Regering vil kun give begrænset skatterabat til hjemme-pc

Regeringens IT-løft på 150 millioner kroner er for lidt, for dyr for medarbejdere og afhænger af arbejdsgiverens vilje, skosede oppositionen, da Folketinget forleden førstebehandlede skatteminister Svend Erik Hovmands (V) lovforslag om en hjemme-pc-ordning og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Kristian Jensen, Venstres finansordfører, forklarede indledningsvist, at i forhold til den tidligere ordning er lovforslaget renset for fråds i form af webkameraer, scannere og farveprintere. Til gengæld er ordningen mindre bureaukratisk og offentligt ansatte kommer med. Endelig er det ikke "gratis" for arbejdsgiverne. Derimod undlader regeringen at stille krav om, at formålet skal være uddannelse eller opkvalificering.

»Der er skåret ind til benet af, hvad der principielt er vigtigt for IT-udviklingen i Danmark. Der er lavet en ny løsning, som ikke længere er en løsning med bruttoløntræk, men som er et ligningsmæssigt fradrag, der gør, at også tjenestemænd og folk i tjenestemandslignende ansættelser får glæde af det, og så er der stillet et krav om, at der skal være en indsats fra arbejdsgiverne på mindst 25 procent,« sagde Kristian Jensen.

Anders Samuelsen (R) bemærkede, at de 150 mill. kr. svarer til 40-60 kr. årligt pr. arbejdsaktiv:

»Det er vel nogenlunde, hvad en stikdåse koster eller måske en ledning, som skal føre internetforbindelsen fra væggen og ind i computeren. Er det det, som man vil bygge endnu en komplikation ind i vores skattesystem for?«

Brudt løfte fra Venstre

Thomas Adelskov (S) kaldte lovforslaget for et løftebrud, idet Anders Fogh Rasmussen (V) den 28. maj 2001 lovede at genindføre den hjemme-pc-ordning, som Nyrup-regeringen afskaffede.

»Vi står her med en skrabet model til meget få personer,« sagde den socialdemokratiske ordfører. Han mente, at forslaget indfører brugerbetaling for hjemmearbejde, og at det i øvrigt "synes at fremgå af lovforslaget, at virksomheden forsat vil have ejerskab til den pc, som medarbejderen skal betale for."

Thomas Adelskov fremhævede med afsæt i dagbladet Børsens beregninger, at den gamle model, der udløb ved udgangen af 2000, var billigere for medarbejderen end den nye. Af en pc til 20.000 kr. skal medarbejderen ifølge lovforslaget selv betale 11.500 kr. mod 5500 kr. i den gamle ordning.

Aage Frandsen (SF) pointerede, at det er tilfældigt, hvem der vil kunne udnytte ordningen. De arbejdsløse kan ikke, og ellers afhænger det af arbejdsgiveren.

»Det er også et spørgsmål om, om det er pc'er ude i de danske hjem, der mest er mangel på. Er det ikke noget andet inden for IT-området, det drejer sig om at få udviklet? Er det ikke software og en række andre ting eller uddannelse af nogle mennesker, det drejer sig om?« sagde Aage Frandsen, der hellere vil bruge pengene målrettet end til et særfradrag.