Regelbøvl blokerer for kommunale solceller

Så er den gal igen. Endnu en gang gør koks i lovgivningen det mere end svært at få opsat solceller, og nu er det kommunerne, der er kommet i klemme.

Flere kommuner ønsker at opsætte solcelleanlæg til at dække elforbruget i kommunale bygninger som sportshaller og skoler, men en ændring i elforsyningsloven fra sidste år er gået hen og blevet et dårligt match med den nye nettomålerordning fra december.

Læs også: Regelkaos bremser store solcelleanlæg

Reglen i elforsyningsloven kræver nemlig, at kommuner skal oprette selvstændige selskaber, når kommunen modtager penge for at forsyne nettet med el.

Og det er ingen sjældenhed, at det sker, med den nye nettomålerordning. Den er timebaseret, og et anlæg vil typisk vil nå at producere mere strøm, end der bruges på en time, og derfor sælges den overskydende strøm fra.

Det betyder helt konkret, at hvis kommunerne skal følge lovgivningen, skal de oprette et nyt selskab for hvert evig eneste solcelleanlæg, de agter at installere, hvilket er noget af en administrativ besværlighed.

»Det er et dilemma, fordi vi har nogle politikere, der gerne vil sætte solceller op, nogle mål om at reducere vores CO2-udslip, og vi har nogle bygninger med elforbrug, som gør sig egnede til solceller, så det er da virkelig ærgerligt, at vi ikke kan komme videre med det,« siger afdelingschef for Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Henrik Littau-Jensen.

Her er der 23 solcelleprojekter til en værdi af 15 millioner kroner, som lige nu står stille som følge af kravet om oprettelse af selskabsdannelse.

Læs også: Total forvirring om solcelleaftale: Blev vilkår for boligforeninger forværret?

Oprettelsen af selskaber skal ske, fordi det lovgivningsmæssigt er nødvendigt at adskille kommunale indtægter, der ikke har noget med de indhentede skattepenge fra kommunernes borgere. Det skal fremgå klart, at eksempelvis en skole ikke er finansieret af salg af solcellestrøm.

Og det er unødvendigt, lyder det fra Kommunernes Landsforening (KL), da flere af de involverede kommuner ikke har intentioner om at installere anlæg for at sælge strøm, men blot dække bygningernes behov.

»De eksempler, som flere kommuner har indsendt til KL, tegner et billede af kommuner, som ønsker at opsætte solcelleanlæg på skoler, institutioner, idrætshaller mv. med en produktionskapacitet, som svarer til bygningens elforbrug. Lovgivningen giver her kommunerne en del unødig administration, som ikke kan have været tiltænkt opsætningen af mindre solcelleanlæg,« skriver chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings kontor for Teknik og Miljø Birthe Rytter Hansen i en mail til Ingeniøren.

Kommunernes Landsforening har derfor sendt en anmodning til Energistyrelsen om, at reglerne ændres, eller der gives en dispensation, som kan give kommunerne spillerum til at genoptage kommunale solcelleprojekter i deres mål om at reducere CO2-udslip.

I Energistyrelsen behandles forespørgslen i øjeblikket, og herfra er meldingen, at styrelsen undersøger muligheden for en generel ordning for dispensation til kommunerne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når det er så indviklet, kan kommunerne bare lægge projekterne i mølposen. Mange af projekterne er alligevel kun baseret på en eller anden vild grøn ide, og at nogle kommuner synes de skal være CO2 neutrale. Det burde aldrig være en kommunes opgave at bruge borgernes penge på at vifte med armene mod CO2. Hvilken effekt forestiller de sig det skulle have udover "feel good". Man kunne jo forestille sig at borgerne kunne bruge pengene både bedre og fornuftigere.

 • 0
 • 0

Solenergi er en energiform, der er vedvarende, produktionen af et anlæg udleder kun 15% af den CO2 der modsvarer anlæggets energiproduktion, energien kommer i de timer på døgnet hvor forbruget er størst, og i sommerhalvåret bruger vi stadig masser af fossile brændstoffer til elproduktion.

Anlæggene er i det væsentlige vedligeholdelsesfri, ganske ufarlige og støjer slet ikke. Og prisen for solenergi er efterhånden ved at blive konkurrencedygtig.

Det er da genialt at hjælpe denne enrgiform på vej - desværre er vores kulminister knap så genial...

 • 1
 • 1

Den simple løsning er at rulle tilbage til det vi ved fungerer, dvs noget der ligger meget tæt på den gamle nettomåleordning, nemlig en egen årsforbrugsordning.

Dvs uden 6kW begrænsningen, dog kunne man dobbeltmåle så tvangsalg til monopolselskabet blev afregnet 10% lavere, men stadig så afgifterne afregnes på det positive årsforbrug.(det reelle træk på nettet)

Da kommunerne ifølge artiklen ikke vil producere ud over årligt egetforbrug, kunne det laves simpelt, ved et valg om overskydende årlig produktion blot tilfalder monopolselskabet uden vederlag (et tab på nul kroner) eller man ønsker den årlige overproduktion udbetalt sammen med et PSO tillæg, mod at man opretter et selskab der kan modtage pengene.

 • 1
 • 0

Det er da genialt at hjælpe denne enrgiform på vej - desværre er vores kulminister knap så genial...

Det er vel tvivlsomt hvor genialt det er at støtte en suboptimering en af de dyreste vedvareede energiformer

 • 2
 • 0

Den gamle nettomåleordning er den mest geniale også den mest energirigtige! I 75% af den tid solen skinner og producerer strøm via solcellerne er der mest brug for strøm – den er også dyrest, blot se priserne på Nordpool – den strøm solcelleanlægget producerer bliver brugt ”bag ved transformeren”, det lokale elselskab sparer således Nettransmissionsafgiften – og er der da også en god reson i at levere evt. overskydende strøm tilbage til ”producenten” igen, ingen taber på det overhovedet – se det er her det rigtige energieventyr ligger – men desværre kulogdongenergiministeren er jo kun en alogbedrevidende ingeniør

 • 0
 • 1

Som ved enhvert andet kommunalt selskab, der producerer og sælger el, så er det jo helt naturligt at solcelleanlæg falder ind under samme regler. Der er jo ingen principiel forskel på et kommunalt ejet affalds kraftvarmeværk, der jo producerer og sælger el og så et solcelleanlæg, der gør nøjagtigt det samme.

Ens regler for alle, uanset hvilke præferencer den enkelte måtte have for den ene eller anden teknologi.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten