Redningsaktion skal sikre Artemis-satellitten

Artemis blev anbragt i en alt for lav elliptisk bane, da Ariane 5 rakettens sidste trin ikke brændte korrekt - en fejl som man nu mener at have fundet og korrigeret. Redningen er godt nyt: Artemis kostede næsten fem milliarder kroner.

Artemis blev anbragt i en elliptisk bane med apogæum på 17.000 km i stedet for de planlagte 36.000 km. Ved en så stor fejl er de medbragte brændstofreserver normalt ikke tilstrækkelige til at få satellitten op i en geostationær bane (cirkulær, 36.000 km over ækvator). Men det er nu ved at lykkes takket være Artemis' elektriske raketmotorer (ion-motorer), som er ca. 10 gange mere effektive end kemiske raketter. På grund af satellittens hyppige passage af Van Allen strålebælterne i den oprindelige bane, var det tvingende nødvendigt at bruge en del konventionelt brændstof meget hurtigt efter opsendelsen for at undgå strålingsskader. Med fem raketaffyringer i satellittens perigæum (jordnærmeste punkt) blev apogæum løftet til 31.000 km og med tre apogæum-affyringer blev banen dernæst cirkulariseret. Her kunne Artemis så parkeres, mens den videre redningsaktion blev planlagt.

Den resterende del af redningsaktionen, hvor to elektriske raketmotorer bruges til ganske langsomt at ændre banen til geostationær højde krævede, at satellittens software i stort omfang måtte skrives om.