Regelopstramning: Radon-sug skal sikre huse mod giftig gas

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) er i gang med at udarbejde nye radon-anvisninger, som skal gøre det lettere for danske boligejere og bygherrer at tage kampen op mod den kræftfremkaldende luftart.

Det fremgår af et svar fra erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen til Thomas Jensen (S) i boligudvalget.

De nye anvisninger kommer, fordi 350.000 danske boliger overskrider Erhvervs- og Byggestyrelsens anbefalinger for radon-niveauet i danske boliger, og fordi en tidligere undersøgelse fra SBI viste, at der også i nybyggeri kan være problemer med radon.

Torben Valdbjørn, civilingeniør og seniorforsker hos SBI, er ansvarlig for de nye anvisninger, der kommer i kølvandet på en række stramninger, Erhvervs- og Byggestyrelsen lavede på radon-området i efteråret 2009 efter en massiv mediedækning i forbindelse med nye radon-anbefalinger fra WHO.

»Vi har længe haft lufttætningskravet og bygningsreglementets anbefalinger til luftskiftet for enfamilieshuse, men må alligevel konstatere, at radonindholdet er for højt. Vi ønsker at nedsætte radonindholdet indendørs ved at reducere indtrængningen,« siger Torben Valdbjørn fra SBI.

De nye anvisninger, der forventes at blive offentliggjort i forbindelse med det nye bygningsreglement, skal informere boligejere om, hvordan de selv kan måle radon-niveauet og lokalisere eventuelle indtrængningspunkter for radon, ligesom nye anvisninger til bygherren skal gøre det nemmere at etablere en ordentlig radon-sikring, når huset opføres.

Plastikmembran ikke godt nok

I dag består radon-sikringen typisk af en plasticmembran, der forhindrer radon i at sive ind i boligen, men selv i nye huse med radon-sikring bliver der nogle steder målt for høje radon-niveauer.

Derfor vil de nye anvisninger fra SBI også indeholde beskrivelser af en dræn-løsning. Tanken er, at anvisningerne skal gøre det let for bygherren under opførelsen af nybyggeri at etablere drænene, der er en del af et såkaldt 'radon-sug',

Efterfølgende kan der installeres en ventilator, der suger luften væk under fundamentet og fører det uden for bygningen, hvis det viser sig, at radonkoncentrationen indendørs er for høj.

Har de nuværende anvisninger været for uklare?

»Vi bliver klogere med tiden, og de nye anvisninger skulle gerne afspejle den seneste viden med gode anbefalinger. Det er en opgradering, og de skal helst være nutidige både for nybyggeri og eksisterende byggeri,« siger Torben Valdbjørn fra SBI.

Torben Valdbjørn vurderer, at prisen på en dræn-løsning formentlig vil ligge på 10-20.000 kr., men at man så også burde være godt sikret som boligejer.

»En ting er at opfylde lovkravet, noget andet er at opfylde et ønske. Hvis man i fremtiden sænker anbefalinger til radon-niveauet, så har man allerede en billig måde at håndtere det på i stedet for at lave dyre tiltag,« siger han.

Til eksisterende boligejere vil der være konkrete anvisninger til, hvordan radon-niveauet kan sænkes, alt efter hvilke problemer det er, man oplever.

Nogle steder vil en ventilator i kælderen være nok, mens 'radon-sug' er nødvendig anndre steder.

Ved tydeligt at præcisere de forskellige løsninger håber SBI på, at prisen for radon-sænkende tiltag falder, da boligejere i dag typisk er nødt til at hyre et rådgivede ingeniørfirma for at finde en løsning.

Bygherren hænger på regningen

I svaret til Thomas Jensen i boligudvalget slår erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen samtidig fast, at bygherren kan holdes økonomisk ansvarlig, hvis radon-sikringen i nybyggeri ikke fungerer efter hensigten.

»Hvis man køber et nybygget hus og efterfølgende måler et radonniveau over 100 Bq/m3, har bygherren således ikke opfyldt bygningsreglementets krav om radon-sikker konstruktion, og køberen kan rejse en erstatningssag mod bygherren for at få dækket udgifterne til at etablere den lovpligtige radon-sikring.«

Det forventes, at det nye bygningsreglement træder i kraft i 2010.