Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer

12. juni 2017 kl. 21:4116
Rapport: Ufødte og små børn udsat for store mængder bly og hormonforstyrrende stoffer
Både ufødte og små børn op til tre år er særligt sårbare over for påvirkningerne fra neurotoksiske og hormonforstyrrende stoffer. Ny dansk rapport samler tilgængelig viden om op imod 60 stoffer. Illustration: Patrick Jayne Thomas & Miss Kitty/Flickr.
Børn taber 5 IQ-point på grund af blyeksponering – og det er umuligt helt at undgå eksponeringen, fastslår DHI og DTU Fødevareinstituttet.
Artiklen er ældre end 30 dage

De fleste af os tænker nok på bly som et udfaset miljøproblem, eftersom stoffet for længst er blevet forbudt i benzin. Midlet paracetamol ser vi sandsynligvis som en ven i nøden, når vi plages af smerter.

Men de to stoffer er højdespringerne for henholdsvis neurotoksiske (hjerneskadende) og hormonforstyrrende stoffer i en ny rapport, der viser, hvilke af de to grupper stoffer, ufødte og børn op til tre år udsættes for.

I rapporten har DTU Fødevareinstituttet og det rådgivende ingeniørfirma DHI på vegne af Miljøstyrelsen undersøgt den samlede viden om cirka 60 stoffer – herunder hvor farlige de er, og hvor meget børn bliver udsat for dem i dagligdagen.

»Det var overraskende, at især var de gammelkendte stoffer som bly og dioxiner/PCB som stod for de største overskridelser af de tolerable eksponeringsniveauer med bly som en helt klar højdespringer. Den gennemsnitlige blyeksponering lå 50 gange over, hvad, man vurderer, der er et tolerabelt eksponeringsniveau,« siger projektleder på DHI Poul Bo Larsen til Ingeniøren.

Behov for mere viden om bly i Danmark

Hvis man oversætter tallene for bly direkte, svarer det til, at børn taber 5 IQ-point på grund af blyeksponering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Svensk forskning: Miljøpolitik forbedrer børns livsmuligheder

»Generelt har vi anset bly for at være en positiv historie, fordi man har nedbragt eksponeringen. Men i 2010 nedsatte man det tolerable eksponeringsniveau med en faktor 70. Dermed blev den eksponering, som man mente, at mennesker kunne tåle, pludselig 70 gange mindre. Og det overhalede den reduktion, som man havde fået i eksponeringsniveauet indenom,« forklarer Poul Bo Larsen.

Eksponeringsdata er i stort omfang taget fra EU´s videnskabelige komiteer, der har beregnet blyeksponeringen, men det kan måske formodes, at den reelle eksponering er lidt lavere.

»Men hvis man skal have et mere præcist mål for risikoen her i Danmark, skal man lave et moniteringsstudie af blyeksponeringen ved at måle blodbly i børn og gravide, for de data har man ikke,« siger Poul Bo Larsen.

Bly er spredt alle vegne

Blyeksponeringen sker især gennem fødevarer, støv, jord og metalholdige artikler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra fødevarer stammer den største blyeksponering fra drikkevarer, hvilket skyldes blys udbredte spredning i miljøet og mulig afsmitning af bly fra fx metalholdigt produktionsudstyr. Bly, der først er sluppet ud i miljøet, forsvinder heller ikke, da det er grundstof, der jo ikke nedbrydes samtidig med, at det kan akkumuleres i fødekæden.

Læs også: Blyholdig benzin har skadet New Zealands børns fremtid – USA kigger bekymret med

»Så rundt omkring er der fortsat en afsmitning af bly, selv om den er blevet væsentligt mindre end tidligere, blandt andet fordi bly er blevet forbudt i benzin, og man er blevet mere opmærksom på de sundhedsmæssige risici,« siger Poul Bo Larsen.

Samtidigt er man blevet opmærksom på, at der ikke er nogen nedre eksponeringsgrænse for blys skadelige effekter på centralnervesystemet.

»Det vil sige, at hvert ekstra lille bidrag potentielt set har en påvirkning på små børns udvikling af deres nervesystem. Det er derfor afgørende fortsat at reducere blyeksponeringen mest muligt,« siger Poul Bo Larsen.

Forskerne har kigget på cirka 60 stoffer

I rapporten ’Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer’ har forskerne gennemgået en mængde videnskabelig litteratur herunder en række ekspertvurderinger fra EU´s videnskabelige komiteer for at identificere, hvilke stoffer, der er evidens for, er eller formentlig er hormonforstyrrende, og hvilke der giver en kronisk neurotoksisk påvirkning af nervesystemet – og dermed skader små børns udvikling af hjernen og dermed deres intelligens.

Læs også: Principiel sejr: EU stempler for første gang phthalater som hormonforstyrrende for mennesker

Mens DHI undersøgte neurotoksiske stoffer, tog DTU Fødevareinstituttet sig af de hormonforstyrrende stoffer. De fandt frem til cirka 30 stoffer i hver gruppe med et vist overlap.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dernæst fastsatte forfatterne med hjælp fra de anerkendte ekspertvurderinger grænseværdier (tolerable eksponeringsniveauer) for de enkelte stoffer med hensyn til de hormonforstyrrende og nervebeskadigende effekter; det vil sige sikre eksponeringsniveauer som børn op til tre år og ufødte (altså gravide mødre) ikke bør overskride.

Sådan beskytter du bedst dine børn

Det kan være svært helt at undgå højdespringeren for neurotoksiske stoffer bly, fordi det er spredt i miljøet.

Man kan dog holde børn væk fra blyholdige ting for at undgå afsmitning. F.eks. indeholder mange smykker trods forbud stadig lidt bly, og små børn putter ofte ting i munden. Man kan sørge for, at der ikke er støvet inden døre, for bly og i øvrigt hormonforstyrrende stoffer som bromerede flammehæmmere binder sig til støvet.

I byerne kan man også udskifte blyforurenet jord eller afskærme den, så børnene ikke udsættes for bly, når de leger udendørs.

Generelt skal man huske at vaske hænder ikke bare på grund af bakterier, men også på grund af eksponeringen for stoffer.

Med hensyn til hormonforstyrrende stoffer handler det primært om dioxiner/PCB’er, ftalater (DEHP,DBP, DiBP), bisphenol A, BHA og BHT, og der kan svanemærkede produkter være en god mulighed til at begrænse eksponeringen.

For højdespringeren paracetamol skal gravide og forældre følge retningslinjerne fra Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og lægen. Det er stadigvæk det bedste smertestillende middel at tage for gravide, men samtidig bør det kun være noget, som man tyr til, når f.eks. et glas vand og hvile ikke er nok. Støt jer til vejledningen fra Lægemiddelstyrelsen.

Kilder: DHI og rapporten 'Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer'

Mange stoffer er udeladt

Efterfølgende har de gennemgået andre rapporter, der viser, hvor stor eksponering af disse cirka 60 stoffer, målgruppen bliver udsat for (eksponeringsværdier) gennem fødevarer og drikkevarer, indeklima som støv og dampe, udemiljø gennem jord, kosmetik samt forbrugerprodukter som legetøj, kemiske produkter osv.

Når den beregnede eksponering overskrider det tolerable niveau, er det således udtryk for en potentiel risiko, som bør vurderes nærmere for nøjere at beskrive denne eller nedbringe den.

»Rapporten er den første, der forsøger at give et samlet billede af risikoen for børn under tre år og ufødte børn. Og da vurderingen er foretaget ensartet overfor alle stoffer, giver den således en god forståelse for, hvilke stoffer der er mest problematiske,« siger Poul Bo Larsen.

Det skal dog understreges, at der stadig er mange stoffer, som forskerne ikke har kunnet undersøge, fordi der mangler data for, hvor meget vi blive udsat for i hverdagen. Andre stoffer er udeladt, fordi der mangler viden om, hvorvidt stofferne er skadelige.

Det Økologiske Råd: Politikerne må træde til

Rapporten er en opsummering af det arbejde, DHI og DTU siden 2013 har foretaget i forbindelse med Regeringens og Enhedslistens ønske om at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi.

Læs også: Kunstgræsbaner til fodbold er stort set frikendt af ny rapport

Miljøstyrelsen er på vej med en kampagne i efteråret, der skal give forældre gode råd til, hvordan de bedst muligt beskytter ufødte og børn mod hormonforstyrrende og hjerneskadende stoffer.

I en pressemeddelelse fra Det Økologiske Råd noterer miljøorganisationen sig, at politikerne nu må på banen og sikre, at EU tager hånd om problemet:

»Det er svært at undgå de farlige stoffer ved personlige valg og adfærdsændringer i dagligdagen. Det hjælper at spise økologisk og bruge svanemærkede produkter, men vi kan ikke blot overlade til den enkelte person at løse problemet. Det er vores beslutningstagere, der må sikre en fuld gennemførelse af EU's kemikalielovgivning REACH, så langt flere stoffer reguleres,« siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege.

16 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
16
14. juni 2017 kl. 00:18

Bly, der først er sluppet ud i miljøet, forsvinder heller ikke, da det er grundstof, der jo ikke nedbrydes</p>
<p>Det er jo dobbelt vrøvl. Grundstoffer nedbrydes. Bly nedbrydes.

Måler du på havvand ser du hele det periodiske system. Hvorfor skulle børn påvirkes mere af disse forsvindende mængder end andre? Er det nu pludselig blevet 70 gange farligere? "Men i 2010 nedsatte man det tolerable eksponeringsniveau med en faktor 70. Dermed blev den eksponering, som man mente, at mennesker kunne tåle, pludselig 70 gange mindre. Og det overhalede den reduktion, som man havde fået i eksponeringsniveauet indenom,« forklarer Poul Bo Larsen.

Det er med blandede følelser jeg læser sådanne udgivelser, for hvad kan du gøre selv. Bly findes overalt i meget små mængder, og kan du overhovedet gøre noget for at reducere dit indtag af det?

15
13. juni 2017 kl. 16:30

NaCl er ikke et grundstof NaCl er en kemisk forbindelse hvor Na og Cl er bundet i en gitterstruktur. Er det ikke almen viden i dette forum???

Rene grundstoffer f.eks. Na ELLER Cl kan kun nedbrydes yderligere ved radioaktiv stråling, hvilket disse i de sædvanligt stabile isotoper IKKE er tilbøjelige til...

De allerbedste hilsener

14
13. juni 2017 kl. 15:17

Paracetamol (Pamol. Panodil) er det mest hormonforstyrrende stof i Danmark. Det skyldes ikke, at det virker kraftigere end alle de andre hormonforstyrrende stoffer, men det skyldes, at den indtagne mængde er 100-1000 gange større. Om de lettere smertestillende midlers hormonforstyrrende virkning læs https://academic.oup.com/humrep/article/28/7/1890/613026/Paracetamol-aspirin-and-indomethacin-display , hvor der er masser af referencer til andre artikler.

PARACETAMOL ER STÆRKT LEVERTOXISK. Desuden er Paracetamol et stærkt giftigt (levertoxisk) stof, der årligt dræber og invaliderer unge piger i Danmark, piger som absolut ikke ønsker at dø, men bare ønsker opmærksomhed ved at æde piller.

Paracetamol er ikke engang recept-pligtigt, skønt det burde totalforbydes !!! Visse undersøgelser synes at vise, at den smertestillende effekt ikke er bedre end placebo.

Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

13
13. juni 2017 kl. 12:36

Så Na og NaCl er de samme stoffer ? Pas på hvad du kommer på de blødkogte æg :-)

12
13. juni 2017 kl. 11:59

Så Na og NaCl er de samme stoffer ? Pas på de hvad du kommer på de blødkogte æg :-)

10
13. juni 2017 kl. 10:10

(citat): "»Men hvis man skal have et mere præcist mål for risikoen her i Danmark, skal man lave et moniteringsstudie af blyeksponeringen ved at måle blodbly i børn og gravide, for de data har man ikke,« siger Poul Bo Larsen" (citat slut).

Den akutte blyeksponeringen kan måles ved at måle blodets indhold af bly, men hvis man er interesseret i at vide noget om organismens depoter af bly i indre organer (kronisk bly-forgiftning) må man først dokumentere gennem videnskabelige undersøgelser, at blodets indhold af bly afspejler organismens depot af bly.

For kviksølv gælder, at blodets indhold af kviksølv IKKE afspejler organismens depot af kviksølv.

Og for kobbers vedkommende kan der tilmed være omvendt proportionalitet således, at der kan ses lavt niveau af kobber i en urin eller blod-prøve, hvor en kelerings-test viser alvorlig kobberforgiftning.

Link: www.ehjournal.net/content/pdf/1476-069X-6-30.pdf

9
13. juni 2017 kl. 08:13

Man kan sørge for, at der ikke er støvet inden døre, for bly ................. binder sig til støvet.

Og hvor skal dette bly så komme fra?

I byerne kan man også udskifte blyforurenet jord eller afskærme den, så børnene ikke udsættes for bly, når de leger udendørs.

Hvordan f..... skal forældre gøre det for at "beskytte sine børn bedst" ? Forøvrigt sker dette jo løbende. Hvor er der ifølge forfatteren blyforurenet jord tilbage?

Generelt skal man huske at vaske hænder ikke bare på grund af bakterier, men også på grund af eksponeringen for stoffer.

Hvor er man lige udsat for disse uspecificerede "stoffer" ? Hvis man er udsat for farlige stoffer dagen lang, så man behøver at vaske hænder konstant, er det da en idé at fjerne stofferne i stedet for.

Hvis man oversætter tallene for bly direkte, svarer det til, at børn taber 5 IQ-point på grund af blyeksponering.

Hvordan har man målt dette? Det vil da kræve omfattende og langvarige studier at konstatere dette, hvis det overhovedet er muligt.

Rapporten er en opsummering af det arbejde, DHI og DTU siden 2013 har foretaget..... Så det er jo gammelt nyt, som nu piskes op til en ny sensation.

8
13. juni 2017 kl. 08:00

Bly, der først er sluppet ud i miljøet, forsvinder heller ikke, da det er grundstof, der jo ikke nedbrydes

Det er jo dobbelt vrøvl. Grundstoffer nedbrydes. Bly nedbrydes.

Bly nedbrydes langsomt og findes derfor i miljøet som rent bly i lang tid men det iltes som så mange andre grundstoffer.

Jern er f.eks. et grundstof og mon ikke vi alle ved at det nedbrydes?

7
Journalist -
13. juni 2017 kl. 01:05
Journalist

Hej Hans Jeg forstår pludselig, at du misforstår det med bly og paracetamol. Parcetamol indeholder den ene gruppe af stoffer; hormonforstyrrende. Bly hører derimod under neurotoksiske stoffer. Så du køber heldigvis ikke blypiller ? Jeg justerer lige min tekst, så det ikke misforstås.

6
13. juni 2017 kl. 00:31

Forfatteren burde måske bringe, at rapporten konkluderer, at: 1: Der ikke er evidens for paracetamol er hormon forstyrrende. 2: Paracetamol stadig er det anbefalede smertestillende præparat til gravide og børn og man IKKE bør skifte til andet præparat!

4
13. juni 2017 kl. 00:05

Bly piller? Hvad er det dog for noget sludder du skriver. Der er ikke bly i paracetamol. Og alle ved da forhåbentligt hvad paracetamol er, også uden du prøver at få det til at lyde forfærdeligt farligt...

Men man kunne da godt ønske at forfatteren gik lidt mere i dybden med paracetamol, i stedet for blot at nævne det sammen med bly, og derved få det til at lyde som et farligt stof.

2
12. juni 2017 kl. 23:55

Hans, du vrøvler. Paracetamol er det stof, der er i Pamol eller f.eks Panodil. Du kan gå ind på apoteker i andre lande og bare bede om paracetamol, og du får et eller andet, der indeholder stoffet. Der er ikke bly i.

1
12. juni 2017 kl. 23:25

Jeg har haft skrevet til Hanne Kokkegård, at jeg syntes hun skulle skrive hvad paracetamol er bedst kendt som. Da det er et produktnavn, såsom Xerox (fotokopi), Stanley-knife (hobbykniv) og Cognac er det, så vil hun ikke skrive det. Måske rimeligt.

Er det helt almindeligt kendt hvad disse blypiller normalt kaldes? Kan man gå ned i et supermarked og forlange paracetamol, og så få noget som helst med hjem?

Hvis man tror at man måske har paracetamol i sit hjem, eller måske nogensinde har indtaget det, så ville man søge på nettet efter det, og få svar i første link. Men det tror jeg de færreste gør.