Rapport: Overfyldning, tæring og dårlige svejsninger udløste gødningskatastrofe i Fredericia

Illustration: TV 2 (Still fra video)

Et skib lægger til i Fredericia Havn en onsdag aften sidste år for at fylde gødning af typen N32 på en tank tilhørende Dan Gødning. Men pludselig begynder tanken at krakelere, og der strømmer kvælstofholdigt gødningsvand ud af den 15 meter høje tank, der er revnet fra top til bund. Tanken kollapser og vælter i faldet nogle andre nærliggende tanke - blandt andet en beholder med palmeolie, som der senere går ild i.
Sådan lyder Teknologisk Instituts (TI) beskrivelse af, hvad der skete på Fredericia Havn om aftenen den 3. februar sidste år. Hændelsesforløbet kan læses i en undersøgelsesrapport, der netop er blevet offentliggjort på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Tegningen viser, hvordan revnerne startede ved den ødelagte svejsning og udviklede sig både mod tankens top og bund. Illustration: Teknologisk Institut

Ulykken skete ifølge TI altså, fordi en svejsning brød op og fik hele tanken til at revne. Men undersøgelsen viser også, at der var i mindst 9.570 m3 gødning i tanken, selv om den kun var godkendt til at rumme 9.040 m3.

Læs også: Fredericia-ulykke: Over 4.000 ton kvælstof røg i Lillebælt

I konklusionen skriver Teknologisk Institut: 'Det vurderes som overvejende sandsynligt, at den primære årsag til havariet er fyldningen af N32 mod det planlagte niveau. Sekundært, at svækkelse af svøbet på grund af korrosion og fejlbehæftede svejsninger, har reduceret styrken lokalt, og er årsag til, at revnen er initieret.'

Ejere afviser overfyldning som årsag

Ifølge undersøgelsen var det heller ikke første gang, at der var blevet fyldt mere end 9.040 m3 på tanken - svarende til en flydehøjde på 13,5 meter - som tanken var godkendt til. Ifølge rapporten fortæller et vidne, at han har set væske løbe ud fra tankens tag – der sidder halvanden meter højere end de tilladte 13,5 meter.

Læs også: Sikkerhedsekspert tror ikke på opklaring af branden i Fredericia

Hos Danish Agro, der er medejer af Dan Gødning, erkender man, at der på ulykkestidspunktet var fyldt mere på tanken, end den var godkendt til. De afviser dog, at det skulle være den udslagsgivende årsag til ulykken.

»Rent teknisk mener vi, at tanken burde være godkendt til 14,9 meter, og meget tyder på, at der ikke havde været problemer, hvis ikke det havde været for den svejsefejl, som Teknologisk Institut har identificeret,« siger Søren Møgelvang Nielsen, kommunikationsdirektør hos Danish Agro.

Grænsen på 13,5 meter blev nemlig sat efter den seneste tilstandsrapport fra 2015, men den er ifølge virksomheden baseret på ufuldstændige oplysninger.

»Senere undersøgelser viste, at tanken rent faktisk var bygget af en stærkere ståltype end først antaget, og efterfølgende har vi også coated tanken indvendig for at modvirke korrosion,« siger han.

Udsagnet understøttes af TI's rapport, hvor der står:

'Den tilladelige fyldhøjde for den coatede tank ligger derfor i intervallet 13,5 m til 15 m, men er ikke fastlagt af CPI (C&P Inspektion A/S, som inspicerede tanken i november 2015, red.)'

Selvom virksomheden afviser, at væskestanden var medvirkende til ulykken, burde man dog stadig have overholdt de gældende regler, understreger Søren Møgelvang Nielsen.

»Det er også blevet indskærpet for ledelsen.«

Politiet ikke klar til at sigte

Hvem – om nogen – der kan pålægges skyld for ulykken vurderes stadig af Sydøstjyllands Politi, som bestilte undersøgelsesrapporten fra Teknologisk Institut. Politiet modtog rapporten allerede i januar, men den er først blevet offentliggjort for nylig, fordi den har været en vigtig del i politiets undersøgelse. Politiadvokat Jan Østergaard er imidlertid ikke klar til at konkludere noget endnu.

»Sagen er under juridisk vurdering, men det er endnu ikke blevet afgjort, om der skal rejses sigtelse i sagen,«fortæller han.

Læs også: Storbrand sendte sandsynligvis over tusind ton kvælstof direkte i Lillebælt

Danish Agro og Dan Gødning oplyser, at de siden ulykken har investeret 18 millioner kroner i at gennemgå alle deres tanke rundt omkring i landet for fejl.

»Det er jo først nu med rapporten, at vi har fået nys om årsagen til ulykken, men det er klart, at det er noget, vi tager med os videre. Det kan sagtens tænkes, at vi skal have lavet en helt klar procedure for svejsninger, også ved reparationer,« siger Søren Møgelvang Nielsen.

Undersøgelse af havari på tankanlæg by Ingenioeren on Scribd

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når en konstruktion kollapser ved 10 % overbelastning er den primære årsag, at konstruktionen ikke er stærk nok, ikke overfyldningen som TI citeres for at have konkluderet. Utilstrækkelig styrke kan skyldes fejl i projektering, udførelse eller vedligeholdelse.

 • 0
 • 0

Overfyldningen er ikke bare 10% men 25% i forhold til revurdering af max. niveau i 2008 fra kommunen og Dan Gødnings egen vurdering i 2000 (max. 10000 ton); aktuel fyldning var ca. 12500 ton.

Ellers har du ret i din betragtning af overfyldningen ikke i sig selv kan være eneste årsag. TI efterviser således også fejl i svejsning mellem svøb 5 og 6, hvor brudstyrken er væsentligt forringet, og de påviser også at brudet starter her.

Dette forklarer dog ikke hvorfor revnen udvikler sig som sprødbrud helt til bunden af tanken? Stål S235 har under normale forhold rimelig stor modstand mod sprødbrud ver normale temperaturer.

Der er tegn på endog kraftig korrosion i tanken, trods leverandørens SDS the påpeger at UAN kan lagres i ståltanke pga. korrosionsinhibitor; denne har tilsyneladende ikke altid været aktiv?

Kan denne korrosion have forårsaget materialeforandringer, der har bevirket mindre modstand mod sprødbrud ved højere temperatur? evt. langtidspåvirkning af Nitrogen (fra UAN)?

 • 0
 • 0

Det er pinligt, at Ingeniøren bruger den der alarmistiske retorik. Der aldeles ikke tale om en "katastrofe", blot en kortvarig stor udledning af næringsstoffer, som ikke har nogen vedvarende mærkbar virkning på miljøet. Hvilket udtryk vil Ingeniøren bruge, hvis der sker noget alvorligt?

 • 0
 • 0

Tanken er formentlig oprindeligt bygget til olie, og dimensioneret til 100 % fyldning med vand (densitet 1 ton/m³). Ved ombygning til N32 (densitet 1,3 ton/m³) har man begrænset fyldningen tilsvarende. Men TI's rapport viser at tanken gentagende gange er blevet overfyldt med 25-30 %. Hvorfor forlanger man ikke installation af et overløbsrør, så tanken ikke kan overfyldes.

Når man trykker et rør eller en tank til brud, vil det oftest bryde hvor der er en afvigelse i materialet, eventuelt en fejl, men det kan også ske langs en ellers fejlfri svejsning, da svejsningen i sig selv udgør en afvigelse.

 • 0
 • 0

Hej Karl Iver Dahl-Madsen. Du kommer med nogle ret nye påstande, ihvertfald for mit vedkommende.... Vil du ikke godt forklare dig nærmere. Jeg tror der er mange lystfiskere der anser dette for en slags miljø katastrofe.

mvh kim

 • 0
 • 0

Uden at vide det, så kan det tænkes, at kloakken under anlægget leder til det kommunale spildevandsanlæg 1km syd for farmen og at arbejdstilsynet og miljøstyrelsen i så fald godt kan blive enige om, at kontrolleret overløb ikke er optimalt :).

 • 0
 • 0

Ved svejsning af tanksvøb af denne størrelse tillades gennemgående rodfejl i rundsømmene, dette fremgår ikke rapporten - de er derfor ikke umiddelbart udført dårlige. Der er tilsyneladende ikke udført slagsejhedsprøvning og en metallurgisk undersøgelse. Begrebet ældning i forbindelse med tyndeplader/ koldvalsede plader burde have været undersøgt, særligt med mediet taget i betragtning. Ældning vil udløse sprødbrud.

 • 0
 • 0

Et overløbsrør bør føres til en anden tank, hvis tanken fyldes til taget vil der under alle omstændigheder være et overløb, men et overløbsrør beskytter tanken mod overbelastning, og kollaps.

 • 0
 • 0

Du skal nok ikke forvente at et tidligere olieoplæg er kloakeret direkte ved gravitation, derudover er Fredericia et kæmpe renseanlæg på 420000 PE, så et mindre overløb betyder nok ikke andet end at der skal bruges lidt ekstra tid til at belufte

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten