Rapport giver tågede svar om fremtidens bilbrændstoffer
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Rapport giver tågede svar om fremtidens bilbrændstoffer

En længe ventet rapport om alternative drivmidler til transportsektoren formår ikke helt at skabe det totale overblik og den sammenlignelighed mellem teknologier, som ellers var ét af formålene med analysen.

Flere aktører og høringspartnere påpeger i deres kommentarer til rapporten konkrete mangler og fejl og brug af forskellige forudsætninger, ligesom aktørerne kritiserer rapporten for ikke at vurdere teknologierne som dele af det samlede energisystem.

Rapporten, som blev sendt i høring lige før sommerferien, er udarbejdet af en tværministeriel gruppe under Energistyrelsen. Gruppen skulle vurdere perspektiverne i de alternative drivmidler i transportsektoren på kort og lang sigt og ud fra dét give anbefalinger til forskningsområder.

Med anvendelse af en helt ny, samlet analysemodel for de forskellige drivmidler og teknologier er arbejdet mundet ud i ti udvalgte, men ikke prioriterede teknologispor, som bliver holdt op imod hinanden på økonomi, miljø og effektivitet i 2006 og i 2025. Arbejdsgruppen konkluderer, at der ikke på kort sigt er noget miljømæssigt alternativ til benzin og diesel, som kan betale sig - set i forhold til CO2-reduktioner i andre sektorer. Men anbefaler så de dyre biobrændstoffer ud fra et argument om, at danske virksomheder er involveret i udviklingen af disse teknologier.

På langt sigt, i 2025, er det elbiler - på batteri eller brændselsceller -som ifølge rapporten vurderer bliver det fremherskende alternativ til benzin og diesel, selvom det langtfra er det billigste alternativ.

Problematisk sammenligning

De fleste høringssvar er enige i den langsigtede konklusion om elbaserede biler, men når det kommer til den korte bane samt tal og metoder ophører enigheden:

Dong Energy fremhæver i sit svar, at den opsplittede model med teknologisporene ikke giver mulighed for at vurdere effekten af det dynamiske samspil mellem sektorerne. Det mener også Energinet.dk, som foreslår, at en sådan analyse bliver næste skridt i arbejdet.

Landbrugsraadet finder, at man i rapporten sammenligner og drager konklusioner på basis af forskellige teknologispor, som slet ikke kan sammenlignes, fordi de arbejder med forskellige forudsætninger. For eksempel sammenlignes methanol og bioethanol fra kilde til hjul, selvom de anvendes i henholdsvis en brændselscelle og en forbrændingsmotor med meget forskellige virkningsgrader:

»Det er problematisk,« siger chefkonsulent i Landbrugsraadet, Bruno Sander. Han mener, man bør have et katalog, hvor hvert drivmiddel kan kombineres med flere forskellige, relevante konverteringsteknologier.

Energinet.dk kritiserer også, at rapporten begrænser sig til de ti valgte spor. Især fordi rapporten selv siger, at der godt kan være relevante løsninger blandt de fravalgte teknologier.

Store usikkerheder

Flere andre svar kommer også ind på, at den ene eller den anden teknologi ikke er medtaget.

Ud over biogas gælder det for eksempel animalsk baseret biodiesel, som af Energistyrelsen anses for at have for lille potentiale. Det finder producenten Daka sært:

"Det er vel ikke så ringe, at fem procent af det danske dieselforbrug kan dækkes med 2. generations biodiesel med en god miljøprofil fra nu af", skriver virksomheden med henvisning til virksomhedens forventede produktionskapacitet ved udgangen af 2007.

Flere høringsparter beskæftiger sig også med usikkerhederne i vurderingerne og de valgte forudsætninger. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, efterlyser en mere overordnet diskussion af alternativernes indbyrdes fordele og ulemper, hvor man ikke tillægger samfundsøkonomien så stor betydning, fordi usikkerheden her er alt for stor.

Organisationen for Vedvarende Energi undrer sig over, at man kun har kigget på personbilteknologier. Det økologiske Råd beder om beregninger med andre oliepriser end den fastsatte på bare 50 dollar i 2025, ligesom rådet foreslår flere samfundsøkonomiske beregninger med en lavere kalkulationsrente end de valgte seks procent, som tidligere har været udsat for kritik.

Livscyklusekspert Henrik Wenzel synes nu nok, at rapporten bidrager til at klare tingene op. Forstået på den måde, at den leverer tal for, at naturgassen er den samfundsøkonomiske bedste løsning:

»Men så hopper kæden af, fordi man ikke tør drage konklusionen af sine egne tal,« siger han.

Kontorchef i Energistyrelsen, Claus Andersen, som har været formand for arbejdsgruppen, vil ikke kommentere på kritikken, før alle 54 høringssvar er læst igennem og drøftet med arbejdsgruppen:

»Først dér kan vi tage stilling til, om vi vil revidere rapporten eller bruge de mange kommentarer i et videre arbejde,« siger han.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først