Regeringen forbyder større danske raketopsendelser

Illustration: Sarunas Kazlauskas, CS

En fremtidig dansk rumraket vil ikke blive sendt op fra hverken dansk grund eller farvandet omkring Danmark. Sådan lyder det fra regeringen på baggrund af anbefalinger fra en tværministeriel arbejdsgruppe.

»Dansk geografi, befolkningstæthed og sø- og lufttrafikken omkring Danmark generelt taler imod større raketopsendelser over dansk territorium eller i farvandet omkring Danmark. Sådanne opsendelser vil fremover ikke kunne finde sted,« skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet henviser til, at større raketopsendelser fremover skal ske fra autoriserede opsendelsesfaciliteter i blandt andet Norge på Andøya Space Center (ASC), og i Sverige på Esrange Space Center i Kiruna, som arbejdsgruppen har besøgt.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra ni ministerier, og gruppen har været i dialog med aktører i raketmiljøet, herunder den danske raketforening Copenhagen Suborbitals, som tidligere har sendt raketter op fra en flydende platform i Østersøen.

Myndighed skal fremover sige god for sikkerheden

På en lang række områder er arbejdsgruppen kommet med anbefalinger til regulering af civile raketaktiviteter, men selvom regeringen har valgt at følge anbefalingerne, vil der på flere områder være brug for en nærmere definition af krav og regler, før de kan indføres, oplyser ministeriet til Ingeniøren.

Fremover vil raketopsendelser blive reguleret ud fra tre fastsatte kategorier afhængigt af størrelse.

Små civile raketopsendelser vil blive omfattet af regler for særlige sikkerhedsforhold, som det kendes fra fyrværkeriområdet.

Mindre civile raketopsendelser vil kun kunne finde sted ved at følge krav om forudgående ansøgning om afspærring af luftrum. Opsendelser vil også kun kunne ske »fra egnede områder, placeret under luftrum med allerede etablerede restriktions- eller fareområder«. En opsendelse vil også kræve, at »en offentlig myndighed validerer, at opsendelsen ikke vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarlig.«

Større raketopsendelser vil bliver flytte til udlandet - dog har arbejdsgruppen ikke forholdt sig til Grønland og Færøerne.

Minder om situationen før Seest-ulykken

I sin rapport beskriver arbejdsgruppen en lang række risici forbundet med danske raketaktiviteter, herunder nedfaldne raketdele, håndtering af giftige stoffer samt fare for flytrafik.

Arbejdsgruppen henviser også til en række hændelser, herunder Copenhagen Suborbitals' opsendelse af Nexø 1-raketten, der ramte havoverfladen med 530 km/t. Her anbefaler arbejdsgruppen »redundante opbremsningsmekanismer« og henviser til, at der var »fejl i opbremsningsmekanismen« (læs: faldskærme) ved Nexø-1-nedslaget. Gruppen bemærker også, at man på Esrange Space Center har krav om anordninger til afbrydelse af flyvning, så det er muligt at standse en raketmotor, hvis den skulle bevæge sig væk fra opsendelsesområdet.

En anden hændelse arbejdsgruppen henviser til, er brændstofulykken i 2015, hvor flere personer fra Danish Space Challenge blev voldsomt forbrændt under håndtering af raketbrændstof. Sagen førte til en sigtelse for oplagring og håndtering af kemikalier i strid med gældende regler.

Læs også: Forbrændt raketbygger: »Jeg løb væk med ild i håret og brændende tøj«

Kommunal anmeldepligt for motortest

Baggrunden for opmærksomheden på det danske raketmiljø er, at myndighederne har konstateret en stigende aktivitet i raketmiljøet. Ifølge arbejdsgruppen tegner der sig samtidig et billede af, at reguleringen af raketaktiviteter er spredt på mange myndigheder med spredte kompetencer. Det er et problem, lyder det fra arbejdsgruppen, der sammenligner situationen med myndighedsfordelingen forud for fyrværkeriulykken i Seest i 2004.

Arbejdsgruppen peger blandt andet på test af raketmotorer, de såkaldte statiske tests, som et ureguleret område, hvor kun en aktør, nemlig firmaet Orbital Express, har søgt om tilladelse til tests af motorer, i dette tilfælde i Fakse Kalkbrud.

Derfor foreslår arbejdsgruppen også, at der fremover skal gælde kommunal anmeldepligt for statiske motortests, »samt at der kan være behov for et fokuseret oplysningsarbejde hos relevante myndigheder, herunder sikkerhedsmyndighederne.«

Ingeniøren har forsøgt at få en kommentar fra Copenhagen Suborbitals, men talsmand Mads Wilson oplyser, at foreningen netop har modtaget nyheden og er ved at gennemgå, hvilke konsekvenser det kan få for foreningens fremadrettede aktiviteter.

Emner : Raketter
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det var sq på tide. Tusind tak for at vi kan få sat en stopper for dette private vanvidsprojekt, fra noget der i mangel af bedre må betegnes som en tømmerflåde i Østersøen, som gruppen nærmest er ved at gå i spagat over, når den skal slæbes frem og derefter tilbage til basen i København.

 • 13
 • 97

Sådan som vi har skruet tingene sammen, så er der flere kræfter der altid vil drive tingen i retning af større regulering.

Hvis der sker et uheld er der for medierne salg i at jagte politikere for at kræve nogen stillet til ansvar. Politikerne tør ikke risikere, at de måske mister flere stemmer i den forbindelse, end de vinder ved at gøre hverdagen nemmere for mange, så derfor vil de gå meget langt for at komme i problemer her.

Som ansat og endnu mere som ledelseperson i de offentlige organisationer, der forestår reguleringen, er der prestige og ansættelsessikkerhed at vinde ved at ens område ekspanderer og kræver flere ansatte og ressourcer iøvrigt.

Igen steder ligger der incitamenter for at reducere administration og regulering, andet end måske i at have tillid til vælgernes dømmekraft....og hvem tør forlade sig på den slags!

Det ville være forfriskende hvis en regering satte sig som mål, at i løbet af 4 år skulle hyldemeterne med love og cirkulærer være reduceret til det halve..... og så gentog processen de næste 4 år.

Jeg er fortaler for, at man i meget vid udstrækning lader folk selv bestemme hvilken risiko de vil udsætte sig for i fritiden...så længe andre ikke kommer i fare. Jeg er selv teknisk fritidsdykkker, og hvis det skulle reguleres til sammen niveau som erhvervsdykning, så ville det være det samme som at forbyde at fritidsdykning.

 • 79
 • 4

Det lyder næsten som omkring 1900, da konges hest blev bange for det forfærdelige stykke køretøj uden heste , kendt som automobilen Der kom så en lov der krævede en mand med et flag gik foran køretøjet på vejen

 • 28
 • 3

Selvfølgelig går jeg ind for, at civile raketopsendelser skal foregå under sikre og ordnede forhold. Dette gælder også motortest.

Men det fra myndighederne udmeldte regulering af civile raketopsendelser virker til at være endnu et præmie eksempel på hvordan vi i Danmark er verdensmestre i at dræbe innovation.

Men så på den anden side synes jeg at overskriften på denne artikel er ren click-bait! Der nævnes jo, at STØRRE raketopsendelser ikke kan foregå fra Danmark. Men der nævnes også at MINDRE raketopsendelser godt kan foretages, når luftrum afmeldes, myndighed anser det forsvarligt etc.

Så hvad er forskellen mellem større og mindre opsendelser ? Det er jo det springende spørgsmål her, for det lyder umiddelbart til, at hvad CSS går (sejler?) og laver øst for Bornholm falder meget godt ind i kategorien MINDRE opsendelser.

En bemandet opsendelse vil nok være en STØRRE opsendelse.

Det ville klæde ing.dk at have bragt nogle linjer om hvordan disse 3 kategorier af opsendelser egentligt er defineret af myndighederne.

 • 24
 • 3

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en klar definition på det spørgsmål, altså hvad en større opsendelse er, ligesom det endnu er uklart, hvad der kræves lovgivning omkring og hvad der kan gøre til krav nu og her. De relevante personer i arbejdsgruppen var ikke til at træffe før deadline, så jeg var henvist til en samtale med presseafdelingen i ministeriet. De kunne af forskellige grunde ikke komme med nærmere detaljer.

Vi arbejder på en opfølgning med flere detaljer, når vi får hul igennem til de relevante personer, men synes det var væsentligt at få denne nyhed ud, når ministeriet udsender en pressemeddelelse, hvor det direkte står, at større opsendelser ikke kan finde sted fremover.

Som jeg også talte med Mads Wilson om, så er der nok en masse nærmere detaljer - som definitionen på en større opsendelse - der skal på plads før regeringens ord kan blive til virkelighed. Mads vil selv kommentere nærmere her. Og vi vil researche videre.

Men jeg kan anbefale et nærmere kig i rapporten, hvis man vil se, hvad ministerierne tænker definerer en lille, mindre og stor opsendelse. Ikke at det dog er krystalklart.

mvh Thomas Djursing

 • 34
 • 0

Er dette ikke irrelevant, hvis der ellers skydes fra mere end 22 km fra kysten?

Nu kan jeg ikke sige at jeg er ekspert på området, men som jeg forstår det, så vil et dansk fartøj jo stadig ligge under dansk jurisdiktion, selvom det befinder sig i internationalt farvand. Og jeg kan sagtens forestille mig at der findes andre konventioner/aftaler som kan gøre det svært bare at påberåbe sig internationalt farvand. Men ja, jeg ser frem til at høre mere om dette, for det bliver måske relevant for CS hvordan det helt præcis fungerer. Arbejdsgruppen skriver jo direkte "over dansk territorium eller i farvandet omkring Danmark.", så jeg må antage at myndighederne ikke er helt magtesløse.

 • 8
 • 0

et dansk fartøj jo stadig ligge under dansk jurisdiktion, selvom det befinder sig i internationalt farvand.

Var dette ikke en af årsagerne til at "nogen" ville opsende fra et ikke-dansk-fartøj omkring Malta?

/Brian

 • 6
 • 0

CS har bidraget en del i det forløb der har været med at en Tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet den rapport med anbefalinger der nu er udkommet.

Vi er i fuld gang med at nærlæse rapporten og regner naturligvis med at vi kan have et godt samarbejde med myndighederne i fremtiden som vi altid har haft. CS vil kommer med vores kommentarer i de nærmeste dage, og vil ligeledes fremsende evt. kommentarer, korrektioner og spørgsmål direkte til arbejdsgruppen / den ansvarlige minister.

Det første spørgsmål vi allerede nu stiller er:

CS er skriftligt blevet meddelt følgende:

*I det omfang rapportens anbefalinger implementeres ved lovgivning vil lovudkast blive sendt i sædvanlig høring med mulighed for afgivelse af høringssvar. *

Vi undrer os derfor over at der udsendes en pressemeddelelse hvor der blandt andet står:

På baggrund af blandt andet dialog med interessenter og internationale erfaringer er arbejdsgruppen kommet med anbefalinger, som regeringen nu følger.

Så vidt vi er orienteret foreligger der hverken lovudkast eller bekendtgørelser der gør det klart hvad det er for anbefalinger regeringen følger? Er det korrekt?

Hvis det er korrekt finder vi det stærkt kritisabelt at man udsende en pressemeddelelsen der tolkes som om der allerede eksisterer et forbud:

https://ing.dk/artikel/regeringen-forbyder...

Og vi beder ministeriet om at berigtige dette i en ny pressemeddelelse eller til citat.

I modsat fald vil vi meget gerne have fremsedt den / de pågældende bekendtgørelser eller lovudkast.

Mvh Bestyrelsen for foreningen Copenhagen Suborbitals

 • 43
 • 0

Jeg har engang hørt et citat der hed:

"Hvis du ikke har noget sødt at sige, så lad være med at sige noget".

Så jeg undlader denne gang...

 • 2
 • 3

Vi har konstateret en stigende aktivitet i raketmiljøet, hvorfor vi for en sikkerheds skyld forbyder "større" (Saturn V?) raketopsendelser i Danmark. Endnu en typisk visionær dansk beslutning, hvor politikerne viser handlekraft...

 • 22
 • 4

Det er nok for at undgå en gentagelse af Lumsås ulykken hvor en raketlignede genstand slog ned med høj hastighed udenfor et ikke eksisterende opsendelsesområde.

 • 6
 • 0

Nok er vi blevet sigtet, men vi har stadig ikke haft fornøjelsen af at forsvare os i retten! Kan det virkelig passe at det tager mere end 3år fra sigtelse til retssag?

Desuden kan jeg fortælle at vi godt nok har fået et par kosmetiske skrammer/pletter, men ellers går det meget godt.

Jeppe N, DSC/CS

 • 23
 • 0

Ved de mennesker hvad de taler om? - overhovedet. På de professionelle har man selvfølgelig en detoneringskommando, hvis 'raketten' går uden for en forud defefineret bane.

 • 4
 • 1

Mads vil selv kommentere nærmere her. Og vi vil researche videre.

Og en kommentar til artiklen helt overordnet, som vi også talte om i telefonen Thomas.

Jeg synes det havde været klædeligt IKKE at gå sensationsvejen, når der nu faktisk ikke er nogen navngivne kilder der kan bekræfte at der foreligger et forbud. Du ved godt at de her historier bliver samlet op og måske endda fordrejet yderligere. Og jeg ved godt at en sensationel overskrift giver flere sidevisninger.

Et enkelt forbehold i din overskrift: "Regeringen vil forbyde større danske raketopsendelser" - havde gjort hele forskellen. Især når man nu ikke med en sikker kilde kan underbygge sin påstand.

Efter min mening er god jounalistik at beskrive tingene som de er efter bedste evne. Og hvis man er det mindste i tvivl - så tager man den sikre vej.

/Wilson

 • 18
 • 3

Ikke sensationsjournalistik - men fuldkommen klokkeklar videreformidling af ministeriets egen meddelelse:

Som jeg også sagde i telefonen, så står der direkte i ministeriets egen meddelelse, at større opsendelser ikke fremover kan finde sted. Se citatet i artiklen - og dertil har jeg kontaktet pressesekretæren i ministeriet - som også står som kontaktperson på selve meddelsen - for at sikre mig, at hvad der står i meddelelsen står til troende og snakker specifikt med ham om, hvorvidt større opsendelser fremover kan finde sted. Svaret er, at det kan de ikke.

Hvis ministeriets pressemeddelelse er forkert, så må det være dem, som du retter kritikken imod - ikke journalisterne. Tænk det omvendt: Skulle jeg skrive, at det ikke er sikkert, at man forbyder større raketopsendelser, når det direkte fremgår af pressemeddelelsen. Så heller vælge den sikre vej, og formidler pressemeddelelsens ordlyd. Vi taler om vores eget ministerium...ikke formiddagsdagblade eller kulørte blade her.

Og just for the record. Det kan sagtens tænkes, at ministeriet har skarpvinklet deres pressemeddelse, og du/I vil se en mere detajleret og anderledes fremlægning senere. Men når et ministerium udsender en prm til hele Danmark om, at større opsendelser ikke fremover kan finde sted, så skriver vi den nu og her - og følger op på sagen.

 • 17
 • 3

Nok er vi blevet sigtet, men vi har stadig ikke haft fornøjelsen af at forsvare os i retten! Kan det virkelig passe at det tager mere end 3år fra sigtelse til retssag?

Hvis der er gået mere end halvandet år, så har i mulighed for at klage.

Hvis i iøvrigt kun er sigtet, så er det ikke sikkert at der nogensinde kommer en retssag. Det kræver at anklagemyndigheden vælger at rejse tiltale.

https://www.ret-raad.dk/blog/langvarige-si...

 • 8
 • 0

Det er en fin side du henviser til, men hvad hvis det er en forening/virksomhed der er sigtet?

Mit personlige bud er at anklagemyndigheden ikke ønsker at tabe en sag, som kan skabe Europæisk precedens. Vi mener f.eks at vi er undtaget fra bekendtgørelsen om udgangstoffer til eksplosiv stoffer, jævnfør paragraf 1 "Følgende stoffer og produkter må ikke gøres tilgængelige for eller indføres, erhverves, besiddes eller anvendes af fysiske personer, der ikke handler som led i deres sædvanlige virksomhed som handlende eller forretningsdrivende eller deres sædvanlige profession..."

Vi er en raket forening, vi havde stofferne for at lave raketter, det er vores sædvanlige profession.

 • 16
 • 2

Man burde i så fald som minimum lade være med at bringe overskriften sammen med et billede af CS's affyrings setup, når CS eksplicit har udtrykt ønske om at historien ikke bliver vinklet som et forbud mod CS's raketopsendelser. Når jeg ser artiklen på forsiden af ing.dk læser jeg den som et klokkeklart forbud mod CS aktiviteter.

 • 7
 • 5

Vi er en raket forening, vi havde stofferne for at lave raketter, det er vores sædvanlige profession. Ja, hvis det foregår professionelt. Som amatør er det man kaver per definition ens hobby. Det er en ret væsentlig forskel.

Er man en amatør chauffør hvis man ikke har erhvervs kørekort ? Det engelske ord 'Professionel' har to betydninger: 'Erhvervsmæssigt' og udføre et arbejde 'Håndværksmæssigt, sikkert, og etisk korrekt'. https://da.wikipedia.org/wiki/Professionel Der er en del fritids aktiviteter som kræver en 'professionel' tilgang, f.eks. Yact Skipper, GA pilot, dykker. Alle de aktiviteter kræver at det udføres i et miljø hvor der er klare regler, og hvor der er nogen der følger op på om de overholdes. Der skal også følges op på på nærved hændelser, samt foretages periodisk test af kundskaber. Jo, større risici, jo flere resurser skal der bruges på sikkerheden, og på et tidspunkt bliver det for dyrt i klub regi. Der er forskel på hvor kompliceret der er at drive en flyveklub med en C172, og en veteran klub der har et Dragen jagerfly (private fløje/registerede warbirds er blevet forbudt). Jeg kan godt forstå at man fra statens side gerne vil lukke aktiviteter ned som man har svært ved at vurdere risiciene af. (De tænker worst case: Seest, Lumsås, og MAS17) Og man vil heller ikke opbygge kompetencerne blot pga. nogle 'amatører'.

 • 3
 • 2

Nej, men jeg mener at når man ikke aner om en given lovgivning har betydning for en given aktør, er det ret uheldigt at sammenkæde forbuddet med aktøren. At sætte et billede af en CS raket på en artikel under overskriften "Regeringen forbyder større danske raketopsendelser", er i praksis det samme som at køre overskriften "Regeringen forbyder Copenhage Suborbitals raketopsendelser" hvilket du jo tydeligvis ikke har belæg for at gøre.

 • 5
 • 4

Hej Thomas,

Som jeg også sagde i telefonen, så står der direkte i ministeriets egen meddelelse, at større opsendelser ikke fremover kan finde sted. Se citatet i artiklen - og dertil har jeg kontaktet pressesekretæren i ministeriet - som også står som kontaktperson på selve meddelsen - for at sikre mig, at hvad der står i meddelelsen står til troende og snakker specifikt med ham om, hvorvidt større opsendelser fremover kan finde sted. Svaret er, at det kan de ikke.

Men nu er det jo heldigvis sådan at Ministeriets presseansvarlige hverken er lovgiver, dommer eller bøddel. Så jeg køber altså ikke argumentet: "Jeg siger bare hvad de sagde så jeg har ikke noget ansvar". Er journalisternes opgave ikke netop at finde ud af hvad der er rigtigt og forkert? Eller er det rigeligt fint bare at spise af hånden?

Det ville jeg forvente af den kulørte presse, men bestemt ikke af Ingenøren.

Du var selv inde på at det var mærkeligt at de sagde sådan når der ikke var nogen lovgivning. Det er muligt at ministeriet har skarpvinklet deres pressemeddelelse, og du har så lige givet den en tand til. For der eksisterer ikke noget forbud. Og lige meget hvordan man vender og drejer det så er det meget stor forskel på "kan ikke finde sted" og forbud. Fordi et forbud kræver en lov.

Jeg har idag modtaget følgende svar fra ministeriet:

Som det er jer bekendt, findes der i dag ikke lovgivning, som specifikt regulerer opsendelse af raketter. En udmøntning af anbefalingerne betyder derfor, at der skal udarbejdes ny regulering.

Og jeg har stillet dem følgende modspørgsmål:

Hvordan kan ministeriet på baggrund af en rapport med anbefalinger, og uden et passende juridisk grundlag kan udsende en pressemeddelelse der hævder at ”noget ikke kan finde sted”?

Det bliver spændende

/Wilson

 • 14
 • 2

Fra matriale refferet i pressemedelse: "..Luftfartslovens § 151, stk. 2, indeholder en uudnyttet bemyndigelse til at fastsætte regler for bl.a. andre indretninger end luftfartøjer. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der særligt var tænkt på raketter.25.."

Det betyder vel at Transport-, Bygnings- og Boligministeren har bemyndigelse til at regulere raketter uden en lov ændring..

 • 3
 • 0

Skodjournalisten Djursing skrev:

Så du mener CS skal have lov at bestemme, hvordan Ingeniøren vinkler sine artikler og have vetoret?

Det er samme platugle, der forsøgte at slå plat - udelukkende for egen vinding skyld - ved at udgive en brugerbetalt føljeton om Kim Walls sørgelige skæbne.

Heldigvis begreb fjolset, at det var alt andet end opportunt. Men først efter utallige protester.

Han er og bliver en skændsel og burde have nul indflydelse på Ugeavisen Ingeniørens redaktion.

De må have spist søm, siden Djursing er medlem af lederpanelet.

Desværre endnu et lavpunkt for ugeavisen.

 • 7
 • 12

Bemærk at det er foreningen der er sigtet, ergo kan man endda argumentere for om foreningen er at betragte som en fysisk person.

Derudover har jeg svært ved at se hvordan det ikke kan være en raketforenings sædvanlige profession/virksomhed at lave raketter, selv hvis man betragter os som en fysisk person.

Om argumentet holder ved vi jo først når vi har haft chancen for at forsvare os i retten. Men selv hvis vi taber, så bliver bøderne formegentlig mindre end advokat omkostningerne..

 • 0
 • 0

Skal vi ikke blive enige om at fokusere på det faglige frem for at angribe personer i debatten?

Ingeniøren er naturligvis et uafhængigt medie med egen redaktion. At vi så kan være uenige i udlægningen af historien er en anden sag.

 • 10
 • 1

Ikke fagligt eller ej, så kan jeg ikke lade det være.

Den tværministerielle arbejdsgruppe må da bestå af de mest inovationsdøve regulationsrigide autistiske curlingindivider ? Understøttet af berøringsangste politikere, som tydeligvis ikke selv ejer det mindste gram opfinder og eventyr-gen. Men kors og bånd og stjerner på, det har de !

 • 7
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten