Regeringen dumper bus og tog rundt om København

Illustration: Google

Danmark har absolut ingen planer om at styrke den offentlige transport på tværs af fingrene i København.

Et debatoplæg, som Transportministeriet netop har udsendt, fastslår ellers, at trafikken på tværs af fingrene er stigende, hvad de bilister, der dagligt holder i kø på ringvejene og på Motorring 3 og 4 kan skrive under på.

Årsagen til trafikstigningen er ifølge oplægget 'den lokale udvikling af både boliger og erhverv i de enkelte fingre' - 'i kombination med mere
individuelle bosætningsmønstre'.

Undersøgelse til 25 mio.

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget sat 25 millioner kroner af til at undersøge, hvordan transporten i Hovedstadsområdet kan udbygges. En del af pengene går til at finde ud af, om der skal anlægges letbane eller en busbane langs Ring 3 - som ikke må forveksles med Motorring 3.

Men ud over letbanen vil det slet ikke blive undersøgt, om den offentlige transport kan forbedres, fremgår det af både kommissoriet til Transportministeriet og af ministeriets nye debatoplæg.

En såkaldt screening af en ny, ydre ringforbindelse, Ring 5, mellem Køge og Helsingør har netop konkluderet, at på den strækning kan det ikke betale sig at anlægge en jernbane. Og for Ring 4 er der ikke planer om nye undersøgelser.

Derimod er det besluttet, at Motorring 4 skal udbygges, og det samme er Motorring 3 ved at blive.

»Visionen om at bygge nye ringkorridorer rundt om København er blevet svigtet i 20 år,« siger trafikforsker Alex Landex fra DTU.

Flere og flere arbejdsplader

Antallet af arbejdspladser langs ringvejene vokser ellers, fordi de gamle industrivirksomheder er lukket, og nye kontorer giver plads til flere medarbejdere. Alene langs Ring 3 er der således etableret knap 6.000 arbejdspladser på to år, viser en opgørelse fra By- og Landskabsstyrelsen.

»Det kollektive trafiksystem kan ikke fange biltrafikken til virksomhederne langs ringvejene i København. Hovedstadens kollektive trafik har rod i industrialiseringsperioden, da alt lå inde midt i København,« siger lektor Henrik Harder, Aalborg Universitet.

Politikernes skyld

Han skyder ligesom andre eksperter på politikerne, som ikke har bremset biltrafikken og sikret en byudvikling, hvor medarbejderne kan komme frem og tilbage med bus eller tog.

Geografi-professor Christian Wichmann Matthiessen, Københavns
Universitet var med i regeringens infrastrukturkommission, og han er
kritisk over for en ny ringmotorvej og en ny motorvej til Frederikssund, som politikerne har vedtaget.

»Med det nuværende lovgrundlag vil ingen kunne forhindre, at jorden
omkring disse nye veje bliver til erhvervsområder uden forbindelse til et højklasse kollektivt trafiknet. Vi har en Fingerplan 2007 og et fornuftigt princip om stationsnærhed for nye erhvervsbyggerier, men hvis der er et potentiale for at udstykke lukrative erhvervsgrunde omkring en ny motorvej, vil der blive givet de nødvendige dispensationer - det viser al erfaring. Presset er ganske enkelt for stort,« siger han.

En politisk beslutning

I Transportministeriet henviser kontorchef Lasse Winterberg til undersøgelsen af en letbane eller busbane ved Ring 3.

Betyder det, at der ikke skal laves analyser af den kollektive trafik på
tværs af fingrende uden for Ring 3-korridoren?

»Når fokus i vores analyser rettes mod den centrale del af hovedstaden - håndfladen - er det en politisk beslutning, som jeg ikke kan kommentere yderligere,« skriver han i et svar til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Drop nu alt det udbygning af vejene som skaber kaos i det 7 år det tager at bygge om som ikke hjælper da det enten blot flytter flaskehalsen eller bliver udbygget så langsom så mer antallet af pendlere overstiger den mer kapacitet som bliver bygget og resultere i den selv samme kø bare på en bredere vej!

Lav i stedet busbaner eller lad den offentlige trafik benytte "katastrofe" banen i myldretiden.

 • 0
 • 0

Regeringen dumper bus og tog...

 • man får umiddelbart det indtryk, at der skal henstilles udrangeret transportmateriel i omegnsområder, hvilket imidlertid ikke er artiklens budskab! Så hvorfor ikke skrive 'Regeringen [i]opgiver[/i] bus og tog...' eller 'Regeringen [i]nedprioriterer[/i] bus og tog...' eller noget helt tredje (men retvisende!).
 • 0
 • 0

Det er en anglificering - et engelsk ord anvendt i en dansk sammenhæng og her endda hvor ordet betyder noget andet på dansk. Du to forfattere til denne artikel skulle dumpes og ikke nødvendigvis på kørebanen.....

 • 0
 • 0

Hvornår mon den Danske befolkning vågner, og indser at vort land er ved at blive overladt til Amerikanske tilstande, hvor de rige betaler, mens alle andre må hutle sig igennem.

Det storslåede Danske samfund der VAR opbygget, bliver nu, bid for bid ødelagt. Områder overlades til industrien, mest muligt privatiseres - mens alle aktiviteter der tjener fælles bedste slettes.

Hvornår mon Folket begynder at støtte de offentlige transportmidler, til folkets, samfundets og klodens bedste.

 • 0
 • 0

Hvornår mon den Danske befolkning vågner, og indser at vort land er ved at blive overladt til Amerikanske tilstande, hvor de rige betaler, mens alle andre må hutle sig igennem.

Uhm, Amerikanske tilstande er hvor de rige netop ikke betaler, fordi de har råd til skatteadvokater, udflagning og familiefonde.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Som daglig bruger af offentlig transport i København og omegn ser jeg frem til den dag, jeg kan få råd til en bil og droppe månedskortet. Jeg byder derfor en udbygning af specielt Motorring 3 meget velkommen. De daglige irritations- og stressfaktorer i den offentlige transport er simpelthen ved at være for meget.

Turen fra min lokale S-togs-station til arbejdet tager ca. 35 minutter. I den tid skal jeg belemres med 3-4 tiggere, høje telefonsamtaler og musik i stillezonen, folk der taler med sig selv, folk der bare sidder og råber sort snak og posemænd, der lugter så forfærdeligt, at samtlige øvrige passagerer i en hel vogn evakuerer sig selv til næste vogn i løbet af 15 sekunder.

Bussen er bestemt ikke bedre. Her er der også folk, der sidder og taler sort snak, indvandrerkvinder der råber af deres 4-5 stortudende børn, grupper af arabiske unge, der spiller høj musik på deres mobiltelefoner, en generel lugt af vådt tøj og selvfølgelig en pisse sur chauffør.

Nej, lad mig få min bil og min motorring! Der kan jeg sgu sidde i fred. Privatbilisme er førsterangs-transport hvorimod offentlig transport er tredjerangs-transport.

Nedlæg den offentlige transport og brug pengene på at sætte bilafgiften ned.

 • 0
 • 0

Hvor er det synd for dig, at du sådan skal belemres med dine medmennesker!

Jeg ville personligt kunne spare en del tid ved at tage s-toget, hvis ellers en ansvarlig regering ville investere i en bedre kollektiv transport langs den københavnske ring 3. Bussen er simpelthen for upålidelig.

 • 0
 • 0

Hvor er det synd for dig, at du sådan skal belemres med dine medmennesker!

Det kan du mene, men det er irritationsmomenter som disse, der er med til at gøre den offentlige transport mindre attraktiv.

Med din holdning får man aldrig flere billister til at vælge den offentlige transport. Hvorfor skulle de dog det? Hvorfor skulle de vælge dårligere komfort og ringere pålidelighed for så bare at få at vide, at det sørme er synd for dem?

Jeg ville personligt kunne spare en del tid ved at tage s-toget, hvis ellers en ansvarlig regering ville investere i en bedre kollektiv transport langs den københavnske ring 3. Bussen er simpelthen for upålidelig.

S-tog er bestemt bedre end bus, men der er stadig langt til den pålidelighed og komfort man får som billist.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten