Rapport: Sådan gør vi skifergas miljøvenlig

2. februar 2016 kl. 13:2911
Der er en række miljømæssige risici ved at bore efter skifergas, men en ny rapport fra Naturstyrelsen bringer mulige løsninger for dagen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Overvågning af grundvandet, tryktest af brønden og fokus på at anvende mindre skadelige kemikalier er nogle af de måder, hvorpå man kan sikre sig mod de miljømæssige farer ved at bore efter skifergas.

Løsningerne næves i en ny rapport udarbejdet for Naturstyrelsen, der både skal kortlægge farerne ved skifergasboringer og de mulige foranstaltninger, man kan tage.

Netop på grund af bekymringen for miljøskader indførte daværende klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) i april sidste år et midlertidigt stop for tilladelser til at efterforske og udvinde skifergas. Til november vil den nye regering på ny tage stilling til stoppet, blandt andet med udgangspunkt i rapporten.

I alt 36 risikomomenter

Rapporten, som DTU, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - og Geus står bag, vurderer, at der i alt er 36 risici. Af dem er 4 ifølge rapporten ikke alvorlige, hvis man iværksætter sikkerhedsforanstaltninger. Her er tale om methan i drikkevandsboringer, oliestoffer i formationsvand, spildevandsbehandling af organiske stoffer og miljøfarer ved radon.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den minimale fare kan skyldes noget faktuelt, som at radons halveringstid er kort og derfor ikke er til miljøfare, men i andre tilfælde kan minimal fare skyldes sikkerhedsforanstaltninger. Overvågningsprogrammer skal for eksempel advare i tide, hvis der sker forandringer i grundvandets indhold af methan.

Steffen Foss Hansen, lektor ved DTU Miljø, påpeger dog, at de kendte foranstaltninger ikke kan afhjælpe alle problemer:

»Der er elementer, hvor der, selv når man implementerer foranstaltninger, kan der være ubekendte ting, man ikke kan tage højde for.«

Bør lave yderligere undersøgelser

En ubekendt faktor er blandt andet mængden af radioaktivitet i det vand, som kommer med op, når man borer efter skifer. Derfor anbefaler Steffen Foss Hansen at sætte nye undersøgelser i gang:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vores rapport viser, at der helt sikkert er nogle ting, man skal have styr på, før man går i gang med skifergas i Danmark,« siger han og tilføjer:

»Der er nogle opgaver, man kan gå i gang med, for eksempel begynde at kortlægge sprækker i undergrunden og den generelle miljøtilstand i de områder, hvor man kunne tænkes at udvinde skifergas.«

Ud over at anbefale nye undersøgelser anbefaler rapporten også tryktest af brønden, at indvinding foregår i god afstand til søer og åer og opsamling af spildevand i tanke, indtil det kan renses.

Brug for plan om radioaktivitet og affald

Anbefalingerne er blevet til på baggrund af en granskning af udenlandske fareanalyser, videnskabelige artikler og EU-opgørelser over kemikalier anvendt i skifergasboringer. Inden bor skal finde frem til skifergas i den danske undergrund, er der ifølge Steffen Foss Hansen navnlig to problemer, der skal tages hånd om:

»Jeg mener, at radioaktivitet og håndtering af store affaldsmængder er mest presserende at få styr på,« påpeger han.

Noget der ifølge ham også kræver undersøgelser.

Læs hele rapporten HER.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
4. februar 2016 kl. 12:23

Efter min mening er vi på vej ind i en fremtid med en stadig større del af transportsektoren på el. Så jeg mener ikke vi får brug for nye kulbrinte aktiver.

Ja lad os elektrificere lastbil- og togtrafik samt flytrafikken. Desværre er der vist 20.000 stk. fly på bestillingssedlen, så det varer nok en rum tid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bliver vi nødt til at forsøge igen. Selvfølgelig kan det gøres uden at belaste miljøet som artiklen peger på. Man må vist erkende, at Max har ret.

10
3. februar 2016 kl. 13:19

og dog? ;)

Ja, artiklen siger nemlig også:

"prices have crashed. The bust has forced debt-laden producers to slash jobs, halt dividend payouts, auction off assets and abandon exploration projects."

9
3. februar 2016 kl. 13:16

Der er lang vej til at oliepriserne stiger for alvor

Det er nu ikke helt rigtigt. Priserne har taget et kæmpe dyk pga. der produceres ca. 5% for mange kulbrinter. Rusland er en af de største producenter, og de snakker nu om at sænke produktionen med ca. 10%. Iflg. folk i oliebranchen er dette bl.a. for at imødegå OPEC så de også kan acceptere at skrue ned for deres produktion. Som du selv skriver har også de amerikanske skifergas selskaber økonomiske problemer, dvs. flere felter vil ikke blive udnyttet fremover og enkelte eksisterende vil muligvis endda blive droppet.

Der er dog ingen tvivl om, at lige nu er olie branchen i krise.

8
3. februar 2016 kl. 13:09

Der er lang vej til at oliepriserne stiger for alvor og vi ved at vi skal holde om med at bruge fossile brændsler. Så bare glem den skifergas. Den er på alle måder en dårlig idé.

- he...elt sikkert! :)

The worst fears of OPEC and Asian gas exporters are about to come true.</p>
<p>U.S. shale drillers who pushed domestic crude production to a 45-year high and unlocked record amounts of natural gas are letting those supplies loose into global markets they were absent from for decades. The tanker of shale oil that shoved off from a Texas port on New Year’s Eve and a shipment of liquefied natural gas that’s prepared to set sail later this month will inaugurate a new era of competition among the world’s largest energy producers...

- og dog? ;)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-04/shale-hoard-behind-u-s-energy-renaissance-set-loose-on-globe

7
3. februar 2016 kl. 12:23

Uanset hvor meget tilhængerne gerne vil, så er der intet økonomisk grundlag for at udvinde skiffergas

... fuldt stop. Det kan ikke betale sig at udvinde skifergas nogen steder. I USA hvor skifergas er stort lider selskaberne under de aktuelle oliepriser. Der er lang vej til at oliepriserne stiger for alvor og vi ved at vi skal holde om med at bruge fossile brændsler. Så bare glem den skifergas. Den er på alle måder en dårlig idé.

5
3. februar 2016 kl. 12:09

vi har brug for et nyt

Efter min mening er vi på vej ind i en fremtid med en stadig større del af transportsektoren på el. Så jeg mener ikke vi får brug for nye kulbrinte aktiver.

4
3. februar 2016 kl. 12:05

Olieeventyret på Nordsøen synger på sidste vers, dvs et aktiv "forsvinder", så vi har brug for et nyt.

Vi er derfor efter min mening nødt til at aktivere skifergassen, for alternativet er at betale for en import af det samlede energiforbrug i Danmark.

3
3. februar 2016 kl. 09:51

Miljøvenligt skifergas = ingen skifergas

Kim har fuldstændig ret - uanset hvor miljørigtig indvinding af skifergas måtte kunne gøres, så er det primære problem i forhold til miljøet ikke indvindig, men brug af skifergas, der jo som bekendt er et fossil brændsel med alle de problemer det medføre. At det evt. sviner mindre end olie og kul gør det ikke miljøvenligt.

2
3. februar 2016 kl. 06:31

Miljøvenligt skifergas = ingen skifergas...

1
3. februar 2016 kl. 00:13

Det er en helt fejlagtig overskrift på artiklen. Rapporten dokumenterer at der på rigtig mange områder er for lidt viden om hvordan de komplekse risici håndteres omkring skifergas. Vi har for lidt viden om kemikalierne og hvordan de nedbrydningsprodukter og cocktaileffekter vil være af de kemiske reaktioner der opstår med alunskiferen . Ifølge rapporten har mindst halvdelen af de kemikalier der bruges ved fracking i Polen manglende eller utilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere kemikaliernes effekter i vandmiljøet. Polen er interessant fordi det ligner de danske forhold mest. Desuden skrives der at det samlet set er meget vanskeligt at vurdere skæbnen for de miljøfremmede stoffer som kan være i undergrunden i en meget lang årerække. Samtidig er den danske alunskifer sandsynligvis af en type der vil kræve store mængder vand og kemikalier i en frakturering ifølge rapporten. Rapporten rejser langt flere spørgsmål og røde advarselslamper end den giver svar, så postulatet om at sådan gør vi skifergas miljøvenlig er helt skudt ved siden af.