Rapport: Infrastruktur, mindre madspild og GMO kan sikre verden mad

Hvis vi skal brødføde de ni milliarder mennesker, der vil være på jorden i 2050, er der behov for massive investeringer i teknologi, videndeling og infrastruktur samt opbygning af samfundsinstitutioner i udviklingslandene.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Akademiet for tekniske videnskaber (ATV).

Rapporten kommer med syv konkrete anbefalinger til, hvordan det stigende fødevarebehov på verdensplan kan imødekommes på en miljømæssig, økonomisk og socialt forsvarlig måde.

Politisk modvilje modarbejder

De førende eksperter, der står bag rapporten konkluderer, at vi allerede har den nødvendige teknologi og viden til at kunne brødføde de tre milliarder ekstra mennesker vi vil være på Jorden i 2050. Men de understreger også, at fysiske omstændigheder og manglen på politisk vilje modarbejder dette.

De skriver, at det er et faktum, at over halvdelen af den mad, der produceres på verdensplan, ikke når frem til forbrugeren. I udviklingslandene er manglen på infrastruktur hovedårsagen til dette; uden ordentlige veje kommer maden ikke fra mark til mund. I de industrialiserede lande smides maden væk af helt andre grunde, der blandt andet skyldes uvidenhed hos forbrugeren.

Michael Stevns, direktør i Landbrug og Fødevarer og formand for projektets organisationskomité:

»Mange af de teknologiske og politiske løsninger findes, for eksempel minimering af de enorme mængder af mad og dermed procesenergi og vand, der dagligt spildes. Her kan både politiske incitamenter og sund fornuft derhjemme gøre en stor forskel,« siger han ifølge en pressemeddelelse.

Han mener, at det ikke er et øjeblik for tidligt, at ATV skærper debatten om fremtidens fødevaresystemer.

»For mig er det fuldstændigt fundamentalt at erkende, at tilgængelighed, stabilitet og udnyttelse af mad er essentiel for alle menneskers trivsel og produktivitet, - uanset hvor man bor i den globale landsby. Vi skylder derfor de kommende generationer at identificere de bæredygtige løsninger på problemet.«

Nyt økonomisk vækstområde for Danmark

ATV's syv anbefalinger for at kunne sikre 'food for all forever' er:

 • Brug af behovstilpasset teknologi og udnyttelse af de muligheder videnskaben byder - inklusiv eksempelvis GMO
 • Massiv investering i infrastruktur i landområder
 • Implementering af bedre reguleringer på globalt plan for at forhindre konkurrenceforvridende aktiviteter
 • Regeringer og internationale institutioner skal leve op til deres ansvar
 • Det enorme tab og spild af fødevarer skal reduceres betydeligt
 • Udvikling af akvakulturer på åbent hav for at øge produktionen af alger, tang og fisk
 • Udførelse af detaljerede studier om konceptet 'full costing' hvor prisen for slitage på jorden og brug af vand og energi pålægges fødevarerne

Rapporten viser, at et så påtrængende og kompliceret forhold som at sørge for mad til alle ikke kan løses med enkeltstående foranstaltninger. Der er både brug for tekniske, politiske og praktiske løsninger, påpeger direktør for ATV, Lasse Skovby Rasmusson.

»Der er brug for et nyt mindset, hvor vi gør op med vanetænkning, og hvor vi alle må stå sammen og i fællesskab sigter mod målet. Det bliver en kæmpemæssig opgave, men vi tror på det kan lade sig gøre,« siger han ifølge pressemeddelelsen.

Han påpeger, at Danmark er i en unik situation, fordi vi ved rigtig meget om fødevareproduktion og bæredygtighed.

»Den viden bør omsættes gennem danske virksomheder og gavne både fødevareproduktionen i udviklingslandene og de danske virksomheder. For Danmark kan der blive tale om et helt nyt økonomisk vækstområde.«

Ingeniørens Visionarium kom tidligere på året frem til mange af de samme punkter, da eksperterne debatterede, hvordan vi sikrer mad i fremtiden.

Læs Visionariets anbefalinger her.

Dokumentation

Læs rapporten fra ATV her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så kommer denne faggruppe med løsninger, der garanteret både er mulige og vil virke - men som er "politisk ukorrekte". Til gengæld kom Klimakommisionen med forslag, der var "politisk korrekte" - men som vanskeligt vil kunne virke - og i hvert fald aldrig vil blive gennemført.

Måske skyldes forskellen, at "madfolkene" udelukkende er optimistiske og styret af en tro på at kunne nå et mål, mens "klimafolkene" "arbejder med ryggen mod væggen".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Og hvad vil de så gøre for at brødføde verdens befolkning i år 2100, når der er X antal milliarder ekstra munde?

 • 0
 • 0

Og hvad vil de så gøre for at brødføde verdens befolkning i år 2100, når der er X antal milliarder ekstra munde?

Nej ! I modsætning til, hvordan det kan se ud ved første øjekast, så er det ikke kortsigtet, når man altid bruger året 2050 og antallet ca. 9,5 mia. mennesker, når man skal beregne, hvilke udfordringer vi globalt står overfor.

Alle beregninger af befolkningsudviklingen siger nemlig, at kurven da vil toppe, og at det globale folketal derefter vil falde. Når man kan det, så er det fordi, en stor gruppe af dem, der lever i 2050, allerede er født.

Antal børn per kvinde for at holde et uforandret folketal er 2,1. "Alle" ved, at befolkningen stiger kraftigt i Afrika. Hvad de færreste dog ved er, at antallet børn per kvinde i Afrika allerede er reduceret fra 6 for nogle tiår siden til 2,5 i dag - altså ikke så langt fra en stop i befolkningstilvæksten. - Det globale gennemsnit er allerede under 2,1 barn pr kvinde.

Når befolkningen alligevel stiger, er det fordi, de store årgange lever længe endnu - og længere end før - og at den generation af kvinder, der nu er børn og endnu ikke har fået børn, er større end den foregående og vil få sine mellem 1,4 og 2 børn.

Det er vældigt glædeligt, at vi har fået denne udvikling, og at den skyldes det modsatte af, hvad man rationelt kunne forvente: Det skyldes at folk har fået stor sikkerhed for at de selv og deres børn vil overleve til de bliver gamle, i stedet for - som man kender det fra dyreverdenen - at tilvæksten stoppes af sult og sygdom.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg troede egentlig at tilvæksten var størst i Asien, specielt Indien.

Men egentlig tror jeg ikke fødevaremangel bliver det største problem, men snarere rent drikkevand og energimangel.

 • 0
 • 0

Jeg troede egentlig at tilvæksten var størst i Asien, specielt Indien.

Men egentlig tror jeg ikke fødevaremangel bliver det største problem, men snarere rent drikkevand og energimangel.

Jeg beklager - det var faktisk Indien og ikke Afrika, mine tal var beregnet på.

Flere områder i Afrika har dog haft en lignende udvikling - og det i et hurtigere tempo.

Det er vanskeligt at fange hurtige ændringer, da fødselsraten måles, når kvinden er 49 år. Der findes dog statistiske modeller, der forudser udviklingen, idet bl.a. alderen ved første barn, uddannelse og beskæftigelse for kvinder viser med stor regelmæssighed, hvor mange (få) børn, kvinderne vil få allerede, når de er 25. Målt efter de parametre vil faldet i fødselsraten i store dele af Afrika gå endnu hurtigere end i Indien og Kina.

Rent vand er kun i lille grad et spørgsmål om for lidt vand i forhold til antal indbyggere - det er et spørgsmål om forurening af det, som er. Energimangel er der allerede nu - især i Afrika. Det skyldes do også mangel på energiproduktion pga. underudvikling (energihøstning), idet der findes både kul og vand- og solkraftmuligheder nok.

Personligt tror jeg, mangel på livskvalitet er et større problem ved "trangboethed", end mangel på materielle fornødenheder.

Mvh Peder Wirstad

PS: Prøv at google på "Hans Rosling" og se nogle af hans fantastiske forelæsniger om sammenhængen mellem økonomi, helse og fødselsrater (samt anden dynamisk statistik)

 • 0
 • 0

GMO.Vi er blevet forsøgskaniner! Hej Ing.dk brugere. Jeg poster lige denne besked, så den kan komme bredere ud :-) For der er godt nok en masse som støtter op om verdens største forsøgsprojekt. Et forsøg som bliver udført og testet af mennesker. Tragisk men sandt.

Lad mig sige en ting. Lad sandheden komme ud.

De økonomiske interesser er så gigantisk store, at vi ikke får sandheden at vide omkring vores fødevare. Ting vi rent faktisk indtager hver hver. 95-99% af alle mennesker gør i hvert fald. Monsanto som er verdens største sprøjtemiddel og GMO producent, samtidlig også en af verdens mest forurenene virksomheder. Skøn kombination hva?!

Ødelægger naturen samtidig med at de forgifter vores fødevare. Skønt!

Den STØRSTE GMO undersøgelse der til dato er udført, blev foretaget af Arpad Pusztai. Han vandt faktisk muligheden for at undersøge GMO kartoftler for industrien. Han var selv meget PRO GMO, men han blev klogere. Efter undersøgelserne sagde han at han havde fundet flere meget uheldige bivirkninger på rotter i hans forsøg. Konsekvensen af den konklusion var så at han blev fyret på stedet og nye trådte til! Sådan arbejder den industri bla. GMO er og bliver et videnskabeligt forsøg. Og vi er selv forsøgkaniner!

Mvh Martin Grundlægger af Stjernesund.dk

 • 0
 • 0

Der er så kendt at han tror at vi tager hans ord for gode varer uden dokumentation.

Istedet for at udslynge hade ordet "Monsanto" som laver mange andre ting end Roundup og GMO ville det have været på sin plads med en dokumentatinon over Monsantos forureninger af naturen og vore fødevarer.

Det ville også¨være på sin plads, at Martin Skandborg fortalte om sin vej til indsigt for så alvorlige beskyldninger.

Mit bedste råd må være, at Martin finder et andet forum med mere naive sjæle.

 • 0
 • 0

for det første.. PLEASE google Arpad Pusztai´s navn og med lidt snile vil du finde masser af dokumentation.

For det andet. Monsanto er skyld i 1000vis af selvmord. Indiske landmænd specielt. Monsanto sagsøger folk hvis marker uheldigvis har fået monsanto GMO frø på deres marker. Frø som kan flyve flere Km i vinden og lande hvor det skulle være. De har forsøgt, men STOR succes at fortælle alle landmænd at ingen marker kan gro ordenligt afgrøder uden deres pestider og GMO vidunder produkter. Alt i mens bla. USA landbrugsområder forsvinder som aldrig før. De efterlades simpelthen i ørken stand. Alt liv i jorden er jo gasset væk ! hvis du havde konkrete mod dokumentation eller bare et argument eller to så kunne jeg også kommentere på det, men det ser ikke ud til at være tilfældet. /Martin Skanborg

 • 0
 • 0

@Martin

Frø som kan flyve flere Km i vinden og lande hvor det skulle være. .. Alt i mens bla. USA landbrugsområder forsvinder som aldrig før. De efterlades simpelthen i ørken stand. Alt liv i jorden er jo gasset væk !

De frø, der har den egenskab, at kunne spredes flere Km i vinden, findes men ingen af dem tilhører kulturplanter. Hvis det er pollen du mener, er det en anden sag. Der er to mekanismer: 1) Fremmedbestøvning ved vindspredning, græsser, rug majs osv. 2) Bi-bestøvning: Raps, kløver, bønner, majs.

At landbrugsland i USA forsvinder og bliver til ørken, skyldes mest mangel på vand. Men har dokumentation for andet, så er der sikkert myndighederne i USA er interesseret i at høre om det.

Om forsøg med GMO, så testes de mikrobiologisk, på planter og på dyr før de kommer i større forsøg.

 • 0
 • 0

Du vender tingene på hovedet.

Det er ikke mig der beskylder Monsanto for ufine metoder, og når man er et amerikansk firma så har de nogle fortilfælde hvor firmaer der ikke har opført sig ordentligt har skullet betale ret så store bøder.....herunder også Monsanto.

Så jeg mener at du har bevisbyrden for dine påstande, som jeg ikke er enig med dig i.

 • 0
 • 0

Arpad Pusztai

Nu har jeg googlet ham og set at han har lavet en undersøgelse af en genmodificeret kartoffel. Selv hvis man er overbevist om hans undersøgelses lødighed, hvordan kan det medføre en komplet afvisning af TEKNIKKEN bag GMO? Skulle man også have afvist klassisk planteforædling de gange hvor det har medført planter og dyr der er skadelige for menneskers sundhed?

 • 0
 • 0

Hej Martin Jeg synes det er fint du kommer på banen og afslører det niveau der præger prædikanterne i frygtbevægelsens GMO afdeling.

for det første.. PLEASE google Arpad Pusztai´s navn og med lidt snile vil du finde masser af dokumentation.

Pusztai har lavet en ringe undersøgelse af nogle GMO kartofler han selv havde lavet. Intet andet. Man kan læse lidt om den old gamle sag her: http://viden.jp.dk/binaries/an/8395.pdf

For det andet.

Monsanto er skyld i 1000vis af selvmord. Indiske landmænd specielt.

Det er forlængst afvist( http://www.ifpri.org/publication/bt-cotton...) . Selvmordene startede før GMO'erne og har andre årsager. Det handler mere gæld. Der var en dokumentar for nylig "Fanget af mikrogæld". Der finder du nok en større del af forklaringen.

Monsanto sagsøger folk hvis marker uheldigvis har fået monsanto GMO frø på deres marker. Frø som kan flyve flere Km i vinden og lande hvor det skulle være.

Ha ha. Har de fået mælkebøttegener eller hvad? Monsanto har mig bekendt kun sagsøgt folk som ulovligt har opformeret GMO frø. Kan du dokumentere andet?

De har forsøgt, men STOR succes at fortælle alle landmænd at ingen marker kan gro ordenligt afgrøder uden deres pestider og GMO vidunder produkter.

Alt i mens bla. USA landbrugsområder forsvinder som aldrig før. De efterlades simpelthen i ørken stand. Alt liv i jorden er jo gasset væk !

Gasset?? hvad vrøvler du om?

Det har været et stort problem med vinderrosion siden man begyndte at pløje prærien op. I dag er problemet langt mindre, bl.a. fordi roundup-ready afgrøderne langt hen ad vejen kan dyrkes uden man behøver at pløje.

 • 0
 • 0

Propaganda: http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda og lidt om fascictisk ideologi: http://da.wikipedia.org/wiki/Fascisme#Den_...

Nu skal det der står i wikipedia heller ikke gå fri for den individuelle kildekritik. Der er givet skåret hjørner og benyttet fortolkninger, ofte subjektivt.

På samme vis bør en kilde som Dr. Arpad Pusztai være udsat for kritisk revision af udsagn og antagelser. Monsanto er udsat for kritik og desværre også fordomme. Men hvis løgnen gentages ofte nok, er der mange der ikke gennemskuer den.

God sommer.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten