk, der bor i mindre byer til at køre længere....ud over at lukke f.eks. deres skole straffer man dem yderligere over miljøafgifterne fordi de bliver tvunget til at køre længere....

Jeg tror det er meget bedre at have tingene tæt på folk istedet for at centralisere. Hvad man vinder på at centraliserer tror jeg man taber på øget transport. Den ekstra transport koster både tid og brænstof. Tid, som kunne bruges på at afhjælpe manglende arbejdskraft, og brændstof, som øger miljøbelastningen)... Det ses bare ikke på bundlinjen i kommunekasserne, og derfor er det jo nemt at lukke en skole f.eks.....

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten