Regeringen bøjer sig: Dansk støtte til grøn strøm skal ændres

8. september 2014 kl. 10:4815
Regeringen bøjer sig: Dansk støtte til grøn strøm skal ændres
Illustration: Kristian Sylvester-Hvid.
Den danske PSO-støtte gælder ikke udenlandsk produceret el og strider derfor mod EU-reglerne. Nu erkender energiministeren, at ordningen skal ændres.
Artiklen er ældre end 30 dage

Efter flere års stillingskrig med EU om lovligheden af den danske støtte til grøn strøm, PSO, er regeringen nu indstillet på at ændre ordningen.

Stillingskrigen har bevirket, at mange solcelleejere og ejere af små husstandsvindmøller siden 2012 ikke har fået udbetalt hele den PSO-støtte, som de danske energipolitikere ellers har tildelt dem.

Samtidig har markedet for solceller og husstandsvindmøller været sat helt i stå, fordi nye anlæg skulle afvente EU's godkendelse af nye støtteregler.

Nu meddeler klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R), at han går i dialog med EU-Kommissionen, der så sent som fredag atter slog fast over for Energistyrelsen, at den eksisterende danske støtte til grøn strøm strider mod EU-traktaten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg er meget optaget af, at der findes en løsning, som passer til de danske forhold. Jeg kan ikke sige nu, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud, men én ting er sikker, og det er, at vi også i fremtiden støtter grøn energi, så vi kan fortsætte omstillingen væk fra kul, olie og naturgas,« siger ministeren i en pressemeddelelse mandag.

Importeret el diskrimineres

EU-Kommissionen mener, at det danske PSO-system er diskriminerende over for importeret elektricitet. Kunderne betaler PSO-gebyr for al el, som forbruges i Danmark, mens det kun er indenlandsk produceret el, som har adgang til støtten.

Derfor er det ikke hele PSO-systemet, der skal ændres, men alene problemstillingen i forhold til importeret elektricitet, der skal håndteres, hedder det i pressemeddelelsen. I den oplyser ministeren, at EU-Kommissionen har opfordret Danmark til at fremsætte konkrete svar, der kan adressere problemstillingen.

»Sagen har skabt usikkerhed blandt både virksomheder og borgere om afregningspriser på el og om de lempelser af PSO’en, som vi gennemførte i vækstaftalen. Den usikkerhed kan vi ikke leve med. Jeg vil derfor personligt følge op over for konkurrencekommissær Almunia, så vi hurtigst muligt kan finde en stabil løsning,« siger Rasmus Helveg Petersen.

Truet solcellemarked

Chefkonsulent Søren Rise fra installatørernes brancheforening, Tekniq, finder det positivt, at regeringen nu endelig tager hånd om sagen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»En hel masse mennesker har fået lovning på 1,30 kroner pr. kWh i tilskud til solceller og kun fået udbetalt de 60 øre. Og så vil det være rart at få gang i den solcellebranche , som har været ved at falde helt fra hinanden, fordi alle har ventet på tilskuddene,« siger han.

Ifølge den nyeste og meget komplicerede solcelleaftale kan der gives tilskud til i alt 20 MW kapacitet solcelleanlæg i 2013 og 20 MW solcelleanlæg i 2014. Støtten gives kun til anlæg, som endnu ikke er opsat, og alle har derfor ventet på godkendelsen fra EU, hvilke har lammet det danske solcellemarked.

15 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
15
9. september 2014 kl. 12:45

Ret mig hvis jeg har misforstået det. Jeg ser det sådan, at det er kraftværkerne/netværkerne der er tvunget til i Tyskland at aftage strømmen til en forhøjet pris, og derfor får de tabet ved eksport til Danmark, hvor det i Danmark er VE producenterne der får støtte uden om kraftværker/netværker.

Det er svært at lave støtteordninger der ikke giver en forvridning af forholdene. Jeg vil ikke kalde det et marked, fordi det er så gennemsyret af regulering, skatter og støtte, at det kun er i politikernes øjne det ligner et marked. Og kun fordi politikerne vedtog at det skulle ligne et marked.

14
9. september 2014 kl. 12:38

En anden ting, der er galt er, at man istedet for at opkræve skat/afgift af skatteyderne, når man vil bruge nogle penge til tilskud, så tvinger forbrugerne til at købe en vare til overpris. Det ligner det man kalder "penge under bordet" i andre sammenhænge. Prisen bliver sløret ved at kanalisere penge uden om det sædvanlige system. Man slører her vores skattepres. I ejendomshandler/boliglejemål er strafbart at betale urelementeret. vh mogens bülow

12
8. september 2014 kl. 21:35

Kan nogle forklare for en lægmand, som mig, hvad det er EU synes er galt.

Der er det galt at en producent af strøm i udlandet har ikke lige vilkår i konkurrence med strøm fra den danske vindmølle eller solcelle fordi el-forbrugerne i praksis støtter denne produktion. En støtte som producenten i udlandet ikke har adgang til! Derfor vil producenten af el i udlandet tabe kampen om at afsætte strøm til den danske forbruger.

11
8. september 2014 kl. 21:25

Niels: Vi er tæt på enighed

NU var dit angrebspunkt at du kunne ikke forstå at EU ville tillade den billige strøm fra Anholt som de danske el-frobrugere reelt betaler for. Og som sagt det vil EU så heller ikke tillade i forlængelse af deres nye praksis.

10
8. september 2014 kl. 21:20

Det er jo også det EU siger det ikke vil ha'. EU vil ikke tillade at der opkræves PSO (skat) som tilføres en producent som så kan producere billigere end andre producenter i andre lande

Jeg er ikke jurist, så jeg kan ikke helt se hvordan den Tyske model med feed in afviger fra vores. Der er det jo også elbrugerne som betaler uanset hvorfra deres el kommer, også hvis den kommer fra Danmark. Hvis det skulle være fordi PSO afhænger af den rå elpris, bliver det blot endnu mærkeligere. Kan nogle forklare for en lægmand, som mig, hvad det er EU synes er galt. Der lægges jo også moms på vores elforbrug uanset hvor det kommer fra, og denne moms bliver i Danmark.

9
8. september 2014 kl. 20:47

Niels: Vi er tæt på enighed, men det er svært at udkonkurrere svensk kernekraft. Så vidt, jeg husker, producerer Ringhals og Oscarshamn el til ca. 15 øre/kWh. Forsmark tæt ved 25 øre/kWh. Vandkraft endnu billigere.

Konkurrencen foregår ikke på omkostning, men på indmeldeprisen i Nordpools merit-order system. Er du PSO-finansieret, så melder du bare ind til 0øre/kWh. Når du opnår produktionsretten til en positiv pris får du PSOen udbetalt fra energinet. PSOen optjenes ved lokal produktion(inklusiv eksport til dumpingpris) og fordeles ud på hele forbruget(også omkostningslavt kernekraft) af energinet.

8
8. september 2014 kl. 20:38

Niels: Vi er tæt på enighed, men det er svært at udkonkurrere svensk kernekraft. Så vidt, jeg husker, producerer Ringhals og Oscarshamn el til ca. 15 øre/kWh. Forsmark tæt ved 25 øre/kWh. Vandkraft endnu billigere. Det er vel derfor, at DK meget tit (især det sidste års tid) har kunne importere masser af strøm til 20-30 øre/kWh.

7
8. september 2014 kl. 18:39

Lobbyisterne (for det er jo dybest set dem der bestemmer i EU ?) har igen formået at tilgodese storkapitale interesser og undergrave nationale initiativer der mindsker forurening og støtter miljømæssige bæredygtige projekter. Hvor er nærhedsprincippet i sådanne tåbelige regler/beslutninger.

Det er på grænsen af det absurde at tale om storkapital og miljømæssige bæredygtige projekter når der argumenteres for at bevare det danske system, der giver gode gaver til dem der har råd til at investere i de dyre projekter. Godt nok betegner det sig som ”Vedvarende Energi” men på trods af al talen er det så ustabilt at allerede nu er det et meget dyrt problem at få backup til brug en vindstille vinternat. Godt nok er vindkraft uden forurening, men det er ikke bæredygtigt – ikke ØKONOMISK bæredygtigt. Selv om man ikke kan lide storkapitalen, må man konstatere at den repræsenterer det der får samfundet til at virke – Undtagen i Nordkorea. Hvis du vil have bæredygtig og forureningsfri energi, så se hvordan der er gået på den anden side af Øresund. Lige nu får Danmark 10% af sin EL fra Vind, Sol og Vand og 15% fra kernekraft, der også er forureningsfri. 54% kommer fra Kul og Brunkul. Kilde: http://www.dongenergy.dk/SiteCollectionDocuments/Erhverv/Generel%20deklaration%202013.pdf

5
8. september 2014 kl. 17:58

Udgift til støtte til særlig el-prodution skulle jo i følge grundloven være lagt ind i Finansloven, men så ville vores officielle skattetryk jo være steget og EU ville jo kunne se, at vi gav konkurrenceforvidende støtte. De 2 ting ønskede man ikke at befolkningen og EU kunne se. Derfor opfandt Svend Auken PSO-en (på Christiansborg kaldt På Svends Ordre) og hans magt var så stor at ingen turde oplyse om hverken ar den var grundlovsstridig eller i strid med EUs konkurrenceregler. Nu er virkeligheden endelig gået op for EU, men den danske befolkning finder sig stadig i overtrædelse af grundloven.

vh Mogens Bülow

4
8. september 2014 kl. 17:55

Der er også en ting, der virker omvendt.
Energinet.dk køber strøm fra danske vindmøller til priser mellem ca. 50 og 105 øre/kWh. Og (især i kraftig blæst) eksporterer vi en stor del af strømmen til priser mellem 0 og ca. 30 øre/kWh. Mest til Sverige og Norge, men ofte også til Tyskland.
Så de danske elbrugere (alle!) støtter på denne måde vore nabolande med store beløb.
Hvad mener EU-kommissionen (og ministeren) om det???

Det er jo også det EU siger det ikke vil ha'. EU vil ikke tillade at der opkræves PSO (skat) som tilføres en producent som så kan producere billigere end andre producenter i andre lande. Nu udkonkurrer den danske strøm jo Svensk Atomkrafstrøm, via tvungen betaling fra de danske el-forbrugere..

Eller med andre ord EU ville ikke godkende Anholt i dag.

3
8. september 2014 kl. 17:45

Lobyisterne ( for det er jo dybest set dem der bestemmer i EU ?) har igen formået at tilgodese storkapitale interasser og undergrave nationale initiativer der minsker forurening og støtter miljømæsige bæredygtige projekter. Hvor er nærhedsprincippet i sådanne tåbelige regler/beslutinger.

At der ikke er en samlet EU politik der på tværs af nationale grænser betaler en merpris for el der er produceret på vedvarende energi kan undre. Og at vi i DK skal eksportere vind el til 0-30 øre/kwh ja det siger jo noget om at markeskræfterne ikke formår at gøre det der er godt for helheden og borgerne i EU.

2
8. september 2014 kl. 17:22

Der er også en ting, der virker omvendt. Energinet.dk køber strøm fra danske vindmøller til priser mellem ca. 50 og 105 øre/kWh. Og (især i kraftig blæst) eksporterer vi en stor del af strømmen til priser mellem 0 og ca. 30 øre/kWh. Mest til Sverige og Norge, men ofte også til Tyskland. Så de danske elbrugere (alle!) støtter på denne måde vore nabolande med store beløb. Hvad mener EU-kommissionen (og ministeren) om det???

1
8. september 2014 kl. 11:33

Her i Danmark har vi en regering, som har valgt at prioritere et skift til vedvarende energi med PSO afgiften som omfordelingsmiddel. Denne ordning er åbenbart i konflikt med EU. PSO midlerne skal fordeles til hele EU. Vi må ikke forskelsbehandle vor egen nations borgere i forhold til vore unionsmedborgere på trods af vores forbehold mod - netop - unionsborgerskabet.

Hvordan skal vi i Europa gøre os forhåbninger om at komme videre i en stadigt accelererende udvikling, hvis ikke vi må udnytte den diversitet, som tidligere var den største kraft i fremskridtets retning ? Den største udvikling i vores samfund sker i dag indenfor regulering og kontrol, og hvis vi ikke snart formår / ønsker at komme fri af denne snærende spændetrøje, er vore chancer i fremtidens globale udfordringer ikke store.

Man kan være uenig i regeringens prioriteringer, men det kan vi gøre noget ved på valgdagen. EU lovgivningen, derimod. Den står bare skrevet og er kommet fra højere sted.