Regeringen: Forsyningerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kroner

Regeringens nye Forsyningsstrategi lægger op til, at der kan spares 5,9 mia. kroner i 2025 ved effektiviseringer i den danske forsyningssektor, der leverer vand, spildevand, el, varme og affaldshåndtering til danskerne og samlet omsætter for 100 mia. kroner om året.

Læs også: Regeringen vil spare milliarder ved at privatisere forsyningsområdet

Omsat til en LO-familie vil det betyder en besparelser på 2.800 kroner årligt, og for virksomhederne mellem 1 og 6 mio. kroner om året alt efter størrelse, hedder det i strategien.

Disse gevinster indgår som et ’væsentligt led ’ i regeringens 2025-plan om at øge vækstgrundlaget i 2025.

Læs også: Her er rapporten, der åbner ideologisk front mod de danske vand- og varmeselskaber

Anbefalet af McKinsey

Besparelserne skal overordnet set opnås med de håndtag, som allerede blev anbefalet af den omdiskuterede McKinsey-rapport.

Det vil sige, at ikke-naturlige monopoler konkurrenceudsættes, hvor strategien nævner affaldsforbrænding og energispareindsatsen.

Læs også: Regeringen smider ny bombe under Amager Bakke

At naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering, baseret på benchmark og indtægtsrammer, som man kender det fra el-distributionsselskaber.

At der skal stilles krav om god selskabsledelse, så bestyrelserne agerer uafhængigt af ejerne, og så skal der indføres et effektivt og transparent tilsyn med alle forsyningsarterne. Tilsynet skal administrere, overvåge og udvikle reguleringen af sektorerne.

Læs også: Affaldssektoren: Liberalisering kommer til at koste borgerne dyrt

Endelig vil regeringen sikre forsyningssikkerheden ved at stille konkrete krav om forsyningssikkerhed og om hensyn til miljø og sundhed med sanktionsmuligheder.

Fjernvarmen skal levere mest

Bortset fra spildevandssektoren, som får halveret sit sparekrav og elsektoren, der slipper 200 mio. billigere - så følger regeringen McKinsey-rapportens forslag til effektiviseringer i sin nye forsyningsstrategi. Illustration: Struende & Co. / McKinsey

Med et mål om en effektivisering på 5,9 mia. kroner har regeringen lagt sig i den lave ende anbefalingerne fra den meget kritiserede McKinsey-rapport, men kigger man bag tallene, er det først og fremmest spildevandssektoren og i langt mindre grad elsektoren, der har fået reduceret deres sparekrav.

Fjernvarmesektoren står stadig for det absolut største effektiviseringspotentiale på mellem 2,3 og 2,7 mia. kroner. Et tal, som sektoren har kritiseret for at være alt for stort og med for kort tidshorisont.

Læs også: Forsyningssektor til modangreb: McKinsey-rapport er fyldt med fejl

Adm. direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme siger i en kommentar til strategien, at han er bekymret på fjernvarmekundernes vegne over, at regeringen har valgt at gøre McKinsey-analysen og det meget store teoretiske besparelsespotentiale til sit eget på trods af, at fjernvarmen og de øvrige aktører i forsyningssektoren har påpeget en række fejl i analysen:

»Bliver dette potentiale besluttet rent politisk, kan jeg godt frygte, at vi ender med at skulle gennemføre en række ændringer i sektoren, der vil få den stik modsatte effekt. Nemlig at varmeprisen vil stige,« siger han.

Frygter for fjernvarmen fremtid

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet er meget kritisk over for regeringens forsyningsstrategi, som han frygter vil gøre det rigtig svært for fjernvarmesektoren. En sektor, som han mener er en vigtig brik i fremtidens effektive energisystem, baseret på 100 pct. vedvarende energi:

Læs også: Ny energiplan fra IDA anbefaler udstrakt integration af energisektorerne

»Strategien forholder sig ikke til de virkelige årsager til, at fjernvarmepriserne er høje nogle steder og lave andre steder, hvilket handler om energiafgiftssystemet og om helt lokale forhold. For eksempel er der intet svar på, hvad værkerne skal gøre, når grundbeløbet forsvinder efter 2018. Ligesom der ikke er noget om vilkårene for store varmepumper, som kunne være én af løsningerne for mange fjernvarmeværker,« siger han.

Læs også: Minister: Jeg er klar til at hjælpe de små kraftvarmeværker

Han mener ikke, at et andet, privat ejerskab løser nogle af disse problemer, men frygter at gennemsigtigheden forsvinder, og at loftet over de fremtidige fjernvarme-priser bliver en kamp mellem ejere og jurister i administrationen. En kamp, som Brian Vad Mathiesen mener, at juristerne i staten vil tabe.

»Strategiens forslag om nye modregningsregler for kommunerne vil gøre det fordelagtigt for dem at sælge for eksempel fjernvarmeselskaberne. Det kan godt være, at det ikke sker i morgen, men en dag mangler kommunen penge og så sker det,« vurderer han.

Tilslutningspligt ophæves

Strategien lægger også op til at pille ved tilslutningspligten for fjernvarme. Konkret vil man ophæve muligheden for at pålægge tilslutningspligt for fjernvarmekunder i eksisterende huse, ligesom man vil undersøge, om tilslutningspligt for nybyggeri og byggerier, der allerede har tilslutningspligt, med fordel kan afskaffes.

»Det er lidt uklart, hvad ministeren mener, men at droppe tilslutningspligten for nuværende kan betyde døden for fjernvarmen,« vurderer han.

Læs også: Små varmepumper slår fjernvarmen ud i stor fjernvarmeby

I strategien foreslår regeringen også, at kraftvarmekravet og bindingen til naturgas ophæves for de mindste værker, hvilket vil sige at de kan vælge af anvende afgiftsfri biomasse i stedet for afgiftsbelagt naturgas.

Det bifalder Dansk Fjernvarme, som mener, at regeringen her har lyttet til branchen:

Læs også: Varmepumper og frit brændselsvalg skal redde de decentrale kraftvarmeværker

»Det, der optager forbrugerne, er, at de har en sikker og ikke mindst billig forsyning. Det får man blandt andet ved at vise selskaberne tillid og give dem frihed til selv at bestemme,« siger Kim Mortensen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man forsøger at opgøre forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, hvilket vel i sig selv er fint. Dernæst fremføres privatisering som mirakelkuren til effektiviseringen. - Et er, at regeringen (med McKinsey i ryggen) skønner, at forsyningssektoren som den fungere i dag, ikke vil være i stand til at effektivisere. - Noget andet og mere overraskende er, at regeringen åbenbart mener, at en privatisering per automatik vil medføre, at hele effektiviseringspotentialet i forsyningssektoren vil blive udløst.

Så var det, at jeg utroligt godt kunne tænke mig at spørge regeringen "om regeringen mener, at der ikke findes et effektiviseringspotentiale i den eksisterende private sektor?". Det må jo være den logiske slutning af ovenstående.

 • 21
 • 1

I dag er der nok nogle, der disse steder ikke kan holde til at yde 100% arbejdsindsats i 8 timer om dagen, men måske kun 75%

Disse vil blive presset ud over kanten og gå ned med stress og depression for derefter at blive fyret i effektiviseringens hellige navn.

Herefter vil samfundet vanen tro, stigmatisere dem som nogle lud dovne samfundsnassere som koster det vide ud af øjnene i understøttelse.

Rent menneskeligt er der en horribel vej at gå! Jeg vil da langt hellere betale 1 øre i overpris for el/vand/varme. End at være medansvarlig for alle disse menneskelige nederlag!

 • 14
 • 3

Tak til Tulle for at vippe så meget til båden, at vi forhåbentlig snart for smidt Christian Lilienholt ud af Klima og Energiministeriet.

Jeg kan snart ikke klare mere fra hans kant.

I samme uge forsøger han at spænde ben for 2 hjørnesten i den danske energiforsyning.

Væk med ham!

 • 16
 • 2

Når man læser forsyningsstrategien skal man huske, at den er fyldt med nysprog. Når man læser, at der skal være en høj forsyningssikkerhed betyder det, at den skal være lavere end i dag (fordi ellers kan man ikke spare penge). Så vandforsyninger der tager flere prøver af vandet end lovgivningen kræver forventes at stoppe med dette - forbrugerne finder jo selv ud af om der er bakterier i vandet. Strategien nævner ikke privatisering eksplicit - men mange tiltag omkring regulering og tilsyn giver kun mening såfremt man forventer at det fælles ejerskab ophæves.

 • 17
 • 1

Væk med ham!

Tørre tårer herfra, men teorien med den faste tro i visse kredse på at privatisering automatisk løser alle problemer og skaffer optimale løsninger er meget større end en enkelt minister.

På forsyningsområdet vil der jo ikke være direkte valgmulighed for de fleste og hvis der er kun med store omstillingsomkostninger.

Hvis der kan påpeges større mulige besparelser - der ikke kun er regneark hos Corydon og hans McKinsey - så vil sådanne besparelser vel ret simpelt kunne gennemføres. Hvis meget små enheder skal sammenlægges kan det vel også gennemføres.

Det første der skal sikres er imidlertid at der på ingen måde kan sælges kommunale leverandører til fordel for en trængt kommune. Alt salgsprovenu bør bindes udenfor kommunens rækkevidde.

Kommunerne sultes fordi de skal tvinges til en totalt nøjsom driftsøkonomi og ikke fordi de skal hente penge ind ved at sælge arvesølvet.

Det kan man være for eller imod, men sådan er det pt. vedtaget og så skal det gøre kommunalt ondt at bruge blot én krone på noget, der bare er rart. Det er og skal være 'need to have' only i kommunerne

Lars :)

PS! Var det ikke en ide at give McKinsey et fx 5 års moratorium fra alle offentlige opgaver. Der mangler sgu mere end til nogen anden tillid til dem og deres regneark.

 • 15
 • 1

I min tid har jeg arbejdet knapt 40 år indenfor vandsektoren, som forsker, som konsulent og senest som udviklingschef i et stort forsyningsselskab. Nu er jeg heldigvis gået på pension, så jeg ikke skal være med til at implementere den nye forsyningsstrategi (jeg håber, at der kommer valg inden den vedtages). Det forekommer mig, at regeringen og dens økonomer undervurderer hvor væsentlig forsyningssektoren er for samfundets funktion. Svigter forsyningssektoren kommer der i hvert fald ingen vækst. Gad vide om man har lavet risikoanalyser over hvor meget besparelserne betyder for risikoen for massivt forsyningssvigt. Selv om det jo er forskellige sektorer kan man jo godt skele til Skat, hvor massive besparelser har betydet at hele sektoren er brudt sammen. Som jeg ser forsyningsstrategien baserer den sig på kortsigtede besparelser, som på sigt betyder at sektoren ikke mere kan levere den forsyning samfundet har brug for.

 • 16
 • 0

En væsentlig ting, som regeringen overser er de rigtigt mange interessante forsknings- og udviklingsprojekter, som vandforsyningsselskaberne iværksætter sammen med universiteter, rådgivere, producenter og andre "stakeholders". Alle disse tiltag er med til,og har været med til at placere Danmark som en af foregangslandene inden for vandforsyning og vandbehandling.

Jeg tvivler meget på, om en privat aktør vil værdsætte sådanne projekter på samme måde som de nuværende ejere. Derved vil man i princippet stoppe eller måske reducere de forskningsprojekter, som i morgen skal være dem, vi kan afsætte til det store udland. Så derfor skal man være meget varsom med at ændre på den nuværende struktur, hvis Danmark fortsat skal være i front på vandområdet og være med til at sælge danske ydelser i udlandet for 3cifrede millionbeløb.

 • 7
 • 1

Som forbruger/andelshaver i et privat fælles vandværk, kan jeg konstatere at de seneste ændringer i lovgivningen har medført en kraftig stigning i omkostningerne, pga. omfattende bureaukratiske indrapporteringer. Samtidigt blev der indført tvungen støtte til bankerne, i form af forbud mod at spare op til forventet vedligeholdelse. Så der er da bestemt nemme besparelser at finde. Desværre er det nok ikke det, som McKinsey har peget på.

 • 8
 • 0

Et valg hjælper intet, da det bare er en videreførsel af de ideer H. Sass Larsen kom med før han røg af pinden. Intet nyt under solen. Det der bekymrer mig er at en stor del af de selskaber der skal reguleres, er andelsselskaber , hvor kunderne ejer selskabet. Dermed er det private firmaer regeringen vil effektiviserer. Ja jeg ved at der diskuteres kommunale forbrændinger og fjernvarme ordninger, men de er kun i de større byer. Det er derimod de små der rammes hårdt, da de ofte må ansætte ekstern hjælp og juridisk vejledning for at opfylde alle disse benchmarking krav og taltryllerier. Der er ikke ansat jurister og revisorer i større antal i fjernvarme branchen. Alle disse nye effektiviserings krav giver ingen hentydning af hvor det er vi bruger alle disse penge der kan spares?? Ministeren taler om frit brændsels valg? Det har de gjort i mange år men samtidig udtalt at det først kan komme på tale når de kan beskatte alternativer, da afgifts pengene fra fossil brændsler er brugt. Hvordan kan man lave markante besparelser når 90% eller mere af omkostningerne er brændsels indkøb energiafgifter samt offentlige forpligtigelser som CO2 kvoter energibesparelser osv. På mit værk kunne vi ikke sænke de faste omkostninger med 2000.- om året pr. husstand selvom vi fyrede alle ansatte og lod værket passe sig selv. Ministeren taler mod bedre viden eller er ufattelig dum?

 • 11
 • 1

Nej Svend - så risikerer vi bare, at bruge 4 mill kr på at få at vide at Skat kan spares helt væk og erstattes af en computer.

 • 6
 • 0

Det er desværre præcis derfor SKAT er endt som det er, det er blevet Mckinseytized. Gennem en mange hundrede sider lang rapport, som mange af afdelingerne selv måtte skrive for McKinsey, da systemet var for komplekst for McKinsey. De fandt dog stadig grundlag for et "fantastisk" effektiviseringspotentiale og kvitterede med deres famøse og (med rette) frygtede konstanter, og det gik jo virkelig godt. Vil du virkelig gerne have en "round 2" med McKinsey? Uden første runde havde vi måske stadig haft nogle af vores 12 mia. Besparelsen er vist ædt op af tabet.

 • 6
 • 0

McKinsey er jo ikke hyret for at komme med forslag til hvorledes man kan strikke verdens bedste forsyningssektor sammen.

De er hyret til at underbygge og kvantificere regeringens ønsker om besparelser, så der kan bliver råd til at millionærerne kan spare skat. Regeringen har vel også fortalt hvor store besparelser de skal bruge. 5,9 mia kr svarer til ca. 12000 mennesker. Gad vide hvor mange der er ansat i hele forsyningssektoren. Håber der bliver én tilbage til at trykke på startknappen

 • 9
 • 0

Hvis fjernvarme er så godt og billigt, hvorfor skal kunderne så tvinges på eller til at blive ?

Desuden er varmeproduktion ikke et naturligt monopol, det er kun distributionen, der er et naturligt monopol for varme, vand, el og gas.

 • 0
 • 5

Hvis fjernvarme er så godt og billigt, hvorfor skal kunderne så tvinges på eller til at blive

Enig. Men for det første er tilslutningspligt procentuelt ikke nær så udbredt, som du måske tror. For det andet begrundes det lige så ofte med samfundsøkonomiske hensyn.

varmeproduktion ikke et naturligt monopol, det er kun distributionen, der er et naturligt monopol for varme, vand, el og gas.

Fjernvarme er konkurrenceudsat, selv ved delvis tilslutningspligt. Det har vi vestre Landsrets dom af 25. januar 2016 ord for. (Sagen om garantiprovision til Sønderborg Kommune, se nederst på side 9. http://vejen.dk/edagsorden/committee_78216...)

 • 2
 • 0

Om fjernvarme er konkurrenceudsat i områder med tilslutnings- og/eller forblivelsespligt afhænger af, hvor høje de fast / forbrugsuafhængige afgifter er.

Nej ! Dvs i praksis er jeg måske nok enig med dig. Og jeg havde vel også forventet at der i dommen havde været taget hensyn til om der var tilslutningspligt eller ej. Men fakta er at der i dommen står at det vil være konkurrenceforvridende iht. TEUF 107, hvis der ikke opkræves garantiprovision - fordi fjernvarme er konkurrenceudsat ! Punktum ! Procesbevillingsnævnet har nægtet at sagen kunne føres videre til højesteret, så vi har i dag retspraksis for at fjernvarme er konkurrenceudsat uanset tilslutningspligt, faste afgifter osv.

 • 1
 • 0

Det er da sådan hvis jeg i et fjernvarmeområde vil ha' en varmepumpe, og ikke forsynes fra fjernvarmenettet, så skal jeg betale de faste udgifter til fjernvarmesystemet. Det er da ikke fri konkurrence,

@Niels Fint - jeg tilføjer bare Vestre Landsret til den uendelige liste af firmaer, styrelser, ministerier, universiteter osv osv osv osv Som du er uenig med

 • 4
 • 0

Fint - jeg tilføjer bare Vestre Landsret til den uendelige liste af firmaer, styrelser, ministerier, universiteter osv osv osv osv Som du er uenig med

Jo men! Staoil kan jo ikke bare sige at det er i orden at du køber deres olie til dit oliefyr, hvis du så ellers ikke vil ha' deres olie mere så får du stadig en regning for at udbringe olien.

Hvorfor skal Staoli ikke ha' de samme favorable konkurrencevilkår som Fjernvarmeindustrien.

 • 0
 • 0

Selvom du vist aldrig har læst dem, så kan vi jo godt prøve igen https://ens.dk/service/fremskrivninger-ana...

Jakob

Nu er der i en anden tråd et eksempel fra Svendborg hvor borgerne må betale overpris for at komme af med affaldet, så varmen fra anlægget i Svendborg kan koste 270 kr/mwh. Mener du også varmeproduktionen i Svendborg er konkurrenceudsat, når man i øvrigt pålægger brugerne af betale et fast bidrag uanset om de aftager varme eller ej??

Du har fået lidt galt fat i dommen fra Sønderborg! Som jeg læser dommen så går den på at kommunen er i sin gode ret til at opkræve en garantiprovision på den lave rente fordi ellers ville fjernvarmeværket få en konkurrancefordel på lånemarkedet i forhold til andre energiaktører, som ikke får en kommunegaranti og kan gå i kommunekredit. Så når nu Sønderborg fjernvarme betaler en garantiprovision så er der reel konkurrence på lånemarkedet. Det har på ingen måde noget med at gøre med at fjernvarmen er konkurranceudsat for reelt har den et monopol på levering af varme og at man reelt binder brugerne til at aftage varme, med de prisstrukturer man bruger.

 • 0
 • 3

Nu er der i en anden tråd et eksempel fra Svendborg hvor borgerne må betale overpris for at komme af med affaldet, så varmen fra anlægget i Svendborg kan koste 270 kr/mwh. Mener du også varmeproduktionen i Svendborg er konkurrenceudsat, når man i øvrigt pålægger brugerne af betale et fast bidrag uanset om de aftager varme eller ej??

Tråden handler om liberalisering af affaldsmarkedet ?

Du har fået lidt galt fat i dommen fra Sønderborg! Som jeg læser dommen så går den på at kommunen er i sin gode ret til at opkræve en garantiprovision på den lave rente fordi ellers ville fjernvarmeværket få en konkurrancefordel på lånemarkedet i forhold til andre energiaktører, som ikke får en kommunegaranti og kan gå i kommunekredit. Så når nu Sønderborg fjernvarme betaler en garantiprovision så er der reel konkurrence på lånemarkedet. Det har på ingen måde noget med at gøre med at fjernvarmen er konkurranceudsat for reelt har den et monopol på levering af varme og at man reelt binder brugerne til at aftage varme, med de prisstrukturer man bruger.

Start med at læse TEUF107, stk 1, og så starter du forfra på domsudskriften fra Vestre Landsret. Måske hjælper det så på forståelsen

 • 1
 • 0

Måske det hjælper på forståelsen og spørge om hvad dommen den handler om: Skulle Sønderborg Fjernvarme betale garantiprovision eller ej! Og JA det skulle værket for ellers var det konkurranceforvridende.

Jeg skal nøjes med at citere et enkelt afsnit i dommen

"På denne baggrund lægger landsretten til grund, at de to fjernvarmeselskaber driver virk somhed, der er omfattet af TEUF artikel 107, stk. 1, og som er i konkurrence med andre producenter af installationer og materialer til rum-opvarmning"

Måske kan du læse resten selv ?

 • 1
 • 0

På denne baggrund lægger landsretten til grund, at de to fjernvarmeselskaber driver virk somhed, der er omfattet af TEUF artikel 107, stk. 1, og som er i konkurrence med andre producenter af installationer og materialer til rum-opvarmning

Du har fuldstændig misforstået dommen og dens præmisser.

Hvis der i et givent område skal udlægges et varmesystem eller der måske kunne komme individuel opvarmning på tale så skal det være på finansielle ens vilkår både for dem som låner i kommunekredit via en kommunegaranti, og så for dem som låner på de kommercielle markeder.

Altså det eneste dommen slår fast er at fjernvarmesystemet er i konkurrance med andre varmesystemer når der for et givent område skal vælges et nyt forsyningssystem hvorfor de finansielle vilkår skal være ens.

 • 1
 • 2

Du har fuldstændig misforstået dommen og dens præmisser. Hvis der i et givent område skal udlægges et varmesystem eller der måske kunne komme individuel opvarmning på tale så skal det være på finansielle ens vilkår både for dem som låner i kommunekredit via en kommunegaranti, og så for dem som låner på de kommercielle markeder.

Altså det eneste dommen slår fast er at fjernvarmesystemet er i konkurrance med andre varmesystemer når der for et givent område skal vælges et nyt forsyningssystem hvorfor de finansielle vilkår skal være ens.

Sagens udgangspunkt er ganske rigtigt et andet. Men dommens grundlag er entydigt. "På denne baggrund lægger landsretten til grund, at de to fjernvarmeselskaber driver virksomhed, der er omfattet af TEUF artikel 107, stk. 1, og som er i konkurrence med andre producenter af installationer og materialer til rum-opvarmning" Jeg tror heller ikke, at det er det der har været tiltænkt - men det står "sort på hvidt" Og da dommen ikke har kunnet indbringes for højesteret, så har vi nu domspraksis på at fjernvarme er konkurrenceudsat. Uanset om der i dele af forsyningsområdet er tilslutningspligt.

Tag nu og læs hele dommen og TEUF107 Hr Hansen, så får du måske forståelsen med.

 • 0
 • 0

Tag nu og læs hele dommen og TEUF107 Hr Hansen, så får du måske forståelsen med.

Hvis man lige læste denne passage fra dommen: Fjernvarmeværkernes forsyningsområder omfatter 5.283 matrikler, hvorpå der er placeret bygninger, hvor der ikke er tilslutningspligt. Inden for dette område kan forbrugerne vælge at lade sig forsyne med fjernvarme fra enten Gråsten Varme A/S eller Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. eller fra alternative forsyningskilder, herunder eksempelvis varmepumper, solvarme eller fyr til biobrændsel.

Kan en borger i Sønderborg lade sig forsyne af fjernvarme fra Gråsten fjernvarme. Nej! Kan borgere i Sønderborg gøre brug af varmepumper hvis der ikke er et eller andet kollektiv kold fjernvarmenet de kan køle på, kan der installeres sådan et net i et fjernvarmeområde Nej! Kan der installeres naturgasnet og individuel naturgasfyr Nej! Kan der installeres individuelle oliefyr Nej!

Det eneste der reelt kan installeres er luft/luft eller luft/vand varmepumper eller pillefyr. Men reelt kan der ikke installeres varmepumper ved luft fordi ved nybyggeri fordi energifaktoren på det el som bruges skal vægtes med 1,8 mod fjernvarmens 0,6, så giver det reelt fjernvarmen en konkurrancefordel.

Reelt er det eneste fjernvarme er i konkurrance med det er pillefyret.

Eller med andre ord FJernvarme er i praksis ikke konkuranceudsat overhovedet

 • 0
 • 1

Nu er det snart et par ugen siden McKinsey & Struenses rapport blev fremlagt. Og nu har vi også fået regeringens udspil på forsyningsområdet.

Hvornår bliver det bagved liggende talmateriale offentliggjort ? Indtil videre har vi bare set en række udokumenterede påstande.

 • 0
 • 0

Næ, der mangler stadig baggrundsmaterialet

Jeg beklager jeg læste tydeligvis ikke hvad du skrev, at du ønskede baggrundsmaterialet og ikke selve rapporten. Det ser desværre ud til at rapporten ikke indeholder de data den er bygget på, men kun følgende referencer som jeg ikke umiddelbart har kunnet finde.

 • Drikke- og spildevand: Data: Baseret på 2014 - data fra Forsyningssekretariatets Netvolumenmodel samt POLKA (pris - og levetidskatalog)

 • Fjernvarme: Data: Baseret på 2014 - data fra Energitilsynets priseftervisninger

 • El- og Gas-distribution: Data: Baseret på 2014 - data fra Energitilsynets Netvolumenmodel

 • Affald: Data: Baseret på 2014 - data fra Benchmarking af Affaldssektoren (BEATE) 2015, Forbrænding samt Effektivisering af affaldsforbrændingssektoren, Miljøstyrelsen (2015)

 • 2
 • 0

Jeg beklager jeg læste tydeligvis ikke hvad du skrev, at du ønskede baggrundsmaterialet og ikke selve rapporten. Det ser desværre ud til at rapporten ikke indeholder de data den er bygget på, men kun følgende referencer som jeg ikke umiddelbart har kunnet finde.

Præcis ! Inden for den sidste uges tid har både Dansk Fjernvarme og Kommunernes Landsforening fremlagt dokumentation for fejl i forskellige af McKinsey og Struenses konklusioner. Derfor må det være et rimeligt krav at se det materiale der ligger til grund for rapporten. Ellers har vi skatteydere jo betalt 4 mio. kr. for noget makværk, som hvem som helst kunne fremkomme med ?

 • 3
 • 0

Ja! Det forekommer endog meget negativ det besparelsespotentialer man opererer med inden for fjernvarmesektoren når man bla. ser på de Case studies der nævnes se https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser...

Hvis bare man ser på de fatale beslutninger som der er taget over de seneste år, som Amagerforbrændingen, nye fjernvarmerør i hovedstadsområdet (som man ikke har energi til), Amagerværket, Sønderborg geotermi eller stort set alle geotermiprojekter her ikke mindst Viborg så virker et besparingspotentiale på 2,3 mia årligt så absolut i den lave ende.

Ingen privat aktør vil tage så exorbitante fejlbeslutninger for det vil med sikkerhed gå ud over hans egen investering.

Herunder den konservatisme der hersker i Branchen; man vil ikke tænke nyt, for hvorfor skulle man dog det, for der sker jo ingenting, eller man er ikke udfarende og undersøgende, for det kan ikke betale sig eller der sker ikke noget ved ingenting at gøre, og lade alt blive ved det gamle (brænde flis, halm, affald, solvarme osv). Derved opnår man ikke de mulige teknologimuligheder som giver besparelser på den løbende drift.

 • 0
 • 5

Ingen privat aktør vil tage så exorbitante fejlbeslutninger for det vil med sikkerhed gå ud over hans egen

Bare ærgerligt for din konklusion, at bestyrelser og direktion i fjernvarmeselskaber generelt er bedre uddannede, har længere erhvervs- og ledelseserfaring end gennemsnittet af selskaber i Danmark http://www.danskfjernvarme.dk/~/media/dans...

Det sætter jo unægtelig spørgsmålstegn ved McKinsey og Struenses øvrige konklusioner, når deres påstand var at bestyrelser og direktioner ikke er professionelle nok.

 • 2
 • 0

Johe det må jeg så nok medgi'. Men ellers er det jo kun noget med solvarme og så ellers brænde et eller andet af i forskellige afskygninger.

Nå du har allerede glemt det varmepumpeprojekt du selv har været involveret i eller alle de andre https://ing.dk/artikel/nu-etableres-10-sto... Eller de utallige projekter med udnyttelse af industriel overskudsvarme. Din hukommelse er unægtelig noget selektiv, alt efter hvilken debattråd du deltager i.

 • 2
 • 0

Nå du har allerede glemt det varmepumpeprojekt du selv har været involveret i eller alle de andre https://ing.dk/artikel/nu-etableres-10-sto... Eller de utallige projekter med udnyttelse af industriel overskudsvarme. Din hukommelse er unægtelig noget selektiv, alt efter hvilken debattråd du deltager i.

Jeg syntes jo nok de varmepumpeprojekter jeg har været involveret i netop er besværliggjort af netop tilskudsordninger angmass og en helt igennem ekstraordinær konservatisme i branchen. Jeg er overbevist om at det ville have gået noget lettere hvis modtageren i den anden ende have et incitament til at prøve noget nyt.

 • 0
 • 2

er overbevist om at det ville have gået noget lettere hvis modtageren i den anden ende have et incitament til at prøve noget nyt.

Hvilket incitament? Jeg kunne være begrænset enig, men hvilke incitamenter for privat initiativ ser du i forsyningssektoren? Det stærkeste incitament jeg kan se, er en unik muligheden for at opnå monopol på livsvigtige forsyninger til borgerne - definitionen på den perfekte pengemaskine.

 • 2
 • 0

Hvilket incitament? Jeg kunne være begrænset enig, men hvilke incitamenter for privat initiativ ser du i forsyningssektoren? Det stærkeste incitament jeg kan se, er en unik muligheden for at opnå monopol på livsvigtige forsyninger til borgerne - definitionen på den perfekte pengemaskine.

Du har el-forsyingen sådan i dag at den som kan producere strømmen billigst får lov at producere strømmen.

Hvorfor kan man ikke lave det samme med fjernvarmenettet. Den som kan producere det billigst får lov at producere. Hvis producenten er dygtig og kan lave en betydelig fortjeneste på at producere billigere varme end alle andre, så er det vel i orden.

 • 0
 • 4

Du har el-forsyingen sådan i dag at den som kan producere strømmen billigst

Næ - den som staten bestemmer skal have fortrinsstilling til at levere til nettet kommer først til. (Læs vindmøllerne)

Hvorfor kan man ikke lave det samme med fjernvarmenettet. Den som kan producere det billigst får lov at producere. Hvis producenten er dygtig og kan lave en betydelig fortjeneste på at producere billigere varme end alle andre, så er det vel i orden.

Sådan er det delvist allerede i dag. Et hvert fjernvarmeselskab vil med glæde tage imod en leverandør, som kan tilbyde billigere Varme. Men den maksimale fortjeneste er reguleret af lovgivningen.

 • 1
 • 0

Men den maksimale fortjeneste er reguleret af lovgivningen.

Ja hardmann-sagen fra Tønder hvor virksomheden skal tilbagebetale et meget stort millionbeløb til Tønder Fjernvarme fordi fabrikken har tjent på at levere varme til byen, er jo sagen i en nødeskal.

De må nemlig ikke tjene på at levere varmen som loven er i dag. Men hvis de ellers kunne levere den billigere end andre, så var det vel i orden at de tjente stort set hvad som helst.

 • 0
 • 3

De må nemlig ikke tjene på at levere varmen som loven er i dag. Men hvis de ellers kunne leverer den billigere end andre så var det vel i orden at de tjente stort set hvad.

Kom igen Hansen! Du ved udmærket godt hvad "non-profit" og "hvile-i-sig-selv" betyder. Og du ved også udmærket godt at Energitilsynet tillader en fortjeneste på op til 6-8 %. Hvilket med dagens renteniveau vist må siges at være særdeles attraktivt.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten