Regeringen og DF kører finansloven ind med mere asfalt

»Hvor der er en vilje er der en vej - eller en bane.«

Sådan lyder sloganet for Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen. I finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der blev offentliggjort i fredags, er der imidlertid udelukkende vilje til veje.

Læs også: Vejen skal banes for seks spor på E45 mellem Vejle og Randers

VLAK og DF har således afsat 79,5 mio. kr. til at få nye eller opdaterede beslutningsgrundlag for en række vejprojekter:

 • Vejforbindelse til Stevns
 • Opgradering af E55 ved Nykøbing
 • Omfartsvej ved Mariager
 • Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted
 • Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing
 • 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
 • Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
 • Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)

Lastbiler må sætte farten op

Desuden er politikerne blevet enige om, at hæve fartgrænsen for lastbiler fra 70 kmh til 80 kmh uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje. Hastighedsforøgelsen skal fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. De steder, hvor det ikke vil være sikkert at hæve fartgrænsen, skal der ‘skiltes ned’. I finanslovsaftalen etablerer partierne en pulje på 30 mio. kr, som kommunerne kan søge til at finansiere de nye skilte. Vejdirektoratet får 1,5 mio. kr. til samme formål.

Læs også: Rapport: Fart topper som årsag til trafikulykker

På motorvejene er lastbilernes overhalinger til gengæld et problem. Derfor får Vejdirektoratet 15 mio. kr. til at skilte med overhalingsforbud på de statslige motorvejsstrækninger.

Håb i Nordjylland

I Nordjylland har motorvejen under Limfjorden længe været i fokus. Lokalt er der ønske om at etablere en tredje Limfjordsforbindelse. Der blev lavet VVM for projektet i 2011, og linjeføringen over øen Egholm blev fastlagt for fire år siden, men på Christiansborg har der ikke været opbakning til at gå i gang med bygge den 6,2 mia. kr. dyre forbindelse. Nu har Aalborg Kommune imidlertid tilbudt at skyde 2,5 mio. kr. i en opdatering af VVM-undersøgelsen, og regeringen og DF har valgt at skyde det samme beløb ind i en opdatering. Beslutningen har skabt håb i Nordjylland om, at en anlægslov for projektet kan blive vedtaget senest i 2021 - eventuelt i en brugerbetalt version. Det skriver Komitéen for en 3 Limfjordsforbindelse nu på sin hjemmeside.

Læs også: Nordjyder vil betale 600 mio. kr. til ny Limfjordsforbindelse

60 mio. til Kattegatundersøgelse

Fra Christiansborg - og især fra transportministerens side - har der imidlertid været stor fokus på en anden forbindelse: nemlig den over Kattegat. Tidligere i år bestilte ministeren en såkaldt udvidet screening af forbindelsen som en ren vejbro - men efter en privat investor havde signaleret interesse i at investere i en løsning til både biler og tog, blev screeningen udvidet til også at omfatte denne løsning. Hvis screeningen viser, at der er ræson i at arbejde videre med projektet, vil regeringen og DF straks gå videre med en decideret forundersøgelse. Og det har parterne med finanslovsaftalen afsat 60 mio. kr. til.

Læs også: »Man kan se en ny Kattegatforbindelse som positiv, eller man kan vælge at polemisere, politisere eller være useriøs«

75 mio. til ny havn på Ærø

Nye byggeprojekter på anlægsområdet er der imidlertid kun ét eneste af: Regeringen og DF afsætter 75 mio. kr. til en udvidelse af Søby Havn på Ærø. Resten af den 161 mio. kr. dyre udvidelse skal efter planen betales af Ærø Kommune og forskellige fonde.

Ønsker mere vej efter 2020

Transportministeren håber, at alle undersøgelserne kan danne grundlaget for mange vejprojekter efter 2020, hvor der efter regnedrengenes prognoser igen er råd til at tage fat på de dyre vejudvidelser og nyanlæg.

Læs også: 450.000 nye biler på 10 år: Trængslen vokser med uformindsket styrke

»Jeg (er) glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet,« siger ministeren således i pressemeddelelsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den siddende regering burde nok forsøge, at overraske positivt. Især på miljøområdet. Herunder transport.

 • 18
 • 10

Den eneste grund til at vi stadig pøser penge i jernbaner og fjernvarme er, at det beskæftiger mange. Er det 10000 ved baner og 22000 ved muldvarperiet? Det er derfor tegn på mod og mandshjerte at den nuværende regering udbygger vejnettet. Det bliver spændende at se om de ,der er enige .kan opveje de ,som står til at skulle finde andet arbejde. Engang var trehundrede færøske stemmer nok til at rød stue ku hærge fire år yderligere.

 • 12
 • 25

Det der hjælper er altid vores egen indsats. Tag cyklen når det er muligt. Kør flere sammen i bil.

 • 17
 • 3

Alle illusioner om denne regerings vilje til grøn omstilling burde være forsvundet nu, hvis de ikke allerede var.

Regeringen har ikke forhindret folk i selv at gøre en indsats. At nogle så skal betale for at nogle skal piskes er sådan oppositionen vil have det

 • 6
 • 19

Alle illusioner om denne regerings vilje til grøn omstilling burde være forsvundet nu, hvis de ikke allerede var.

Måske fordi regeringen lever i virkeligheden, hvor over 80% af alt transport foregår på vejene. Fly, tog, skibe med videre deles om de resterende under 20%.

Når det gælder indenlandsk godstransport står vejene næsten udelukkende for alt transport, og det er vel i virkeligheden svært at nævne et eneste stykke gods som ikke på et tidspunkt i sin fragt transporteres på vejene. Prøv!

 • 12
 • 13

Måske fordi regeringen lever i virkeligheden,

som lider under regeringens og et generelt gigantisk kognitivt svigt i forhold til udfordringen, spørgsmålet om at bevare klimaet, vore livsbetingelser.

Men regeringen orienterer sig på artens vegne, præcist som flertallet, domineret af en livsstil, der er blevet sin egen største trussel i og med det, som kaldes økonomisk succes/asfalt og fossildrevne smadrekasser i uendelige baner. https://gylle.dk/mennesket/

Finansloven understreger, at man ikke vil udvikle de mere bæredygtige alternativer til asfalt og fossiler, fordi overforbrug her som der i det hele taget tæller ind i det eneste kriterium for succes, som regering og de succesfulde respekterer.

Når det kommer til en mere forpligtende forståelse for, hvad det så medfører netop i forhold til vort globale klima, så er der ingen hjemme. Så afslører "virkeligheden" sig som en social konstruktion, bygget op over ideologi, manglende respekt for videnskabelig autonomi, fake news i lange baner (kolporteret af demokratistøttede såkaldte liberale massemedier på orverførsel).

Evnen til at forstå relationen mellem pengeværdi, det som BNP'et gøres op i, og realøkonomisk værdi, er gået tabt inden for de modeller, som markedsideologer og såkaldte fagøkonomer arbejder med: https://www.google.dk/search?ei=vHsFXK29Gc... (bare et andet eks. på at den såkaldte virkelighed er en stor social konstruktion)

 • 15
 • 14

Eller formuleret meget kortere; Forbaskede demokratiske flertal!

Problemet er, at flertallet tror, at naturlovene vedtages og bestemmes af flertallet.

https://www.google.dk/search?ei=K44FXLnICN...

Det faktum at flertallet med sin livsstil smadrer ikke bare flertallets livsbetingelser, men også mindretallets livsbetingelser, det mindretal, der som jeg lever i overensstemmelse med det nødvendige hensyn til vores alle sammens livsbetingelser, det er ikke bare udemokratisk, men ekstremt dysfunktionelt.

Faktisk kan jeg ikke se, at det ikke vil føre til en form for konflikt i meget nær fremtid. For der er mange, der lige som mig har fattet, at flertallet ikke er inden for pædagogisk rækkevidde hverken med argumenter der tager udgangspunkt i forpligtende viden eller anden form for "demokratisk adfærd".

Det er lidt uhyggeligt du!

 • 11
 • 9

Har ikke fløjet i 20 år.

De folk, som fortsætter, og det gør folk som flest, samt regeringen, de pisser os andre ned ad ryggen.

Måske hvis du fløj lidt mere og kom ud og oplevede andre kulturer og mennesker du ikke ville være så snævertsynet og vulgær i dit sprog overfor andre mennesker.

Der er ingen på Christiansborg som vil andre det ondt. Det gælder heller ikke de over 80% af danskerne som er afhængige af bilen eller os som har vores svigerfamilie på et andet kontinent.

 • 15
 • 10

Mener du Berlusconi ville have haft magten så længe, uden bestemmelse over pressen, Hans Jørgen? Hvad med Putin?

Jeg er så forblændet - at jeg ser en stor forskel på Berlusconis magt over medierne, Putins ditto, og så de danske medier. Måske en udvalgt skare mener at de er det klogere mindretal, som har genemskuet de dumme danskere og deres politikere, som de stemmer på. Derpå samles på et medie (gæt et debatforum) hvor får luft for deres frustrationer?

 • 10
 • 6

Mærkelig overskrift og ret forkert. Der bliver ikke brugt en eneste krone på veje (asfalt) men kun på papir og konsulenter. Mht jernbaner er det godt at der ikke bruges flere penge her. Jernbanen mangler folk der kan deres fag og ikke leverer endeløse eksempler på hvor ringe branchen er til at omsætte investeringsmidler til passagerkilometer. Sammenhængen er nærmest omvendt proportional. Tilbage står at borgerne her i landet intet - absolut intet - får for de midler der administreres i det tragik-politiske område. De penge kunne være bedre brugt til faktisk alt mulig andet.

 • 6
 • 4

Nogen skriver, at fordi tingene er som de nu en gang er, så er vi nødt til at udbygge vejnettet. Hvis vi skal grave os ud af det hul vi har gravet os ned i, i forbindelse med klimaet, så kræver det jo en omlægning af den måde vi lever på. Det var vist en klar udmelding fra IPCC i deres sidste rapport. Så hvorfor ikke lade være med at poste penge i at øge kapaciteten på vejene, og i stedet støtte lavere priser på offentligtransport og elbiler? Hvorfor ikke tvinge gods fra lastbiler over på togene? Hvorfor ikke bare gøre det mere atraktivt at tage cyklen eller det offentlige?

Bent Johansen: Du skriver at der ikke er nogen på Christiansborg der vil nogen noget ondt. Hvis vi lige ser bort fra den yderste højrefløj, så har du nok ret. Problemet er mere, at de tilsyneladende hellere er interesseret i at blive stemt ind og sidde på magten end rent faktisk at gøre, hvad der er nødvendigt og måske lidt upopulært. Hvor har du forresten fra at 80% af den danske befolkning er afhængig af deres biler? Hvis det er sandt, så kunne de vel købe en elbil som deres næste bil.

 • 8
 • 4

Måske hvis du fløj lidt mere og kom ud og oplevede andre kulturer og mennesker du ikke ville være så snævertsynet og vulgær i dit sprog overfor andre mennesker.

Der er ingen på Christiansborg som vil andre det ondt. Det gælder heller ikke de over 80% af danskerne som er afhængige af bilen eller os som har vores svigerfamilie på et andet kontinent.

Det er blevet meget personligt. Og det skal det også være, for det handler om "identitet bygget op om livsstil, der enten er forenelig med hensynet til vore livsbetingelser eller som ikke er det."

Og nej, jeg begynder ikke at flyve, og jeg ændrer heller ikke livsstil for at blive lige som jer andre, der ikke lever i overensstemmelse med hensynet til vore livsbetingelser.

Den livsstil, som underminerer sine forudsætninger, bør nok ikke forarges over det vulgære i sproget. Der findes en meget udbredt form for censur, som medierne bruger tit og ofte, når den livsstil, som de lever af at bygge op om, beskrives som selvdestruktiv og pervers. Så fjernes beskrivelsen under henvisning til, at man ikke må skrive noget grimt!

Under henvisning til kravet om kun at tale pænt, forhindres det, at det grimme beskrives som det er, grimt!

Således er det ikke længere muligt at beskrive den selvdestruktive livsstil som selvdestruktiv. Det er perverst og vulgært!

Derimod kræves det, at man skal være som andre i svinestien, flyve, æde røde bøffer og tonse ad sted i sin klimadræber.

Jeg står uden for, hævet over elendigheden, hvorfor jeg kan beskrive den adækvat og intellektuelt forpligtende med argumentationen, som tager udgangspunkt i fakta, i orden!

Det er kun i de formasteliges perspektiv, at mit sprog er vulgært.

Regeringen er ikke ond. Bilister er ikke onde. For det onde er ikke nogen ontologisk engenskab. Men udviklingen, som de folkevalgte med 3 millioner fossilædende smadrekasser i ryggen står for, er vulgær!

 • 7
 • 8

Steen Ole Rasmussen, hvis du skal leve "i overensbestemmelse med vores livsbetingelser" vil jeg foreslå at du stopper med at bruge internettet.

Lige pt. bruger det 9% af vores elforbrug, og det forventes at stige til 20% om 6-7 år. Det udleder allerede mere CO2 end fly-trafikken, og det vil kun stige fremover.

Hvis du seriøst mener at du er hævet over elendigheden, skulle du måske feje for egen dør før du peger fingre af andre.

Eller er sagen ikke den, at du er nøjagtig som os andre? Du vil gerne klimaet det godt, men er ikke parat til at det går ud over din egen velfærd og bekvemmelighed-

 • 7
 • 10

vil jeg foreslå at du stopper med at bruge internettet.

Lige pt. bruger det 9% af vores elforbrug, og det forventes at stige til 20% om 6-7 år. Det udleder allerede mere CO2 end fly-trafikken, og det vil kun stige fremover.

Nu er det globale el energi mix at der var 24% VE i 2016 i den globale elforsyning og at det tal er stigende op mod 40% inden 2050 https://www.worldcoal.org/global-electrici...

Dermed kan Steen Ole Rasmussen, rent statistiskt og globalt betragtet, godt benytte internettet i 6 timer i døgnet og stadigt sige han danser på den grønne gren....

Jeg elsker statistik :-D
 • 3
 • 0

Jeg foreslår at du stopper med at bruge internettet.

Det ville lige nøjagtigt være nok til at lukke munden på mig. Når jeg fx mener, at jeg ikke er blind for vores kultur, har indsigt i hvad det er, som i andre står for, så skyldes det i høj grad internettet, som jeg henter informationer fra på spansk, tysk, engelsk og dansk på. Det sidste hus, som jeg skal ombygge/udbygge, kommer til at leve op til BR18 og en stor del af elforsyningen fra egne celler på taget. I min ungdom plantede jeg ca. 40 000 træer i det midtfynske. Træ skal være hovedingrediensen i det kommende hus sammen med genbrugsmaterialer.

Eller er sagen ikke den, at du er nøjagtig som os andre? Du vil gerne klimaet det godt, men er ikke parat til at det går ud over din egen velfærd og bekvemmelighed-

Sagen er, at jeg ikke er lige som jer andre. I påstår, at i gør noget, men det gør i som flest ikke. Og når i undskylder jeres adfærd, så henviser i til, at der ikke er andre, som gør noget. I stemmer på de siddende, ellers havde de ikke siddet der.

Det er ubekvemt, at der findes konsekvente modsvar til jeres livsstil.

Der er rig muligheder for et bekvemt liv, som ikke karambolerer med livsbetingelserne. Det handler om livsstil.

 • 9
 • 2

Sagen er, at jeg ikke er lige som jer andre. I påstår, at i gør noget, men det gør i som flest ikke. Og når i undskylder jeres adfærd, så henviser i til, at der ikke er andre, som gør noget

Jeg påstår nu ingen steder at jeg gør noget, og jeg undskylder ikke min adfærd.

Omvendt med dig, du påstår du gør en hel masse, og undskylder samtidig at du er nød til at bruge internettet. At du bruger internettet er et valg som du aktivt foretager. Netop derfor er du som os andre.

 • 6
 • 12

Jeg påstår nu ingen steder at jeg gør noget, og jeg undskylder ikke min adfærd.

Du er præcist det, som vi er oppe imod.

Omvendt med dig, du påstår du gør en hel masse, og undskylder samtidig at du er nød til at bruge internettet.

Jeg ikke bare gør en masse, men beviser at jeg gør det. Du mener, at fordi man bruger internettet, så kan man lige så godt lade være med at gøre noget! Langt ude, det er for intet, i forhold til alt det andet. Og så er det den eneste vej frem, hvad kommunikation angår.

Her i jantes eget land der bryder flertallet sig ikke om, at nogen rager over mængden, hæver sig over elendigheden. Jeg er ikke som jer, og jeg er stolt af det: https://www.google.dk/search?source=hp&ei=...

 • 6
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten