Regeringen dropper forskelsbehandling af diplomingeniører i omstridt ordning

IDA-formand Frida Frost er mere end almindelig tilfreds med, at regeringen nu bebuder, at den ikke alene vil sætte ekstra 88 millioner kroner af til den såkaldte videnpilotordning, som giver små og mellemstore virksomheder tilskud til at ansætte akademikere: Den vil også udvide ordningen til at omfatte diplomingeniører. Ikke mindst det sidste er en stor sejr for IDA, forklarer formanden:

»Vi har kæmpet hårdt for at få diplomingeniørerne med ind, for det har været helt grelt, at de ikke som en selvfølge har været med,« siger Frida Frost, som glæder sig over, at det benarbejde, IDA har gjort for at ændre ordningen, nu har båret frugt.

Læs også: IDA: Regeringens nej til at støtte diplomingeniører er idioti

Hun peger på, at videnpilotordningen gavner både de ledige akademikere, som har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet, og mindre virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte akademikere:

»Vi har en dobbelt kløft, fordi virksomhederne ikke har fået øje på akademikerne, og fordi akademikerne går uden om mindre virksomheder, når de søger job. Den kløft kan ordningen være med til at bygge bro over,« forklarer Frida Frost.

Og brobygningen skaber synlig vækst, fremgår det af en Rambøll-analyse, som IDA offentliggjorde i april i år. Den viser, at små og mellemstore virksomheder i snit oplevede en vækst på otte medarbejdere, hvis de i perioden 2001-2008 ansatte deres første akademikere.

Ifølge Uddannelsesministeriet indikerer en effektmåling fra CBS, at virksomheder med videnpiloter året efter projektets afslutning har øget deres bruttofortjeneste med gennemsnitligt 1,1 millioner kroner sammenlignet med lignende virksomheder.

En ledig akademiker kan højst være ansat et år som videnpilot, men ifølge tal for Uddannelsesministeret ender tiden som videnpilot for to ud af tre med fast arbejde i virksomheden.

Frida Frost afviser de røster, som peger på, at videnpilotordningen fører til underbetaling af arbejdsløse:

»Alternativet er ledighed, fordi de virksomheder, der ansætter videnpiloterne, ikke havde gjort det uden tilskuddet. Med ordningen får de ledige mulighed for at komme ud og vise deres værd. De får skabt en forbindelse til virksomheden, som ellers ikke havde været mulig,« siger Frida Frost.